TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS KATALOĞU
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (2014–2015)
BİRİNCİ YIL
KODU
EFTÖ101
EFTÖ103
EFTÖ105
EFTÖ107
EFTÖ109
EFTÖ111
1.Sınıf (I.Yarıyıl)
EFMB101 Eğitim Bilimine Giriş
AİİT101
İNG101
T
U
K AKTS
A
A
A
A
A
MB
2
2
2
2
2
3
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
3
4
4
4
4
4
5
AİİT102
GK
2
0
2
2
İNG102
İngilizce-II
GK
3
0
3
3
18
0
18
30
K
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
3
4
3
4
3
3
KODU
EFTÖ102
EFTÖ104
EFTÖ106
EFTÖ108
EFTÖ110
EFMB102
MB
3
0
3
5
GK
2
0
2
2
3
0
3
3
19
2 20
30
GK
2.Sınıf (III.Yarıyıl)
ST
Türk Dil Bilgisi-III: Sözcük
EFTÖ201
Bilgisi
EFTÖ209 Eski Türk Edebiyatı-I
EFTÖ205 Yeni Türk Edebiyatı-I
EFTÖ207 Türk Halk Edebiyatı-I
EFMB201 Öğretim İlke ve Yöntemleri
EFBA200 Bilimsel Araştırma Yöntemleri
EFBL100 Bilgisayar-I
TOPLAM
ST
U
2
2
2
2
2
1
DÖNEM TOPLAMI
KODU
1.Sınıf (II.Yarıyıl)
T
A
A
A
A
A
A
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp
Tarihi-I
İngilizce-I
T
A
2
A
A
A
MB
GK
GK
2
2
2
3
2
2
15
A
3
Seçmeli Ders*
DÖNEM TOPLAMI
U
AKTS
Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi
Osmanlı Türkçesi-II
Edebiyat Bilgi ve Kuramları-II
Yazılı Anlatım-II
Sözlü Anlatım-II
Eğitim Psikolojisi
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp
Tarihi-II
ST
Türk Dil Bilgisi 1: Ses Bilgisi
Osmanlı Türkçesi-I
Edebiyat Bilgi ve Kuramları-I
Yazılı Anlatım-I
Sözlü Anlatım-I
Yazı Yazma Teknikleri
İKİNCİ YIL
AKTS KODU
K
0
DÖNEM TOPLAMI
2.Sınıf (IV.Yarıyıl)
Türk Dil Bilgisi IV: Cümle
Bilgisi
Eski Türk Edebiyatı-II
Yeni Türk Edebiyatı-II
Türk Halk Edebiyatı-II
Genel Dilbilimi
Öğretim Teknolojileri ve Mat.Tas.
Etkili İletişim
TOPLAM
2
3
EFTÖ202
0 2
0 2
0 2
0 3
0 2
2 3
2 16
3
4
3
4
3
4
24
EFTÖ214
EFTÖ206
EFTÖ208
EFTÖ216
0
3
6
Seçmeli*
18
2 19
30
DÖNEM TOPLAMI
T
U K
AKTS
EFTÖ212
EFEİ300
ST
T
U
K
AKTS
A
3
0
3
4
A
A
A
A
MB
GK
2
2
2
3
2
3
0
0
0
0
2
0
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
5
3
17
2
18
24
3
0
3
6
19
2
21
30
ST
T
U
K
AKTS
A
2
2
3
5
A
2
2
3
5
2
2
3
11
GK 2
MB 2
0
2
0
6
0
0
2
3
3
14
2
2
4
6
4
26
3
3
15
6
18
30
ST
T
U
K
AKTS
MB
2
6
5
9
MB
2
0
2
4
GK
GK
A
A
4
2
2
3
2
6
0
0
0
0
7
2
2
3
2
13
3
3
6
5
13 6
16
30
A
ÜÇÜNCÜ YIL
KODU
3.Sınıf (V.Yarıyıl)
ST
Anlama Teknikleri-I:
EFTÖ311
Okuma Eğitimi
Anlama Teknikleri-II:
EFTÖ313
Dinleme Eğitimi
EFTÖ307 Özel Öğretim Yöntemleri-I
EFMB301 Sınıf Yönetimi
EFMB303 Ölçme ve Değerlendirme
TOPLAM
Seçmeli*
KODU
A
2
2
3
5
EFTÖ302
A
2
2
3
5
EFTÖ304
MB
MB
MB
2
2
3
11
3
2 3
0 2
0 3
6 14
0 3
5
4
5
24
6
EFTÖ314
EFTÖ316
14 6 17
30
A
DÖNEM TOPLAMI
EFTÖ310
3.Sınıf (VI.Yarıyıl)
Anlatma Teknikleri-I:
Konuşma Eğitimi
Anlatma Teknikleri-II:
Yazma Eğitimi
Çocuk Edebiyatı
Özel Öğretim Yöntemleri-II
Dünya Edebiyatı
TOPLAM
Seçmeli*
Seçmeli*
A
A
A
DÖNEM TOPLAMI
DÖRDÜNCÜ YIL
KODU
4.Sınıf (II.Yarıyıl)
EFTÖ407
EFTÖ405
T
U K AKTS
Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri
ST
A
2
0
2
3
EFTÖ408
Okul Deneyimi
MB
1
4
3
6
EFMB402
MB
3
1
7
2
2
2
0 3
2 2
6 10
0 2
0 2
0 2
5
5
19
3
5
3
13
6 16
30
EFMB401 Rehberlik
EFTH300 Topluma Hizmet Uygulamaları
TOPLAM
Seçmeli*
Seçmeli*
Seçmeli*
GK
GK
A
MB
DÖNEM TOPLAMI
GENEL TOPLAM
KODU
4.Sınıf (II.Yarıyıl)
Öğretmenlik Uygulaması
Türk Eğitim Sistemi
ve Okul Yönetimi
TOPLAM
Seçmeli*
Seçmeli*
Seçmeli*
Seçmeli*
DÖNEM TOPLAMI
Teorik Saat
Uygulama Saati
Toplam Saat
Kredi
Toplam AKTS
Seçmeli Dersler
130
30
160
145
240
52 AKTS : %21,7
NOT: * İşaretli olan dersler, A seçmeli, GK seçmeli ve MB seçmeli dersler Fakülte Kurul Kararı ile değiştirilebilir.
