Život měříme skutky,
a ne časem.
Seneca
V zármutku podáváme zprávu všem příbuzným a známým, že nás navždy opustil
náš milovaný tatínek, tchán a dědeček,
pan
Doc. RNDr.
Jiří Popovský, CSc.
Odešel náhle
v úterý dne 15. dubna 2014 ve věku 79 let.
S naším drahým zesnulým se rozloučíme
v úterý dne 29. dubna 2014 v 10.30 hodin
v Ústřední obřadní síni v Praze na Olšanských hřbitovech
(hlavní vchod na hřbitovy).
Jménem rodiny:
Jiří a Ladislava
syn s manželkou
Anna a Jiří
vnoučata
181 00 Praha 8, Toruňská 331/8
Děkujeme všem, kdo s námi vzpomínkou uctí jeho památku
Tisk: Pohřební ústav PEGAS, Kateřinská 13, Praha 2, tel: 224 942 048, 224 941 453
Tisk: Pohřební ústav PEGAS, Kateřinská 13, Praha 2, tel: 224 942 048, 224 941 453
Download

2014-04-15 Doc. RNDr. Jiří Popovský