CENÍK - KOMPONENTY / PRICE LIST - COMPONENTS
Interiérové žaluzie do střešních oken V-lite / Interior roof blinds V-lite
Nákres
Picture
Obchodní název/
rozměr (mm)
Order name/
size (mm)
Platnost od / Valid from: 05. 2012
Hmotnost/
jednotka
Weight/
unit
Počet
jedn./bal.
Units/
package
ks
0,0767
300
m
0,0015
500
m
0,0016
1000
m
0,0028
397
m
0,0028
397
ks
0,0004
1000
ks
0,0009
1000
ks
0,0010
1000
ks
0,001
400
ks
0,0005
400
ks
0,0010
400
m
0,0013
1500
ks
0,0006
1000
Zkratka
Slovní název, materiál
Jednotka
Abbreviation
Component name, material
Unit
Drát plochý Fe/Zn
A 27/1
6-000144-0000
Flat wire Fe/Zn
Flachdraht Fe/Zn
ru
Šňůra 1,4 - bílá
A 34 5000
6-000153-0000
Cord 1,4 - white
Schnur 1,4 - weiβ
ru
Šňůra 1,4 - barevná
A 34 xxxx
6-000153-xxxx
Cord 1,4 - color
Schnur 1,4 - Farbe
ru
Ţebříček 18x28 5000-bílý
A 35 18x28 5000
6-000154-5000
Ladder 18x28 5000-white
Leiterkordel 18x28 5000-weiβ
ru
Ţebříček 18x28 barevný
A 35 18x28 xxxx
6-000154-xxxx
Ladder 18x28 - colored
Leiterkordel 18x28 - farbe
ru
Konzolka plastová 25mm
A 55/6
3-00860-0000
Spacer for slat 25mm (PVC)
Klammer für Lamelle 25mm (Kunststoff)
ru
Vrut do dřevotřísky 3x20mm, Zn-zápustný - kříţ.
A 67
6-000175-PU22
Screw 3x20mm
Schraube 3x20mm
ru
Vrut 3,5x13 DIN 7504 M Zn s půlkulatou hl.kříţový
A 67/8
6-003146-0000
Screw 3,5x13
Schraube 3,5x13
ru
Konzolka pevná
A 70
3-00129-0000
Spacer - fixed
Klammer - fixiert
ru
Šroub svěrkový - do vyprodání zásob
A 70/11
2-00086-0000
Clamping screw
Klemmschraube
ru
Šroub svěrkový - hladký
A 70/2
2-00399-0000
Clamping screw - smooth
Klemmschraube - glätten
ru
Silon 1,2mm
A 74
6-000180-0000
Nylon 1,2mm
Nylon 1,2mm
ru
Nýt ţebříčku
IL 122
3-00359-PU22
Ladder joint for flat cord
Niet für Leiterkordel
ru
ISOTRA a.s., Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava, Czech Rep.tel: +420 553 685 111, fax: +420 553 1685
/ [email protected], www.isotra.cz
IČ: 47679191, DIČ: CZ47679191ČSOB, bank account: 381926893/0300
CENÍK - KOMPONENTY / PRICE LIST - COMPONENTS
Interiérové žaluzie do střešních oken V-lite / Interior roof blinds V-lite
Nákres
Picture
Obchodní název/
rozměr (mm)
Order name/
size (mm)
Zkratka
Abbreviation
Platnost od / Valid from: 05. 2012
Hmotnost/
jednotka
Weight/
unit
Počet
jedn./bal.