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ALAN SEÇMELİ DERSLERİNİN LİSTESİ
DERSIN KODU
TÖAS016
TÖAS017
TÖAS018
TÖAS019
TÖAS020
TÖAS021
TÖAS022
TÖAS023
TÖAS024
TÖAS025
TÖAS026
TÖAS027
TÖAS028
TÖAS029
TÖAS030
TÖAS031
TÖAS032
TÖAS033
TÖAS034
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
DERSİN ADI
Metin Şerhi
Metin Analizi
Türk Halk Bilimi
Türkçenin Çağdaş Sorunları
Tarihi Türk Şiveleri
Eski Anadolu Türkçesi
Çağdaş Türk Hikaye ve Romanı
Türk Halk Edebiyatında Nesir
Şekil Bilgisi İncelemeleri
Türk Halk Edebiyatında Şiir
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Metinleri
Anadolu ve Rumeli Ağızları
Söz Dizimi İncelemeleri
Yabancılara Türkçe Öğretimi
Dil ve Kültür
Çağdaş Türk Şiiri
Edebiyat Sosyolojisi
Türk Dilinin Gelişme Evreleri
Edebi Türler ve Örnek Metin İncelemeleri
T
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
U
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
NOT: * İşaretli olan dersler, A seçmeli, GK seçmeli ve MB seçmeli dersler Fakülte Kurul Kararı ile değiştirilebilir
AKTS
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (2014–2015)
KODU
EFSB101
EFSB103
EFSB105
EFSB107
EFYA101
EFBL100
EFMB101
AİİT101
1.Sınıf (I.Yarıyıl)
Sosyal Bilgilerin Temelleri
Sosyal Psikoloji
Arkeoloji
Sosyoloji
Türkçe-I: Yazılı Anlatım
İNG101
İngilizce-I
DÖNEM TOPLAMI
ST
A
A
A
A
GK
Bilgisayar-I
GK
Eğitim Bilimine Giriş
MB
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I GK
GK
T
2
2
2
2
2
2
3
2
3
20
BİRİNCİ YIL
U K AKTS KODU
1.Sınıf (II.Yarıyıl)
0 2
EFSB102 Genel Fiziki Coğrafya
3
0 2
EFSB104 Eskiçağ Tarihi ve Uygarlığı
3
0 2
EFSB110 Felsefe
3
0 2
EFSB112 Ekonomi
3
0 2
EFSA102 Türkçe-II: Sözlü Anlatım
4
2 3
EFSB114 Osmanlı Türkçesi*
4
0 3
5
AİİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II
0 2
İNG102
2
İngilizce-II
0 3
3
2 21
30
DÖNEM TOPLAMI
KODU
2.Sınıf (I.Yarıyıl)
ST
T
U
İKİNCİ YIL
K AKTS KODU
EFSB201
Türkiye Fiziki Coğrafyası
A
2
0
2
EFSB203
A
2
0
EFSB205
İslam Öncesi Türk Tarihi ve
Kültürü
Siyaset Bilimine Giriş
A
2
0
EFSB207
Temel Hukuk
A
2
0
2
3
GK
MB
2
3
13
0
0
0
2
3
13
EFBA200 Bilimsel Araştırma Yöntemleri
EFMB102 Eğitim Psikolojisi
TOPLAM
Seçmeli Ders*
KODU
EFSB313
EFSB303
EFSB315
EFSB307
U K AKTS
4
0
EFSB216 Antropoloji
A
2
0
2
3
A
4
0
4
5
A
2
0
2
2
3
5
21
EFSB218 Ortaçağ Tarihi
Bilim, Teknoloji ve Sosyal
EFSB220
Değişme
EFSB210 Vatandaşlık Bilgisi
EFMB201 Öğretim İlke ve Yöntemleri
TOPLAM
A
MB
2
3
17
0 2
0 3
0 17
2
4
21
Seçmeli Ders*
0
2
3
2
3
2
0
2
3
2
2
19
0
0
0
2
2
19
3
3
30
3.Sınıf (I.Yarıyıl)
Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı-I
Türkiye Beşeri ve
Ekonomik Coğrafyası
Yeni ve Yakınçağ Tarihi
İnsan Hakları ve Demokrasi
ST
A
T
2
U K
0 2
A
2
0
2
3
EFSB304
A
A
2
2
0
0
2
2
3
2
EFSB308
EFSB310
A
MB
MB
2
2
2
0
2
0
2
3
2
2
5
4
EFSB312 Özel Öğretim Yöntemleri-I
EFMB303 Ölçme ve Değerlendirme
GK
1
2
2
5
15 4 17
2
27
3
17 4 19
30
Seçmeli Ders*
A
DÖNEM TOPLAMI
2
0
KOD
4.Sınıf (I.Yarıyıl)
EFSB401 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-I
ST
A
T
2
U
0
K
2
EFSB403 Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İnc.
