Řídící jednotka YP-12-009 s LCD displejem
pro motory 36V – úhel hallových sond 120° max. 250W
Návod k obsluze
Vlastnosti:
• Napájecí napětí 36V
• Pro motory 250W s hallovými sondami v úhlu 120°
• Podpora PAS s možností nastavení intenzity pedálového asistenta ve třech stupních
• Signalizace chybových stavů vypsáním kódu chyby na displeji
• Funkce cyklopočítače (rychlost, ujetá vzdálenost celková a denní, čas)
• Nadproudová ochrana
• Ochrana proti podbití akumulátoru (odpojí při napětí měnším než 31V)
• Vysoká spolehlivost
• Voděodolné provedení
• Konektorové zapojení
Standardní příslušenství jednotky:
− LCD displej
− čidlo měření rychlosti
− balíček náhradních konektorů pro případ zkracování kabeláží příslušenství (mimo LCD)
Doplňkové příslušenství (pokud není objednáno zvlášť, není součástí balení):
−PAS senzor šlapání
−elektronické brzdové páčky
−otočný nebo páčkový akcelerátor
www.e-pohon.cz
Poznámka:
V balení náhradních konektorů jsou i dva páry plechových pocínovaných dutinek FAST-ON +
plastová dvojkrytka. Jeden pár je určen pro průřez kabelu 1,5 – 2,5mm 2, druhý pár pro průřez
vodiče 4 – 6 mm2
Slouží jako protikus napájecího konektoru řídící jednotky.
Tipy pro správné napojení silové kabeláže na přibalené konektory:
1) Zvolte správné dutinky FAST-ON vzhledem k průřezu Vašeho kabelu
2) Použijte pouze nezoxidovaný kabel – licnu (oxidace značně zhoršuje kvalitu a zvyšuje odpor
spoje) Pro motory 250W volte průřez vodiče min. 2,5mm2
3) K lisování dutinek na vodič použijte jen kvalitní lisovací kleště, aby byla zajištěna kvalita
spoje. Pokud použijete například jen kombinačky, spoj se Vám za čas vyhřeje a zničí!!! Spoj
lze rovněž provézt pájením, v tomto případě doporučujeme při pájení použít vhodnou pájecí
kapalinu, cín s chemickým tavidlem (ne kalafunou) a spoj zbytečně páječkou nepřehřívat,
aby nedošlo ke skřehnutí cínu.
4) Vzniklý konektor na kabelu nyní zacvakněte do přiloženého plastového těla tak aby byla
zachována správná polarita napětí!!! (červený kabel -plus pól, černý kabel – mínus pól)
Rozpojování konektoru v budoucnu provádějte uchopením za toto plastové tělo konektoru,
nikdy netahejte přímo za kabely!!!
Na vypálený nebo vytržený konektor poničený z důvodu špatněho
nakrimpování kabeláže nelze uplatnit záruku !
www.e-pohon.cz
Vstupní a výstupní konektory jednotky:
Význam a popis jednotlivých konektorů jednotky:
1. Fáze motoru – slouží k připojení BLDC motoru. (Mezi touto jednotkou a všemi motory
dodávanými firmou E-POHONY je nutno vzájemně překřížit žlutý a zelený kabel – v
případě dodávky jednotky s motorem je tato úprava již provedena)
2. Hallovy sondy motoru – slouží k připojení hallových sond BLDC motoru (Mezi touto
jednotkou a všemi motory dodávanými firmou E-POHONY je nutno vzájemně překřížit
žlutý a zelený kabel – v případě dodávky jednotky s motorem je tato úprava již provedena)
Zapojení: červená - +5V; černá - GND; modrá, zelená a žlutá – výstup sond
3. Omezovač rychlosti – v případě propojení těchto konektorů řídící jednotka omezuje
maximální rychlost řízenou akcelerátorem na polovinu. Na PAS senzor nemá toto propojení
vliv.
4. Čidlo rychlosti – slouží k připojení senzoru snímajícího rychlost otáčení ráfku kola
Zapojení: červená - +5V; černá – GND; růžová – výstup senzoru
5. Akcelerátor: slouží k připojení páčkového nebo otočného akcelerátoru
Zapojení: červeno-černá - +5V; černá – GND; zeleno-červená – výstup akcelerátoru
6. Brzdové páčky – slouží k připojení brzdových páček. Zkratováním kontaktů se funkce
aktivuje.
