PMCRj 2014 Hronov
Přílohy propozic
13. - 25. 7. 2014
Aeroklub Hronov - letiště Velké Poříčí
Příloha 1 - hranice letiště
PMCRj 2014 Hronov
Příloha 2 - areál letiště
Brána pro vjezd
do areálu letiště
Fichtlovna
WC a sprchy
í
ké
Vel
íč
Poř
gár
Han
3
Hangár
2
Briefing room, bar, kancelář, terasa s krbem
Hangár 1
k
lesí
KEMP
Afis
Venkovní bufet
Transportní vozy umístit co nejblíže k lesíku
Plot oddělující veřejnost
od neveřejné části areálu
WC a sprchy
Pole
PHM
Venkovní posezení
Parkoviště pro závodníky
Ukotvené kluzáky
- Při pohybu auty po areálu dbát zvýšené pozornosti!
PMCRj 2014 Hronov
Příloha 3 - grid, vzlety a přistání dráha 09
ky
krachující kluzá
09L
vlečné
09P
PMCRj 2014 Hronov
Příloha 4 - startovní procedura pro vzlety na dráze 09
600 m
AGL
600 m
AGL
PMCRj 2014 Hronov
Příloha 5 - grid, vzlety a přistání dráha 27
27L
vlečné
27P
ky
krachující kluzá
les
PMCRj 2014 Hronov
Příloha 6 - startovní procedura pro vzlety na dráze 27
600 m
AGL
600 m
AGL
600 m
AGL
PMCRj 2014 Hronov
Příloha 7 - odletová procedura - páska
R = 5 km
R = 5 km
START
PÁSKA 10 km
Směr průletu
1. OBT
PMCRj 2014 Hronov
Příloha 8 - cílová procedura
Kruh R = 3 km
m
i
n
0
Penalizace dle odstavce 8.7 Annexu A
.6
0
m
Q
HN
Minimální výška na hranici kruhu je
600 m QNH
m in. 6 0 0 m Q
R = 3 km
HN
N
QH
mi
PMCRj 2014 Hronov
0
n. 6 0
m
Download

PMCRj 2014 Hronov