A
2
2
3
EFSB405 Günümüz Dünya Sorunları
EFSB407 Özel Öğretim Yöntemleri II
EFSB413 Okul Deneyimi
TOPLAM
Seçmeli Ders*
Seçmeli Ders*
DÖNEM TOPLAMI
GENEL
TOPLAM
Seçmeli Ders*
Seçmeli Ders*
DÖNEM TOPLAMI
ÜÇÜNCÜ YIL
AKTS KODU
EFSB316
3
3.Sınıf (II.Yarıyıl)
Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı-II
Sosyal Bilgiler Sözlü
ve Yazılı Edebiyat İncelemesi
Çağdaş Dünya Tarihi
Siyasi Coğrafya
Seçmeli Ders*
Seçmeli Ders*
Seçmeli Ders*
DÖNEM TOPLAMI
4
5
A
2
2
3
MB
GK
2
2
23
0 2
0 2
0 23
3
3
30
ST
A
T
2
U K
0 2
AKTS
3
A
2
0
2
2
A
A
2
2
0
0
2
2
3
3
MB
MB
2
3
2
0
3
3
5
5
GK
A
13 2 15
2 0 2
2 0 2
21
3
3
2 0 2
19 2 21
3
30
TOPLAM
DÖRDÜNCÜ YIL
AKTS
KOD
EFSB402
3
A
4.Sınıf (II.Yarıyıl)
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-II
ST
A
T
2
U K AKTS
0 2
3
Sosyal Proje Geliştirme
4
EFSB410
A
1
2
2
4
EFSB412 İnsan İlişkileri ve İletişim
EFSB408 Öğretmenlik Uygulaması
EFMB401 Rehberlik
A
MB
MB
2
2
3
0
6
0
2
5
3
3
8
5
EFMB402 Türk Eğitim Sist. ve Okul Yönt.
MB
2
0
2
4
12 8 16
27
2
2
3
14 8 18
30
A
A
2
2
0
2
2
3
4
5
MB
1
4
3
8
MB
MB
30
T
A
TOPLAM
19 2 20
A
EFSB214
MB
GK
Topluma Hizmet Uygulamaları
U K AKTS
0 4
6
0 2
4
0 2
3
0 2
3
0 2
3
2 3
6
0 2
2
0 3
3
ST
4
Seçmeli Ders*
Seçmeli Ders*
DÖNEM TOPLAMI
EFSB317 Ülkeler Coğrafyası
EFSB311 Öğretim Tek. ve Mat. Tas.
EFMB301 Sınıf Yönetimi
EFTH300
2.Sınıf (II.Yarıyıl)
Genel Beşeri ve Ekonomik
Coğrafya
ST T
A 4
A 2
A 2
A 2
GK 2
A
2
GK 2
GK 3
9
2
2
8
0
0
13
2
2
24
3
3
TOPLAM
15
8
17
30
DÖNEM TOPLAMI
Seçmeli Ders*
GK
0
Teorik Saat
Uygulama Saati
Toplam Saat
Kredi
Toplam AKTS
Seçmeli Dersler
142
28
170
156
240
39 AKTS % 16,25
NOT: * İşaretli olan dersler, A seçmeli, GK seçmeli ve MB seçmeli dersler Fakülte Kurul Kararı ile değiştirilebilir
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ALAN SEÇMELİ DERSLERİNİN LİSTESİ
DERSIN KODU
SBAS013
SBAS014
SBAS015
SBAS016
SBAS017
SBAS018
SBAS019
SBAS020
SBAS021
SBAS022
SBAS023
SBAS024
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
DERSİN ADI
Türk Devletleri ve Toplulukları Tarihi
Kır Yerleşme Sistemleri
II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye
Türk Modernleşme Tarihi
Şehir Coğrafyası
Osmanlıca Metinler-I
Osmanlıca Metinler-II
Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası
Türk Kültür Tarihi
Türkiye Doğal Kaynakları Coğrafyası
Temel Harita Bilgisi ve Uygulamaları
Cumhuriyet Dönemi Sosyo-Kültürel Hayat
NOT: * İşaretli olan dersler, A seçmeli, GK seçmeli ve MB seçmeli dersler Fakülte Kurul Kararı ile değiştirilebilir
T
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
U
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
AKTS
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (2014–2015)
KODU
1.Sınıf (I.Yarıyıl)
EFFB101 Genel Fizik-I
ST
A
T
4
U
0
BİRİNCİ YIL
AKTS KODU
5
EFFB102
K
4
1.Sınıf (II.Yarıyıl)
Genel Fizik-II
ST
A
T
4
U
0
K AKTS
4
5
EFFB103 Genel Fizik Lab-I
A
0
2
1
2
EFFB104
Genel Fizik Lab-II
A
0
2
1
EFFB105 Genel Kimya-I
A
4
0
4
5
EFFB106
Genel Kimya-II
A
4
0
4
5
EFFB107 Genel kimya Lab-I
A
0
2
1
2
EFFB108
Genel kimya Lab-II
A
0
2
1
3
EFFB109 Genel Matematik-I
A
4
0
4
5
EFFB110
Genel Matematik-II
A
4
0
4
5
EFMB101 Eğitim Bilimine Giriş
MB
3
0
3
5
EFMB102
