Z E B R A F A S T
•
N A B Í D K O V Ý
K A T A L O G
|
Z E B R A F A S T
•
N A B Í D K O V Ý
K A T A L O G
|
Z E B R A F A S T
•
N A B Í D K O V Ý
K A T A L O G
|
Z E B R A F A S T
N A B Í D K O V Ý
K A T A L O G
SPOJOVACÍ MATERIÁL
•
N A B Í D K O V Ý
K A T A L O G
O SPOLEČNOSTI
O společnosti
Společnost ZEBRAFAST byla založena v roce 2013. Centrální sklad
pro Českou republiku je umístěn v Ostravě, kde se nachází rovněž
obchodní oddělení.
Společnost nabízí více než 60 000 druhů spojovacího materiálu
v různých materiálových provedeních, povrchových úpravách, pevnostech a závitových variantách. Jako doplněk ke spojovacímu
materiálu je v nabídce rozsáhlý sortiment nářadí, brusiva, kotevní
techniky, ochranných pracovních pomůcek a dalších průmyslových
produktů.
Společnost ZEBRAFAST působí v rámci celé České republiky
prostřednictvím profesionálního obchodního týmu složeného ze
zkušených obchodních zástupců a zázemí v podobě obchodního
oddělení. Pracovníci společnosti jsou odborníky v oblasti spojovacího materiálu. Proto je společnost schopna reagovat na veškeré
požadavky svých zákazníků nejen širokou sortimentní nabídkou,
ale i odborným poradenstvím.
NÁŠ SERVIS A KVALITA
Náš servis a kvalita
• V nabídce 60 000 položek spojovacího materiálu.
• Široký sortiment nářadí, kotevní techniky, brusiva a dalších
průmyslových produktů.
• Profesionální přístup a poradenství našeho prodejního týmu.
• Prodej od 1 kusu a se zvýhodněnou cenou při koupi originálního balení.
• Doprava zdarma při objednávce nad 2.000 Kč bez DPH po
celé České republice.
• Dodávky do 24 hodin pro zboží skladem v centrálním skladu
v Ostravě.
• Spolupracujeme pouze s výrobci, kteří jsou schopni zajistit
jen nejvyšší kvalitu.
• Veškeré produkty dodáváme dle norem,
či výkresové specifikace od našich
zákazníků.
BALENÍ A ZNAČENÍ
Balení a značení zboží
Dodávaný spojovací materiál je zabalen do vysoce kvalitních krabiček, které chrání zboží při přepravě a zároveň umožňují snadnou
kontrolu zboží jak při jeho převzetí zákazníkem, tak při evidenci
a další skladové manipulaci.
Každá krabička je přehledně označena a obsahuje následující
údaje:
• katalogové číslo
• DIN, ISO normu
• rozměr
• povrchovou úpravu
• množství v balení
Použití vašich položkových kódů
Pokud používáte vlastní označení pro vámi používaný spojovací
materiál, je pro nás velmi snadné tato vaše označení uvádět na
veškeré obchodní dokumentaci (např. dodací list, daňový doklad).
Díky tomuto můžete při obchodní komunikaci s námi používat
vlastní čísla a ušetřit čas spojený s převodem na technické normy.
PÉČE O ZÁKAZNÍKA
Péče o zákazníka
Společnost ZEBRAFAST věnuje velkou pozornost profesionální
péči o zákazníky.
Prostřednictvím obchodních zástupců je zajišťována zpětná vazba
od zákazníků. Průběžné vyhodnocování těchto podnětů umožňuje
společnosti ZEBRAFAST optimalizovat stav a strukturu skladových
zásob a individuálně přistupovat k zákazníkům - flexibilně reagovat
na měnící se požadavky, připomínky, přání a účelně tak pomáhat
dosahovat jejich výrobních cílů. Vzájemné znalosti zvyšují efektivitu spolupráce a umožňují kvalifikovanou pomoc zákazníkům ze
strany společnosti ZEBRAFAST.
