MAINTENANCE ORGANISATION APPROVAL SCHEDULE
ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE K ÚDRŽBĚ
Reference / Číslo oprávnění:
CZ.145.0064
Organisation / Organizace:
ORBIS AVIA spol. s r. o., U Kříže 632/24, 158 00 Praha 5 Jinonice
letiště Hradec Králové, hangár č. 165, 503 41 Hradec Králové
Place of business / Provozovna:
CLASS / TŘÍDA
A1
AIRCRAFT
LETADLA
LIMITATION / OMEZENÍ
LINE /
TRAŤ
BASE
/ZÁKL.
Aeroplanes MTOM above 5700 kg
Letouny s MTOM přes 5700 kg
Hawker Beechcraft Beech 300
series;
YES /
ANO
YES /
ANO
Aeroplanes MTOM 5700 kg and below
Letouny s MTOM 5700 kg a méně
Let (AI) Z-37 /-A /-C2, L-200 series,
L-410 UVP;
Moravan (Zlin) Z-26 series, Z-42 /-43
series, Z-37T /-137T;
Cessna 100 /-200 series;
Cirrus SR-20 /-22 series;
Piper PA-28 /-32 /-34 /-38 /-44 /-46
series, PA-46-500TP
YES /
ANO
YES /
ANO
RATING / KVALIFIKACE
A
A2
This approval is limited to those products, parts and appliances and activities specified in the scope of work section of approved maintenance
organisation exposition,
Toto oprávnění je omezeno na výrobky, letadlové části a zařízení a na činnosti stanovené v části uvádějící rozsah prací ve schváleném
výkladu organizace údržby,
Maintenance Organisation Exposition reference / Číslo výkladu organizace údržby:
Date of original issue / Datum původního vydání: 30.03.2010
Date of last revision approved / Datum poslední schválené změny: 05.04.2013
Revision No / Změna č.: 5
For the Competent Authority / Za příslušný úřad:
Úřad pro civilní letectví / CAA CZ
ing. Pavel Matoušek
Signed / Podpis:
Director of Technical Division / Ředitel Sekce technické
OA.MOE.145
CIVIL AVIATION AUTHORITY OF THE CZECH REPUBLIC
ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
MAINTENANCE ORGANISATION APPROVAL SCHEDULE SUPPLEMENT
for products non-certified in accordance with the Regulation (EC) No 216/2008
DOPLNĚK K ROZSAHU OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE K ÚDRŽBĚ
pro výrobky, které nejsou schváleny podle Nařízení (ES) č. 216/2008
Organisation name / Název organizace: ORBIS AVIA spol. s r. o., U Kříže 632/24, 158 00 Praha 5 Jinonice
Place of business / Provozovna:
letiště Hradec Králové, hangár č. 165, 503 41 Hradec Králové
Reference / Číslo oprávnění:
CLASS / TŘÍDA
RATING / KVALIFIKACE
AIRCRAFT
LETADLA
A2
CZ.145.0064
Aeroplanes MTOM 5700 kg and below
Letouny s MTOM 5700 kg a méně
LIMITATION / OMEZENÍ
LINE /
TRAŤ
BASE /
ZÁKL.
Aero Ae-45 /-145;
Orličan (SHVL) L-40;
Antonov / PZL An-2
YES /
ANO
YES /
ANO
This approval is limited to the products, parts and appliances and to the activities specified in the scope of approval section of the approved
maintenance organisation exposition,
Toto oprávnění je omezeno na výrobky, díly a zařízení a na činnosti stanovené v části rozsah prací ve schváleném výkladu organizace údržby
Maintenance Organisation Exposition reference / Číslo výkladu organizace údržby:
OA.MOE.145
Date of the approval schedule supplement original issue / Datum původního vydání doplňku k rozsahu oprávnění: 30.03.2010
Date of the approval schedule supplement last revision / Datum poslední změny doplňku k rozsahu oprávnění:
01.08.2012
The approval schedule supplement last revision No / Číslo poslední změny doplňku k rozsahu oprávnění :
3
For the Competent Authority / Za příslušný úřad:
CAA CZ
Úřad pro civilní letectví
ing. Pavel Matoušek
Signed / Podpis:
Director of Technical Division / Ředitel Sekce technické
MOE
Vedení / Management
Strana / Page 1-22 z /of 25
Datum vydání strany / Date of Page Issue: 08.02.2013
Změna / Rev.: 5
1.9.1 ROZSAH PROVÁDĚNÉ ÚDRŽBY PRO TRANSFEROVANÁ LETADLA
SCOPE OF PERFORMED MAINTENANCE WORKS AT TRANSFERRED
AIRCRAFT
TYPY / OMEZENÍ
MODELS / LIMITATIONS
ROZSAH ÚKOLŮ ÚDRŽBY
NA ZÁKLADNĚ
ROZSAH ÚKOLŮ
ÚDRŽBY NA TRATI
SCOPE OF BASE MAINTENACE TASKS
údržba až do úrovně prohlídek /
Scheduled Maintenance up to max. level:
SCOPE OF LINE MAINTENANCE
TASKS.
