SAMO U B+M RITMU
Izolacione table EPS-a za primenu na kontaktnim fasadama
Lepak za lepljenje EPSa
Plastični tiplovi, Fasadna mrežica 160gr/m2
Lepak za utiskivanje mrežice i ravnanje fasade
Završni mineralni zaglañeni malter 2mm
i ostali pribor po potrebi
50mm izolacije
591.30din/m2 sa PDVom
Ceo komplet za
B+M Ritam
JM
utrosak
cena/JM cena/JM
bez PDVa sa PDVom
EPS 50mm
lepak za lepljenje BK
lepak za utiskivanje KuA
tiplovi plasticni domaci
fasadna mrezica W 160gr
mineralni malter SP
m2
m2
m2
m2
m2
m2
1.00
5.00
5.00
4.00
1.05
2.75
182.31
16.48
20.47
2.49
48.60
23.53
pocetna lajsna
ugaona lajsna sa mrezicom
m1
m1
0.25
0.12
120.39
28.53
218.77
19.78
24.57
2.98
58.32
28.23
591.30
144.47
34.24
Download

Fasada Akcija.cdr