In Development
In Production
In Postproduction
Finished
Feature-length
Documentaries
Czech.docs
Samostatný Panel připravovaných dokumentárních
filmů, který od jeho počátků spoluorganizuje Institut
dokumentárního filmu a České filmové centrum, slaví v tomto
roce své 10. narozeniny. Kdybychom se podívali do programů
našich kin v roce 2004, kdy jsme s touto akcí začínali,
moc dokumentů bychom tam nenašli. S potěšením můžeme
konstatovat, že za uplynulých deset let se v tomto ohledu
hodně změnilo. Dokumentární žánr už není opomíjenou
popelkou určenou pouze na televizní obrazovky, na milost
jej vzali nejen filmoví kritici, ale hlavně diváci. Jeho boom
je patrný nejen v stoupajících počtech projekcí v kinech
či návštěvnosti našich partnerských festivalů, ale i na
prestižních oceněních pro jejich tvůrce.
Pozitivní tradicí spojenou s Panelem je Katalog
připravovaných dokumentů, který u této příležitosti
každoročně vydáváme, a tím systematicky mapujeme
situaci v této oblasti. To, že pravidelně jednou za rok
shromáždíme informace o všem, co se v českém dokumentu
chystá, nám umožňuje lépe komunikovat s našimi
zahraničními partnery – ať už festivaly, koprodukčními fóry,
kulturními a státním institucemi a profesními sdruženími
zabývajícími se audiovizuální tvorbou. Kromě papírové
podoby, má i elektronickou – najdete ho na stránkách
czechdocs.dokweb.net.
Markéta Šantrochová
Vedoucí
České filmové centrum
Bojan Schuch
Výkonný ředitel
Institut dokumentárního filmu
Úvodní slovo
The independent Panel of Upcoming Documentary Films, which
the Institute of Documentary Film and the Czech Film Center
have co-organised from the very beginning, is celebrating its
10th anniversary this year. If we were to look at the listings
of our cinemas in the year 2004, when we began with this
event, we would not have found many documentaries there.
We are pleased to be able to state that a lot has changed
over the last ten years in this regard. The documentary
genre is no longer neglected and relegated only to television
screens. Not only critics, but mainly audiences have come to
appreciate them. Its boom is evident in the growing number
of projects in the cinemas and the number of visitors to our
partner festivals as well as in the prestigious awards for the
filmmakers.
​ positive tradition connected with the Panel is the
A
Catalogue of Upcoming Documentaries, which the IDF issues
together with the CFC every year on this occasion, thereby
systematically mapping the situation in this area. The fact
that we regularly, once a year, collect information about
everything that is under preparation in the documentary area
enables us to communicate better with our foreign partners
– whether they are festivals, co-production forums, cultural
and state institutions and professional associations involved
in audiovisual works. It has an electronic form in addition to
its paper version – you can find it at czechdocs.dokweb.net.
Markéta Šantrochová
Head of Film Promotion
Czech Film Center
Bojan Schuch
Executive Director
Institute of Documentary Film
Introduction
V
De e
ve výv
lo oj
pm i
en
t
In
chapter_develop.doc
6
Cesta z ghetta / Outta Ghetto
7
Černé divadlo Jiřího Srnce
/ Black Light Theatre
8
Český Pepík jede do Polska poznat
lásku k Bohu / Pepik the Czech Goes
to Poland In a Quest for Love of God
9
Důvěrné / Confidential
10
Fotbal naruby
/ Football Inside Out
11
Kashitu
12
Pan a paní Johnsonovi
/ Mr. and Mrs. Johnson
13
Ptáček prezidenta Putina
/ President Putin’s Birdie
14
Revolta proti sobě
/ Revolt Against Each Other
15
Rodinný coming out
/ Family Coming Out
16
Vojeď mě! / Take Me!
režie / director:
Ivo Bystřičan
režie / director:
Saimir Bajo
scénář / script:
Ivo Bystřičan
scénář / script:
Saimir Bajo
kamera / director
of photography:
Ivo Bystřičan
hudba / music:
Johannes Koeniger
zvuk / sound:
Jan Kalužný
producent / producer:
Ivo Bystřičan
CZ
2015
75’
Trojice ohromně talentovaných mladých hiphoperů chce
ven. Je jim kolem dvaceti, jsou to Romové a mají jen
základní školu. Na etnicky jednolitém sídlišti menšího
severočeského města nemají moc co dělat, ale zároveň
není jak odejít – nemají práci ani peníze, a tak zatím
bydlí u rodičů, klackují se po bezútěšném okolí a žijí leda
z nevelkých sociálních dávek. Touží ale vypadnout, stát
se hvězdami, něco dokázat, a přijít pak zpět jako ti, které
sami obdivují.
