Gazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blok Teknoloji Transfer Ofisi Beşevler/Ankara/TÜRKİYE T: +90 312 202 89 23‐29‐32‐33‐34 F: +90 312 202 26 28 www.gazitto.com Gazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI 1‐SON BAŞVURU TARİHLERİNE GÖRE DESTEKLER .................................................................................... 3 2‐ULUSALARARASI Açık Destek Çağrılarının Detayları .............................................................................. 6 Horizon 2020: Yeni AB Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı 2014‐2015 Yılı Çağrıları .......................... 6 Bilimsel Mükemmeliyet ............................................................................................................................. 6 Endüstriyel Liderlik .................................................................................................................................. 7 Toplumsal Sorunlara Çözümler ................................................................................................................ 7 Matra ve İnsan Hakları Programları 2014 Çağrısı ..................................................................................... 8 Matra Programı için ................................................................................................................................. 8 İnsan Hakları Programı için .................................................................................................................... 8 Temel Haklar ve Yurttaşlık Hibe Programı ................................................................................................ 8 MARTEC II Denizcilik Ar‐Ge Projeleri 2014 Yılı Çağrısı .............................................................................. 9 Küresel Kadın Fonu Destekleri .................................................................................................................. 9 3‐ULUSAL AÇIK DESTEK ÇAĞRILARININ DETAYLARI ................................................................................ 10 TÜBİTAK DESTEKLERİ .............................................................................................................................. 10 TÜBİTAK‐1001 ‐ Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Pr. ....................................... 10 TÜBİTAK‐1005‐Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı ........................................... 11 TÜBİTAK‐1011‐Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı ....................................... 12 TÜBİTAK‐1002 ‐ Hızlı Destek Programı ................................................................................................... 11 TÜBİTAK‐1501 ‐ TÜBİTAK Sanayi Ar‐Ge Projeleri Destekleme Programı ................................................ 13 TÜBİTAK‐1503‐ Proje Pazarları Destekleme Programı ............................................................................ 13 TÜBİTAK‐1505 ‐ Üniversite‐Sanayi İşbirliği Destek Programı ................................................................. 14 TÜBİTAK‐1507 ‐ TÜBİTAK KOBİ Ar‐Ge Başlangıç Destek Programı ......................................................... 15 TÜBİTAK‐1511 ‐ TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı ............................................................................................................................. 15 TÜBİTAK‐2221 ‐ Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme P. ........................... 17 TÜBİTAK‐2224 ‐ Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı .............................................. 18 TÜBİTAK‐2238 ‐ Üniversite Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması ............................................................ 19 TÜBİTAK‐2241/A ‐ Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı .......................................... 19 TÜBİTAK‐2241/B Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projeleri Yarışması ......................................................... 