Odešla náhle, nikdo to nečekal,
osud sám chtěl, proč jen to uspěchal?
Zapalme svíce, kdož jsme ji milovali,
na krásné chvíle, jež jsme s ní prožívali.
S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým
že nás opustila naše nejdražší
paní
Ing. Lenka Rolečková
Zemřela po dlouhé těžké nemoci dne 4. dubna 2014 ve věku nedožitých 37let
Smuteční rozloučení se koná
ve středu 9. dubna 2014 v 15:30 hodin
v obřadní síni krematoria města Brna, Jihlavská ulice 1
Brno, Dusíkova 33
Emička, dcera
Libuše a Luděk, rodiče
Pavel, přítel
Luděk, bratr
jménem zarmoucené rodiny
Download

Ing. Lenka Rolečková