Units/
package
ks
0,0040
100
ks
0,0001
1000
m
0,6170
24
m
0,2620
60
m
0,3430
60
Slovní název, materiál
Jednotka
Component name, material
Unit
Pruţina napínací - krátká 0,8x6,25x58x60,5
IL 412
7-300490-PU22
Spring stretching - short 0,8x6,25x58x60,5
Feder Dehnunug - kurz 0,8x6,25x58x60,5
ru
Spojka ţebříčku
IS 19
6-000963-0000
Clutch ladder
Klammern Leiterkordel
ru
Profil horní - (polotovar)
LB 03
7-300657-PU52
Head rail
Oberleiste
ru
Profil lišty vodící - (polotovar)
LB 04
7-300658-PU52
Side guide channel
Führungsschiene
ru
Profil spodní - (polotovar)
LB 06
7-300661-PU52
Bottom rail
Unterleiste
ru
Tyč teleskopická - s hákem a koncovkou
LB 100
2-00419-0001
Telescopic rod - with hook and ending
ks
1
ks
1
Teleskopstange - mit Haken und Endung
ru
Tyč teleskopická - s kloubem, hákem a koncovkou
LB 150
2-00419-0002
Telescopic rod - with joint, hook and ending
Teleskopstange - mit Joint, Haken und Endung
ru
Podloţka pod vodící lištu - univerzální
LB 19
3-00603-0000
Pad under side guide channel - universal
Unterlage unter der Führungsschiene - Universal
ks
0,0011
100
ks
0,0014
100
ks
0,0030
100
ru
Podloţka pod vodící lištu
LB 19/1
3-01425-7040
Pad under side guide channel
Unterlage unter der Führungsschiene
ru
Klip
LB 20/1
3-01237-0000
Clip
Beschneiden
ru
Klip
LB 20/2
3-01424-7040
Clip
ks
100
ks
1
Beschneiden
ru
Tyč teleskopická - s hákem
LB 200
2-00420-0001
Telescopic rod - with hook
Teleskopstange - mit Haken
ru
Spona transportní - ţaluzie do střešních oken
LB 21
3-00619-7040
Buckle
ks
, 0132
100
Spange
ru
ISOTRA a.s., Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava, Czech Rep.tel: +420 553 685 111, fax: +420 553 2685
/ [email protected], www.isotra.cz
IČ: 47679191, DIČ: CZ47679191ČSOB, bank account: 381926893/0300
CENÍK - KOMPONENTY / PRICE LIST - COMPONENTS
Interiérové žaluzie do střešních oken V-lite / Interior roof blinds V-lite
Nákres
Picture
Obchodní název/
rozměr (mm)
Order name/
size (mm)
Platnost od / Valid from: 05. 2012
Hmotnost/
jednotka
Weight/
unit
Počet
jedn./bal.
Units/
package
ks
0,0024
100
ks
0,0033
100
ks
0,0010
100
Zkratka
Slovní název, materiál
Jednotka
Abbreviation
Component name, material
Unit
Šablona montáţní
LB 21/1
3-01426-7040
Mounting template
Montageschablone
ru
Podloţka knoflíku
LB 24 7040
3-00796-7040
Pad button
Unterlage Knopf
ru
Vozík
LB 25 7040
3-00623-7040
Cart
Keiner Wagne
ru
Tyč teleskopická - s kloubem a hákem
LB 250
2-00420-0002
Telescopic rod - with joint and hook
ks
1
Teleskopstange - mit Joint und Haken
ru
Spona
LB 26 7040
3-00624-7040
Buckle
ks
0,0010
100
ks
0,0002
200
ks
0,0026
100
ks
0,0020
100
ks
0,0020
100
ks
0,0010
100
ks
0,0030
100
ks
0,0026
100
ks
0,0010
100
Spange
ru
Vrut KB 22x10
LB 28
6-000054-0000
Screw 22x10
Schraube 22x10
ru
Jezdec
LB 29
3-00800-7040
Rider
Reiter
ru
Kladka úzká
LB 30
3-00798-0000
Roller - narrow
Rolle - schmal
ru
Pruţina jezdce
LB 31
7-300700-0000
Spring riders
Feder Reiter
ru
Podloţka 1mm
LB 32/1
3-01436-0000
Pad 1mm
Unterlage 1mm
ru
Podloţka 100°
LB 32/100
3-01239-0000
Pad 100°
Unterlage 100°
ru
Podloţka 105°
LB 32/105
3-01241-0000
Pad 105°
Unterlage 105°
ru
Podloţka 2mm
LB 32/2
3-01437-0000
Pad 2mm
Unterlage 2mm
ru
ISOTRA a.s., Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava, Czech Rep.tel: +420 553 685 111, fax: +420 553 3685
/ [email protected], www.isotra.cz
IČ: 47679191, DIČ: CZ47679191ČSOB, bank account: 381926893/0300
CENÍK - KOMPONENTY / PRICE LIST - COMPONENTS
Interiérové žaluzie do střešních oken V-lite / Interior roof blinds V-lite
Nákres
Picture
Obchodní název/
rozměr (mm)
Order name/
size (mm)
Platnost od / Valid from: 05. 2012
Hmotnost/
jednotka
Weight/
unit
Počet
jedn./bal.