20 TÜBİTAK‐2242 ‐ Lisans Öğrencileri Yazılım Projeleri Yarışması .............................................................. 21 TÜBİTAK‐3001 ‐ Başlangıç Ar‐Ge Projeleri Destekleme Programı .......................................................... 21 TÜBİTAK‐3501‐Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı .................................................... 22 TÜBİTAK‐İkili İşbirliği Programları ........................................................................................................... 23 Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blok Teknoloji Transfer Ofisi Beşevler/Ankara/TÜRKİYE T: +90 312 202 89 23‐29‐32‐33‐34 F: +90 312 202 26 28 www.gazitto.com Gazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi 1‐SON BAŞVURU TARİHLERİNE GÖRE DESTEKLER 28 Şubat 2014 TÜBİTAK‐2238 ‐ Üniversite Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması 3 Mart 2014 •
Matra ve İnsan Hakları Programları 2014 Çağrısı 12 Mart 2014 • Temel Haklar ve Yurttaşlık Hibe Programı 14 Mart 2014 • TÜBİTAK‐2241/B Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projeleri Yarışması •
TÜBİTAK‐2242 ‐ Lisans Öğrencileri Yazılım Projeleri Yarışması 28 Mart 2014 •
TÜBİTAK‐1001 ‐ Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Pr. •
TÜBİTAK‐1005‐Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı •
TÜBİTAK‐3501‐Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı 04 Nisan 2014 • TÜBİTAK‐1011‐Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı 15 Nisan 2014 •
TÜBİTAK‐İkili İşbirliği Programları‐2503‐Belarus Ulusal Bilimler Akademisi (NASB) ile İkili İşbirliği Programı 30 Nisan 2014 •
MARTEC II Denizcilik Ar‐Ge Projeleri 2014 Yılı Çağrı İlanı Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blok Teknoloji Transfer Ofisi Beşevler/Ankara/TÜRKİYE T: +90 312 202 89 23‐29‐32‐33‐34 F: +90 312 202 26 28 www.gazitto.com Gazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi 15 Mayıs 2014 •
TÜBİTAK‐1511‐Sürekli mıknatıslı senkron motor teknolojilerinin geliştirilmesi •
TÜBİTAK‐1511‐Özel motor teknolojilerinin geliştirilmesi •
TÜBİTAK‐1511‐Araç‐Araç, Araç‐Altyapı Haberleşme Sistemleri •
TÜBİTAK‐1511‐Mobil İletişimde Anten Teknolojileri ve RF Uç Birimleri •
TÜBİTAK‐1511‐Mobil Şebekelerde Omurga ve Ara Bağlanım (Backhaul) İçin Alternatif İletim Teknolojileri •
TÜBİTAK‐1511‐Akıllı Mobil Cihaz ve Bileşenlerinin Geliştirilmesi •
TÜBİTAK‐1511‐Uydu Üzerinde Konuşlandırılmış Haberleşme Sistemleri •
TÜBİTAK‐1511‐4G ve sonrası Sistemler için Radyo Erişim Ağı Teknolojileri •
TÜBİTAK‐1511‐Bulut Bilişim Altyapı Çözümleri •
TÜBİTAK‐1511‐Bulut Bilişim Veritabanı Servisleri •
TÜBİTAK‐1511‐Bulut Tabanlı Veri Analiz Sistemleri •
TÜBİTAK‐1511‐Bulut Bilişim için Sistem ve Veri Güvenliği •
TÜBİTAK‐1511‐Büyük Veri Çözümleri •
TÜBİTAK‐1511‐Yüksek Hassasiyetli Robotik Cerrahi Sistemlerinin ve Alt Bileşenlerinin Geliştirilmesi •
TÜBİTAK‐1511‐Cerrahi Uygulama Amaçlı Yenilikçi Medikal Cihazların ve Sistemlerin Geliştirilmesi Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blok Teknoloji Transfer Ofisi Beşevler/Ankara/TÜRKİYE T: +90 312 202 89 23‐29‐32‐33‐34 F: +90 312 202 26 28 www.gazitto.com Gazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Sürekli Açık Olan Çağrılar •
TÜBİTAK‐2221‐Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme Programı (Başvuru yılda 12 dönemdir. Başvurular her ayın son işgünü mesai saati bitimine kadar yapılır) •
TÜBİTAK‐2224‐Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı (Her ayın son cuma günüdür) •
TÜBİTAK‐2241/A‐Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı (Her ayın son işgünüdür) •
TÜBİTAK‐1002‐Hızlı Destek Programı (Herzaman) •
TÜBİTAK‐1501‐TÜBİTAK Sanayi Ar‐Ge Projeleri Destekleme Programı (Herzaman) •
TÜBİTAK‐1503‐Proje Pazarları Destekleme Programı (Herzaman) •
TÜBİTAK‐1505‐Üniversite‐Sanayi İşbirliği Destek Programı (Herzaman) •
TÜBİTAK‐1507‐TÜBİTAK KOBİ Ar‐Ge Başlangıç Destek Programı (Herzaman) •
TÜBİTAK‐3001 ‐ Başlangıç Ar‐Ge Projeleri Destekleme Programı (Herzaman) •
TÜBİTAK‐İkili İşbirliği Programları‐ 2501‐ ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) ile İkili İşbirliği Programı (Herzaman) •