Pracovníci společnosti jsou na vysoké odborné úrovni, jsou informováni o nejnovějších trendech a vývoji v oboru prostřednictvím
pravidelných firemních školení a stáží u jednotlivých výrobců.
Společnost ZEBRAFAST pracuje na neustálém zkvalitňování dílčích
činností a zvyšování úrovně poskytovaných služeb s důrazem na
nejvyšší kvalitu dodávaných produktů.
Cílem společnosti ZEBRAFAST je záruka spokojenosti každého
zákazníka a našim mottem Spojení na dlouhý běh.
NAŠI ZÁKAZNÍCI
Naši zákazníci
Naši zákazníci pocházejí ze širokého spektra hospodářských
odvětví:
• Průmysl
• Stavebnictví
• Doprava
• Zemědělství
• Lesnictví
NABÍDKOVÝ KATALOG
Nabídkový katalog spojovacího materiálu
Na následujících stranách vám společnost ZEBRAFAST představuje základní přehled nabízeného a dodávaného spojovacího
materiálu.
Podrobné informace o konkrétních druzích nabízeného sortimentu - nákresy, příslušné normy a detailní popisy (technické
specifikace, mechanické vlastnosti, druhy závitů, typy materiálů,
povrchové úpravy a rozměrové řady) vám rádi podají pracovníci
obchodního oddělení společnosti ZEBRAFAST.
Pracovníci obchodního oddělení nebo obchodní zástupci vám
rovněž budou nápomocni s nejvhodnější aplikací jednotlivých
druhů spojovacího materiálu, s řešením vašich specifických potřeb, s nabídkou možné formy spolupráce či s konkrétní cenovou
nabídkou.
DIN 1
DIN 98
DIN 261
DIN 7
DIN 99
DIN 314
DIN 315
(ISO 2339)
(ISO 2338)
DIN 125
DIN 316
DIN 318
DIN 84
DIN 126
(ISO 7091)
DIN 319
DIN 85
DIN 127
DIN 404
DIN 93
DIN 128
DIN 417
DIN 94
(ISO 1234)
DIN 137
DIN 427
DIN 95
DIN 186
DIN 431
DIN 96
DIN 188
DIN 432
DIN 97
DIN 258
DIN 433
DIN 39
(ISO 1207)
(ISO 1580)
6
(ISO 7089/
ISO 7090)
(ISO 7435)
(ISO 2342)
(ISO 8737)
N A B Í D K O V Ý
(ISO 7092)
K A T A L O G
S P O J O V A C Í H O
M A T E R I Á L U
DIN 434
DIN 464
DIN 525
DIN 435
DIN 466
DIN 529
DIN 436
DIN 467
DIN 546
DIN 438
DIN 470
DIN 551
DIN 439
DIN 471
DIN 553
DIN 440
DIN 472
DIN 555
DIN 443
DIN 478
DIN 557
DIN 444
DIN 479
DIN 558
DIN 462
DIN 480
DIN 561
DIN 463
DIN 508
DIN 562
(ISO 7436)
(ISO 4035/8675)
(ISO 7094)
N A B Í D K O V Ý
(ISO 4766)
(ISO 7434)
(ISO 4034)
(ISO 4018)
(ISO 299)
K A T A L O G
S P O J O V A C Í H O
M A T E R I Á L U
7
DIN 564
DIN 608
DIN 741
DIN 571
DIN 609
DIN 787
DIN 580
DIN 610
DIN 835
DIN 582
DIN 653
DIN 906
DIN 601
DIN 660
DIN 908
DIN 603
DIN 661
DIN 909
DIN 603
DIN 662
(ISO 1051)
DIN 910
DIN 604
DIN 674
DIN 911
DIN 605
DIN 703
DIN 912
DIN 607
DIN 705
DIN 912
(ISO 4016)
(ISO 8677/8678)
8
(ISO 229)
(ISO 1051)
(ISO 1051)
(ISO 1051)
N A B Í D K O V Ý
(ISO 2936)
(ISO 4762)
K A T A L O G
S P O J O V A C Í H O
M A T E R I Á L U
~DIN 912
DIN 928
DIN 939
DIN 913
(ISO 4026)
DIN 929
DIN 940
DIN 914
DIN 931
DIN 960
DIN 915
DIN 933
DIN 961
DIN 916
