Budoucnost zavazuje
Next Generation!
S profesionálními
záznamníky dat Testo
se Vám otevře nová epocha
Série záznamníků
testo 174
Série záznamníků
testo 175
Série záznamníků
testo 176
Přehled sond k záznamníkům
testo 175 a testo 176
testo 175 T2
Sondy (NTC)
Krátká prostorová sonda, IP 54
Obrázek
35 mm
Měřící rozsah
Přesnost
t99
-20...+70 °C
±0.2 °C (-20 do +40 °C)
±0.4 °C (+40.1 to +70 °C)
15 s
-30...+90 °C
±0.2 °C (0 do +70 °C)
±0.5 °C (zbytek rozsahu)
190 s 0628 7503
-35...+80 °C
±0.2 °C (-25 do +74.9 °C)
±0.4 °C (zbytek rozsahu)
5s
0610 1725
-35...+80 °C
±0.2 °C (-25 do +74.9 °C)
±0.4 °C (zbytek rozsahu)
5s
0628 0006
-50...+80 °C
±0.2 °C (0 do +70 °C)
150 s 0628 7516
-50...+80 °C
±0.2 °C (0 do +70 °C)
20 s
-40...+125 °C
±0.5% mv (+100 do +125 °C) 8 s
±0.2 °C (-25 do +80 °C)
±0.4 °C (zbytek rozsahu)
0572 1001
-50...+125 °C
±0.2 °C (-25 do +80 °C)
±0.4 °C (zbytek rozsahu)
60 s
0613 1712
-50...+150 °C
±0.5%mv (+100 do +150 °C)
±0.2 °C (-25 do +74.9 °C)
±0.4 °C (zbytek rozsahu)
35 s
0613 1912
-50...+70 °C
±0.2 °C (-25 do +70 °C)
±0.4 °C (-50 do -25.1 °C)
60 s
0613 4611
-50...+150 °C
±0.5%mv (+100 do+150 °C)
±0.2 °C (-25 do +74.9 °C)
±0.4 °C (zbytek rozsahu)
10 s
0613 1212
-50...+150 °C 1)
±0.5%mv (+100 do +150 °C)
±0.2 °C (-25 do +74.9 °C)
±0.4 °C (zbytek rozsahu)
8s
0613 2211
-50...+150 °C
±0.5%mv (+100 do +150 °C)
±0.2 °C (-25 do +74.9 °C)
±0.4 °C (zbytek rozsahu)
8s
0613 3311
-25...+150 °C 1)
±0.5%mv (+100 do +150 °C)
±0.2 °C (-25 do +74.9 °C)
±0.4 °C (zbytek rozsahu)
7s
0613 2411
-50...+140 °C 1)
±0.5% mv (+100 do +140 °C) 20 s
±0.2 °C (-25 do +74.9 °C)
±0.4 °C (zbytek rozsahu)
Ø 3 mm
Vestavná sonda s hliníkovým
pouzdrem, IP 65
40 mm
Ø 6 mm
Přesná vpichovací/ponorná sonda, IP
67
40 mm
Ø 3 mm
Ø 3 mm
Přesná ponorná/vpichovací
sonda,
délka kabelu 1,5 m, IP 67
40 mm
Ø 3 mm
Ø 3 mm
40 mm
Sonda (Al) pro měřemé teploty povrchu
8 x 8 mm
Sonda pro měření povrchové teploty
stěny,
např. pro proměřování tepelných mostů
Vpichová NTC sonda s plochým
kabelem, IP 54
60 mm
30 mm
Ø 5 mm
Ø 3.6 mm
Přesná, robustní NTC sonda okolního
vzduchu
115 mm
50 mm
Ø 5 mm
Ø 4 mm
Vodotěsná povrchová NTC sonda
pro rovné povrchy
115 mm
50 mm
Ø 5 mm
Trubková sonda s upínacím páskem
pro průměr trubky do max. 75 mm,
Tmax. +75°C, NTC
Ø 6 mm
300 mm
Vodotěsná, ponorná/vpichovací NTC
sonda
115 mm
Ø 5 mm
Potravinářská sonda NTC z nerez
oceli (IP65) s PUR-kabelem
Potravinářská sonda NTC z nerez
oceli (IP67) s teflonovým kabelem
do +250°C
Robustní, potravinářská, vpichovací
sonda NTC se speciální rukojetí,
zesílený PUR-kabel
Sonda NTC pro zmrazené zboží
k zašroubování bez předvrtání
50 mm
Ø 4 mm
125 mm
15 mm
Ø 4 mm
Ø 3 mm
125 mm
15 mm
Ø 4 mm
Ø 3 mm
115 mm
30 mm
Ø 5 mm
Ø 3.5 mm
110 mm
30 mm
Ø 8 mm
Ø 4 mm
1)
1
0628 7507
0613 3211
Dlouhodobý měřící rozsah +125°C, krátkodobý +150°C nebo +140°C (2 minuty)