Příležitostná údržba až do úrovně
prohlídek / Ocassional Maintenance up
to max. level:
800 hrs / Annual + Biannual
or Phase 1, 2, 3, 4
50 hrs.
300 hrs. / Annual
150 hrs. / Annual
200 hrs. / Rev. A,B / Annual,
After 30 days / 50 hrs.
After 30 days / 50 hrs.
1200 hrs. / Rev. A,B,C / Annual
1000 hrs. / Annual
200 hrs. / Event 1,2 /Annual
100 hrs. / Rev. A,B,C / Annual
100 hrs. / Annual
50 hrs.
100 hrs.
50 hrs.
35 hrs.
100 hrs
P2
P1
.Plánovaná
A1: LETOUNY / AROPLANES above
MTOW 5700kg
Hawker Beachcraft – Beach 300 series
A2: LETOUNY / AROPLANES with
MTOW 5700 kg and below
Moravan (Zlin) Z-37T, Z-137T
Let (Arcraft Industries) Z-37 /-A/-C2,
Moravan (Zlin) Z-26 series (-26 / -126 / 226 / -326 / -526 / -726)
Moravan (Zlin) Z-42 / -43 series,
Cessna 100 /-200 series,
Cirrus SR-20, SR-22
Let (Aircraft Industries) L-200 series
Piper PA-28 / -32 / -34 / -44 / -46 series,
PA-46-500 TP
Let (Aircraft Industries) L-410 UVP
(LW)
1.9.2 ÚDRŽBA LETADLOVÝCH CELKŮ / MAINTENANCE OF AIRCRAFT
COMPONENTS
AMO není oprávněna k provádění údržby samostatných letadlových celků mimo letadlo,
ale přesto za okolností a podle postupů popsaných v čl. 2.16.4 mohou určení OP, viz čl.
1.6, vystavovat pro LC Osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou (Form 1 EASA).
Maintenance of individual aircraft components outside of aircraft is not included in scope
of AMO approval. Neverteless, the OP authorised i.a.w chapter 1.6 are approved to issue
EASA Form 1 under conditions and according to procedures stated in the chapter 2.16.4.
Rozsah údržby prováděné pro letadla a letadlové celky podle Annexu II je popsán v čl.
9.2.
For the Annex II aircraft and LC maintenance scope: see chapter 9.2.
Copyright © ORBIS AVIA spol. s r.o, 2011
[email protected] www.orbisavia.cz
MOE
Vedení / Management
Strana / Page 9-3 z /of 4
Datum vydání strany / Date of Page Issue: 08.02.2013
Změna / Rev.: 5
9.2
ROZSAH PRÁCE ORGANIZACE podle Annexu II
Základní rozsah oprávnění organizace k údržbě je popsán v kapitole 1.9.
AMO udržuje a opravuje jak letadla, jejichž typová osvědčení jsou převedena pod dozor
EASA (tzv. transferovaná), tak i letadla provozovaná na základě Annexu II Nařízení
parlamentu a rady ES č. 216 / 2008 (tzv. annexová). Systém řízení jakosti, úroveň a
postupy údržby jsou shodné pro obě skupiny letadel a letadlových celků a vycházejí
z požadavků Příloh 1 a 2 Nařízení komise ES č. 2042 / 2003, přičemž u annexových jsou
respektována navíc i národní ustanovení příslušného Předpisu L6 a Instrukce CAA-TI011-n/97.
9.2.1 ROZSAH PROVÁDĚNÉ ÚDRŽBY PRO ANNEXOVÁ LETADLA
TYPY / OMEZENÍ
Antonov / PZL An-2
Aero 45 / -145
Orličan (SHVL) L-40
Meta Sokol
ROZSAH ÚKOLŮ ÚDRŽBY
NA ZÁKLADNĚ
ROZSAH ÚKOLŮ ÚDRŽBY
NA TRATI
.
Plánovaná údržba až do úrovně
prohlídek
Příležitostná údržba až do úrovně
prohlídek
900 hrs. / Annual
300 hrs. / Annual
500 hrs /Annual
50 hrs.
100 hrs.
50 hrs
9.2.2 ÚDRŽBA LETADLOVÝCH CELKŮ
AMO není oprávněna k údržbě samostatných letadlových celků mimo letadlo, ale přesto
za okolností a podle postupů popsaných v čl. 9.4.4 mohou určení OP vystavovat pro LC
Osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou (Form 1 CAA CZ).
9.3
NESTANDARDNÍ OPRAVY a MODIFIKACE LETADEL podle Annexu II
Na rozdíl od čl. 2.9.2 a 2.12 dokumentaci pro nestandardní opravy a modifikace
annexových letadel schvaluje CAA CZ.
Copyright © ORBIS AVIA spol. s r.o, 2011
[email protected] www.orbisavia.cz
Download

MAINTENANCE ORGANISATION APPROVAL