Melikşah Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı
İşletme Bölümü I. Sınıf Ders Programı
Saat
Pazartesi
Salı
09:30-10:15
MAT 103 Matematik-I
Prof. Dr. Bilal VATANSEVER
Derslik İİBF 209
İŞL 101 İşletmeye Giriş-I
Dr. Tuğba DEDEOĞLU
Derslik 111
10:30-11:15
MAT 103 Matematik-I
Prof. Dr. Bilal VATANSEVER
Derslik İİBF 209
İŞL 101 İşletmeye Giriş-I
Dr. Tuğba DEDEOĞLU
Derslik 111
11:30-12:15
MAT 103 Matematik-I
Prof. Dr. Bilal VATANSEVER
Derslik İİBF 209
İŞL 101 İşletmeye Giriş-I
Dr. Tuğba DEDEOĞLU
Derslik 111
Çarşamba
Perşembe
Cuma
08:30-09:15
İKT 101 İktisada Giriş-I
Yrd. Doç. Dr .Nadide Sevil
TÜLÜCE
Derslik 212
İKT 101 İktisada Giriş-I
Yrd. Doç. Dr .Nadide Sevil
TÜLÜCE
Derslik 212
İKT 101 İktisada Giriş-I
Yrd. Doç. Dr .Nadide Sevil
TÜLÜCE
Derslik 212
ÖĞLE ARASI
13:00-13:45
İŞL 111 Davranış Bilimleri
Dr. Tuğba DEDEOĞLU
Derslik 111
14:00-14:45
İŞL 111 Davranış Bilimleri
Dr. Tuğba DEDEOĞLU
Derslik 111
15:00-15:45
16:00-16:45
ING101 Akademik Okuma ve YazI, Merve GAZİOĞLU
Derslik YDYO 112
ING101 Akademik Okuma ve YazI, Merve GAZİOĞLU
Derslik YDYO 112
İNG 103 Genel İngilizce
Tuba ODAKAN
Derslik YDYO 108
İNG 103 Genel İngilizce
Tuba ODAKAN
Derslik YDYO 108
ING101 Akademik Okuma ve YazI, Merve GAZİOĞLU
Derslik YDYO 112
İNG 103 Genel İngilizce
Tuba ODAKAN
Derslik YDYO 108
İŞL 111 Davranış Bilimleri
Dr. Tuğba DEDEOĞLU
Derslik 111
İNG 103 Genel İngilizce
Tuba ODAKAN
Derslik YDYO 108
17:00-17:45
TÜRK 101 Türk Dili I dersi uzaktan eğitim olup ders programında yer almamaktadır. Ders ile ilgili duyuruları üniversitemizin web sayfasından takip ediniz.
Melikşah Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı
İşletme Bölümü II. Sınıf Ders Programı
Saat
Pazartesi
Salı
Çarşamba
09:30-10:15
İŞL 207 Muhasebe I
Yrd. Doç. Dr. Aynur AKPINAR
Derslik 111
İŞL 201 Pazarlamaya Giriş
Yrd. Doç. Dr. EminEMİRZA
Derslik 211
İKT 207 Mikro İktisat
Yrd. Doç. Dr. Hasan GÖCEN
Derslik Z-08
10:30-11:15
İŞL 207 Muhasebe I
Yrd.Doç. Dr. Aynur AKPINAR
Derslik 111
İŞL 201 Pazarlamaya Giriş
Yrd. Doç. Dr. Emin EMİRZA
Derslik 211
İKT 207 Mikro İktisat
Yrd. Doç. Dr. Hasan GÖCEN
Derslik Z-08
11:30-12:15
İŞL 207 Muhasebe I
Yrd.Doç. Dr. Aynur AKPINAR
Derslik 111
İŞL 201 Pazarlamaya Giriş
Yrd. Doç. Dr. Emin EMİRZA
Derslik 211
İKT 207 Mikro İktisat
Yrd. Doç. Dr. Hasan GÖCEN
Derslik Z-08
Perşembe
Cuma
08:30-09:15
ÖĞLE ARASI
13:00-13:45
İŞL 203 İstatistik-I
Yrd. Doç. Dr. Betül GÖKKIR
Derslik 111
HUK 215 Borçlar Hukuku
Öğr. Gör. Melike YAĞOĞLU
Derslik ANFİ 1
14:00-14:45
İŞL 203 İstatistik-I