7. PAS senzor – slouží k připojení příšlapového senzoru PAS.
Zapojení: červená - +5V; černá – GND; modrá – výstup senzoru PAS
8. Displej – slouží k připojení LCD displeje
9. Napájení – slouží k připojení akumulátoru 36V
www.e-pohon.cz
Zapojení: červená - +36V; černá – GND (-)
Zapojení dodávaných akcelerátorů:
1. Výstup akcelerátoru – připojí se k řídící jednotce ke konektoru „Akcelerátor“
2. Napájení LED indikátoru – u řídících jednotek bez LCD displeje slouží k indikaci napětí
akumulátoru – v tomto případě zůstavá nezapojen
Zapojení: zelená - +napětí akumulátoru 36V; černá – GND
3. Výstup spínače světel – může být zapojen jako spínač například pro LED světla. U této
řídící jednotky není v základním zapojení zapojen.
Ovládání řídící jednotky:
1.Tlačítko se symbolem vypínače:
Slouží k zapnutí a vypnutí LCD displeje a všech funkcí elektrokola.
Po stlačení tohoto tlačítka se na displeji zobrazí celkové ujeté kilometry, aktuální rychlost, kapacita
akumuátoru pomocí symbolu baterie a také čas. (Změna času probíhá pouze při každém zapnutí
jednotky).
Popis symbolu baterie:
čtyři dílky se zobrazí, pokud je napětí akumulátoru větší než 36V
tři dílky se zobrazí, pokud je napětí akumulátoru mezi 34,5 a 36V
dva dílky se zobrazí, pokud je napětí akumulátoru mezi 33 a 34,5V
jeden dílek se zobrazí, pokud je napětí akumulátoru mezi 31,5 a 33V
www.e-pohon.cz
žádný dílek se nezobrazí, pokud je napětí akumulátoru pod 31,5V
2. Tlačítko se symbolem šipky:
Slouží k přepínaní jednotlivých módů asistovaného šlapání. ( PAS )
3.Tlačítko SET:
a) Při krátkém stisku tohoto tlačítka se zobrazí indikátor počítadla denních kilometrů. Tuto hodnotu
je nyní možno resetovat stisknutím tlačítka se symbolem šipky.
b) Při stisku trvajícím 5s se zobrazí symbol nastavení rozměru ráfku kola. Nyní můžete pomocí
tlačítka se symbolem šipky nastavit rozměr ráfku Vašeho kola v palcích od 14“ do 30“.
4.Popis chybových kódů řídící jednotky:
Číslo chyby 01-05, 07-09 je na displeji zobrazeno spolu se symbolem montážního klíče.
01 – Špatný kontakt některého datového vodiče mezi řídící jednotkou a LCD displejem
02 – Detekce nadproudu v řídící jednotce – pokud se tato závada projeví i po vypnutí a zapnutí
systému, je patrně vadná řídící jednotka
03 – chyba kabeláže fází motoru, popřípadě zaseklý motor (tento stav se indikuje, pokud je motor
při aktivaci akcelerátoru v klidu déle než 2s)
04 – akumulátor je vybitý, popřípadě odpojen svou ochranou řídící jednotkou (BMS).
05 – Kabely hallových sond jsou nezapojeny nebo zapojeny špatně
07 – Chyba v zapojení akcelerátoru
08 – Vadná řídící jednotka
09 – Přepětí akumulátoru – napětí větší než 47V
Upozornění:
Řídící jednotku chraňte před přímým kontaktem s vodou nebo nadměrnou vlhkostí!
Na zoxidovanou jednotku nelze uplatnit záruku!
Upozornění:
Řídící jednotku nerozebírejte, nijak di ní nezasahujte a její obal ani kabeláž neupravujte!
Na jednotku po zásahu uživatele nelze uplatnit záruku!
Poznámka: při likvidaci nevhazovat do běžného odpadu, ale odevzdat na sběrném místě
elektroodpadu viz. www.remasystem.cz
www.e-pohon.cz
www.e-pohon.cz
Download

Řídící jednotka YP-12-009 s LCD displejem Návod k - E