A-PDF Split DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
OVLÁDACÍ PŘÍSTROJE
Program MosaicTM
kontrola vstupu: vstupní jednotky
pokud CHCETE
DOKONALÝ
vypínač
Legrand jako světový výrobce nabízí nejširší nabídku
funkcí a designů ovládacích přístrojů.
0 767 03
7 let záruka
CÉLIANETM
Bal.
Obj.č.
40 moderních
designů
7 let záruka
styl a kvalita
pro váš domov
1
1
KatalogCélianeTM
katalogValenaTM
1
1
Inspirujtesena
www.vypinacezasuvky.cz
Bílá
0 767 01
Vstupní jednotky
2 rozdílnérežimy:
Nezávislýrežimspřímýmzapojenímnaelektrickýzámek.
Centralizovanýrežims připojenímnacentrálu
(obj.č. 0767 04).
Velikost:5 modulůsvisle. Napájení:12V
Spínanázátěž:
0 767 01 47mA
0 767 02 118mA
0 767 03 145mA
0 767 16 300mA
Vybavení2 LEDdiodamičervená/zelenáa zvukovou
signalizací.
1 výstupprotlačítkootevíránídveří.
1 výstuppřepínacíkontaktproel.zámek.
1 vstupprodveřnícentrálu.
Nastavitelnésepnutíod1 do255sekund.
Trvaléuchováníprogramupřivýpadkunapájení.
Procentralizovanézapojenípoužijtedveřnícentráluobj.
č.076704nebojinousprotokolemWiegand.
Vstupní jednotka biometrická
=
1
VALENATM
0 767 02
0 767 03
S digitálnímsnímačemotiskuprstu.
Řešenís velmivysokýmstupněmzabezpečení,
zajišťujícíbezpečnosta komfortpřipoužití.
Až99uživatelův móduautonomnímnebo
centralizovaném.
Vnitřnípoužití,IP40,IK04.
Zapuštěnámontáž,nutnodoplnito:
- univerzálníkrabice(zdivoasuchépříčky)obj.č.080102,
-montážnídeskaobj.č.080252,
-krycírámečekobj.č.078825.
Vstupníjednotkaprobezkontaktníčipy
Řešenísezvýšenýmstupněmzabezpečenízajišťující
jednoduchéužívání.
Až500uživatelův móduautonomníma 10 000v módu
centralizovaném.
Procentralizovanézapojenípoužijtedveřnícentrálu
obj.č.076704nebojinousprotokolemWiegand.
0767 02
Vnitřnípoužití,IP40,IK04.
Zapuštěnámontáž,nutnodoplnito:
-univerzálníkrabice(zdivoasuchépříčky)
obj.č.080102,
-montážnídeskaobj.č.080252,
-krycírámečekobj.č.078825.
0 778 72
Venkovnípoužití,IP55,IK10,antivandal
provedení,pouzeautonomnírežimažpro500
uživatelůskontaktempropřipojeníel.zámku,
1vstupprotlačítkootevřenídveřízevnitř.
Povrchovámontáž.
0 767 16
Venkovnípoužití,IP65,IK10.
Povrchovámontáž.
Vstupníjednotkas číselnýmkódováním
0767 01 Řešenís nižšímstupněmzabezpečení.
Až99uživatelův móduautonomním
a 10 000v móducentralizovaném.
Vnitřnípoužití,IP40,IK04.
Zapuštěnámontáž,nutnodoplnito:
-univerzálníkrabice(zdivoasuchépříčky)
obj.č.080102,
-montážnídeskaobj.č.080252,
-krycírámečekobj.č.078825.
Objednacíčíslačerveně:Novévýrobky.
12
012_mty.indd 12
20.9.13 12:45
Program MosaicTM
Program MosaicTM
kontrola vstupu: dveřní centrála a příslušenství
kontrola vstupu: princip instalace, software pro správu
■ Autonomnírežim
Schémazapojenívautonomnímrežimu,kdyel.zámeklzezdruhéstrany
dveříaktivovatnepodsvětlenýmtlačítkem(obj.č.077040).
Napájecízdroj
12V(obj.č.
0 04792/
004795)
0 767 04
Tlačítko
(obj.č.077040)
Vstupníjednotka
(obj.č.076701/
02/03)
0 767 10
Obj.č.
Bal.
1
0 767 05
0 767 11
Dveřnícentrálapro2 vstupníjednotky
Elektrickýzámek
(obj.č.374900)
anebo
elektromagnetický
zámek
(obj.č.076707)
■ Centralizovanýrežim
Schémazapojenívcentralizovanémrežimu.Nadveřnícentrálujsou
napojenydvěvstupníjednotkyvčetnětlačítekprootevíránídveří.
Softwarepro
správu(obj.
č.076706)
Datový
rozváděč
Napájecízdroj
Dveřní
Konsolidační 12V(obj.č.
centrála
bod
004792/004795) (obj.č.076704)
Bílá
0 767 04 UmožňujecentralizovanéřízeníodPC(protokolIP)
po vstupníjednotku.
Možnostpřipojení2 vstupníchjednotekna1 centrálu
a až128centrálv rámciinstalace.
Pokudjeinstalovánovícecentrál,použijtesoftwarepro
správuobj.č. 0767 06.
Rozměr:6 modulů(naDINlištu).
Napájení:12V
1 vstupRJ45propřipojeníkonektoruk datovésíti.
2 výstupypropřipojeníel.zámkupomocí
přepínacíhokontaktu.
2 výstupypropřipojenítlačítekotevíránídveří.
=
1
5
0 767 10
10
0 767 11
1
1
Softwareprosprávu
0 767 06 Usnadňujesprávuinstalacís vícenež2 dveřními
centrálami.
UmožňujedozorpomocíPC:
–přístupy(integracedoprojektuv AutoCadu),
–vstupníjednotky,čipovékarty…,
–události(vstupy,opuštění),
–časovězaznamenanéudálosti.
Příslušenstvíprovstupníjednotku
Bezkontaktníčip – klíčenka
BezkontaktuMifare.
Frekvence:13,56Mhz.
Vstupníjednotka(obj.č.076701/02/03/16)
Softwareprosprávuvstupů(obj.č.076706)poskytujeucelenýpřehled
ovšechvstupechdobudovynebojejíchčástí.
Dálenabízí:
-možnostčasovéorganizacepřístupu,
-sledovánípřístupuadobyjehotrvánívreálnémčasesezobrazením
napůdorysubudovyveformátuAutoCad.
Bezkontaktníčip – karta
Rozměr50mmx 80mm.
BezkontaktuMifare.
Frekvence:13,56Mhz.
Možnostpotisku.
Kódovacízařízenípročipy
0767 05 Usnadňujesprávučipů(vytvoření,ztráta, zrušení...)samostatněnebopomocísoftwaru
prosprávu(obj.č. 0767 06).
Připojeník PCpřímopřesUSBport.
Datovýkabel
■ Softwareprosprávu
Časováorganizace
Příslušenstvípromontáž
Elektromagnetickýzámek
0 767 07 Signalicestavudveří(otevřených/zavřených)pomocí
dvoubarevnýchLEDdioda možnostnávratuzpětna
místopomocípřepínacíhokontaktu.
KontrolastavudveřípomocíHallovaefektu.
12V / ,300mA.
Přídržnásíla300kg.
Dodávánosmontážnímpříslušenstvím.
Elektrickýzámek
374900 Prootevíránídveří,lzemontovatvlevoivpravo.
12V / ,300mA.
± =
1
± =
VizualizaceAutoCad
13
013.indd 13
20.9.13 12:46
Download

Katalog Legrand, systémy pro kontrolu vstupu