Yrd. Doç. Dr. Betül GÖKKIR
Derslik 111
HUK 215 Borçlar Hukuku
Öğr. Gör. Melike YAĞOĞLU
Derslik ANFİ 1
15:00-15:45
16:00-16:45
İŞL 203 İstatistik-I
Yrd. Doç. Dr. Betül GÖKKIR
Derslik 111
İNG 203 Genel İngilizce
Figen TOPRAK
Derslik109
ING 201 Akademik Yazma ve
Sunum Becerileri-I, Jastyna Maria
GAICKA
Derslik YDYO 112
İNG 203 Genel İngilizce
Figen TOPRAK
Derslik 109
ING 201 Akademik Yazma ve
Sunum Becerileri-I, Jastyna Maria
GAICKA
Derslik YDYO 112
İNG 203 Genel İngilizce
Figen TOPRAK
Derslik 109
HUK 215 Borçlar Hukuku
Öğr. Gör. Melike YAĞOĞLU
Derslik ANFİ 1
İNG 203 Genel İngilizce
Figen TOPRAK
Derslik 109
AIIT101 Atatürk İlkeleri İnk. Tar. I dersi uzaktan eğitim olup ders programında yer almamaktadır. Ders ile ilgili duyuruları üniversitemizin web sayfasından takip ediniz.
Melikşah Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı
İşletme Bölümü III. Sınıf Ders Programı
Saat
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
09:30-10:15
İŞL 305 Operasyon
Yönetimi
Yrd.Doç. Dr. Fazıl CANBULUT
Derslik 209
İKT 423 Para ve Banka
Yrd. Doç. Dr. Nadide Sevil
TÜLÜCE
Derslik 110
İŞL 303 Örgütsel Davranış
Dr. Tuğba DEDEOĞLU
Derslik 111
İŞL 311 Marka Yönetimi
Yrd. Doç. Dr. EminEmirza
Derslik 109
10:30-11:15
İŞL 305 Operasyon
Yönetimi
Yrd.Doç. Dr. Fazıl CANBULUT
Derslik 209
İKT 423 Para ve Banka
Yrd. Doç. Dr. Nadide Sevil
TÜLÜCE
Derslik 110
İŞL 303 Örgütsel Davranış
Dr. Tuğba DEDEOĞLU
Derslik 111
İŞL 311 Marka Yönetimi
Yrd. Doç. Dr. EminEmirza
Derslik 109
11:30-12:15
İŞL 305 Operasyon
Yönetimi
Yrd.Doç. Dr. Fazıl CANBULUT
Derslik 209
İKT 423 Para ve Banka
Yrd. Doç. Dr. Nadide Sevil
TÜLÜCE
Derslik 110
İŞL 303 Örgütsel Davranış
Dr. Tuğba DEDEOĞLU
Derslik 111
İŞL 311 Marka Yönetimi
Yrd. Doç. Dr. EminEmirza
Derslik 109
08:30-09:15
ÖĞLE ARASI
13:00-13:45
İŞL 307 Vadeli İşlemler ve
Opsiyon
Avni ARİFOĞLU
Derslik Z-06
İŞL 309 Araştırma Yöntemleri
ve Veri Analizi
Yrd. Doç. Dr. Betül GÖKKIR
Derslik 108
14:00-14:45
İŞL 307 Vadeli İşlemler ve
Opsiyon
Avni ARİFOĞLU
Derslik Z-06
İŞL 309 Araştırma Yöntemleri
ve Veri Analizi
Yrd. Doç. Dr. Betül GÖKKIR
Derslik 108
15:00-15:45
İŞL 307 Vadeli İşlemler ve
Opsiyon
Avni ARİFOĞLU
Derslik Z-06
İŞL 309 Araştırma Yöntemleri
ve Veri Analizi
Yrd. Doç. Dr. Betül GÖKKIR
Derslik 108
16:00-16:45
İŞL301Finansal Yönetim I
Yrd. Doç. Dr. Aynur AKPINAR
Derslik 111
17:00-17:45
İŞL301Finansal Yönetim I
Yrd. Doç. Dr. Aynur AKPINAR
Derslik 111
18:00-18:45
İŞL301Finansal Yönetim I
Yrd. Doç. Dr. Aynur AKPINAR
Derslik 111
UTİ 305 Proje Yazım Tek.
