Melikşah Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı
İktisat Bölümü I. Sınıf Ders Programı
Saat
Pazartesi
Salı
09:30-10:15
MAT 103 Matematik-I
Prof .Dr. Bilal Vatansever
Derslik İİBF 209
İŞL 101 İşletmeye Giriş-I
Dr. Tuğba DEDEOĞLU
Derslik 111
10:30-11:15
MAT 103 Matematik-I
Prof .Dr. Bilal Vatansever
Derslik İİBF 209
İŞL 101 İşletmeye Giriş-I
Dr. Tuğba DEDEOĞLU
Derslik 111
11:30-12:15
MAT 103 Matematik-I
Prof .Dr. Bilal Vatansever
Derslik İİBF 209
İŞL 101 İşletmeye Giriş-I
Dr. Tuğba DEDEOĞLU
Derslik 111
Çarşamba
Perşembe
08:30-09:15
ÖĞLE ARASI
13:00-13:45
İKT 101 İktisada Giriş-I
Prof. Dr. Muhittin KAPLAN
Derslik 210
İŞL 111 Davranış Bilimleri
Dr. Tuğba DEDEOĞLU
Derslik 111
14:00-14:45
İKT 101 İktisada Giriş-I
Prof. Dr. Muhittin KAPLAN
Derslik 210
İŞL 111 Davranış Bilimleri
Dr. Tuğba DEDEOĞLU
Derslik 111
15:00-15:45
16:00-16:45
ING101 Akademik Okuma ve Yaz.I, Merve GAZİOĞLU
Derslik YDYO 112
İNG 103 Genel İngilizce
Buket TANYERİ
Derslik YDYO 105
ING101 Akademik Okuma ve Yaz.I, Merve GAZİOĞLU
Derslik YDYO 112
İNG 103 Genel İngilizce
Buket TANYERİ
Derslik YDYO 105
İKT 101 İktisada Giriş-I
Prof. Dr. Muhittin KAPLAN
Derslik 210
ING101 Akademik Okuma ve
Yaz.-I, Merve GAZİOĞLU
Derslik YDYO 112
İNG 103 Genel İngilizce
Buket TANYERİ
Derslik YDYO 105
İŞL 111 Davranış Bilimleri
Dr. Tuğba DEDEOĞLU
Derslik 111
İNG 103 Genel İngilizce
Buket TANYERİ
Derslik YDYO 105
17:00-17:45
18:00-18:45
TÜRK 101 Türk Dili I dersi uzaktan eğitim olup ders programında yer almamaktadır. Ders ile ilgili duyuruları üniversitemizin web sayfasından takip ediniz.
Cuma
Melikşah Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı
İktisat Bölümü II. Sınıf Ders Programı
Saat
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
09:30-10:15
İŞL 207 Muhasebe I
Yrd.Doç. Dr. Aynur AKPINAR
Derslik 111
İKT 203 Makro İktisat-I
Doç. Dr. Tuncay ÇELİK
Derslik 210
İKT 201 Mikro İktisat-I
Yrd. Doç. Dr. Nadide Sevil
TÜLÜCE, Derslik 209
10:30-11:15
İŞL 207 Muhasebe I
Yrd.Doç. Dr. Aynur AKPINAR
Derslik 111
İKT 203 Makro İktisat-I
Doç. Dr. Tuncay ÇELİK
Derslik 210
İKT 201 Mikro İktisat-I
Yrd. Doç. Dr. Nadide Sevil
TÜLÜCE, Derslik 209
11:30-12:15
İŞL 207 Muhasebe I
Yrd.Doç. Dr. Aynur AKPINAR
Derslik 111
İKT 203 Makro İktisat-I
Doç. Dr. Tuncay ÇELİK
Derslik 210
İKT 201 Mikro İktisat-I
Yrd. Doç. Dr. Nadide Sevil
TÜLÜCE, Derslik 209
Cuma
08:30-09:15
ÖĞLE ARASI
13:00-13:45
İŞL 203 İstatistik-I
Yrd. Doç. Dr. Betül GÖKKIR
Derslik 111
HUK 215 Borçlar Hukuku
Öğr. Gör. Melike YAĞOĞLU
Derslik ANFİ 1
14:00-14:45
İŞL 203 İstatistik-I
Yrd. Doç. Dr. Betül GÖKKIR
Derslik 111
HUK 215 Borçlar Hukuku
Öğr. Gör. Melike YAĞOĞLU
Derslik ANFİ 1
15:00-15:45
16:00-16:45
İŞL 203 İstatistik-I
Yrd. Doç. Dr. Betül GÖKKIR
Derslik 111
İNG 201Akademik Yazma ve
Sunum Becerileri-I
Jastyna Maria GAICKA
Derslik YDYO 112
İNG 203 Genel İngilizce
Nihan TOPRAK
Derslik YDYO 115
İNG 201 Akademik Yazma ve
Sunum Becerileri-I
Jastyna Maria GAICKA
Derslik YDYO 112
İNG 203 Genel İngilizce
Nihan TOPRAK
Derslik YDYO 115
İNG 203 Genel İngilizce
Nihan TOPRAK
Derslik YDYO 112
HUK 215 Borçlar Hukuku
Öğr. Gör. Melike YAĞOĞLU
Derslik ANFİ 1
İNG 203 Genel İngilizce
Nihan TOPRAK
Derslik YDYO 112
AIIT101 Atatürk İlkeleriİnk. Tar. I dersi uzaktan eğitim olup ders programında yer almamaktadır. Ders ile ilgili duyuruları üniversitemizin web sayfasından takip ediniz.