TÜBİTAK‐İkili İşbirliği Programları‐2502‐Bulgaristan Bilimler Akademisi (BAS) ile İkili İşbirliği Programı (Herzaman) •
TÜBİTAK‐İkili İşbirliği Programları‐2506‐Hindistan Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Konseyi (CSIR) ile İkili İşbirliği Programı (Herzaman) •
TÜBİTAK‐İkili İşbirliği Programları‐2507‐Almanya Araştırmalar Konseyi (DFG) ile İkili İşbirliği Programı (Herzaman) •
TÜBİTAK‐İkili İşbirliği Programları‐2513‐Slovakya Bilimler Akademisi (SAS) ile İkili İşbirliği Programı (Herzaman) •
TÜBİTAK‐İkili İşbirliği Programları‐2525‐Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) ile İkili İşbirliği Programı (Herzaman) •
TÜBİTAK‐İkili İşbirliği Programları‐2526‐Moğolistan Bilimler Akademisi (MAS) ile İkili İşbirliği Programı (Herzaman) Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blok Teknoloji Transfer Ofisi Beşevler/Ankara/TÜRKİYE T: +90 312 202 89 23‐29‐32‐33‐34 F: +90 312 202 26 28 www.gazitto.com Gazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi 2‐ ULUSLARARASI AÇIK DESTEK ÇAĞRILARININ DETAYLARI Horizon 2020: Yeni AB Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı 2014‐2015 Yılı Çağrıları AB 7.Çerçeve Programı’nım devamı olarak 71 Milyar Euro bütçeli, 2014‐ 2020 yılları arasında yürürlükte olacak yeni Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı “Horizon 2020 (H2020)” 2014‐
2015 Yılı Çağrıları Yayınlandı! Horizon 2020, önerilen 80 milyar Avro’luk bütçesiyle, Avrupa’nın küresel rekabet edebilirliğini güçlendirmeyi amaçlayan, 2014‐2020 yılları arasında yürürlükte olacak AB’nin yeni Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programıdır. Bu program sayesinde, Avrupa’da yeni büyüme ve istihdam olanaklarının yaratılması hedeflenmektedir. Horizon 2020 Programı 2014‐2015 yılı çağrılarına ait bilgilere ulaşmak için http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html Bilimsel Mükemmeliyet Araştırma ve yenilik faaliyetlerinde mükemmeliyet odağı Horizon 2020, Avrupa’nın uzun dönemli rekabet edebilirliğini garanti altına almak için, bilimsel altyapısının mükemmeliyet düzeyini yükseltmeyi ve dünya çapında sürekli bir araştırmacı dolaşımı sağlamayı amaçlamaktadır. Avrupa’yı dünyanın en iyi araştırmacıları için cazip bir yer haline getirebilmek için, büyük oranda arttırılmış bir bütçe ayrılmıştır. Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blok Teknoloji Transfer Ofisi Beşevler/Ankara/TÜRKİYE T: +90 312 202 89 23‐29‐32‐33‐34 F: +90 312 202 26 28 www.gazitto.com Gazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Kimler başvuruda bulunabilir? Bireysel Araştırmacılar Üniversiteler Araştırma Merkezleri Sanayi – KOBİ Açık çağrılar için detaylı bilgi: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html Endüstriyel Liderlik Güçlü yenilik ve özel sektör odağı Endüstri alanında liderliğin sağlanması ve rekabetçiliğin arttırılması, araştırma ve yenilikçiliğin desteklenmesini öngörmektedir. Bu girişimin anahtar araçları, kolaylaştırıcı ve endüstriyel teknolojiler alanında yatırımların arttırılması, finansmana erişimin kolaylaştırılması ve AB sathında KOBİ’lere yenilik konusunda destek verilmesidir. Komisyon, AB’nin Nanoteknolojiler, İleri Malzemeler, Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanlarında dünya lideri olmasını hedeflemektedir. Kimler başvuruda bulunabilir? Sanayi‐KOBİ Üniversiteler Araştırma Merkezleri Kamu Kurumları Açık çağrılar için detaylı bilgi: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html Toplumsal Sorunlara Çözümler Araştırmada toplumsal sorun odağı 31.7 milyar Avro ile, bütçede en büyük pay, Avrupa’da son beş yıldır politik gündemin üst basamaklarına tırmanmış olan bir dizi güncel, sosyal ve çevresel konulardan oluşan, “Toplumsal Sorunlara Çözümlere” ayrılacaktır. Bunlar, yaşlanan nüfus için sağlık hizmetleri, gıda güvenliği, temiz ve güvenli enerji, akıllı ve yeşil ulaşım, iklim değişikliği ve kaynak verimliliği ile kapsayıcı ve güvenli toplumlar konularıdır. Komisyon, bu çabaların bazı detaylarının tamamlanmasını üye ülkelere ve çözüm