www.testo.cz
Weitere
Více informací
Infos unter
na
Objednací číslo
0628 7510
testo 175 T3
Sondy (TC Type K)
Robustní sonda okolního vzduchu,
TE typ K
Obrázek
Měřící rozsah
Přesnost
t99
-60...+400 °C
Třída 2
25
s
-60...+1000 °C
Třída 1
2s
0602 0593
-60...+800 °C
Třída 1
3s
0602 2693
-200...+1000 °C
Třída 1
5s
0602 5792
-200...+1300 °C
Třída 1
4s
0602 5693
-200...+40 °C
Třída 3
5s
0602 5793
-60...+400 °C
Třída 2
7s
0602 1293
0...+300 °C
Třída 2
5s
0602 0193
-60...+300 °C
Třída 2
3s
0602 0393
-60...+400 °C
Třída 2
30
s
0602 1993
-60...+300 °C
Třída 2
3s
0602 0993
-60...+1000 °C
Třída 1
20
s
0602 0693
-50...+250 °C
Třída 2
3s
0602 2394
-50...+170 °C
Třída 2
150
s
0602 4792
-50...+400 °C
Třída 2
-50...+120 °C
Třída 1
90
s
0628 0020
Trubková sonda pro průměr trubky 5... 65
mm, s výměnnou měřicí špičkou, měřicí
rozsah krátkodobě do 280°C,TE typ K
-60...+130 °C
Třída 2
5s
0602 4592
Klešťová sonda pro měření na trubkách,
průměr trubky 15...25 mm (max. 1"),
měřicí rozsah krátkodobě do +130 °C
-50...+100 °C
Třída 2
5s
0602 4692
115 mm
Ø 4 mm
Přesná a rychlá ponorná sonda,
ohebná, vodotěsná, TE typ K
Ø 1.5 mm
300 mm
Objednací číslo
0602 1793
Conn.: Fixed cable 1.2 m
Superrychlá, vodotěsná 14 mm
ponorná/vpichovací sonda, TE typ K
Ponorná měřicí špička, ohebná
60 mm
14 mm
Ø 5 mm
Ø 1.5 mm
500 mm
Ø 1.5 mm
Ponorná měřící špička, ohebná,
TC typ K
1000 mm
Ø 3 mm
Ponorná měřící špička, ohebná,
TE typ K
500 mm
Ø 1.5 mm
Vodotěsná ponorná/vpichovací sonda,´
TE typ K
Povrch.sonda s rychlou reakcí pro měření na
nepřístupných místech, např. úzké otvory a
štěrbiny, TC typ K
114 mm
50 mm
Ø 5 mm
Ø 3.7 mm
145 mm
40 mm
Ø 8 mm
Povrch. sonda s velmi rychlou odezvou s pružným
křížovým termočlánkem, také pro nerovné povrchy
měřicí rozsah krátkodobě do +500°C, TE typ K
Ø 5 mm
Vodotěsná povrchová sonda
s rozšířenou měřicí špičkou pro rovné
povrchy, TE typ K
Ø 5 mm
Ø 7 mm
115 mm
Ø 12 mm
115 mm
Ø 6 mm
Povrch. sonda s velmi rychlou odezvou
s pružným křížovým termočlánkem, zahnutá,
také pro nerovné povrchy, měřicí rozsah
krátkodobě do +500°C, TE typ K
50 mm
80 mm
Ø 5 mm
Přesná, vodotěsná, povrchová sonda
s malou měřicí špičkou pro rovné
povrchy, TE typ K
Ø 12 mm
150 mm
Ø 2.5 mm
Povrchová sonda s plochou měřicí špičkou
s teleskopem max. 600 mm pro měření na
těžce dostupných místech, Te typ K
Ø 4 mm
12 mm
680 mm
Ø 25 mm
Magnetická sonda, přídržná síla
magnetu cca 20 N, pro měření
na kovových plochách
35 mm
Magnetická sonda, přídržná síla
magnetu cca 10 N, pro vyšší teploty,
pro měření na kovových plochách
75 mm
Ø 20 mm
0602 4892
Ø 21 mm
Trubková sonda s upínací páskou,
pro měření teploty na trubkách do
průměru max. 120 mm, Tmax +120 °C
395 mm
20 mm
Podle normy EN 60584-2, přesnost třídy 1 odpovídá -40 až +1000 °C (Type K),
třía 2 -40 až +1200 °C (Type K), třída 3 -200 až +40 °C (Type K).