Three amazingly talented young hip-hoppers want to get
out. They are about twenty years old, they have ethnical
Roma background and they have only basic education,
but great language and musical skills. In ethnically
unified ghetto in small Czech town they have nothing to
do. But leaving isn’t easy – with no money and no job
anywhere. They live in their parents’ flats and on social
benefits and they just hang out. They dream of getting
out, becoming stars, and returning in much better
situation. And they will achieve it through the hip-hop.
kontakt / contact:
Ivo Bystřičan
+420 777 139 042
[email protected]
www.ivobystrican.com
zvuk / sound:
Lenka Mikulová
producent / producer:
Pavlína Kalandrová
– Duracfilm
dokončení
/ expected release:
01/2016
podpora
/ Financial Support:
Creative Europe
– Media Development
kontakt / contact:
[email protected]
www.duracfilm.cz
Je počátek 60. let 20. století a Jiří Srnec, student
loutkového divadla na DAMU právě objevuje prastarý
princip černého divadla. Zpočátku je to jen hra, zpestření
studentského představení, zábava, překvapení. Kdo tehdy
mohl tušit, že tato náhoda stojí na počátku rychlého
a celosvětového úspěchu zvaného Černé divadlo Jiřího
Srnce?
It’s the start of the 1960s and Jiri Srnec, student of
puppet theatre at the Theatre Faculty of the Academy of
Performing Arts (DAMU) in Prague has just discovered the
age-old principle of black light theatre. At first it’s just
a game, a variety of student performance, fun, a surprise.
Who could have guessed that this stroke of good fortune
would stand at the inception of the worldwide success
known as the Black Light Theatre of Jiri Srnec?
CZ
2015
52’
6
7
Cesta z ghetta
Outta Ghetto
Černé divadlo Jiřího Srnce
The Black Light Theatre
režie / director:
Vít Klusák
Filip Remunda
producent / producer:
Zdeněk Holý, Jana
Bebrová – Vernes
koprodukce
/ co-production:
Jakub Kosma
– Kosma Film (PL)
podpora
/ Financial Support:
Polish Film Institute
CZ
PL
Co se stane, když je představitel nejateističtějšího
národa v Evropě Čech Pepík vyslán do nejpobožnější
země EU Polska? Performativní dokument ve stylu Borata
o dvou sousedních státech s velmi odlišným pohledem
na náboženství.
kontakt / contact:
Zdeněk Holý
Vernes
+420 721 517 780
[email protected]
www.vernes.cz
What happens when a representative of the most atheist
nation in Europe Czech Joseph is sent to the most
religious country in EU Poland? Borat-like performative
documentary about two neighbours with very different
view of religion.
2015
scénář / script:
Artemio Benki
producent / producer:
Artemio Benki
– Sirena Film
koprodukce
/ co-production:
Celine Maugis – La Vie
est Belle Films Associés
(FR), Petra Rut Oplatková
– The Talent Incubator
(DE)
kontakt / contact:
Artemio Benki
Sirena Film
+420 602 332 793
[email protected]
www.sirenafilm.com
Důvěrné je příběh o těch, pro které studená válka
neskončila; příběh o životě po životě dvojího agenta
Františka V. Původní vzorový komunistický rozvědčík,
špion pod krytím československého vojenského atašé
v Paříži se po okupaci Československa v srpnu 1968
rozhodl aktivně přispět k pádu sovětského bloku – už
23. 8. 1968 se nabídl francouzské rozvědce a posléze
se stal dvojitým agentem tzv. „krtkem“. Úspěšná
spolupráce trvala deset let dokud nezkřížil cestu jinému
agentu – krtkovi Sergeovi F. (DST/KGB), který ho odhalil.
Pravděpodobně…
Confidential is a story of those for whom the Cold War is
not over yet; a story about the life after life of a former
double spy Frantisek V. He was a part of the Czechoslovak
military intelligence trained in Moscow and was to become
one of the most effective agents of the communist bloc.
The fate of this perfect spy would however change in
August 1968, when Warsaw Pact troops invaded his
country – Czechoslovakia. Already in place, under the
diplomatic cover of military ataché in Paris, he decided
to offer his services to the French Intelligence DST and
became a double agent, so called mole. The collaboration
would last ten years; long ten years of double life before
he was uncovered, after he crossed the way of another
mole in DST, Serge F., who reported him – probably...