önerisi getirmek isteyen gruplara bırakmıştır. Kimler başvuruda bulunabilir? Üniversiteler Sanayi‐KOBİ Araştırma Merkezleri Kamu Kurumları STK’lar Açık çağrılar için detaylı bilgi: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blok Teknoloji Transfer Ofisi Beşevler/Ankara/TÜRKİYE T: +90 312 202 89 23‐29‐32‐33‐34 F: +90 312 202 26 28 www.gazitto.com Gazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Matra ve İnsan Hakları Programları 2014 Çağrısı Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği, Matra ve İnsan Hakları programları 2014 kapsamında proje başvurularını almaya başladı. Matra programı Türkiye’nin AB katılım sürecine somut ve sürdürülebilir projelerle destek vermeyi, İnsan Hakları programı Türkiye’deki insan hakları konusunda gelişim sağlamayı amaçlıyor. Toplumsal bir konuya sürdürülebilir çözüm sunan ve yalnızca sivil toplum örgütlerinin değil aynı zamanda kamu kurumları, özel sektör (şirketler) ve konu hakkında sorumluluk duyan paydaşların dahil olduğu projelere öncelik verilecektir. Matra Programı için http://turkey.nlembassy.org/services/civil‐society/matra‐decentral‐programme İnsan Hakları Programı için http://turkey.nlembassy.org/services/civil‐society/human‐rights‐fund Son başvuru tarihi: 3 Mart 2014 Temel Haklar ve Yurttaşlık Hibe Programı Temel Haklar ve Yurttaşlık Hibe Programı, 2013 yılı hibeleri açıklanmıştır. Yurttaşlık, Çocuk Hakları, Avrupa Vatandaşlığı, Irkçılık, Antisemitizm, Homofobiyle savaşma gibi konuları içeren program 10 farklı öncelik alanına sahiptir. Programın toplam bütçesi 10 900 000 Euro’dur. Detaylı bilgi için http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/just_2013_frc_ag_en.htm Son başvuru tarihi: 12 Mart 2014 Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blok Teknoloji Transfer Ofisi Beşevler/Ankara/TÜRKİYE T: +90 312 202 89 23‐29‐32‐33‐34 F: +90 312 202 26 28 www.gazitto.com Gazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi MARTEC II Denizcilik Ar‐Ge Projeleri 2014 Yılı Çağrısı Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında, TÜBİTAK'ın da katıldığı bir proje olan MARTEC II, denizcilik teknolojileri alanındaki ulusal, bölgesel ve Avrupa ülkeleri arasındaki araştırma programlarının ve politikalarının, geniş bir eşgüdüm ve bütünlük içinde yürütülmesini desteklemeyi ve geliştirmeyi amaçlamaktadır. MARTEC II kapsamında, denizcilik teknolojileriyle ilgili Ar‐Ge projelerinin destekleneceği uluslararası bir çağrı açılmıştır. Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinin başvurabileceği çağrı 30 Nisan 2014 tarihinde kapanacaktır. MARTEC II Denizcilik Ar‐Ge Projeleri 2014 Yılı Çağrı İlanı Çağrıyla ilgili ayrıntılı bilgi http://www.martec‐era.net/opencall adresindedir. Son başvuru tarihi: 30 Nisan 2014 Küresel Kadın Fonu Destekleri Küresel Kadın Fonu, kadın gruplarının kapasitesinin arttırılması ve kadının insan haklarının güçlendirilmesine yönelik çeşitli hibe programları için başvuruları kabul etmektedir. Genel Destek Hibesi ve Seyahat ve Etkinlik Hibesi olarak iki kategoride verilen hibelerin miktarı 500$‐30.000$ aralığındadır. Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blok Teknoloji Transfer Ofisi Beşevler/Ankara/TÜRKİYE T: +90 312 202 89 23‐29‐32‐33‐34 F: +90 312 202 26 28 www.gazitto.com Gazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Detaylı bilgi için http://www.globalfundforwomen.org/apply‐for‐a‐grant/application‐forms Son başvuru tarihi: Çağrıya göre değişmektedir. 3‐ULUSAL AÇIK DESTEK ÇAĞRILARININ DETAYLARI TÜBİTAK DESTEKLERİ TÜBİTAK 1001 ‐ Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programının amacı, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeler desteklemektir. http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal‐destek‐programlari/icerik‐1001‐
