556 756 134
Prod. inform.
Bioplyn
Energie z trávy
Vhodné odrůdy a směsi k produkci BIOPLYNU
Festulolium a jetel luční
Vlastnosti
Výnos sušiny
Výnos bioplynu
Náročnost na
vstupy
Vytrvalost
Plodiny pro výrobu bioplynu ‐ anaerobní
fermentace
(Ekonomická) hodnota zemědělské plodiny pro výrobu
bioplynu se určuje podle množství vyprodukovaného plynu na
hektar, nákladů na sklizeň, přepravu a manipulaci a
rozložitelnost biomasy ve fermentoru.
Travní druhy s vysokým výnosem
Kostř avy rákosovitá a Festulolia jsou spolu s jetelem lu čním
druhy s velmi vysokým potenciálem výnosů a mohou v
mnoha oblastech soutěžit s kukuř icí.
100 % Festulolum HYKOR nebo kost ř ava rákosovitá
KORA
80 % Festulolium HYKOR + 20 % Jetel luční
100 % Festuloium ACHILLES
80 % Festulolium ACHILLES + 20 % Jetel luční
Trávy : Dobré pro výrobu bioplynu, střídání
plodin v osevním postupu a životní prostředí
Trávy a jetelotrávy velmi dobř e zapadají do anerobního
fermentoru spolu s kejdou, kde se zvyšuje výtěžnost plynu.
Tráva je vytrvalá plodina s dobrým environmentálním
profilem, ozdravuje osevní postup a dlouhodobě př ispívá k
zachování úrodnosti půdy.
Výnosy sušiny (t) a produkce bioplynu u Festulolií Hykor a Achiles +/- jetel luční Amos
Sušina /ha 1. rok
Sušina/ha 2.rok
N m3 plynu/t zelené
hmoty
Nm3 plynu/ha
Hykor
18.4
18.1
307
5100
Hykor + Amos
18.0
16.9
Achilles
17.5
14.0
Achilles + Amos
18.5
14.4
Pozn.: 3 seče ročně v letech 2008 a 2009, průměrná produkce bioplynu v jednotlivých variantách v roce 2008.
DLF - TRIFOLIUM Hladké Životice, s. r. o. ‐ Fulnecká 95, 742 47 Hladké Životice ‐ tel.: 00420‐556 756 134 ‐ fax: 00420‐556 756 132 ‐ e‐mail: [email protected]
Download

zde - DLF-TRIFOLIUM Hladké Životice, sro