90’
8
režie / director:
Artemio Benki
Český Pepík jede do Polska
poznat lásku k Bohu
Pepik the Czech Goes to Poland
In a Quest for Love of God
Důvěrné
Confidential
CZ
DE
FR
2015
90’
režie / director:
Pavel Abrahám
režie / director:
Monika Höferová
scénář / script:
Tomáš Bojar
Pavel Abrahám
scénář / script:
Monika Höferová
kamera / director
of photography:
Jiří Chod
CZ
DE
2015
52’
Dokumentární seriál založený na principech úspěšného
celovečerního filmu Dva nula. 8 fotbalových stadionů,
8 zápasů, 8 dílů. Fanoušci v roli hvězd, hvězdy v roli
fanoušků. V každém z dílů je pět různých fanoušků
reprezentujících specifické lidské typy pozorováno
z dálky během slavného fotbalového derby. Reagují na
společné události, které jim zápas přináší, ale každý
z nich to dělá po svém. Tento živý, autentický materiál
je následně promítnut samotným hráčům, co se do
tohoto utkání zapojili. Jejich úkolem je vybrat „fanouška
zápasu“, jehož čeká závěrečný penaltový rozstřel. Fotbal
se tu tak představí naruby: fanoušci budou hrát hlavní
roli a fotbalové hvězdy tu naopak vystoupí v roli diváků.
Výsledkem bude originální televizní formát s výrazným
komediálním potenciálem i společenskou výpovědí.
kamera / director
of photography:
Jan Heller
střih / editor:
Šimon Špidla
střih / editor:
Miloš Paleček
Monika Höferová
hudba / music:
Max Dvořák
zvuk / sound:
Miriam Chytilová
zvuk / sound:
Václav Flegl
producent / producer:
Monika Höferová
producent / producer:
Tomáš Bojar
– Cinema Arsenal
dokončení
/ expected release:
12/2015
koprodukce
/ co-production:
Erik Winker
– HUPE Film (DE)
kontakt / contact:
Monika Höferová
+420 721 282 652
monika.hoferova
@seznam.cz
www.kashitu.cz
kontakt / contact:
Tomáš Bojar
Cinema Arsenal
+420 604 472 934
[email protected]
www.cinemaarsenal.cz
A docu-reality series based on the principles of the
successful documentary feature Two Nil. 8 football
stadiums, 8 matches, 8 parts. Fans as stars, stars as
fans. Five different football fans – each representing
a specific human type – are observed from long-distance
throughout one recognized football derby as they react
to different events of the game. Each of them does that
in his own, unique way. This lively, authentic footage is
subsequently shown to the football players who were
involved in the game. Their task is to pick the ”Fan of
the match” who eventually takes part in the final penalty
shootout. Football is thus presented inside out: in
our show it is the fans who play the central role, while
football players act as spectators. It is an original format
with strong comic potential that also includes social
commentary.
Dokument bude vyprávět o zambijské vesnici Kashitu.
Ukáže život běžných lidí žijících v chudé oblasti Zambie
a aktivity neziskové organizace New Renato Community
Society, kterou založili. Jejím prostřednictvím organizují
vzdělávací aktivity pro lidi v celé tamní oblasti. Našli
cestu, jak vyřešit problém africké společnosti. Dokument
bude vyprávět především obrazem. Příběh bude vystavěn
na skutečných životních osudech lidí z Kashitu spojených
do jednoho dne.
The documentary film will be about the village of Kashitu,
Zambia. It will show how the ordinary people live in
this area, and also the activities of the non-profit
organization New Renato Community Society (Renato
means a new start or renovation), founded by them.
Its activites serve everyone in this area. They organize
the education, agriculture courses, medical care,
nourishment of children, youth and senior groups, work
with HIV positives, build schools, water pumps, etc. They
found the way of bringing up and educating the society
in Africa. The documentary film will tell the story mainly
with pictures. The dramatical line will be based on the
true stories of the people in Kashitu, put together to
show everything as in one day spent in Kashitu. It will
be a documentary film with art value.
10
CZ
2015
52’
11
Fotbal naruby
Football Inside Out
Kashitu
režie / director:
Jan Svatoš
scénář / script:
Jan Svatoš
kamera / director
of photography:
Romi Straková
producent / producer:
Jan Svatoš
podpora
/ Financial Support:
STATE CINEMATOGRAPHY
FUND CZECH REPUBLIC
CZ
2015
90’
Americké filmaře Martina a Osu Johnsonovy znal kdysi
celý svět. Jejich filmy, fotografie a knihy obdivoval Ernest
Hemingway, Charlie Chaplin, Jack London či britská
královská rodina. Dnes je jejich odkaz pozapomenut
nejen v rodných Spojených státech, ale také v Africe,
která je kdysi proslavila a kterou dokumentovali všemi
dostupnými způsoby: filmováním z letadel, zvukovým
filmem i natáčením v místech, do kterých se před nimi
nikdo neodvážil. Dokumentární film Pan a paní Johnsonovi
chce připomenout nejen pozoruhodný životní příběh
obou Američanů a jejich filmařské a fotografické dílo, ale
také jejich nadčasové myšlenky blízké současným idejím
humanismu a ochrany životního prostředí, které předběhly
svou dobu.
