Ing. Antonín Fojtík, CSc.
šlechtitel, genetik, pedagog
Cytogenetika
30 mikrofotografií mitotických
a meiotických figur
jílek jednoletý – Rožnovský
jílek jednoletý – Jitral, Jivet
Cytogenetika
Pachytene profáze I meioze
Meioze – metáze II, diády,
jílek jednoletý, Rožnovský
jílek jednoletý, Rožnovský
Cytogenetika
Pachytene profáze I meioze
jílek Jitral
Indukovaná polyploidie
alkaloid kolchicinu (C22H26O6) z Colchicum autumnale
oxid dusný (N2O) při zvýšeném tlaku
jetele: Kvarta, Vesna, Radegast
jílky: Lolita, Lubina, Tarpan atd.
Indukovaná mutageneze
Rok
registrace
Plodina
Odrůda
Původ
1982
kostřava
červená
Ferota
mutant odrůdy Rožnovská x
holandská odrůda kostřavy
červené, trsnaté Topia, semena,
60
Co
1987
lipnice
luční
Krasa
Arista x mutant Rožnovská, 60Co
Slezanka
♀ mutant lipnice luční
Rožnovská (60Co) x ♂ Monopolin
(USA)
lipnice
luční
Moravanka
♀ mutant lipnice luční
Rožnovská (60Co) x ♂ Marion,
Delft, Nike, Daenfeld
1991
Mezirodová hybridizace
Festulolium
Lolium multiflorum
x
4x = 28 (LLLL)
Festuca pratensis
4x = 28 (FFFF)
F1 4x = 28 (LLFF)
x
F1 4x = 28 (LLFF)
výběr fertilních a výkonných potomstev
festukoidní
Perun
loloidní
HŽ 7 DK (Achilles, 2005)
HŽ 8 DK (Persens, 2004)
Mezirodová hybridizace
Festulolium
Lolium multiflorum
x
2x = 14 (LL)
Festuca arundinacea
6x = 42 (FFFFFF)
F1 4x = 28 (LFFF)
výběr fertilních a výkonných potomstev
indukce polyploidie
BC1 8x = 56 (LLFFFFFF)
nestabilní
x
L. multiflorum
BC1 4x = 28 (LLFF)
Bečva
vyštěpuje L. perenne (4x = 28)
Lofa
x
F. arundinacea
BC1 6x = 42 (FFFFFF)
Felina, Hykor, Korina
HŽ 20 DK (Lesana)
HŽ 11 DK (SOP)
HŽ 15 DK (SOP)
Děkuji za pozornost
Download

Ing. Antonín Fojtík, CSc. šlechtitel, genetik, pedagog