Kdo věří ve mne, má život věčný (Jan 6,47)
Oznamujeme všem příbuzným a přátelům, že byl Pánem
povolán do Jeho náruče pan
Ing. Ivan VITULA
Odešel tiše a pokorně posílen svátostmi dne 9. března 2012 ve
věku 69 let.
Společné rozloučení bude v sobotu 17. března 2012
ve 14:00 v chrámu Páně v Židlochovicích
manželka Eva
synové Jan a Karel
snachy Svaťka a Monika
vnoučata Hanička, Kristýnka, Peťa a Janička
bratr Jan s rodinou
Download

Ing. Ivan VITULA