kontakt / contact:
Jan Svatoš
+420 721 137 577
[email protected]
www.jansvatos.com
The American filmmakers Martin and Osa Johnson used
to be famous worldwide. Their movies, photos and books
admired the icons of the cultural life in those times
– Charlie Chaplin, Ernest Hemingway and Jack London,
George Eastman Kodak or the members of the British
Royal family. Nevertheless their legacy is nowadays
forgotten not only in the USA but also in Africa, which
made them famous and which they documented by all
possible means. They made explorations into places that
nobody had dared before. The documentary will remind
us not only about the amazing story of these Americans
and their motion picture and photographic work but also
about their timeless way of thinking at the beginning of
the 20th century that corresponds in many ways with
modern ideas of humanism and wild life conservancy.
režie / director:
Vojtěch Filčev
Pavel Dražan
Vavřinec Menšl
Lukáš Landa
Zuzana Staregová
scénář / script:
Vojtěch Filčev
kamera / director
of photography:
Marek Diviš
Petr Braun
střih / editor:
Jakub Havránek
hudba / music:
Jiří Filčev
zvuk / sound:
Matěj Večeřa
producent / producer:
Ivo Krátký, Petr Koza
– Bio Art Production
dokončení
/ expected release:
10/2015
podpora
/ Financial Support:
Czech State
Cinematography Fund
kontakt / contact:
Ivo Krátký
Bio art Production
+420 602 205 391
ivo.kratky
@bioartproduction.cz
www.bioartproduction.cz
Praha, 21. století, 1,27 milionů obyvatel. Život každého
z nich je příběh. Ptáček prezidenta Putina si klade
za cíl v několika krátkých dokumentárních portrétech
nahlédnout do duše lidí, kteří žijí ve velkoměstě po svém.
Někdy vlastní vinou, někdy souhrou náhod, a pak také
někdy šťastně a někdy nešťastně. S kamerou a malým
štábem vytváříme co nejintimnější atmosféru tak, aby
portrétovaný mluvil s tvůrcem, nikoliv s technikou.
U prvního desetiminutového filmu Ptáček prezidenta
Putina, který je impulsem pro vznik tohoto souboru, jsme
postupovali právě způsobem, který otevřel dveře do života
člověku, jenž nebyl ochoten komunikovat. S odkazem na
dokumentární tvorbu profesora Jana Špáty navazujeme
i v ostatních portrétech na úzkou komunikaci tvůrce
(režiséra, kameramana) a snímaného příběhu.
21st Century, Prague, 1.27 million people. The life of
each of them is a story. In a collection of short portraits,
the film has set out to glimpse the souls of people who
live in their own ways in the big city. Sometimes it’s their
fault; sometimes it is mere coincidence, sometimes they
live happily and sometimes they don’t. With a camera
and a small crew we create a intimate atmosphere, so
the portrayed person speaks with the author, not the
equipment. The first ten-minute film President Putin’s
Birdie, which was the impulse for this collection of
documentaries, was established in a way that allowed
us to enter the life of a man who was unwilling to
communicate. Referring to the work of a professor Jan
Spata we want to maintain the close communication
of the author (director, DOP) and the depicted story.
12
CZ
2015
90’
13
Pan a paní Johnsonovi
Mr. and Mrs. Johnson
Ptáček prezidenta Putina
President Putin’s Birdie
režie / director:
Ivo Bystřičan
režie / director:
Kateřina Mikulcová
scénář / script:
Ivo Bystřičan
scénář / script:
Kateřina Mikulcová
zvuk / sound:
Jan Kalužný
kamera / director
of photography:
Jan Šuster
producent / producer:
Ivo Bystřičan
kontakt / contact:
Ivo Bystřičan
+420 777 139 042
[email protected]
www.ivobystrican.com
CZ
2015
75’
Performer a výtvarník Jiří Surůvka je ztělesněním revolty.
Vlastní brutalitou narušuje brutalitu zažitých stereotypů
a spodních proudů uvnitř hostilní společnosti. Jako
popkulturní politizující agresivní klaun zabírá veřejný
prostor, aby performativně proměnil jeho zhoubné základy.
Film o současném a světově proslulém výtvarníkovi Jiřím
Surůvkovi, kterého sledujeme během roční roadmovie, při
které své provokace provádí na mnoha různých místech.
Jeho dokumentární portrét zkoumá, čím a jak musí člověk
revoltovat sám proti sobě, aby se mohl takto obrátit i vůči
ostatním.
Renowned painter and performer Jiri Suruvka is an
embodiment of the revolt. His brutality undermines
general brutality of stereotypical everyday point of view
and dark streams deep inside the hostile society. As
a popcultural political and agressive clown he occupies
public spaces. In a performative way he tries to change
its rotten basis. Movie about this contemporary and
world-known performer from industrial Czech periphery
will during one year roadmovie analyze Suruvka’s
performative provocations. The documentary portrait will
explore how a human must revolt against himself to be
able to revolt against the others.
střih / editor:
Kateřina Vrbová Krutská
zvuk / sound:
Ivan Horák
Jan Štyndl
Ivan Horák
producent / producer:
Pavel Vácha – Bratři
koprodukce
/ co-production:
Hanka Kastelicová,
Tereza Polachová
– HBO Europe
kontakt / contact:
Pavel Vácha – Bratři
+420 777 896 158
[email protected]
www.bratri.net
Každý je něčím dítětem a mnohý je rodičem. Co se děje,
když je dítě jiné, než rodiče očekávají, než chtějí?