2
www.testo.cz
Weitere
Více informací
Infos unter
na
Sondy (TC Type K)
Vodotěsná potravinářská sonda
z nerez oceli (IP65), TE typ K
Obrázek
125 mm
30 mm
Ø 4 mm
Ø 3.2 mm
115 mm
Robustní potravinářská vpichovací
sonda se speciální rukojetí, IP65,
zesílený kabel (PUR), TE typ K
30 mm
Ø 5 mm
Měřící rozsah
Přesnost
t99
-60...+400 °C
Třída 2
7s
Objednací číslo
0602 2292
-60...+400 °C
Třída 1
6s
0602 2492
-50...+230 °C
Třída 1
15 s
0628 1292
-50...+400 °C
Třída 2
5s
0602 0644
-50...+400 °C
Třída 2
5s
0602 0645
-50...+250 °C
Třída 2
5s
0602 0646
-40...+220 °C
Třída 1
7s
0572 9001
-50...+205 °C
Třída 2
20 s
0628 7533
-200...+1000 °C
Třída 1
1s
0602 0493
Ø 3.5 mm
Vodotěsná robustní ponorná/vpichovací
sonda, Tmax +230°C, např. pro
kontrolu kuchyňského oleje, TE typ K
240 mm
Ø 4 mm
Termočlánek s konektorem, ohebný,
délka 800 mm, skleněné vlákno,
TE typ K
Ø 1.5 mm
Termočlánek s konektorem, ohebný,
délka 1500 mm, skleněné vlákno,
TE typ K
Ø 1.5 mm
800 mm
1500 mm
Termočlánek s konektorem, ohebný,
délka 1500 mm, teflon, TE typ K
1500 mm
Ø 1.5 mm
Vpichová sonda TC s plochým kabelem
60 mm
30 mm
Ø 5 mm
Ø 3.6 mm
40 mm
Vestavná sonda s ocelovým pouzdrem,
TE typ K
Ø 6 mm
Flexibilní tenká vpichová sonda pro
měření v malých objemech jako jsou
např. petriho misky nebo povrchová
měření
500 mm
Ø 0.25 mm
Podle normy EN 60584-2, přesnost třídy 1 odpovídá -40 až +1000 °C
(Type K), třía 2 -40 až +1200 °C (Type K), třída 3 -200 až +40 °C (Type K).
