TERMINUS CLUB – www.centrumnadani.cz Úlohy pro rozvoj intelektu
© Václav Fořtík
TERMINUS Club 04
1. Určete, co skrývá přesmyčka: JEL SOB TUR
a) DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK
b) KALENDÁŘNÍ MĚSÍC
c) POVOLÁNÍ
d) ZVÍŘE
e) SLOVENSKÉ KRAJSKÉ MĚSTO
f) DOMÁCÍ POTŘEBA
2. Hospodář vyšel na dvůr a uviděl 26 hlav a 76 nohou. Jaká zvířata a kolik jich na
dvoře viděl?
a) 6 SLEPIC, 8 KRAV, 3 OVCE, 8 KACHEN, 1 HUSU
b) 5 SLEPIC, 11 KRAV, 3 OVCE, 8 KACHEN
c) 12 SLEPIC, 9 KRAV, 3 OVCE, 1 HUSU
d) 9 SLEPIC, 5 KRAV, 3 OVCE, 5 KACHEN, 1 HUSU
e) 5 SLEPIC, 9 KRAV, 4 OVCE, 7 KACHEN, 1 HUSU
f) 5 SLEPIC, 9 KRAV, 3 OVCE, 8 KACHEN, 1 HUSU
3. Co patří místo otazníku?
zzr zzs zzt
kuo kup kuq
lov low ?
a
lax
b
lrv
c
d
e
mow
lox
lor
f
loy
4. FOTKA
Na fotce vidím svou dceru a bratra babičky tohoto mého dítěte. Kdo je pro mě ten muž?
a) MŮJ OTEC
b) MŮJ TCHÁN
c) MŮJ DĚDA
d) MOJE TETA
e) JSEM TO JÁ
f) MŮJ STRÝC
TERMINUS CLUB – www.centrumnadani.cz Úlohy pro rozvoj intelektu
© Václav Fořtík
ŘEŠENÍ:
1. a – TROLEJBUS
2. f
3. c
4. f
LEHKÉ = KDYŽ JSEM JÁ SLOUŽIL …
ČÁRY =
a
PŘEKRYTÉ ČÁRY =
b
ROTACE =
f
RAVEN =
a
VÝŘEZ =
e
Download

tc04+výsledky