Nezemřel.j sem, neboť ví.m,
že budu žítstcile v srdcích těch,
kteří mě milovali.
'
Hluboce zarmouceni oznamujeme všem příbuzným,
přátelům a známým, že ry*s navždy opustil nóš milovaný
manžel, tatínek, dědeček, bratr, švagr, tchán a strýc,
pan
Miroslav Gadas
Zemřela náhle v úterý dne 28' bětkal''Z$;]3
ve věku neiožitych ó5 let
S našímdrahým zesnulým se razloučíme
v sobotu dne-I. červnu 2013 v 15,00 hodin
v kostele nu SromoÍově náměstí v Eranicích
Po smutečnímobřadu bwde převezen
do- rodinného hrobu v Jezernici
-:'.....:l''
Zarmouceruú rodina
ja::.i]q!.Í1i!1;:,.tr,:a::
:',:1|:,
Pohřební sluzba abelisk Hranice' tel. 581 691 l ]0
Download

Miroslav Gadas