bilimsel‐ve‐teknolojik‐arastirma‐projelerini‐destekleme‐pr Son başvuru tarihi: Senede 2 dönem başvuru alınmaktadır. 2014 yılı başvuruları için son tarihler: I. Dönem Online: 28 Mart 2014 Basılı Kopya: 4 Nisan 2014 Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blok Teknoloji Transfer Ofisi Beşevler/Ankara/TÜRKİYE T: +90 312 202 89 23‐29‐32‐33‐34 F: +90 312 202 26 28 www.gazitto.com Gazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi TÜBİTAK 1002 ‐ Hızlı Destek Programı Hızlı Destek Programının amacı, üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve araştırma enstitülerinde yürütülecek acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlamaktır. http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal‐destek‐programlari/icerik‐1002‐hizli‐
destek‐programi Son başvuru tarihi: Herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur. TÜBİTAK 1005 ‐ Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı Ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa bağımlılığımızı azaltacak ve/veya ülkemizin rekabet gücünü artıracak ulusal/uluslararası yeni bir ürün/süreç/yöntem/model geliştirme amacına yönelik uygulamalı araştırma ve/veya deneysel geliştirme projelerinin desteklenmesidir. http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal‐destek‐programlari/icerik‐1005‐
ulusal‐yeni‐fikirler‐ve‐urunler‐arastirma‐destek‐programi Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blok Teknoloji Transfer Ofisi Beşevler/Ankara/TÜRKİYE T: +90 312 202 89 23‐29‐32‐33‐34 F: +90 312 202 26 28 www.gazitto.com Gazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Son başvuru tarihi: Senede 2 dönem başvuru alınmaktadır. 2014 yılı başvuruları için son tarihler: I. Dönem: Online: 28 Mart 2014 Basılı Kopya: 4 Nisan 2014 TÜBİTAK 1011 ‐ Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı'nın (UBAP) amacı; bilim insanlarımızın bilimsel çalışmaları için yurtdışında görevlendirilmesine destek sağlayan 2219‐ Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı ve ikili işbirliği anlaşmaları kapsamındaki karşılıklı ziyaret / değişim programlarına ek olarak, araştırmacılarımızın TÜBİTAK destekli projelerinde uluslararası boyutlarını zenginleştirmektir. http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal‐destek‐programlari/icerik‐1011‐
uluslararasi‐bilimsel‐arastirma‐projelerine‐katilma‐programi‐ubap Son başvuru tarihi: Senede 2 dönem başvuru alınmaktadır. I.Dönem: Online: 04 Nisan 2014 Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blok Teknoloji Transfer Ofisi Beşevler/Ankara/TÜRKİYE T: +90 312 202 89 23‐29‐32‐33‐34 F: +90 312 202 26 28 www.gazitto.com Gazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi TÜBİTAK 1501 ‐ TÜBİTAK Sanayi Ar‐Ge Projeleri Destekleme Programı Program, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma‐Geliştirme (Ar‐Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar‐Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere oluşturulmuştur. http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal‐destek‐programlari/icerik‐1501‐tubitak‐
sanayi‐ar‐ge‐projeleri‐destekleme‐programi Son başvuru tarihi: herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur. TÜBİTAK‐1503‐ Proje Pazarları Destekleme Programı Proje pazarları, somut Ar‐Ge düşünce ya da proje önerilerine sahip olup, bunları gerçekleştirmek için kendi yetenekleri dışında başka uzmanlık alanlarında katkıya gereksinim duyan, proje öneri veya sonuçlarına ilişkin talep varlığını araştıran, arz edilen proje işbirliği önerilerine teknolojik veya finansal katkıda bulunmak isteyen, üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek aktif katılımları ile projelerini birbirlerine tanıtmaları yoluyla işbirliği olanaklarına ortam oluşturulmasına yönelik düzenlenen ulusal ve/veya uluslar arası etkinliklerdir. http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal‐destek‐programlari/icerik‐1503‐proje‐
pazarlari‐destekleme‐programi Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blok Teknoloji Transfer Ofisi Beşevler/Ankara/TÜRKİYE T: +90 312 202 89 23‐29‐32‐33‐34 F: +90 312 202 26 28 www.gazitto.com Gazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Son başvuru tarihi: Herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur. TÜBİTAK‐1505 ‐ Üniversite‐Sanayi İşbirliği Destek Programı Bu programla, üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız. http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal‐destek‐programlari/icerik‐1505‐