Kdy je odhalení odlišné sexuální orientace dítěte
překvapením, a kdy to „už všichni dávno tušili“? Jak
vnímají comingout rodiče, sourozenci či prarodiče?
Běžní lidé z města i venkova, kteří žijí svou prací,
koníčky, přáteli a samozřejmě svými dětmi. Matky
a otcové zjišťují, že jejich dospělé děti jsou jiné, než
očekávali a než si přáli. Rodiče gayů a leseb jsou většinou
obyčejní, nenápadní, „normální“. I oni však musí projít
jakýmsi comingoutem. Smířit se s odlišností dítěte,
přehodnotit vztahy a očekávní v rodině a snad nejtěžší
je vykonat rodinný comingout vnější. Obyčejní lidé, kteří
sami mají předsudky, se s nimi pokusí vyrovnat kvůli svým
dětem, sourozencům nebo vnoučatům. Film bude vyprávěn
z pohledu rodičů. Děti hrají vedlejší roli, protože už svou
sexualitu mají dávno zpracovanou.
Everyone is someone’s child and many are someone´s
parents. What happens if the child is different than
expected? Does revealing the different sexuality of
a child come as a surprise or did everyone “kind of know
already”? Mothers and fathers start realizing that their
grown-up kids are different from what they expected,
what they wanted. Parents of gays and lesbians have to
go through sort of a coming out as well. Make peace with
this difference, revise the relationships and expectations
of the family and go through the outer family coming out.
People who have prejudices of their own try to deal with
them for their children, siblings or grandchildren. The
film is told from the perspective of the parents. Children
play the supporting roles as they have processed their
sexuality long ago.
14
CZ
2015
75’
15
Revolta proti sobě
Revolt Against Each Other
Rodinný coming out
Family Coming Out
režie / director:
Robin Kvapil
scénář / script:
Robin Kvapil
kamera / director
of photography:
Šimon Dvořáček
zvuk / sound:
Adam Voneš
producent / producer:
Martina Štruncová
– MasterFilm
CZ
2015
90’
Vojeď mě! mapuje situaci v oblasti sexuální asistence
pro handicapované osoby v Česku. Zatímco v jiných
evropských zemích je tato praktika považována za
běžnou, někde dokonce hrazena pojišťovnami, u nás je
téma tabuizováno. Dokument si klade za cíl prozkoumat
problematiku sexuální asistence, a to očima jak
respondentů z řad handicapovaných, tak z pohledu
sexuálních asistentek. Tělesně postižené je nutno vnímat
bez sentimentu, který je konec konců uráží. Necháváme
respondenty zasvětit nás do sexuálního života tak, jak
jej prožívají oni. Sexuální asistentky jako respondentky
pak tvoří druhý bohatý zdroj informací. Vybrané jedince
dokument sleduje po dobu přibližně dvanácti měsíců.
dokončení
/ expected release:
10/2015
kontakt / contact:
Martina Štruncová
Jakub Mahler
MasterFilm
+420 724 516 755
+420 732 670 027
[email protected]
[email protected]
Take me! focuses on the topic of sexual assistance for
disabled people in Czech Republic. Whereas this service
is considered normal in various European countries,
in our country, it is considered a taboo. Our goal is
to explore the topic of sexual assistance by following
a group of handicapped men and women as well as some
of their sexual assistants. We want to communicate lives
of disabled people without sentimentality and pathos. We
want to understand the way they view sex and physical
attraction. Selected respondents will be pursued for
about 12 months.
16
Vojeď mě!
Take Me!
421, response: Unexpected failure,
please try later.