Units/
package
ks
0,0035
100
ks
0,0030
100
ks
0,0038
100
ks
0,0038
100
ks
0,0045
100
ks
0,0045
100
Zkratka
Slovní název, materiál
Jednotka
Abbreviation
Component name, material
Unit
Podloţka 90°
LB 32/90
3-01240-0000
Pad 90°
Unterlage 90°
ru
Podloţka 96°
LB 32/96
3-01238-0000
Pad 96°
Unterlage 96°
ru
Koncovka - naklápění lamel
LB 41 7040
3-01209-7040
Ending - tilting slats
Endung - Kippen Lamelle
ru
Koncovka - ovládání spodní lišty
LB 42 7040
3-01208-7040
Ending - control bottom rail
Endung - steuern Unterleiste
ru
Doraz lamely - pravý
LB 43 7040
3-01263-7040
Stop slats - right
Stoppen Lamelle - rechts
ru
Doraz lamely - levý
LB 44 7040
3-01258-7040
Stop slats - left
Stoppen Lamelle - links
ru
Tyč ovládací - pro střešní systémy - 1m
LB 50/100
2-00377-1000
Control rod - 1m
ks
1
ks
1
ks
1
ks
1
Steuerstange - 1m
ru
Tyč ovládací - pro střešní systémy - 1,5m
LB 50/150
2-00377-1500
Control rod - 1,5m
Steuerstange - 1,5m
ru
Tyč ovládací - pro střešní systémy - 2m
LB 50/200
2-00377-2000
Control rod - 2m
Steuerstange - 2m
ru
Tyč ovládací - pro střešní systémy - 0,5m
LB 50/50
2-00377-0500
Control rod - 0,5m
Steuerstange - 0,5m
ru
Deska L+P - ţaluzie
LB 51 7040
2-00388-7040
Board L+R
ks
0,0246
100
ks
0,0090
100
ks
0,0104
100
Board L+R
ru
Kryt dolní lišty L+P
LB 52 7040
2-00387-7040
Bottom rail cover L+R
Abdeckkappe für Unterleiste L+R
ru
Kryt vodící lišty L+P - bez pruţiny
LB 53/1 7040
2-00580-7040
Side guide channel cover L+R - without spring
Abdeckkappe für Führungsschiene L+R - ohne Feder
ru
ISOTRA a.s., Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava, Czech Rep.tel: +420 553 685 111, fax: +420 553 4685
/ [email protected], www.isotra.cz
IČ: 47679191, DIČ: CZ47679191ČSOB, bank account: 381926893/0300
CENÍK - KOMPONENTY / PRICE LIST - COMPONENTS
Interiérové žaluzie do střešních oken V-lite / Interior roof blinds V-lite
Nákres
Picture
Obchodní název/
rozměr (mm)
Order name/
size (mm)
Platnost od / Valid from: 05. 2012
Hmotnost/
jednotka
Weight/
unit
Počet
jedn./bal.
Units/
package
ks
0,0110
100
ks
0,0056
100
ks
0,0045
100
ks
0,0155
25
m
0,1300
60
m
0,0333
300
ks
0,0009
1000
ks
0,6800
1
ks
0,0300
1
ks
0,0600
1
ks
0,0300
1
Zkratka
Slovní název, materiál
Jednotka
Abbreviation
Component name, material
Unit
Loţisko úplné
LB 54 7040
2-00359-7040
Bearing - complete
Lagerbock - komplett
ru
Převodovka úplná
LB 55 7040
2-00173-7040
Gearing - complete
Getriebe - komplett
ru
Sestava knoflík a krytka
LB 57 7040
2-00390-7040
Set - button and cover
Setzen - Knopf und Abdeckkappe
ru
Drţák kliky - šedý
P 053/1 7045
6-006683-7045
Handle holder - grey
Kurbelhalter - grau
ru
Trubka kliky
P 521
6-001254-0000
Connecting tube joint
Kurbelrohr
ru
Profil těsnící
RHD 20
6-001298-0000
Sealing profile
Dichtprofil
ru
Vrut 3x20 Zn s půlkulatou hlavou - kříţový
RR 22
6-001312-0000
Screw 3x20
Schraube 3x20
ru
Tyč teleskopická
ZHD 61
6-005468-0000
Telescopic rod
Teleskopstange
ru
Hák teleskopické tyče
ZHD 62
6-005469-0000
Hook for telescopic rod
Haken fürTeleskopstange
ru
Kloub teleskopické tyče
ZHD 63
6-005470-0000
Joint for telescopic rod
Joint fürTeleskopstange
ru
Klip na zeď pro teleskopickou tyč
ZHD 64
6-005471-0000
Clip on the wall for telescopic rod
Clip auf der Wand für Teleskopstange
ru
ISOTRA a.s., Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava, Czech Rep.tel: +420 553 685 111, fax: +420 553 5685
/ [email protected], www.isotra.cz
IČ: 47679191, DIČ: CZ47679191ČSOB, bank account: 381926893/0300
Download

CENÍK - KOMPONENTY / PRICE LIST