DIN 933
DIN 962
DIN 934
DIN 963
(ISO 14579)
(ISO 4027)
(ISO 4014)
(ISO 8765)
(ISO 8676)
(ISO 4017)
(ISO 4028)
(ISO 4029)
DIN 917
(ISO 4032, 4033
8673/8674)
(ISO 2009)
DIN 920
DIN 935
DIN 964
DIN 921
DIN 936
DIN 965
DIN 923
DIN 937
DIN 979
~DIN 965
DIN 927
DIN 938
DIN 966
N A B Í D K O V Ý
(ISO 2010)
(ISO 7046)
(ISO 4035/8675)
K A T A L O G
S P O J O V A C Í H O
(ISO 7047)
M A T E R I Á L U
9
DIN 970
DIN 985
DIN 1472
DIN 975
DIN 986
DIN 1473
DIN 988
DIN 1474
DIN 976-1
DIN 1052
DIN 1475
DIN 979
DIN 1052
DIN 1476
~DIN 980
DIN 1052
DIN 1477
DIN 980
DIN 1440
(ISO 8738)
DIN 1478
DIN 981
DIN 1441
DIN 1479
DIN 982
DIN 1444
DIN 1480
DIN 1471
DIN 1480
(ISO 4032)
DIN 975
TRAPÉZOVÁ
(88105)
(ISO 7042)
(ISO 7040)
DIN 983
10
(ISO 8745)
(ISO 8740)
(ISO 8741)
(ISO 8742/8743)
(ISO 8746)
(ISO 8747)
(ISO 2341)
(ISO 8744)
N A B Í D K O V Ý
K A T A L O G
S P O J O V A C Í H O
M A T E R I Á L U
DIN 1481
(ISO 8752)
DIN 3405
DIN 6306
DIN 1587
DIN 3567
DIN 6307
DIN 1804
DIN 3568
DIN 6311
DIN 1816
DIN 3570
DIN 6319
DIN 2093
DIN 4109
DIN 6325
DIN 2510
DIN 5299
DIN 6330
DIN 2510
DIN 5406
DIN 6331
DIN 3016
DIN 5586
DIN 6332
DIN 3017
DIN 6304
DIN 6334
DIN 3404
DIN 6305
DIN 6335
N A B Í D K O V Ý
K A T A L O G
S P O J O V A C Í H O
(ISO 8734)
M A T E R I Á L U
11
DIN 6336
DIN 6899
~DIN 6923
DIN 6340
DIN 6911
DIN 6924
DIN 6796
DIN 6912
DIN 6797
DIN 6914
DIN 7337
DIN 6798
DIN 6915
DIN 7338
DIN 6799
DIN 6916
DIN 7343
DIN 6880
DIN 6917
DIN 7344
DIN 6885
DIN 6918
DIN 7346
(ISO 10670)
(ISO 773/2491)
DIN 6887
(ISO 774)
DIN 6888
(ISO 3912)
12
(ISO 7040/10512)
DIN 6925
(ISO 7042/10513)
(ISO 1597316585)
(EN 14399-4)
(EN 14399-4)
(ISO 8750/8751)
(EN 14399-6)
(ISO 8748)
(ISO 13337)
DIN 6921
(ISO 4162/
8100-04)
(EN 1665)
DIN 7349
DIN 6923
DIN 7500
(ISO 4161)
(EN 1661)
N A B Í D K O V Ý
K A T A L O G
S P O J O V A C Í H O
M A T E R I Á L U
DIN 7504
~DIN 7981
DIN 7969
(ISO 1548015483)
(ISO 14585)
DIN 7513
DIN 7971
DIN 7982
(ISO 1481)
(ISO 7050)
DIN 7516
DIN 7972
~DIN 7982
(ISO 1482)
(ISO 14586)
DIN 7603
DIN 7973
DIN 7983
(ISO 1483)
(ISO 7051)
DIN 7604
DIN 7976
DIN 7984
DIN 7977
~DIN 7984
(ISO 8737)
(ISO 14580)
DIN 7964
DIN 7978
DIN 7985
DIN 7965
DIN 7979
~DIN 7985
DIN 7967
DIN 7980
DIN 7989
DIN 7968
DIN 7981
DIN 7990
(ISO 1479)
DIN 7643
N A B Í D K O V Ý
(ISO 7045)
(ISO 8736)
(ISO 14583)
(ISO 8733/8735)
(ISO 7049)
K A T A L O G
S P O J O V A C Í H O
M A T E R I Á L U
13
DIN 7991
DIN 15237
DIN 71752
~DIN 7991
DIN 18182
DIN 71802
DIN 7993
DIN 22424
DIN 74361
DIN 7999
DIN 25193
DIN 74361
DIN 8140
DIN 28129
DIN 80701
DIN 9021
(ISO 7093)
DIN 32500
DIN 80704
DIN 11014
DIN 32501
DIN 80705
DIN 11023
DIN 70852
DIN 82101
DIN 11024
DIN 70952
ISO 7379
DIN 15058
DIN 71412
ISO 7380
(ISO 10642)
(ISO 14581)
(EN 14399-8)
14
N A B Í D K O V Ý