In Ve
Pr vý
od ro
uc bě
ti
on
chapter_product.doc
20
Causa Carnivora
41
Miloslav Stingl, Indiáni ve městě,
indiáni ve mně jste
/ Czech Indian Chief Miloslav Stingl
21
Cesta lesem / Through the Forest
22
Cesta vzhůru / Climbing Higher
42
Monika Načeva hledající
/ Monika Naceva Searching
23
Cinema, mon amour
24
Country česká / Czech Country
43
Na Sever / Into the North
25
Diviška / Diva (A part of
EBU Challenges)
44
Na život a na smrt / Deadly Enemies
45
Nabručení – díl: Tetování
/ Grumpy – Episode: Tattoo
26
Exkurze / Field Trip
27
Fenomén českého designu
/ Phenomenon of the Czech Design
46
Návrat krále Šumavy
/ Return of the King of Sumava
28
Filmová lázeň / Film Spa
47
Nebezpečný svět Rajka Dolečka
/ Dangerous World of Rajko Dolecek
29
Garda / Guard
48
Očkování / Vaccination
30
Jak to říct dětem
/ What to Tell the Kids
49
Pasažéři / Passengers
31
Jazzové války / Jazz Wars
50
Poslední prázdniny Jenici a Perly
/ Last Holidays of Jenica and Perla
32
Jiří Kylián
51
Rino
33
Karel Malich – vizionář ve věku rozumu
/ Karel Malich –Visionary in the Age
of Reason
52
34
Rozrušovat, narušovat,
porušovat, vzrušovat
/ Upset, Disrupt, Break,
Disturb, Excite
Karel Zeman – filmový dobrodruh
/ Adventurer in Film Karel Zeman
53
Sen o Kuksu / Dream about Kuks
35
Kmeny / Tribes
54
36
Tajemství Divadla Sklep
/ Mystery of Sklep Theatre
Krajina se železnou oponou aneb
Zaniklé obce šumavské
/ Landscape with the Iron Curtain
or Vanished Villages of Böhmerwald
55
TRANSit
56
Věčný smutek genocidy
/ Everlasting Grief of Genocide
37
Let viny / Healing Me
38
57
Velké losování / Lose Moose
Lída Baarová – Zkáza krásou
/ Lida Baarova – Doomed Beauty
58
Vlasovci / Vlasov
39
Mallory
59
Výstřely v Miami / Shots in Miami
40
Mánes na nábřeží
/ Manes on the Waterfront
režie / director:
Jan Svatoš
režie / director:
Robert Kirchhoff
scénář / script:
Jan Svatoš
scénář / script:
Robert Kirchhof
kamera / director
of photography:
Romi Straková
kamera / director
of photography:
Juraj Chlpík
Karel Slach
producent / producer:
Josefa Volfová
– Hnutí DUHA Olomouc
CZ
2015
26’
Velké šelmy pro své vlastnosti dominují reklamnímu
průmyslu i krvavým středověkým legendám. Teprve
s moderní vědou přišlo ale zjištění, že predátoři mají
v ekosystému svoji nezastupitelnou roli a lidstvu nejen
že neškodí, ale mohou mu dokonce prospívat. Zatímco
v okolních zemích počet vlků pozvolna roste, v ČR jejich
počet neustále kolísá. Poslední nadějí pro nápravu
pošramocené pověsti u veřejnosti představují vlčí
hlídky, které české šelmy celoročně monitorují a hlídkují
v odlehlých místech našeho pohraničí. Jsme tak svědky
historického paradoxu, v němž se proměnily role – kdysi
potřeboval být před divokou zvěří chráněn člověk, dnes
jsou to šelmy, které potřebují být chráněny lidmi.
Large predators are often used as symbols of success
and power in many commercials and since the Middle
Ages they are deeply rooted in our minds as bloodthirsty
creatures thriving to kill. Modern scientific research
has not only proved that they are no threat for humans
anymore but also that we need them. While the numbers
of wolfs and lynxes grow in foreign countries, the Czech
Republic is lagging behind. The last chance to restore
the bad public reputation of the predators represent
“the wolf guards” who daily monitor and guard vast
remote mountain areas. While humans used to need
protection from wild animals, nowadays the wild animals
need to be saved by humans.
kontakt / contact:
Josefa Volfová
Hnutí DUHA Olomouc
+420 775 734 434
[email protected]
www.hnutiduha.cz
producent / producer:
Barbara Janišová Feglová
– HITCHHIKER Cinema
kontakt / contact:
Barbara Janišová Feglová
HITCHHIKER Cinema
+421 905 858 808
[email protected]
www.hitchhikercinema.sk
www.thrutheforest.com
Dokument Cesta lesem je jedním z prvních pokusů
o komplexní pohled na historicky a společensky málo
reflektovanou tématiku rasového pronásledování Romů
v zemích Evropy. V době fašismu byli Romové posíláni do
koncentračních táborů. V době demokracie je zase posílají
na okraj společnosti nebo je rovnou posílají do jejich
„pravlasti“ Indie. Soužití s Romy odedávna provázely
konflikty. Romové však žili, žijí a budou žít s námi.
Přestože je společnost považuje za přítěž.
Documentary Through the Forest deals with the
persecution of Gypsies; a topic, that hasn’t been yet
much reflected on in historical and social context.
During the fascism Gypsies were transported to the
concentration camps. Nowadays in democracy they are
being advised to return to their “homeland” somewhere
in India. But the Gypsies had lived, live and will live with
us even if our society considers them a burden.