Eğitim Psikolojisi
MB
3
0
3
5
EFYA101 Türkçe I: Yazılı Anlatım
GK
2
0
2
4
EFSA102
Türkçe II: Sözlü Anlatım
GK
2
0
2
3
GK
2
0
2
2
AİİT102
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II GK
2
0
2
2
21
30
DÖNEM TOPLAMI
19 4
21
30
ST
T
U
K AKTS
AİİT101
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I
19 4
DÖNEM TOPLAMI
2
İKİNCİ YIL
KODU
2.Sınıf (I.Yarıyıl)
EFFB201
T
U K
Genel Biyoloji-I
A
4
0
4
5
EFFB202
Genel Biyoloji-II
A
4
0
4
5
EFFB203
Genel Biyoloji Lab-I
A
0
2
1
2
EFFB204
Genel Biyoloji Lab-II
A
0
2
1
3
EFFB205
Genel Fizik-III
A
2
0
2
4
EFFB206
Modern Fiziğe Giriş
A
2
0
2
4
EFFB207
Genel Fizik Lab- III
A
0
2
1
2
EFFB208
Genel Kimya-IV
(Organik Kimya)
A
2
0
2
4
EFFB209
Genel Kimya-III (Analitik Kimya)
A
2
2
3
6
EFBL200
Bilgisayar-II
GK
2
2
3
4
EFMB201
Öğretim ilke ve Yöntemleri
MB
3
0
3
4
İNG102
İngilizce-II
GK
3
0
3
3
EFBL100
Bilgisayar-I
GK
2
2
3
4
TOPLAM
13 4
15
23
İNG101
İngilizce-I
GK
3
0
3
3
Seçmeli Ders**
GK
2
0
2
3
Seçmeli Ders***
MB
3
0
16 8
20
DÖNEM TOPLAMI
AKTS KODU
2.Sınıf (II.Yarıyıl)
ST
30
DÖNEM TOPLAMI
ÜÇÜNCÜ YIL
AKTS KODU
3
EFFB302
3
EFFB304
4
EFFB306
4
EFFB308
KODU
EFFB301
EFFB303
EFFB313
EFFB315
3.Sınıf (I.Yarıyıl)
Fizikte Özel Konular*
Kimyada Özel Konular*
İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi
İstatistik
ST
A
A
A
A
T
2
2
2
2
U K
0
2
0
2
0
2
0
2
EFFB309
Fen Öğretimi Lab. Uygulamaları-I
Öğretim Teknolojisi ve Materyal
Tasarmı
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
A
2
2
3
5
EFFB310
MB
2
2
3
5
GK
2
0
2
3
GK
14 4
2 0
16 4
16
2
18
27
3
30
EFFB311
EFBA200
TOPLAM
Seçmeli Ders**
DÖNEM TOPLAMI
3.Sınıf (II.Yarıyıl)
Genetik ve Biyoteknoloji
Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi
Çevre Bilimi
Yer Bilimi
18 4
ST
A
A
A
A
3
4
20
30
T
2
3
3
2
U K
0 2
0 3
0 3
0 2
Fen Öğretimi Lab. Uygulamaları-II A
2
2
3
5
EFFB312
Özel Öğretim Yöntemleri-I
MB
2
2
3
5
EFMB303
EFTH300
Ölçme ve Değerlendirme
Topluma Hizmet Uygulaması
TOPLAM
MB
GK
3
1
18
0
2
6
3
2
21
5
5
30
18
6
21
30
ST
T
U K AKTS
A
2
0
2
5
MB
2
6
5
8
MB
2
0
2
4
6
6
9
17
DÖNEM TOPLAMI
AKTS
2
3
3
2
DÖRDÜNCÜ YIL
4.Sınıf (I.Yarıyıl)
KODU
ST
T
U
K
AKTS
KODU
4.Sınıf (I.Yarıyıl)
EFFB401
Biyolojide Özel Konular*
A
2
0
2
3
EFFB402
EFFB403
Evrim
A
2
0
2
3
EFFB404
EFFB405
Özel Öğretim Yöntemleri-II
A
2
2
3
5
EFFB407
Okul Deneyimi
MB
1
4
3
6
TOPLAM
EFFB409
Fen Eğitiminde Alan Çalışması*
MB
1
2
2
4
Seçmeli Ders****
A
2
0
2
5
EFMB301
Sınıf Yönetimi
MB
2
0
2
4
Seçmeli Ders****
A
2
0
2
5
EFMB401
Rehberlik
MB
3
0
3
5
Seçmeli Ders**
GK
2
0
2
3
13
8
17
30
DÖNEM TOPLAMI
12 6 15
30
DÖNEM TOPLAMI
Astronomi
Öğretmenlik Uygulaması
Türk Eğitim Sistemi ve Okul
EFMB402
Yönetimi
Toplam
Seçmeli Dersler
AKTS
131
44
175
153
240
23 AKTS: % 9.58
Programda yer alan (*) dersler ilgili yarıyılın tüm öğrencileri için zorunludur. Fakülte yönetimi bu ders yerine farklı bir dersi zorunlu ders
olarak programa koyabilir.
GENEL TOPLAM
Teorik Saat
Uygulama Saati
Toplam Saat
Kredi
NOT: Öğrenciler programdaki (**) İşaretli olan dersler GK seçmeli, (***) işaretli olan dersleri MB seçmeli ve (****) işaretli olan dersleri A
seçmeli dersleri ilgili seçmeli ders havuzundan alacaklardır bu dersler Fakülte Kurul Kararı ile değiştirilebilir.