universite‐sanayi‐isbirligi‐destek‐programi Son başvuru tarihi: Herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur. Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blok Teknoloji Transfer Ofisi Beşevler/Ankara/TÜRKİYE T: +90 312 202 89 23‐29‐32‐33‐34 F: +90 312 202 26 28 www.gazitto.com Gazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi TÜBİTAK 1507 ‐ TÜBİTAK KOBİ Ar‐Ge Başlangıç Destek Programı Projelere program kapsamında sağlanacak desteklerle KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir. http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal‐destek‐programlari/icerik‐1507‐tubitak‐
kobi‐ar‐ge‐baslangic‐destek‐programi Son başvuru tarihi: Herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur. TÜBİTAK 1511 ‐ TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında sağlanacak desteklerle; teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması, mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi, özgün teknolojilerin geliştirilmesi, teknolojik gelişimde ivme kazanılması hedefleniyor. http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal‐destek‐programlari/icerik‐1511‐tubitak‐
oncelikli‐alanlar‐arastirma‐teknoloji‐gelistirme‐ve‐yenilik‐p‐d‐p Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blok Teknoloji Transfer Ofisi Beşevler/Ankara/TÜRKİYE T: +90 312 202 89 23‐29‐32‐33‐34 F: +90 312 202 26 28 www.gazitto.com Gazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Son başvuru tarihi: Çağrıya göre değişmektedir. 1511 Kapsamında Açık Olan Çağrılar Ve Son Başvuru Tarihleri Aşağıda Yer Almaktadır; ENERJİ 9 Sürekli mıknatıslı senkron motor teknolojilerinin geliştirilmesi Son başvuru tarihi: 15 Mayıs 2014 9 Özel motor teknolojilerinin geliştirilmesi Son başvuru tarihi: 15 Mayıs 2014 BİT 9 Araç‐Araç, Araç‐Altyapı Haberleşme Sistemleri Son başvuru tarihi: 15 Mayıs 2014 9 Mobil İletişimde Anten Teknolojileri ve RF Uç Birimleri Son başvuru tarihi: 15 Mayıs 2014 9 Mobil Şebekelerde Omurga ve Ara Bağlanım (Backhaul) İçin Alternatif İletim Teknolojileri Son başvuru tarihi: 15 Mayıs 2014 9 Akıllı Mobil Cihaz ve Bileşenlerinin Geliştirilmesi Son başvuru tarihi: 15 Mayıs 2014 9 Uydu Üzerinde Konuşlandırılmış Haberleşme Sistemleri Son başvuru tarihi: 15 Mayıs 2014 Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blok Teknoloji Transfer Ofisi Beşevler/Ankara/TÜRKİYE T: +90 312 202 89 23‐29‐32‐33‐34 F: +90 312 202 26 28 www.gazitto.com Gazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi 9 4G ve sonrası Sistemler için Radyo Erişim Ağı Teknolojileri Son başvuru tarihi: 15 Mayıs 2014 9 Bulut Bilişim Altyapı Çözümleri Son başvuru tarihi: 15 Mayıs 2014 9 Bulut Bilişim Veritabanı Servisleri Son başvuru tarihi: 15 Mayıs 2014 9 Bulut Tabanlı Veri Analiz Sistemleri Son başvuru tarihi: 15 Mayıs 2014 9 Bulut Bilişim için Sistem ve Veri Güvenliği Son başvuru tarihi: 15 Mayıs 2014 9 Büyük Veri Çözümleri Son başvuru tarihi: 15 Mayıs 2014 SAĞLIK 9 Yüksek Hassasiyetli Robotik Cerrahi Sistemlerinin ve Alt Bileşenlerinin Geliştirilmesi Son başvuru tarihi: 15 Mayıs 2014 9 Cerrahi Uygulama Amaçlı Yenilikçi Medikal Cihazların ve Sistemlerin Geliştirilmesi Son başvuru tarihi: 15 Mayıs 2014 TÜBİTAK 2221 ‐ Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme Programı Program kapsamında, yurt dışındaki üniversitelerde ve/veya araştırma kuruluşlarında çalışmakta olan kendi uzmanlık alanlarında seçkin bilim insanlarının/araştırmacıların Türkiye’ye getirilerek, kamu veya özel sektör kurum ve kuruluşlarında araştırma yapma, labaratuvarda çalışma, ürün geliştirme, konferans/kongre düzenleme, seminerler verme, ortak proje yazma gibi her türlü akademik ve Ar‐Ge faaliyetlerini gerçekleştirmesine destek verilmektedir. http://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/yabancilara‐yonelik/arastirma‐burs‐programlari/icerik‐