K A T A L O G
S P O J O V A C Í H O
M A T E R I Á L U
~ISO 7380
88002
88090
~ISO 7380
88004
88095
EN 1663
88005
88096
EN 1664
88006
88097
EN 14399-4
88008
88098
EN 14399-4
88023
88100
EN 14399-9
88081
88101
8250082533
88087
88102
8254082565
88088
88104
88001
88089
88105
(ISO 14583)
(DIN 6926)
(DIN 6927)
(DIN 6914)
(DIN 6915)
(DIN 6916)
N A B Í D K O V Ý
K A T A L O G
S P O J O V A C Í H O
M A T E R I Á L U
15
88106
88116
88107
88117
88108
88118
88109
88110
82111
82112
88113
88114
88115
16
88129
88130
(VSK)
88131
(VSK-Z)
88120
88132
88121
88133
SCHNORR (S)
(NORD-LOCK)
SCHNORR (VS)
(TYP 1)
88135
88122
(TYP 45)
88123
88136
88124
88137
88125
88138
TECKENTRUP (B)
(TYP 4E)
88123
88139
(TYP 48)
TECKENTRUP (S)
TECKENTRUP (M)
(TYP 4)
(TYP 7)
TECKENTRUP (Z)
N A B Í D K O V Ý
K A T A L O G
S P O J O V A C Í H O
M A T E R I Á L U
88140
88176
88305
88184
88307
88200
88202
88308
88215
88312
88251
8833088346
88276
88418
88149
88277
88423
88151
88295
88296
88424
88152
88301
88480
88153
88302
88481
(TYP 11)
88141
(TYP 11K)
88142
(TYP 11E)
88143
(TYP 10)
88144
(TYP 18)
88145
(TYP 18E)
N A B Í D K O V Ý
K A T A L O G
S P O J O V A C Í H O
M A T E R I Á L U
17
88483
88752
88941
88484
8890288908
88950
88494
88495
88496
88912
8895188955
(RIPP)
88913
88964
(RIPP)
88914
(RIPP)
88965
88966
88498
88928
88972
88499
88933
88665
88934
88666
88938
88667
88940
88497
18
N A B Í D K O V Ý
K A T A L O G
S P O J O V A C Í H O
M A T E R I Á L U
REJSTŘÍK
DIN
1
7
39
84
85
93
94
95
96
97
98
99
125
126
127
128
137
186
188
258
261
314
315
316
318
319
404
417
427
431
432
433
434
435
436
438
439
440
443
444
462
463
464
466
467
470
471
472
478
479
480
508
525
529
546
551
553
555
557
558
561
562
564
571
580
582
601
603
604
605
607
608
609
610
653
660
661
662
674
703
705
741
787
835
906
908
909
910
ISO
2339
2338
EN
1207
1580
1234
7089, 7090
7091
8737
7435
2342
7092
7436
4035, 8675
7094
299
4766
7434
4034
4018
4016
8677, 8678
1051
1051
1051
1051
229
N A B Í D K O V Ý
K A T A L O G
S P O J O V A C Í H O
POPIS
Kuželový kolík
Válcový kolík
Rukojeť
Šroub s válcovou hlavou s drážkou
Šroub s nízkou válcovou hlavou s drážkou
Podložka s dlouhým jazýčkem
Závlačka
Šroub do dřeva se zápustnou hlavou čočkovitou s drážkou
Šroub do dřeva s půlkulatou hlavou s drážkou
Šroub do dřeva se zápustnou hlavou s drážkou
Rukojeť
Rukojeť
Plochá podložka
Plochá podložka hrubá
Pružná podložka
Prohnutá pružná pojistná podložka
Prohnutá pružná podložka
Šroub s T-hlavou
Šroub s T-hlavou
Kolík kuželový s vnějším závitem
Šroub s T-hlavou
Křídlová matice
Křídlová matice
Křídlová šroub
Křídlový šroub
Kulová rukojeť
Šroub s válcovou hlavou a dírami v hlavě
Šroub stavěcí s drážkou a válcovým koncem
Šroub bez hlavy s drážkou, dříkem a plochým koncem
Matice trubková nízká