Sondy (TC Type T)
Robustní potravinářská vpichovací
sonda se speciální rukojetí, zesílený
kabel (PUR), TE typ T
Sonda do zmrazeného zboží k
zašroubování
bez předvrtání; TE typ T
Obrázek
115 mm
Přesnost
t99
±0.2 °C (-20...+70 °C)
Třída 1 (zbytek rozsahu)
6s
Objednací číslo
0603 2492
-50...+350 °C
±0.2 °C (-20...+70 °C)
Třída 1 (zbytek rozsahu)
8s
0603 3292
-50...+350 °C
±0.2 °C (-20...+70 °C)
Třída 1 (zbytek rozsahu)
7s
0603 2192
-50...+350 °C
±0.2 °C (-20...+70 °C)
Třída 1 (zbytek rozsahu)
-50...+350 °C
±0.2 °C (-20...+70 °C)
Třída 1 (zbytek rozsahu)
7s
0603 3392
-50...+250 °C
±0.2 °C (-20...+70 °C)
Třída 1 (zbytek rozsahu)
2s
0628 0027
-50...+250 °C
±0.2 °C (-20...+70 °C)
Třída 1 (zbytek rozsahu)
2s
0628 0030
-50...+350 °C
Třída 1
5s
0628 0023
-50...+250 °C
Třída 1
30 mm
Ø 5 mm
Ø 3.5 mm
30 mm
110 mm
Ø 8 mm
Conn.: Plug-in cable
Potravinářská sonda z nerez oceli
(IP67) s kabelem PUR , TE typ T
Ø 4 mm
125 mm
30 mm
Ø 4 mm
Ø 3.2 mm
Vodotěsná přesná ponorná/vpichovací
sonda, nezanechává viditelný vpich,
TE typ T T
70 mm
15 mm
Ø 5 mm
Ø 1.5 mm
Potravinářská sonda z nerez oceli
(IP67), s teflonovým vedením až do
+250 °C, TE typ T
125 mm
30 mm
Ø 4 mm
Ø 3.2 mm
Vodotěsná superrychlá jehlová sonda
pro měření bez viditelného vpichu,
TE typ T
Ø 1.4 mm
Superrychlá jehlová sonda
pro sledování procesů v pečících
troubách, TE typ T
Ø 1.4 mm
Měřicí špička s TE konektorem
typu T, ideální pro rychlé měření
zboží na příjmu
Měřící rozsah
-50...+350 °C
150 mm
60 mm
500 mm
Ø 1.5 mm
Flexible oven probe, Tmax +250 °C,
PTFE cable
0603 2693
2000 mm
0603 0646
Ø 1.5 mm
Podle normy EN 60584-2 přesnost třídy 1 odpovídá -40 až +350 °C (Type T).
3
www.testo.cz
Weitere
Více informací
Infos unter
na
testo 175 T3
Sondy (TC Type T)
Robustní sonda okolního vzduchu,
cenově výhodná, TE typ T
k
Obrázek
Vodotěsná povrchová sonda
s rozšířenou měřicí špičkou
pro rovné povrchy, TE typ T
Vodotěsná, standardní
ponorná/vpichovací sonda, TE typ T
112 mm
50 mm
Ø 5 mm
Ø 4 mm
112 mm
50 mm
Ø 5 mm
Ø 6 mm
112 mm
50 mm
Ø 5 mm
Ø 4 mm
Měřící rozsah
Přesnost
t99
-50...+350 °C
±0.2 °C (-20...+70 °C)
Třída 1 (zbytek rozsahu)
25 s
Objednací číslo
0603 1793
-50...+350 °C
±0.2 °C (-20...+70 °C)
Třída 1 (zbytek rozsahu)
30 s
0603 1993
-50...+350 °C
±0.2 °C (-20...+70 °C)
Třída 1 (zbytek rozsahu)
7s
0603 1293
Podle normy EN 60584-2 přesnost třídy 1 odpovídá -40 až +350 °C (Type T).
4
www.testo.cz
Weitere
Více informací
Infos unter
na
testo 176 T2
Sondy (Pt100)
Obrázek
Vysoce přesná ponorná vpichovací
sonda Pt100 vč. kalibračního protokolu
(zkušební body 0 °C a 157 °C)
295 mm
Měřícíí rozsah
Měří
h
Přesnost
t99
-40...+300 °C
±0.05 °C (+0.01 to +100 °C)
±0.05 °C (+0.05%m.v.)