CZ
SK
2015
80’
20
21
Causa Carnivora
Cesta lesem
Through the Forest
režie / director:
David Čálek
režie / director:
Alexandru Belc
scénář / script:
David Čálek
scénář / script:
Alexandru Belc
Tudor Giurgiu
kamera / director
of photography:
David Čálek
střih / editor:
Janka Vlčková
hudba / music:
Ivan Acher
CZ
SK
2015
100’
Film představí dlouhou a náročnou životní pouť horolezce
Radka Jaroše až na vrchol poslední osmitisícovky – na
K2. Pokusíme se zjistit, co ho vede k tomu, že celý život
dokáže balancovat na hraně mezi životem a smrtí. Nebude
to ale klasický sportovní film. Chceme zachytit stopu
člověka, který se ani v těch nejnáročnějších podmínkách
nevzdal ryzího lidství, nikdy nenechává ve vichřici pod
vrcholem dobré srdce a starost o druhé. Vrcholový
sportovec, pro něhož vítězství je důležité, ale ne na
prvním místě. Vzniká tu otázka, jestli v životě je vrchol
kariéry to nejdůležitější, nebo jde i o jiné hodnoty.
Prostřednictvím rozsáhlého Jarošova archívu budeme
moci sledovat jeho cestu od počátků až k poslednímu
vrcholu. Nebudou nás zajímat jen sportovní výkony,
ale i jejich otisk v Radkově rodině.
The film presents best Czech climber Radek Jaros’ long
and difficult life journey to the top of K2, the last eightthousander to finish The Crown of Himalaya. We will try to
discover what has led him to teeter on the edge between
life and death. But this will not be a classic sports film.
We want to capture a trace of a man who even in the
toughest conditions did not give up on his pure humanity.
Radek is a top athlete and achievement is important to
him, but not the most important. The question arises
whether the pinnacle of a career is the most important
thing in life. Through Jaros’ extensive archive, we will
track his journey from the beginning until the final
peak. We will not be interested only about a sports
performance, but also about the mark the journey
leaves on Radek’s family.
zvuk / sound:
Daniel Němec
Ludvík Bohadlo
kamera / director
of photography:
Tudor Vladimir Panduru
střih / editor:
Ion Ioachim Stroe
hudba / music:
Ivan Acher
zvuk / sound:
Vlad Voinescu
producent / producer:
Richard Němec, Petr
Plewka – Verbascum
producent / producer:
Tudor Giurgiu
– Libra Film (RO)
koprodukce
/ co-production:
Ivan Ostrochovský
– Punkchart films (SK),
Česká televize – TBC
koprodukce
/ co-production:
Radovan Síbrt, Viktória
Hozzová – Pink
Productions,
Hanka Kastelicová
– HBO Europe
dokončení
/ expected release:
04/2015
podpora
/ Financial Support:
STATE CINEMATOGRApHY
FUND CZECH REPUBLIC
kontakt / contact:
Richard Němec
Verbascum
+420 605 575 757
[email protected]
dokončení
/ expected release:
06/2015
podpora
/ Financial Support:
STATE CINEMATOGRApHY FUND
CZECH REPUBLIC, Romanian
Union of Filmmakers
kontakt / contact:
Viktória Hozzová
Pink Productions
+420 608 666 007
viktoria
@pinkproductions.cz
www.pinkproductions.cz
Cinema, mon amour je příběhem o lásce a vášni k filmu,
jež však nedokázaly zamezit zničení a zániku stovek
rumunských kinosálů. Z více než 400 kin, která byla
v devadesátých letech v Rumunsku v provozu, jich
zůstalo do dnešního dne otevřeno necelých 30. Jsou
to však místa uchovávající až surrealistické příběhy,
častokrát silnější než ty v promítaných filmech. Příběhy
se skutečnými hrdiny, jejichž životy se nedostaly na
stříbrné plátno, ale zůstaly schované za ním.
Cinema, mon amour is a film about the love and passion
for cinema, yet a love that was not enough to stop the
destruction and disappearance of hundreds of movie
theaters. Of the 400 cinemas that existed in Romania
in the 1990s, less than 30 are still active today. They
are somber places, yet equally full of life, which conceal
nearly surreal stories, sometimes more powerful than
those in the screened films, but with real-life heroes
whom life did not put up on the silver screen, but
behind it.
22
RO
CZ
2015
90’
52’
23
Cesta vzhůru
Climbing Higher
Cinema, mon amour
režie / director:
Jan Foukal
scénář / script:
Jan Foukal
kamera / director
of photography:
Jan Baset Střítežský
střih / editor:
Jana Vlčková
hudba / music:
Johannes Benz
CZ
2015
80’
Jít do lesa, zapálit si tam oheň a hrát při tom s přáteli
romantické písně na kytaru je u nás stále běžně vnímaný
jev – ovšem také světová rarita. Za pár roků tomu bude
sto let, co v Čechách existuje fenomén trampingu, který
je tématem nového dokumentu Jana Foukala. Tato ve
skutečnosti hra na dobrodruha přežila několik různých
režimů, komunismus a fašismus nevyjímaje, ba dokonce
ji lze považovat za „srdce českého národa”, které bije
dodnes.