Podložka pojistná s vnějším nosem
Plochá podložka pro šrouby s válcovou hlavou
Klínová podložka pro I- profily
Klínová podložka pro U-profily
Čtyřhranná podložka
Šroub stavěcí s drážkou a navrtaným důlkem
Šestihranná matice nízká
Podložka pro dřevěné konstrukce
Víčko krycí k naražení
Šroub s okem
Podložka s vnitřním jazýčkem
Podložka s dlouhým jazýčkem a křidélkem
Rýhovaný palcový šroub vysoký
Rýhovaná ruční matice vysoká
Rýhovaná ruční matice nízká
Víčko k naražení
Pojistný kroužek pro hřídel
Pojistný kroužek pro náboje
Šroub se čtvercovou hlavou a přítlačnou podložkou krátkým čípkem
Šroub se čtvercovou hlavou a krátkým čípkem
Šroub se čtvercovou hlavou a krátkým čípkem
Matice pro T-drážku
Šroub pro napínače s navařovacím koncem
Šroub do zdiva a základů
Matice válcová s drážkou
Stavěcí šroub s drážkou a plochým koncem
Stavěcí šroub s drážkou a čípkem
Šestihranná matice hrubá
Čtyřhranná matice
Šroub s šestihrannou hlavou hrubý
Stavěcí šroub s malou šestihrannou hlavou a čípkem
Čtyřhranná nízká matice
Odtlačný šroub se šestihrannou hlavou a hrotem
Vrut do dřeva s šestihrannou hlavou
Šroub s okem CE
Matice s okem CE
Šroub se šestihrannou hlavou a šestihrannou maticí
Šroub s půlkulatou hlavou a čtvercovým krkem
Šroub s plochou zapuštěnou hlavou s nosem
Šroub se zápustnou hlavou a čtyřhranem do dřeva
Šroub s půlkulatou hlavou a nosem do kovu
Šroub se zápustnou hlavou a čtyřhranem do kovu
Šestihranný lícovaný šroub s dlouhým závitem
Šestihranný lícovaný šroub s krátkým závitem
Rýhovaný palcový šroub nízký
Nýt s půlkulovou hlavou
Nýt se zápustnou hlavou
Nýt se zápustnou hlavou čočkovitou
Nýt s nízkou půlkulovou hlavou
Stavěcí kroužek se stavěcím šroubem
Stavěcí kroužek se stavěcím šroubem
Svorka na drátěná lana
Šroub pro T-drážky
Závrtný šroub se zápichy do slitin hliníku
Zátka s vnitřním šestihranem a vnějším kuželovým trubkovým závitem
Zátka s vnitřním šestihranem a trubkovým závitem
Zátka s šestihrannou hlavou a vnějším kuželovým trubkovým závitem
Zátka s šestihrannou hlavou a trubkovým závitem
M A T E R I Á L U
19
REJSTŘÍK
DIN
911
912
913
914
915
916
917
920
921
923
927
928
929
931
933
934
935
936
937
938
939
940
960
961
962
963
964
965
966
970
975
976
979
980
981
982
983
985
986
988
1052
1440
1441
1444
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1587
1804
1816
2093
2510
3016
3017
3404
3405
3567
3568
3570
4109
5299
5406
5586
6304
6305
6306
6307
6311
6319
6325
6330
6331
6332
6334
6335
6336
6340
6796
6797
6798
20
ISO
4762, 14579
4026
4027
4028
4029
4014
4017
4032, 4033, 8673, 8674
4035, 8675
8675
8676
2009
2010
7046
7047
4032
7042
7040
2341
8744
8745
8740
8741
8742, 8743
8746
8747
8752
8734
10670
EN
POPIS
Klíč imbusový
Šroub s vnitřním šestihranem