Melikşah Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı
İktisat Bölümü III. Sınıf Ders Programı
Saat
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
08:30-09:15
09:30-10:15
10:30-11:15
11:30-12:15
İKT 303 Para Banka ve
Finansal Piyasalar-I, Prof.
Dr. Muhittin KAPLAN,
Derslik 210
İKT 303 Para Banka ve
Finansal Piyasalar-I, Prof.
Dr. Muhittin KAPLAN,
Derslik 210
İKT 303 Para Banka ve
Finansal Piyasalar-I, Prof.
Dr. Muhittin KAPLAN,
Derslik 210
İKT301 Ekonometri I
Öğr. Gör. Ergin YÜCEL
Derslik 211
İKT301 Ekonometri I
Öğr. Gör. Ergin YÜCEL
Derslik 211
İKT301 Ekonometri I
Öğr. Gör. Ergin YÜCEL
Derslik 211
ÖĞLE ARASI
13:00-13:45
İKT 307 Kamu Maliyesi
Öğr. Gör. Ergin YÜCEL,
Derslik 110
İKT 311 Uluslararası
İktisat-I
Doç. Dr. Tuncay ÇELİK
Derslik Z-06
İŞL409Finansal Tablolar
Analizi
Yrd.Doç. Dr. Aynur AKPINAR
Derslik 111
14:00-14:45
İKT 307 Kamu Maliyesi
Öğr. Gör. Ergin YÜCEL,
Derslik 110
İKT 311 Uluslararası
İktisat-I
Doç. Dr. Tuncay ÇELİK
Derslik Z-06
İŞL409Finansal Tablolar
Analizi
Yrd.Doç. Dr. Aynur AKPINAR
Derslik 111
15:00-15:45
İKT 307 Kamu Maliyesi
Öğr. Gör. Ergin YÜCEL,
Derslik 110
İKT 311 Uluslararası
İktisat-I
Doç. Dr. Tuncay ÇELİK
Derslik Z-06
İŞL409Finansal Tablolar
Analizi
Yrd.Doç. Dr. Aynur AKPINAR
Derslik 111
16:00-16:45
İŞL 417 Türk Vergi Sistemi
Avni ARİFOĞLU
Derslik 109
17:00-17:45
İŞL 417 Türk Vergi Sistemi
Avni ARİFOĞLU
Derslik 109
18:00-18:45
İŞL 417 Türk Vergi Sistemi
Avni ARİFOĞLU
Derslik 109
İŞL301Finansal Yönetim I
Yrd.Doç. Dr. Aynur
AKPINAR
Derslik 111
İŞL301Finansal Yönetim I
Yrd.Doç. Dr. Aynur
AKPINAR
Derslik 111
İŞL301Finansal Yönetim I
Yrd.Doç. Dr. Aynur
AKPINAR
Derslik 111
Melikşah Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı
İktisat Bölümü IV. Sınıf Ders Programı
Saat
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
08:30-09:15
09:30-10:15
ECON 307 International
Finance, Asst.Prof. Halit
AKTÜRK Derslik 212
ECON 427 World Economy
Armağan TEKE
Room 111
10:30-11:15
ECON 307 International
Finance, Asst.Prof. Halit
AKTÜRK Derslik 212
ECON 427 World Economy
Armağan TEKE
Room 111
11:30-12:15
ECON 307 International
Finance, Asst.Prof. Halit
AKTÜRK Derslik 212
ECON 427 World Economy
Armağan TEKE
Room 111
ÖĞLE ARASI
13:00-13:45
İKT 403 İktisadi Düşünceler
Tarihi, Prof. Dr. Muhittin KAPLAN
Derslik 211
14:00-14:45
İKT 403 İktisadi Düşünceler
Tarihi, Prof. Dr. Muhittin KAPLAN
Derslik 211
15:00-15:45
İKT 403 İktisadi Düşünceler
Tarihi, Prof. Dr. Muhittin KAPLAN
Derslik 211
İKT 401 Türkiye
Ekonomisi-I Öğr. Gör. Ergin
YÜCEL
Derslik 205
İKT 401 Türkiye
Ekonomisi-I Öğr. Gör. Ergin
YÜCEL
Derslik 205
İKT 401 Türkiye
Ekonomisi-I Öğr. Gör. Ergin
YÜCEL
Derslik 205
16:00-16:45
17:00-17:45
18:00-18:45
*OSD Genel seçmeli derslerin yapılacağı derslik, gün ve saat hakkında detaylı bilgi için ilgili dersin öğretim elemanıyla irtibata geçiniz.
* OSD Üniversite Genel
Seçmeli
* OSD Üniversite Genel
Seçmeli
Download

İktisat - Melikşah Üniversitesi