VY_32_INOVACE_137_PRV­2.roč­Lidské tělo ­ vnitřní orgány.notebook
February 01, 2013
Výukový materiál
Název materiálu: Lidské tělo ­ vnitřní orgány
Cíl:
Seznámení s vnitřními orgány lidského těla, rozšíření poznatků o lidském těle,
nové pojmy.
Šablona:
III/2
Sada:
7
Pořadové číslo:
137
Autor:
Milena Herrmanová
Ověření ve výuce:
2. ročník
Prohlášení:
Datum ověření: 24.1.2013 Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK.
Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/200 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoli zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno.
Datum:4.1.2013 Podpis:Milena Herrmanová
1
VY_32_INOVACE_137_PRV­2.roč­Lidské tělo ­ vnitřní orgány.notebook
February 01, 2013
LIDSKÉ TĚLO ­
VNITŘNÍ ORGÁNY
Člověk a jeho svět Prvouka 2. ročník ZŠ
Rozšiřující učivo o lidském těle.
Názvy vnitřních orgánů člověka, jejich funkce a význam,
srdce, plíce, žaludek a střeva, játra, ledviny, mozek
­ práce s pojmy a obrázky
­ záchrana pacienta
Metodické pokyny a úkoly jsou rozpracovány na jednotlivých stránkách ­ viz hnědé záložky v pravém okraji. Záložka se vytáhne, kliknutím na šipku zasune zpět.
Vypracovala: Milena Herrmanová
ZŠ a MŠ Rybník
2
VY_32_INOVACE_137_PRV­2.roč­Lidské tělo ­ vnitřní orgány.notebook
February 01, 2013
Vnitřní orgány člověka jsou uloženy uvnitř těla.
3
VY_32_INOVACE_137_PRV­2.roč­Lidské tělo ­ vnitřní orgány.notebook
plíce
February 01, 2013
mozek
srdce
ledviny
játra
tenké střevo
4
VY_32_INOVACE_137_PRV­2.roč­Lidské tělo ­ vnitřní orgány.notebook
mozek
February 01, 2013
plíce
ledviny
játra
srdce
tenké střevo
5
VY_32_INOVACE_137_PRV­2.roč­Lidské tělo ­ vnitřní orgány.notebook
February 01, 2013
Úkol na dalších 5 stránek.
6
VY_32_INOVACE_137_PRV­2.roč­Lidské tělo ­ vnitřní orgány.notebook
February 01, 2013
mozek
řídí celé tělo
7
VY_32_INOVACE_137_PRV­2.roč­Lidské tělo ­ vnitřní orgány.notebook
February 01, 2013
srdce
rozvádí krev do těla
8
VY_32_INOVACE_137_PRV­2.roč­Lidské tělo ­ vnitřní orgány.notebook
February 01, 2013
plíce
dýchání
9
VY_32_INOVACE_137_PRV­2.roč­Lidské tělo ­ vnitřní orgány.notebook
February 01, 2013
ledviny
vylučování
čištění krve
10
VY_32_INOVACE_137_PRV­2.roč­Lidské tělo ­ vnitřní orgány.notebook
February 01, 2013
pomoc při trávení
játra
11
VY_32_INOVACE_137_PRV­2.roč­Lidské tělo ­ vnitřní orgány.notebook
February 01, 2013
Význam a funkce vnitřních orgánů člověka.
12
VY_32_INOVACE_137_PRV­2.roč­Lidské tělo ­ vnitřní orgány.notebook
February 01, 2013
střeva
močový měchýř
žaludek
plíce
játra
mozek
13
VY_32_INOVACE_137_PRV­2.roč­Lidské tělo ­ vnitřní orgány.notebook
February 01, 2013
14
VY_32_INOVACE_137_PRV­2.roč­Lidské tělo ­ vnitřní orgány.notebook
February 01, 2013
15
VY_32_INOVACE_137_PRV­2.roč­Lidské tělo ­ vnitřní orgány.notebook
February 01, 2013
16
VY_32_INOVACE_137_PRV­2.roč­Lidské tělo ­ vnitřní orgány.notebook
February 01, 2013
17
VY_32_INOVACE_137_PRV­2.roč­Lidské tělo ­ vnitřní orgány.notebook
February 01, 2013
Zdroje: vytvořeno v programu SMART Notebook 10 obrázky z galerie SMART Notebook 10
18
Download

VY_32_INOVACE_137_PRV-2.roč-Lidské tělo