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a plochým koncem
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a kuželovým koncem
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a čípkem
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a důlkem
Šestihranná uzavřená matice nízká
Šroub s malou válcovou hlavou
Šroub s velkou plochou válcovou hlavou
Šroub s plochou hlavou s drážkou a osazením
Šroub stavěcí s válcovou hlavou malou a průběžnou drážkou
Čtyřhranná navařovací matice
Šestihranná navařovací matice
Šroub se šestihrannou hlavou
Šroub se šestihrannou hlavou
Šestihranná matice
Šestihranná korunková matice s drážkou
Šestihranná matice nízká
Šestihranná korunková matice nízká
Závrtný šroub
Závrtný šroub
Závrtný šroub do slitin hliníku
Šroub se šestihrannou hlavou a jemným závitem
Šroub se šestihrannou hlavou plným závitem - jemný závit
Šroub se šestihrannou hlavou a otvorem pro pojistku
Šroub se zápustnou hlavou s drážkou
Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s drážkou
Šroub se zápustnou hlavou s křížovou drážkou
Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s křížovou drážkou
Matice šestihranné přesné
Závitová tyč
Závitová tyč
Matice korunková nízká
Samosvorná šestihranná matice celokovová
Matice válcová se zářezy po obvodě
Samosvorná šestihranná matice s nekovovou vložkou
Pojistný kroužek ozubený pro hřídel
Samosvorná šestihranná matice s nekovovou vložkou
Samosvorná šestihranná kloboučková matice s nekovovou vložkou
Vymezovací podložka
Podložka plochá pro dřevěné konstrukce
Podložka kruhová pro čepy
Podložka kruhová pro čepy
Čepy s hlavou a dírou pro závlačku
Rýhovaný kolík se zkosenou drážkou po celé délce
Rýhovaný kolík se zkosenou drážkou do poloviny délky
Rýhovaný kolík s rovnoběžným drážkováním po celé délce
Rýhovaný kolík s opačně zkosenou drážkou do poloviny délky
Rýhovaný kolík se střední drážkou třetinové délky
Rýhovaný hřeb s půlkulovou hlavou
Hřeb rýhovaný zápustný
Napínací matice z trubek
Šestihranná napínací matice
Napínací matice
Pružný kolík rovný se štěrbinou, těžké zatížení
Matice uzavřená vysoká
Kulatá matice s drážkou pro hákový klíč
Matice válcová s dírami po obvodě
Talířová pružina
Svorník se zúžením a 2 šestihrannými maticemi
Hadicová spona
Hadicová spona
Maznice plochá s jemným metrickým závitem s trubkovým závitem
Maznice plochá
Trubková svorka
Upínací deska
Šroub třmenový tvar U
Trubková svorka
Karabina
Podložka pojistná
Zátka s nákružkem s válcovým závitem trubkovým s odvzdušněním
Šroub přítlačný s pevnou rukojetí
Matice přítlačná s pevnou rukojetí
Šroub přítlačný s volnou rukojetí
Matice přítlačná s volnou rukojetí
Podložka plochá přítlačná
Sférická a kuželová podložka
Válcový kolík kalený, tolerance m6
Šestihranná matice
