S dětstvím se loučíme jen počtem svých let,
co bychom jinak dělali, kdyby nám najednou
zemřely všechny věci, stromy by ztratily řeč,
zavřely by se duše květů, oněmělo pro nás
nebe a nikdo by neuměl přeložit jedinou slzu
srdci.
M. Procházková
S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným a známým smutnou zprávu, že nás
navždy opustila naše drahá dcera, sestra, vnučka a kamarádka
slečna
Soňa Pertlová
Zemřela po dlouhém a těžkém boji s nemocí dne 8. května 2011 ve věku 23 let.
Poslední rozloučení se bude konat v sobotu 14. května 2011 ve 14:00 hod.
v obřadní síni v Třinci.
Zarmoucená rodina
Download

Soňa Pertlová