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI ALAN SEÇMELİ DERSLERİNİN LİSTESİ
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
FBAS001
A
Proje Hazırlama Teknikleri
2
0
2
5
FBAS002
A
Fen Bilimlerinde Nicel Veri Analizi ve İstatistik Uygulamaları
2
0
2
5
FBAS003
A
Fen Eğitiminde Drama
2
0
2
5
FBAS004
A
Çevre Sorunları ve Sağlığı
2
0
2
5
FBAS005
A
Uygulamalı Elektrik
2
0
2
5
FBAS006
A
Gıda Mikrobiyolojisi
2
0
2
5
FBAS007
A
Termokimya
2
0
2
5
FBAS008
A
Fen Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar
2
0
2
5
FBAS009
A
Teknolojik Proje Tasarımı
2
0
2
5
FBAS010
A
Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Çevre
2
0
2
5
FBAS011
A
Biyoteknoloji
2
0
2
5
FBAS012
A
Türkiyenin Biyolojik Zenginlikleri
2
0
2
5
FBAS013
A
Çevre Sorunları
2
0
2
5
EBAS014
A
Kimya ve Teknoloji
2
0
2
5
FBAS015
A
Isı ve Termodinamik
2
0
2
5
FBAS016
A
Fen Konularında Kavram Yanılgıları
2
0
2
5
FBAS017
A
Radyasyon ve Canlı
2
0
2
5
DERSIN KODU
NOT: * İşaretli olan dersler, A seçmeli, GK seçmeli ve MB seçmeli dersler Fakülte Kurul Kararı ile değiştirilebilir
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS KATALOĞU (2014–2015)
1.Sınıf (I.Yarıyıl)
Temel Matematik-I
Genel Biyoloji
Uygarlık Tarihi
Türkçe I: Yazılı Anlatım
EFMB101 Eğitim Bilimine Giriş
EFBL100 Bilgisayar-I
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp
AİİT101
Tarihi-I
ST
A
A
A
GK
MB
GK
T
2
2
2
2
3
2
U
0
0
0
0
0
2
BİRİNCİ YIL
K AKTS KODU
2
EFSÖ102
4
2
EFSÖ104
4
2
EFSÖ106
4
2
EFSÖ108
4
3
EFSA102
5
3
EFMB102
4
GK
2
0
2
İNG101
GK
KODU
EFSÖ101
EFSÖ103
EFSÖ105
EFYA101
İngilizce-I
3
0
EFBL200
2
3
AİİT102
3
İNG102
DÖNEM TOPLAMI
18
30
2 19
KODU
2.Sınıf (I.Yarıyıl)
ST
T
U
İKİNCİ YIL
K AKTS KODU
EFSÖ201
Türk Dili I: Ses ve Yapı Bilgisi
A
2
0
2
3
EFSÖ202
EFSÖ203
Müzik
A
1
2
2
4
EFSÖ204
EFSÖ205
Beden Eğitimi ve Spor Kült.
A
1
2
2
2
EFSÖ206
EFSÖ207
Fen ve Teknoloji Lab. Uyg.-I
A
0
2
1
4
EFSÖ208
EFSÖ209
EFSÖ211
Çevre Eğitimi*
Genel Fizik
A
A
2
2
0
0
2
2
3
4
EFSÖ210
EFSÖ212
EFSÖ215
Sosyoloji*
GK
2
0
2
3
EFSÖ214
MB
3
0
3
4
EFSÖ216
EFSÖ218
EFMB201 Öğretim İlke ve Yöntemleri
EFBA200
TOPLAM
Seçmeli Ders*
DÖNEM TOPLAMI
3.Sınıf (I.Yarıyıl)
KODU
13
2
15
GK
6
0
6
16
2
18
27
3
30
ST
T
U
ÜÇÜNCÜ YIL
K AKTS KODU
EFSÖ301
Fen ve Teknoloji Öğretimi-I
A
3
0
3
4
EFSÖ302
EFSÖ303
EFSÖ305
EFSÖ307
EFSÖ309
EFMB301
Matematik Öğretimi-I
İlkokuma ve Yazma Öğretimi
Hayat Bilgisi Öğretimi
Drama
A
A
A
A
3
3
3
2
0
0
0
2
3
3
3
3
MB
2
0
2
4
3
4
6
4
EFSÖ304
EFSÖ306
EFSÖ308
EFSÖ310
EFSÖ312
MB
3
0
3
5
EFTH300
19
2
20
30
Sınıf Yönetimi
EFMB303 Ölçme ve Değerlendirme
DÖNEM TOPLAMI
4.Sınıf (I.Yarıyıl)
ST
T
U
DÖRDÜNCÜ YIL
K AKTS KODU
EFSÖ413
Görsel Sanatlar Öğrtmi.
A
1
2
2
EFSÖ403
Din Kült. ve Ahlak Bil.Ö.
A
2
0
EFSÖ405
Trafik ve İlkyardım
Cumhuriyet Dönemi
Türk Edebiyatı*
Öğretmenlik Uyglması.-I
A
2
0
A
2
MB
EFMB401 Rehberlik
EFEİ300
KODU
EFSÖ407
EFSÖ409
Etkili iletişim
TOPLAM
Seçmeli Ders*
DÖNEM TOPLAMI
GENEL
TOPLAM
4
EFSÖ402
2
3
EFSÖ404
2
2
EFSÖ406
0
2
2
EFMB402
2
6
5
8
EFVB300
MB
3
0
3
5
GK
3
0
3
3
15
MB 2
8
0
19
2
27
3
17 8
1.Sınıf (II.Yarıyıl)
Temel Matematik-II
Genel Kimya
Genel Coğrafya
Türk Tarihi ve Kültürü
Türkçe II: Sözlü Anlatım
Eğitim Psikolojisi
ST T
2
A
2
A
2
A
2
A
GK 2
MB 3
U K
0 2
0 2
0 2
0 2
0 2
0 3
Bilgisayar-II
GK
2
Atatürk İlkeleri ve
İnkılâp Tarihi-II
İngilizce-II
3
4
GK
2
0
2
2
GK
3
0
3
3
DÖNEM TOPLAMI
20 2
21
30
2.Sınıf (II.Yarıyıl)
ST
Türk Dili II: Cümle ve
A
Metin Bilgisi
Müzik Öğretimi
A
Beden Eğt. ve Oyun
A
Öğretimi
Fen ve Teknoloji Lab.