(zbyt. rozsahu)
60 s
Objednací číslo
0614 0235
-50...+300 °C
Třída A
12 s
0614 1272
-50...+300 °C
Třída A
10 s
0614 2272
-50...+180 °C
Třída A
10 s
0572 7001
-50...+400 °C
Třída A (-50...+300 °C),
Třída B(zbyt. rozsahu)
45 s 0609 7072
12 s 1)
-50...+400 °C
Třída A (-50...+300 °C),
Třída B (zbyt. rozsahu)
70 s
Ø 4 mm
Vodotěsná ponorná,
vpichovací sonda Pt100,kalibrovatelná
160 mm
Ø 5 mm
Robustní potravinářská sonda Pt100 z
nerezové oceli, IP65,
kalibrovatelná
Ø 4 mm
15 mm
125 mm
Ø 4 mm
Vpichovací sonda Pt100 s kabelem,
IP54
50 mm
Ø 3 mm
60 mm
Ø 5 mm
30 mm
Ø 3.6 mm
Laboratorní skleněná sonda Pt100,
výměnné potrubní sklo(Duran 50),
odolné vůči žíravinám
200 mm
Efektiivní, robustní sonda okolního
vzduchu
114 mm
50 mm
Ø 5 mm
Ø 4 mm
Ø 6 mm
30 mm
Ø 5 mm
0609 1773
Podle normy 60751, vztahuje se k tříde A a třídě B odpovídajíc -200 až +600 °C (Pt100)
5
www.testo.cz
Weitere
Více informací
Infos unter
na
testo 176 T3/T4
Sondy (TC Typ K)
Měřící rozsah
Přesnost
t99
Objednací číslo
-60...+300 °C
Třída 2
3s
0602 0393
0...+300 °C
Třída 2
5s
0602 0193
-60...+1000 °C
Třída 1
20 s
0602 0693
-60...+300 °C
Třída 2
3s
0602 0993
-50...+250 °C
Třída 2
3s
0602 2394
-50...+170 °C
Třída 2
150 s 0602 4792
-50...+400 °C
Třída 2
0602 4892
-50...+120 °C
Třída 1
90 s
0628 0020
Trubková sonda pro průměr trubky
5... 65 mm, s výměnnou měřicí špičkou,
měřicí rozsah krátkodobě do +280°C, TE typ K
-60...+130 °C
Třída 2
5s
0602 4592
Klešťová sonda pro měření
na trubkách, průměr trubky 15...25 mm (max.1”)
měřicí rozsah krátkodobě do +130 °C
-50...+100 °C
Třída 2
5s
0602 4692
-60...+400 °C
Třída 2
7s
0602 2292
-60...+400 °C
Třída 1
6s
0602 2492
-50...+230 °C
Třída 1
15 s
0628 1292
-50...+400 °C
Třída 2
5s
0602 0644
-50...+400 °C
Třída 2
5s
0602 0645
-50...+250 °C
Třída 2
5s
0602 0646
-50...+205 °C
Třída 2
20 s
0628 7533
1s
0602 0493
Obrázek
Povrch. sonda s velmi rychlou odezvou s
pružným křížovým termočlánkem, také pro
nerovné povrchy, měřicí rozsah krátkodobě do
+500°C, TE typ K
Povrch.sonda s rychlou reakcí pro měření na
nepřístupných místech, např. úzké otvory a
štěrbiny, TC typ K
115 mm
Ø 12 mm
Ø 5 mm
145 mm
Ø7
mm
40 mm
Ø 8 mm
150 mm
Přesná, vodotěsná, povrchová sonda
s malou měřicí špičkou pro rovné
povrchy, TE typ K
Ø 2.5 mm
Ø 4 mm
Ø 5 mm
50 mm
80 mm
Povrch. sonda s velmi rychlou odezvou s
pružným křížovým termočlánkem, zahnutá,
také pro nerovné povrchy, měřicí rozsah
krátkodobě do +500°C, TE typ K
680 mm
Povrchová sonda s plochou měřicí špičkou s
teleskopem max. 600 mm pro měření na
těžce dostupných místech, TE typ K
Ø 12 mm
12 mm
Ø 25 mm
35 mm
Magnetická sonda, přídržná síla magnetu cca
20 N, pro měření na kovových plochách
Ø 20 mm
Magnetická sonda, přídržná síla magnetu cca
10 N, pro vyšší teploty, pro měření na
kovových plochách
75 mm
Trubková sonda s upínací páskou,
pro měření teploty na trubkách do průměru
max. 120 mm, Tmax +120 °C
Ø 21 mm
395 mm
20 mm
Vodotěsná potravinářská sonda z nerez oceli
(IP65), TE typ K
Robustní potravinářská vpichovací
sonda se speciální rukojetí, IP65,
zesílený kabel (PUR), TE typ K
Vodotěsná robustní ponorná/vpichovací sonda,
Tmax +230°C,např. pro kontrolu kuchyňského oleje
TE typ K
125 mm
30 mm
Ø 4 mm
Ø 3.2 mm
115 mm
30 mm
Ø 5 mm
Ø 3.5 mm
240 mm
Ø 4 mm
Termočlánek s konektorem, ohebný,
délka 800 mm, skelné vlákno,
TE typ K
800 mm
Ø 1.5 mm
Termočlánek s konektorem, ohebný,
délka 1500 mm, skelné vlákno,
TE typ K
1500 mm
Ø 1.5 mm
Termočlánek s konektorem, ohebný,
délka 1500 mm, teflon, TE typ K
1500 mm
Ø 1.5 mm
Vestavná sonda s pouzdrem z ušlechtilé oecli,
TC typ K
40 mm
Ø 6 mm
Flexibilní tenká vpichová sonda pro
měření v malých objemech jako jsou
např. petriho misky nebo povrchová
měření
500 mm
-200...+1000 °C
Třída 1
Ø 0.25 mm
*Podle normy EN 60584-2, přesnost třídy 1 odpovídá -40 až +1000 °C (Type K), třída 2
-40 až +1200 °C (Type K), třída 3 -200... +40 °C (Type K).