2221‐konuk‐bilim‐insani‐destekleme Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blok Teknoloji Transfer Ofisi Beşevler/Ankara/TÜRKİYE T: +90 312 202 89 23‐29‐32‐33‐34 F: +90 312 202 26 28 www.gazitto.com Gazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Son başvuru tarihi: Başvuru yılda 12 dönemdir. Başvurular her ayın son işgünü mesai saati bitimine kadar yapılır. TÜBİTAK 2224 ‐ Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında Türkiye’de lisansüstü eğitim ve/veya araştırma ile doktora sonrası çalışmalar yapan bilim insanlarına Türkiye’den yurt dışı bilimsel etkinliklere katılmaları için kısmi destek verilecektir. http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel‐etkinlik/etkinliklere‐katilma‐destekleri/icerik‐
2224‐yurt‐disi‐bilimsel‐etkinliklere‐katilma‐destegi‐programi Son başvuru tarihi: Her ayın son cuma günüdür. Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blok Teknoloji Transfer Ofisi Beşevler/Ankara/TÜRKİYE T: +90 312 202 89 23‐29‐32‐33‐34 F: +90 312 202 26 28 www.gazitto.com Gazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi TÜBİTAK 2238 ‐ Üniversite Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması Üniversite Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması ile girişimcilik kültürünün gençler arasında yaygınlaşması amaçlanıyor. Ayrıca, çeşitli alanlarda iş fikri üniversite öğrencilerinin fikirlerini hayata geçirmelerine destek sağlamak da yarışmanın amaçları arasında yer alıyor. Yarışmaya ön lisans, lisans, lisansüstü ve Açık Öğretim Fakülteleri öğrencileri başvurabiliyor. http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/girisimcilik/ulusal‐destek‐programlari/icerik‐2238‐
girisimcilik‐ve‐yenilikcilik‐yarismalari‐programi Son Başvuru Tarihi: 28 Şubat 2014 TÜBİTAK 2241/A ‐ Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı Üniversitelerimizin Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri ile Tarımsal Bilimler alanlarıyla ilgili bölümlerinden birinde öğrenim gören lisans öğrencileri, sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve/veya sanayide uygulama potansiyeli olan ürün / yöntem / süreç iyileştirme ve / veya geliştirmeye yönelik araştırma konusuna sahip lisans bitirme tezi için hazırladıkları araştırma projesinin desteklenmesi için başvurabilirler. http://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisans/burs‐programlari/icerik‐2241a‐sanayi‐odakli‐lisans‐
bitirme‐tezi‐destekleme‐programi Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blok Teknoloji Transfer Ofisi Beşevler/Ankara/TÜRKİYE T: +90 312 202 89 23‐29‐32‐33‐34 F: +90 312 202 26 28 www.gazitto.com Gazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Son başvuru tarihi: Her ayın son işgünüdür. TÜBİTAK 2241/B Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projeleri Yarışması Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projeleri Yarışması ile bitirme tezi aşamasındaki lisans öğrencilerinin hazırladıkları, sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen, sanayide uygulama potansiyeli olan ürün, yöntem, süreç iyileştirme veya geliştirmeye yönelik araştırma konusuna sahip lisans bitirme projeleri destekleniyor. http://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik‐sanayi‐odakli‐lisans‐bitirme‐proje‐yarismasi Son Başvuru Tarihi: 14 Mart 2014 Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blok Teknoloji Transfer Ofisi Beşevler/Ankara/TÜRKİYE T: +90 312 202 89 23‐29‐32‐33‐34 F: +90 312 202 26 28 www.gazitto.com Gazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi TÜBİTAK 2242 ‐ Lisans Öğrencileri Yazılım Projeleri Yarışması Lisans Öğrencileri Yazılım Projeleri Yarışması, lisans öğrencilerini ülkemizin sorunlarına yönelik olarak yenilikçi ve girişimci bir şekilde bilişim teknolojilerini kullanarak çözüm üretmelerini ve bu doğrultuda bilgi ve becerilerini geliştirmelerini teşvik ediyor. http://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik‐yazilim‐projeleri‐yarismasi Son Başvuru Tarihi: 14 Mart 2014 TÜBİTAK 3001 ‐ Başlangıç Ar‐Ge Projeleri Destekleme Programı Programın amacı, Ar‐Ge projesi hazırlama ve yürütme kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak için, ARDEB tarafından desteklenen projelerde yürütücü olarak görev almamış olan, üniversite, kamu kurum/kuruluşu veya özel kuruluşlardaki araştırmacıların sunacakları Ar‐Ge projelerini desteklemektir. http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal‐destek‐programlari/icerik‐3001‐