A
Uyg.-II
Sanat Eğitimi
A
Çocuk Edebiyatı
A
Türkiye Coğrafyası ve
A
Jeopolitiği
Güzel Yazı Teknikleri*
A
Öğretim Tek. ve Mat. Tas. MB
Bilimsel Araştırma
GK
Yöntemleri
T
U
K
AKTS
2
0
2
3
1
2
2
2
1
2
2
2
DÖNEM TOPLAMI
15 12 21
3.Sınıf (II.Yarıyıl)
Fen ve Teknoloji
Öğretimi-II
Matematik Öğretimi-II
Türkçe Öğretimi
Sosyal Bilgiler Öğretimi
Erken Çocukluk Eğitimi
Okul Deneyimi
Topluma Hizmet
Uygulamaları
DÖNEM TOPLAMI
4.Sınıf (II.Yarıyıl)
Birleştirilmiş Sınıflarda
Öğretim
İlköğretimde Kaynaştırma
0
2
1
3
1
2
2
0
2
2
3
3
3
0
3
3
1
2
2
2
2
3
3
5
2
0
2
3
30
ST
T
U K
A
3
0
3
4
A
A
A
A
MB
3
3
3
2
1
0
0
0
0
4
3
3
3
2
3
4
4
4
3
6
GK
1
2
2
5
16 6 19
30
AKTS
ST
T
U
K
AKTS
0
2
4
A
2
GK
2
0
2
3
Öğretmenlik Uygulaması-II MB
Türk Eğitim Sistemi ve
MB
Okul Yönt.
Vatandaşlık Bilgisi*
GK
2
6
5
8
2
0
2
4
2
0
2
5
10 6
2 0
2 0
13
2
2
24
3
3
14 6
17
30
TOPLAM
Seçmeli Ders*
Seçmeli Ders*
DÖNEM TOPLAMI
21 30
2
AKTS
4
3
3
3
3
5
A
MB
Teorik Saat
Uygulama Saati
Toplam Saat
Kredi
Toplam AKTS
Seçmeli Dersler
134
44
178
156
240
12 AKTS : %5
NOT: * İşaretli olan dersler, A seçmeli, GK seçmeli ve MB seçmeli dersler Fakülte Kurul Kararı ile değiştirilebilir
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ALAN SEÇMELİ DERSLERİNİN LİSTESİ
DERSIN KODU
SÖAS007
SÖAS010
SÖAS011
SÖAS012
SÖAS013
A
A
A
A
A
DERSİN ADI
Bilim Tarihi
Sınıf Öğretmenliğinde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları
Sınıf Öğretmenliğinde Güncel Sorunlar
Sınıf Öğretmenliğinde Proje Geliştirme Uygulamaları
Bilim Teknoloji ve Toplum
NOT: * İşaretli olan dersler, A seçmeli, GK seçmeli ve MB seçmeli dersler Fakülte Kurul Kararı ile değiştirilebilir
T
2
2
2
2
2
U
0
0
0
0
0
K
2
2
2
2
2
AKTS
3
3
3
3
3
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (2014–2015)
BİRİNCİ YIL
KODU
EFOÖ101
1.Sınıf (I.Yarıyıl)
Okul Öncesi Eğitime Giriş
ST
T
U
K
AKTS
KODU
1.Sınıf (II.Yarıyıl)
ST
T
U
K
AKTS
Anne-Çocuk Sağlığı ve
İlkyardım
A
3
0
3
8
MB
3
0
3
5
A
3
0
3
4
EFOÖ102
A
3
0
3
4
EFMB102 Eğitim Psikolojisi
EFOÖ105
İnsan Anatomisi ve
Fizyolojisi
Psikoloji
A
2
0
2
4
EFSA102
Türkçe-II: Sözlü Anlatım
GK
2
0
2
3
EFMB101
Eğitim Bilimine Giriş
MB
3
0
3
5
EFBL200
GK
2
2
3
4
EFYA101
Türkçe-I: Yazılı Anlatım
GK
2
0
2
4
AİİT102
GK
2
0
2
2
EFBL100
Bilgisayar-I
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp
Tarihi-I
İngilizce-I
GK
2
2
3
4
İNG102
Bilgisayar-II
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp
Tarihi-II
İngilizce-II
GK
3
0
3
3
GK
2
0
2
2
3
0
3
3
20 2
21
30
15 2
16
25
3
3
5
18 2
19
30
ST
T
U
K
AKTS
A
3
0
3
4
A
A
A
A
2
3
3
2
0
0
0
2
2
3
3
3
3
4
3
6
MB
2
2
3
5
2
EFOÖ103
AİİT101
İNG101
GK
TOPLAM
TOPLAM
Seçmeli Ders**
DÖNEM TOPLAMI
20 2
21
30
T
K
AKTS
A
DÖNEM TOPLAMI
0
İKİNCİ YIL
KODU
2.Sınıf (I.Yarıyıl)
ST
U
KODU
A
3
0
3
4
EFOÖ202
EFOÖ203
EFOÖ205
EFOÖ207
EFOÖ209
Erken Çocukluk
Döneminde Gelişim-I
Anne-Çocuk beslenmesi
Yaratıcılık ve Geliştirilmesi
Çocukta Oyun Gelişimi
Eğitim Sosyolojisi *
