ASTROTYP
Jméno:
Helena
Datum a čas narození:
Korekce času narození:
Pohlaví: žena, muž
Číslo Kua:
28.8.1989
13:00
žena
Tabulka astrotypu
LIŠKA
HAD
4
KOHOUT
KOZA
Letní čas - korekce -1 hodina
Životní hexagram
DŘEVO
OHEŇ
ZEMĚ
KOV
KOV
OHEŇ
-
2
přijetí, země
přijetí, země
Přijetí
Hexagram dětství
Tabulka prenatálních biologických zátěží
HAD
játra
LR
-žlučník
GB
-srdce
HT
+
tenké střevo
SI
+
osrdečník
PC
0
trojitý ohřívač
TE
+
slezina
SP
žaludek
ST
+
plíce
LU
-tlusté střevo
LI
+
ledviny
KI
+
močový měchýř
BL
0
KOHOUT
+
+
0
0
-+
+
-0
+
+
KOZA
-+
0
+
+
-+
+
-+
+
+
Hexagram mládí
-0
+
+
0
+
0
-+
+
+
49
radost, jezero
ulpění, oheň
Převrat
9
61
ústupnost, vítr ústupnost, vítr
! početí, nebe radost, jezero
Podrobení
malého
Vnitřní
opravdovost
Hexagram dospělosti
Tabulka postnatálních biologických zátěží
HAD
KOHOUT
KOZA
SHI
XU
SHI
XU
SHI
XU
0 -10
LU
LU
SI
LU
10 -20
HT
20 -30
PC SI
PC TE
30 -40
LR
LR
40 -50
GB
TE
50 -60
TE
60 -70
TE
ST
70 -80
ST
80 -90
BL
BL
90 -100
HT SI
ST
100 -110
HT SI
HT
110 -120
ST
KI
vysvětlivky: SHI…nadbytek, XU…nedostatek
Hexagram prokvétání
9
ústupnost, vítr
početí, nebe
Podrobení
malého
49
17
radost, jezero
ulpění, oheň
radost, jezero
vznět, bouře
Převrat
Následování
Hexagram stáří
Download

ASTROTYP 4 - O tai-chi