Yrd. Doç. Dr. Erdal
CANIYILMAZ
Derslik Z-08
UTİ 305 Proje Yazım Tek.
Yrd. Doç. Dr. Erdal
CANIYILMAZ
Derslik Z-08
UTİ 305 Proje Yazım Tek.
Yrd. Doç. Dr.Erdal
CANIYILMAZ
Derslik Z-08
Melikşah Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı
İşletme Bölümü IV. Sınıf Ders Programı
Saat
Pazartesi
Salı
08:30-09:15
İŞL 421 Kurumsal Kaynak
Planlaması, Melih SARICA
Derslik 205
09:30-10:15
İŞL 421 Kurumsal Kaynak
Planlaması, Melih SARICA
Derslik 205
10:30-11:15
İŞL 421 Kurumsal Kaynak
Planlaması, Melih SARICA
Derslik 205
11:30-12:15
İŞL 421 Kurumsal Kaynak
Planlaması, Melih SARICA
Derslik 205
Çarşamba
Perşembe
İŞL 405 Süreç Yönetimi
Yrd.Doç. Dr. Fazıl
CANBULUT
Derslik Z 08
İŞL 405 Süreç Yönetimi
Yrd.Doç. Dr. Fazıl
CANBULUT
Derslik Z 08
İŞL 405 Süreç Yönetimi
Yrd.Doç. Dr. Fazıl
CANBULUT
Derslik Z 08
ÖĞLE ARASI
13:00-13:45
İŞL409Finansal Tablolar
Analizi
Yrd.Doç. Dr. Aynur AKPINAR
Derslik 111
14:00-14:45
İŞL409Finansal Tablolar
Analizi
Yrd.Doç. Dr. Aynur AKPINAR
Derslik 111
15:00-15:45
İŞL409Finansal Tablolar
Analizi
Yrd.Doç. Dr. Aynur AKPINAR
Derslik 111
16:00-16:45
17:00-17:45
18:00-18:45
Cuma
İŞL 423Pazarlama Araştırması
Yrd. Doç. Dr. EminEmirza
Derslik 211
İŞL 423Pazarlama Araştırması
Yrd. Doç. Dr. EminEmirza
Derslik 211
İŞL 423Pazarlama Araştırması
Yrd. Doç. Dr. EminEmirza
Derslik 211
İŞL 425 Girişimcilik
Prof. Dr. Mahmut
ÖZDEVECİOĞLU
Derslik 212
İŞL 425 Girişimcilik
Prof. Dr. Mahmut
ÖZDEVECİOĞLU
Derslik 212
İŞL 425 Girişimcilik
Prof. Dr. Mahmut
ÖZDEVECİOĞLU
Derslik 212
İŞL 425 Girişimcilik
Prof. Dr. Mahmut
ÖZDEVECİOĞLU
Derslik 212
İŞL 425 Girişimcilik
Prof. Dr. Mahmut
ÖZDEVECİOĞLU
Derslik 212
Download

İşletme (Türkçe) - Melikşah Üniversitesi