A
A
A
GK
2
2
2
2
0
2
0
0
2
3
2
2
3
5
4
5
EFOÖ204
EFOÖ206
EFOÖ208
EFOÖ210
EFMB201
Öğretim İlke ve Yöntemleri
MB
3
0
3
4
EFOÖ212
14 2
15
25
3
0
3
5
17 2
18
30
EFOÖ201
EFVB300
TOPLAM
Seçmeli Ders*
A
DÖNEM TOPLAMI
2.Sınıf (II.Yarıyıl)
Erken Çocukluk
Döneminde Gelişim-II
Çocuk Edebiyatı
Matematik Eğitimi
Çocuk Ruh Sağlığı
Drama
Öğretim Teknolojileri
ve Materyal Tasarımı
Vatandaşlık Bilgisi*
0
2
5
TOPLAM
GK
17 4
19
30
DÖNEM TOPLAMI
17 4
19
30
ÜÇÜNCÜ YIL
KODU
3.Sınıf (I.Yarıyıl)
ST
T
U
K
AKTS
T
U
K
AKTS
A
1
2
2
3
Müzik Eğitimi-II
A
2
2
3
3
A
2
2
3
3
EFOÖ304
Materyal Geliştirme
A
2
2
3
2
EFOÖ305
EFOÖ307
EFOÖ309
Müzik Eğitimi-I
Beden Eğitimi ve Oyun
Öğretimi
Fen Eğitimi
Görsel Sanatlar Eğitimi
Özel Öğretim Yöntemleri-I
KODU
EFOÖ302
ST
EFOÖ301
A
A
MB
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
5
EFOÖ306
EFEİ300
EFOÖ308
A
GK
GK
2
3
2
2
0
0
3
3
2
5
3
3
EFOÖ311
Okul Deneyimi
MB
1
4
3
6
EFTH300
Özel Öğretim Yöntemleri-II
Etkili iletişim
İstatistik*
Topluma Hizmet
Uygulamaları
GK
1
2
2
5
GK
2
0
2
3
EFMB303 Ölçme ve Değerlendirme
MB
3
0
3
5
2
4
EFMB403
Özel Eğitim*
MB
2
0
14 14 21
30
EFOÖ303
EFBA200
EFMB301
Bilimsel Araştırma
Yöntemleri
Sınıf Yönetimi
MB
DÖNEM TOPLAMI
2
0
3.Sınıf (II.Yarıyıl)
DÖNEM TOPLAMI
17 8
2
4
21
30
DÖRDÜNCÜ YIL
KODU
4.Sınıf (I.Yarıyıl)
EFOÖ401
Anne-Baba Eğitimi
EFOÖ403
EFOÖ405
EFMB401
ST
T
U
K
AKTS
KODU
8
8
12
22
2
0
2
4
Seçmeli Ders*
3
4
17
30
A
2
0
2
3
EFOÖ402
Araştırma Projesi-I
Öğretmenlik Uygulaması-I
A
MB
1
2
2
6
2
5
6
8
EFOÖ404
EFOÖ408
Rehberlik
MB
3
0
3
5
EFOÖ410
EFMB402
TOPLAM
Seçmeli Ders*
Seçmeli Ders*
DÖNEM TOPLAMI
A
GK
4.Sınıf (II.Yarıyıl)
İlköğretime hazırlık ve
İlköğretim Programları
Araştırma Projesi-II
Öğretmenlik Uygulaması-II
Çocuk Hakları ve Çocuk
Hukuku
Türk Eğitim Sistemi ve
Okul Yönetimi
TOPLAM
3
0
13 8
DÖNEM TOPLAMI
ST
T
U
K
AKTS
A
2
0
2
3
A
MB
1
2
2
6
2
5
6
8
GK
2
0
2
5
MB
2
0
2
4
9
8
13
26
2
0
2
4
15
30
A
11 8
GENEL TOPLAM
Teorik Saat
Uygulama Saati
Toplam Saat
Kredi
Toplam AKTS
Seçmeli Dersler
127
48
175
151
240
22 AKTS : %9.2
NOT: * İşaretli olan dersler, A seçmeli, GK seçmeli ve MB seçmeli dersler Fakülte Kurul Kararı ile değiştirilebilir
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ALAN SEÇMELİ DERSLERİNİN LİSTESİ
DERSIN KODU
OÖAS001
OÖAS002
OÖAS003
OÖAS004
OÖAS005
OÖAS006
OÖAS007
OÖAS008
OÖAS009
OÖAS010
OÖAS011
OÖAS012
OÖAS013
OÖAS014
OÖAS015
OÖAS016
OÖAS017
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
DERSİN ADI
Fen ve Doğa Etkinlikleri
Kaynaştırma Eğitimi
Çocuklarda Davranış Bozuklukları
Okul Öncesinde Proje Yaklaşımları
Okul Öncesi Eğitim Programları
Erken Çocukluk Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar
Çocuğu Tanıma Teknikleri
Yaratıcı Yazma Çalışmaları
Psiko-Sosyal Yönleriyle Aile
Çocuk ve Aile Konulu Araştırma Projesi
Ebeveyn Eğitimi ve Erken Müdahale Programı
Erken Çocukluk Eğitiminde Rehberlik
Çevre Eğitimi
Resmi-Özel Anaok. Örgüt Kült. ve Den.