6
www.testo.cz
Weitere
Více informací
Infos unter
na
testo 176 T3/T4
Sondy (TC Type K)
Obrázek
zek
115 mm
Robustní sonda okolního vzduchu,
TE typ K
Měřícíí rozsah
Měří
Přesnost
99
t99
-60...+400 °C
Třída 2
25 s
0602 1793
-60...+800 °C
Třída 1
3s
0602 2693
-200...+1000 °C
Třída 1
5s
0602 5792
-200...+1300 °C
Třída 1
4s
0602 5693
-200...+40 °C
Třída 3
5s
0602 5793
-60...+400 °C
Třída 2
7s
0602 1293
-60...+400 °C
Třída 2
30 s
0602 1993
Objednací číslo
Ø 4 mm
60 mm
Superrychlá, vodotěsná 14 mm
ponorná/vpichovací sonda, TE typ K
Ø 5 mm
14 mm
Ø 1.5 mm
Ponorná měřicí špička, ohebná
500 mm
Ø 1.5 mm
Ponorná měřicí špička, ohebná TC Type K
1000 mm
Ø 3 mm
Ponorná měřicí špička, ohebná TC Type K
500 mm
Vodotěsná ponorná/vpichovací sonda,
TE typ K
Ø 1.5 mm
114 mm
Ø 5 mm
Vodotěsná povrchová sonda
s rozšířenou měřicí špičkou pro rovné
povrchy, TE typ K
50 mm
Ø 3.7 mm
115 mm
Ø 5 mm
Ø 6 mm
Podle normy EN 60584-2, přesnost třídy odpovídá-40 až +1000 °C (Type K),
Class 2 to -40 to +1200 °C (Type K), Class 3 to -200 to +40 °C (Type K).
7
www.testo.cz
Weitere
Více informací
Infos unter
na
testo 176 T3/T4
Sondy (TC Type T)
Robustní sonda okolního vzduchu,
cenově výhodná, TE typ T
Obrázek
Vodotěsná povrchová sonda
s rozšířenou měřicí špičkou
pro rovné povrchy, TE typ T
Vodotěsná, standardní
ponorná/vpichovací sonda, TE typ T
Robustní potravinářská vpichovací
sonda se speciální rukojetí, zesílený
kabel (PUR), TE typ T
Sonda do zmrazeného zboží k
zašroubování
bez předvrtání; TE typ T
112 mm
50 mm
Ø 5 mm
Ø 4 mm
112 mm
50 mm
Ø 5 mm
Ø 6 mm
112 mm
50 mm
Ø 5 mm
Ø 4 mm
115 mm
Přesnost
t99
±0.2 °C (-20...+70 °C)
Třída (zbytek rozsahu)
25 s
Objednací číslo
0603 1793
-50...+350 °C
±0.2 °C (-20...+70 °C)
Třída (zbytek rozsahu)
30 s
0603 1993
-50...+350 °C
±0.2 °C (-20...+70 °C)
Třída (zbytek rozsahu)
7s
0603 1293
-50...+350 °C
±0.2 °C (-20...+70 °C)
Třída (zbytek rozsahu)
6s
0603 2492
-50...+350 °C
±0.2 °C (-20...+70 °C)
Třída (zbytek rozsahu)
8s
0603 3292
-50...+350 °C
±0.2 °C (-20...+70 °C)
Třída (zbytek rozsahu)
7s
0603 2192
-50...+350 °C
±0.2 °C (-20...+70 °C)
Třída (zbytek rozsahu)
-50...+350 °C
±0.2 °C (-20...+70 °C)
Třída (zbytek rozsahu)
7s
0603 3392
-50...+250 °C
±0.2 °C (-20...+70 °C)
Třída (zbytek rozsahu)
2s
0628 0027
-50...+250 °C
±0.2 °C (-20...+70 °C)
Třída (zbytek rozsahu)
2s
0628 0030
-50...+350 °C
Třída 1
5s
0628 0023
-50...+250 °C
Třída 1
30 mm
Ø 5 mm
Ø 3.5 mm
30 mm
110 mm
Ø 4 mm
Ø 8 mm
Potravinářská sonda z nerez oceli
(IP67) s kabelem PUR , TE typ T
125 mm
30 mm
Ø 4 mm
Ø 3.2 mm
Vodotěsná přesná ponorná/vpichovací