Šestihranná matice s nákružkem
Svorník s čípkem
Matice prodlužovací
Hvězdicová rukojeť
Hvězdicová rukojeť
Podložka pro pevnostní spoje
Podložka pružná
Podložka ozubená vnější (A) a vnitřní (I)
Podložka vějířová s vnějším, vnitřním ozubením
N A B Í D K O V Ý
K A T A L O G
S P O J O V A C Í H O
M A T E R I Á L U
REJSTŘÍK
DIN
6799
6880
6885
6887
6888
6899
6911
6912
6914
6915
6916
6917
6918
6923
6924
6925
6926
6927
7337
7338
7343
7344
7346
7349
7500
7504
7513
7516
7603
7604
7643
7964
7965
7967
7968
7969
7971
7972
7973
7976
7977
7978
7979
7980
7981
7982
7983
7984
7985
7989
7990
7991
7993
7999
8140
9021
11014
11023
11024
15058
15237
18182
22424
25193
28129
32500
32501
70852
70952
71412
71752
71802
74361
80701
80704
80705
82101
ISO
EN
773, 2491
774
3912
14399-4
14399-4
14399-6
4162
4161
7040, 10512
7042, 10513
15973, 10513
1665
1661
1663
1664
8750, 8751
8748
13337
15480, 15483
1481
1482
1483
1479
8737
8736
8733, 8735
7049, 14585
7050, 14586
7051
14580
7045, 14583
10642, 14581
14399-8
7093
7379
7380
N A B Í D K O V Ý
K A T A L O G
S P O J O V A C Í H O
POPIS
Pojistný třmenový kroužek (podložka)
Tyč na výrobu per DIN6885
Klín vsazovaný
Klín drážkový s nosem
Podložkové pero
Lanová očnice
Klíč imbusový s čepem
Šroub s nízkou válcovou hlavou s vnitřním a středícím otvorem
Vysokopevnostní konstrukční šroub PEINER
Vysokopevnostní konstrukční matice PEINER
Vysokopevnostní konstrukční podložka PEINER
Podložka klínová pro nosníky I
Podložka klínová pro nosníky U
Matice šestihranná přítlačná
Matice šestihranná
Matice šestihranná
Matice šestihranná samojistná s nekovovou vložkou a přírubou
Matice šestihranná samojistná celokovová s přírubou
Trhací nýt
Nýt s plochou hlavou pro brzdy a spojky
Kolík pružný spirálový regulovatelný
Kolík pružný spirálový, těžké provedení
Kolík pružný, lehké provedení
Podložka kruhová
Šroub závitořezný
Šroub samovrtný
Šroub závitořezný s drážkou
Šroub závitořezný s křížovou drážkou
Těsnící kroužek
Zátka s válcovým závitem
Průtokový šroub
Šroub s šestihrannou hlavou a tenkým dříkem
Matice šroubovací – hmoždinka
Matice šestihranná pojistná
Šroub lícovaný s šestihrannou hlavou
Šroub zápustný s neprůběžnou drážkou
Šroub do plechu s válcovou hlavou se špičkou
Šroub do plechu se zápustnou hlavou se špičkou
Šroub do plechu se zápustnou hlavou čočkovitou
Šroub do plechu se šestihrannou hlavou
Kolík kuželový s vnějším závitem
Kolík kuželový s vnitřním závitem
Kolík válcový s vnitřním závitem
Podložka pružná pro IMBUS šrouby
Šroub do plechu s válcovou hlavou a křížovou drážkou se špičkou
Šroub do plechu se zápustnou hlavou a křížovou drážkou
Šroub do plechu se zápustnou hlavou čočkovitou a křížovou drážkou
Šroub s nízkou válcovou hlavou s vnitřním šestihranem
Šroub s válcovou hlavou zaoblenou a křížovou drážkou