baslangic‐ar‐ge‐projeleri‐destekleme‐programi Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blok Teknoloji Transfer Ofisi Beşevler/Ankara/TÜRKİYE T: +90 312 202 89 23‐29‐32‐33‐34 F: +90 312 202 26 28 www.gazitto.com Gazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Son başvuru tarihi: Herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur. TÜBİTAK 3501 ‐ Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı’nın (3501) amacı; kariyerlerine yeni başlayan doktoralı genç bilim insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik etmektir. 21. yüzyılın akademik önderliğini yüklenecek genç araştırmacıların çalışmaları desteklenerek, hem genç bilim insanlarının kariyerlerini araştırmacı ve eğitimci olarak en iyi şekilde sürdürmeleri, hem de bilimsel düzeyimizin geliştirilmesi ve bilimin ülke kalkınmasındaki rolünün artırılması amacına yönelik bir programdır. http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal‐destek‐programlari/icerik‐3501‐
ulusal‐genc‐arastirmaci‐kariyer‐gelistirme‐programi Son başvuru tarihi: Senede 2 dönem başvuru alınmaktadır. I.Dönem: Online: 28 Mart 2014 Basılı Kopya: 4 Nisan 2014 Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blok Teknoloji Transfer Ofisi Beşevler/Ankara/TÜRKİYE T: +90 312 202 89 23‐29‐32‐33‐34 F: +90 312 202 26 28 www.gazitto.com Gazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi TÜBİTAK ‐ İkili İşbirliği Programları Bilim ve teknoloji alanında çeşitli ülkelerle hükümetlerarası ya da kurumlararası düzeyde imzalanan ikili işbirliği anlaşmaları mevcuttur. Söz konusu anlaşmalar çerçevesinde ortak araştırma projeleri desteklenmekte ve izlenmekte, ortak bilimsel toplantılar, uzman değişimleri, çalışma ziyaretleri vb. gibi etkinliklere maddi destek sağlanmaktadır. Bu kapsamda açık çağrılar aşağıda yer almaktadır. 2501‐ ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) ile İkili İşbirliği Programı Son başvuru tarihi: TÜBİTAK için çağrı sürekli açıktır. Lütfen NSF’in konulara göre değişen çağrı tarihlerini dikkate alınız. 2502‐Bulgaristan Bilimler Akademisi (BAS) ile İkili İşbirliği Programı Son başvuru tarihi: Program başvuruları sürekli açıktır. 2503‐Belarus Ulusal Bilimler Akademisi (NASB) ile İkili İşbirliği Programı Son başvuru tarihi: Program başvuruları için son tarih her yıl 15 Nisan'dır. 2506‐Hindistan Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Konseyi (CSIR) ile İkili İşbirliği Programı Son başvuru tarihi: Program başvuruları sürekli açıktır. 2507‐Almanya Araştırmalar Konseyi (DFG) ile İkili İşbirliği Programı Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blok Teknoloji Transfer Ofisi Beşevler/Ankara/TÜRKİYE T: +90 312 202 89 23‐29‐32‐33‐34 F: +90 312 202 26 28 www.gazitto.com Gazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Son başvuru tarihi: Program başvuruları sürekli açıktır. 2513‐Slovakya Bilimler Akademisi (SAS) ile İkili İşbirliği Programı Son başvuru tarihi: Program başvuruları sürekli açıktır. 2525‐Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) ile İkili İşbirliği Programı Son başvuru tarihi: Program başvuruları sürekli açıktır. 2526‐Moğolistan Bilimler Akademisi (MAS) ile İkili İşbirliği Programı Son başvuru tarihi: Program başvuruları sürekli açıktır. Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blok Teknoloji Transfer Ofisi Beşevler/Ankara/TÜRKİYE T: +90 312 202 89 23‐29‐32‐33‐34 F: +90 312 202 26 28 www.gazitto.com Gazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blok Beşevler / Ankara [email protected] +90 312 202 89 23‐29‐32‐33‐34 +90 312 202 26 28 +90 312 485 14 59 www.gazitto.com Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blok Teknoloji Transfer Ofisi Beşevler/Ankara/TÜRKİYE T: +90 312 202 89 23‐29‐32‐33‐34 F: +90 312 202 26 28 www.gazitto.com 
Download

Ulusal ve Uluslararası Açık Destek Çağrıları