sonda, nezanechává viditelný vpich,
TE typ T
70 mm
15 mm
Ø 5 mm
Ø 1.5 mm
Potravinářská sonda z nerez oceli
(IP67), s teflonovým vedením až do
+250 °C, TE typ T
125 mm
30 mm
Ø 4 mm
Ø 3.2 mm
Vodotěsná superrychlá jehlová sonda
pro měření bez viditelného vpichu,
TE typ T
Ø 1.4 mm
Superrychlá jehlová sonda
pro sledování procesů v pečících
troubách, TE typ T
Ø 1.4 mm
Měřicí špička s TE konektorem
typu T, ideální pro rychlé měření
zboží na příjmu
Měřící rozsah
-50...+350 °C
150 mm
60 mm
500 mm
Ø 1.5 mm
Flexible oven probe, Tmax +250 °C,
PTFE cable
0603 2693
2000 mm
0603 0646
Ø 1.5 mm
Podle normy EN 60584-2, přesnost třídy 1 odpovídá -40 až +350 °C (Typ T).
8
www.testo.cz
Weitere
Více informací
Infos unter
na
testo 176 H1/H2/P1
%RH Plug-in sondy
Vlhkostní / teplotní sonda 12 mm
Obrázek
Ø 12 mm
Vlhkostní / teplotní sonda 4 mm
Ø 4 mm
60 mm
Tenká vlhkostní sonda s vestavěnou
elektronikou, vč. 4 nasazovacích PTFE
ochran pro rovnovážné měření
Přesnost
±0,3 °C,
±2 %RH (2...98 %RH)
Objednací číslo
0572 6172
0...+40 °C
0...100 %RH
±0,3 °C,
±2 %RH (2...98 %RH)
0572 6174
0...+40 °C
0...100 %RH
±0.2 °C
±2 %RH (2...98 %RH)
0636 2135
-20...+70 °C
0...100 %RH
±0.3 °C
±2 %RH (2...98 %RH)
0636 9735
Ø 4 mm
Vlhkostní/ teplotní sonda
Ø 12 mm
9
Měřící rozsah
-20...+70 °C
0...100 %RH
www.testo.cz
Weitere
Více informací
Infos unter
na
Budoucnost zavazuje
Navrhněte si sami teplotní sondu podle Vašich požadavků
Testo Celsius konfigurátor
Pomocí konfigurátoru si můžete zvolit nejen typ senzoru, odpovídajícího Vámi zvolenému záznamníku, ale také tvar a
materiál pouzdra, jeho délku, průměr, délku a typ kabelu a konektor odpovídající Vašim požadavkům.
Teplotní sondy pro Vaši aplikaci najdete v konfigurátoru na internetových stránkách www.testo.cz Produkty a obory/
Stacionární měřící technika/Konfigurátor, na www.testo-celsius.com nebo v prospektu “Stacionární měřící technika”.
Konfigurátor je v češtině a povede Vás jednotlivými kroky návrhu sondy.
Výběr jazyka
Výběr aplikace
Výběr typu pouzdra
Všechny uvedené sondy je možno kalibrovat
(akreditované a ISO kalibrace)
v naší akreditované kalibrační laboratoři.
Testo, s.r.o. - akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2344
provádí akreditované a ISO kalibrace dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
v oborech teploty, vlhkosti vzduchu a rychlosti vzduchu.
Budoucnost zavazuje
Testo, s.r.o.
Jinonická 80, 158 00 Praha 5
tel.: 257 290 205
fax: 257 290 410
e-mail: [email protected]
internet: www.testo.cz/zaznamniky
Download

Přehled sond k t175/176 a Saveris