Podložka kruhová pro ocelové konstrukce
Šroub se šestihrannou hlavou pro ocelové konstrukce
Šroub zápustný s vnitřním šestihranem
Pojistný kroužek průchodky
Šroub se zvětšenou šestihrannou hlavou pro ocelové konstrukce
Závitová vložka
Plochá podložka 3xD
Šroub zápustný se dvěma nosy
Zákolník
Závlačka pružinová jednoduchá a dvojitá
Příložka
Korečkový šroub s plochou kulovou hlavou
Vrut do sádrokartonu
Šroub s tříhrannou hlavou a nákružkem
Šroub s T-hlavou svěrkový
Matice závěsná oblouková
Šroub pro navařování
Šroub pro navařování
Matice válcová se zářezy po obvodě
Pojistný plech pro auto průmysl
Mazací hlavice kuželový typ
Vidlicový kloub s pružným kolíkem, typ ES
Kulový kloub
Kuželová pružná podložka
Matice roubíková pro stavbu lodí
Matice křídlatá uzavřená pro stavbu lodí
Matice osmihranná nízká pro stavbu lodí
D-článek řetězu
Šroub s osazením a vnitřním šestihranem f9
Šroub s půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem
M A T E R I Á L U
21
Poznámky
22
N A B Í D K O V Ý
K A T A L O G
S P O J O V A C Í H O
M A T E R I Á L U
VAŠE NÁKLADY
Vaše náklady
Spojovací materiál patří mezi „C díly“, tudíž položky s nízkým podílem na celkové ceně konečného výrobku (cca 5%).
Nepřímé náklady spojené s jejich pořízením (vypracování plánu
nákupu, vyhledávání dodavatele, vyhodnocování nabídek, objednávání, kontrola dodacích termínů, pravidelný příjem zboží od
několika různých dodavatelů, neustálá kontrola kolísající kvality
dodávek, rozsáhlé inventury skladu, administrativa) a manipulací
s nimi (doprava od převzetí do skladu až na místo montáže, dílčí
mezioperační inventarizace, přesuny mezi pracovišti atp.) však
způsobují, že konečný podíl těchto položek je v celkových
nákladech mnohonásobně vyšší.
Společnost ZEBRAFAST vám je, po vzájemné konzultaci, schopna
nabídnout, kromě příznivé ceny spojovacího materiálu, rovněž různé formy spolupráce, které vám umožní dosáhnou úspor také ve
výše uvedených nepřímých nákladech spojených s jeho pořízením
a manipulací.
Co vám naše řešení přinesou?
• Úsporu času, který můžete věnovat svým stěžejním
aktivitám.
• Snížení nákladů spojených s objednáváním spojovacího
materiálu.
• Výrazné snížení hodnoty skladu v námi dodávaných
produktech.
• Hladký průběh výrobního procesu.
Spojení na dlouhý běh
• Inventuru zásob prováděnou naší společností.
• Přizpůsobení logistického řešení provozu ve vaší společnosti.
Dejte společnosti ZEBRAFAST možnost
snížit vaše náklady.
ZEBRAFAST a.s.
Zlatnická 1582/10, 110 00 Praha 1, Česká republika
provozovna:
1. máje 3236/103, 703 00 Ostrava 3
tel.: +420 553 034 677, fax: +420 553 034 678, [email protected]
www.zebrafast.cz
© ZEBRAFAST a.s. | 012014
Spojení na dlouhý běh
Download

Spojení na dlouhý běh - ZEBRAFAST