Erken Dön. Enformatik Farkındalık
Okul Öncesi Eğitimde Davranış Değiştirme
Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi
NOT: * İşaretli olan dersler, A seçmeli, GK seçmeli ve MB seçmeli dersler Fakülte Kurul Kararı ile değiştirilebilir
T
2
2
2
2
2
3
3
3
3
2
2
2
3
2
2
3
2
U
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
K
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
2
2
3
2
2
3
2
AKTS
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
4
4
5
4
4
5
4
MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEK BİLGİSİ SEÇMELİ DERSLERİNİN LİSTESİ
DERSIN KODU
EFMB003
EFMB004
EFMB006
EFMB008
EFMB009
EFMB010
EFMB011
EFMB012
EFMB013
EFMB014
EFMB015
EFMB016
EFMB017
EFMB018
EFMB019
EFMB020
EFMB021
EFMB022
EFMB023
EFMB024
EFMB025
EFMB026
EFMB027
EFMB028
EFMB029
EFMB030
EFMB031
EFMB032
EFMB033
EFMB034
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
DERSİN ADI
Eğitim Felsefesi
Eğitim Sosyolojisi
Eğitimde Mevzuat Bilgisi
Karşılaştırmalı Eğitim
Okul Geliştirme
Program Geliştirme
Eğitimde Proje Geliştirme
Ölçme Değerlendirme için Temel İstatistik
Öğretmen Yeterlikleri
Eğitimde Denetim
Özel Eğitim
Eğitim Öğretimde Etik
Okul Dışı Öğrenme Ortamları
Fen-Teknoloji Programı ve Planlama
Eğitsel Durumlar Analizi
Sınıf İçi Uyum Problemleri
Veli Eğitimi
Suça Eğilimli Çocuklara Rehberlik
Eğitimde Bilim ve Etik
Okul Yönetiminde Liderlik
Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi
Yetişkin Eğitimi
Eğitim Ekonomisi
Okul Kültürü ve İklim
Okul ve Çevre İlişkileri
Eğitimde Değişen Öğrenci ve Öğretmen Rolleri
Etkinlik Temelli Öğretim
Eğitim Proğramlarında Yeni Yaklaşımlar
Eğitimde Toplumsal Sorumluluk Projesi
Fen Bilimleri Öğretiminde Özel eğitim
T
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
U
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
AKTS
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ GENEL KÜLTÜR SEÇMELİ DERSLERİNİN LİSTESİ
DERSIN KODU
EFGK002
EFGK003
EFGK004
EFGK005
EFGK006
EFGK007
EFGK008
EFGK009
EFGK010
EFGK011
EFGK012
EFGK013
EFGK016
EFGK017
EFGK018
EFGK019
EFGK020
EFGK022
EFGK023
EFGK024
EFGK025
EFGK026
EFGK027
EFGK028
EFGK029
EFGK032
EFGK050
EFGK051
EFGK052
EFGK053
EFGK054
EFGK055
EFGK056
EFGK058
EFGK059
EFGK060
EFGK061
EFGK062
EFGK063
EFGK064
EFGK065
EFGK066
EFGK067
EFGK068
EFGK069
EFGK070
EFGK071
EFGK072
EFGK073
EFGK074
EFGK075
GK
GK
GK
GK
GK
GK
GK
GK
GK
GK
GK
GK
GK
GK
GK
GK
GK
GK
GK
GK
GK
GK
GK
GK
GK
GK
GK
GK
GK
GK
GK
GK
GK
GK
GK
GK
GK
GK
GK
GK
GK
GK
GK
GK
GK
GK
GK
GK
GK
GK
GK
DERSİN ADI
Çocuk Psikolojisi
Sosyoloji
Sosyal Psikoloji
Felsefe Tarihi
İletişim ve Empati
İletişim ve Teknoloji
Türk Eğitim Sisteminin Güncel Sorunları
Diksiyon
İnsan Hakları ve Demokrasi
Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri
İngilizce-III
İngilizce-IV
Türkiye Türkçesi
Türk Dili Tarihi
Tarihi Türkiye Türkçesi ♦
Çağdaş Türk Lehçeleri
Çağdaş Türk Şiiri
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
Halk Kültürü
Türk Kültürü
Çağdaş Türk Dünyası
Türk Düşünce Tarihi
Türk Modernleşme Tarihi
Uygarlık Tarihi
Vatandaşlık Bilgisi
Türkiye Turizm Coğrafyası
Fizik ve Hayat
Fen Bilimlerinin Tarihi Gelişimi
Beslen. Eğit. ve Besinlerin Biyolojik Önemi
Eğitimde Ahilik Uygulamaları
Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi
Temel İstatistik
Türk Eğitim Tarihi
Türkiye’nin Biyolojik Zenginlikleri
Çevre Sorunları
Hızlı Okuma Teknikleri
Şehir ve Kültür
II. Dünya Savaşı Sonrası Ortadoğu
Beden Eğitimi ve Spor Kültürü
Değerler Eğitimi
Medya Okur Yazarlığı
Müzik Tarihi
Geleneksel Türk Müziği
Klasik Türk Müziği
Matematikte Seçme Konular-I
Matematikte Seçme Konular-II
Laboratuvar Güvenliği ve İlkyardım
Ulusal ve Uluslararası Eğitim Fırsatları
Zararlı Alışkanlıklar ve Bağımlılık
Kültürel Psikoloji
Trafik ve İlkyardım
T
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
U
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
AKTS
3
3
3
3
3
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Download

2014-2015 öğretim yılı ders kataloğu çizelgesi