Going to the forest, lighting a fire, playing romantic
songs on the guitar with friends is still a common
phenomenon – but also a world rarity. The tramping
phenomenon in the Czech Republic approaching
100 years since its introduction is the topic of Jan
Foukal’s new documentary. This activity in reality an
adventurous game, has survived various regimes,
including Communism and Fascism. At the same time it
can be perceived as “the heart of the Czech nation“
that still keeps beating.
zvuk / sound:
Michal Deliopulos
producent / producer:
Hanka Kastelicová,
Tereza Polachová
– HBO Europe
koprodukce
/ co-production:
Ondřej Zima
– Evolution Films
kontakt / contact:
Tereza Polachová
HBO Europe
+420 731 477 353
[email protected]
www.hbo.cz
režie / director:
Ivana Pauerová
MILOŠEVIČ
producent / producer:
Martina Šantavá
– Česká televize
kontakt / contact:
Martina Šantavá
Česká televize
+420 606 604 310
martina.santava
@ceskatelevize.cz
www.ceskatelevize.cz
Dokumentární film je součástí každoročního projektu
EBU – Challenges 2014 – Children’s Documentary Series.
V tomto ročníku budeme sledovat příběh malé dívky
Divišky, který se odehrává ve dvou rovinách. V jedné
uvidíme přípravy na soutěž v hip hopu. Ve druhé pak
způsob, jakým se dívenka vyrovnává se stěhováním své
rodiny na venkov, cca 70 km od Prahy.
The film will try to track two lines. First and more colorful
one will be the one about the hip hop competition, while
the second one, more in the background, would be the
story of moving away from the city to the small village
70 km from Prague.
CZ
2014
15’
24
25
Country česká
Czech Country
Diviška
Diva (A part of EBU Challenges)
režie / director:
Jan Gogola ml.
režie / director:
Ivo Macharáček
scénář / script:
Jan Gogola ml.
kamera / director
of photography:
Tomáš Kresta
kamera / director
of photography:
Petr Vejslík
Norbert Hudec
producent / producer:
Peter Kerekes (SK)
SK
CZ
2015
80’
Vstoupit do historie tak, aby vstoupila do nás.
Interaktivní esej na symbolických místech, která
společně představují jedno sociální jeviště dějin.
Průvodci, účastníci exkurzí a filmaři jako sociální
herci v situačních etudách na témata, která spojují
nadčasovost s každodenností a jejichž rám tvoří události
20. století: komunismus,nacismus, studená válka,
Evropská unie… Stal se muzeem spolu s křižníkem Aurora
i fenomén revoluce? Proč chodí obyvatelé Norimberku
na víkendové procházky do prostředí nedokončeného
nacistického areálu? Je možné hrát přes berlínskou zeď
badminton? Znamená podpis Evropské ústavy v římském
muzeu antického umění to, že je Evropská unie uměleckým
dílem?
A documentary field trip to four places that have
influenced the course of European history. Aurora in
St. Petersburg, Stadium in Nuremberg, the Berlin Wall
and Palazzo dei Conservatori in Rome. The film captures
the witty ways in which history is retold in official
interpretations and tries to see what visitors really take
away from guided tours at these four major European
tourist attractions. Big history as told through the small
history of tourist guides.
koprodukce
/ co-production:
FILIP REMUNDA
– HYPERMARKET FILM,
KAMILA ZLATUŠKOVÁ
– ČESKÁ TELEVIZE,
MIROSLAVA TOMANÍKOVÁ
– RTVS – Rádio a televízia
Slovenska (SK)
podpora
/ Financial Support:
STATE CINEMATOGRAPHY
FUND CZECH REPUBLIC,
Slovak Audiovisual Fund,
Media Development
kontakt / contact:
Kamila Zlatušková
Česká televize
+420 725 392 770
kamila.zlatuskova
@ceskatelevize.cz
www.ceskatelevize.cz
střih / editor:
Rudolf Kudrnáček
producent / producer:
Martina Šantavá
– Česká televize
kontakt / contact:
Martina Šantavá
Česká televize
+420 606 604 310
martina.santava
@ceskatelevize.cz
www.ceskatelevize.cz
Příběh designu je o tom, jak se z čistě užitných
dekoračních předmětů vlivem doby a času stává
umělecké dílo, které v nás vzbuzuje spoustu myšlenek,
názorů, vzpomínek a zejména emocí. Díky designu si
lidé kolem sebe vytváří prostor, ve kterém chtějí žít
a který je dotváří. Dokumentární film Fenomén českého
designu bude složen z komentářů, které tvoří kostru
příběhu designu, jednotlivé etapy budou dokumentovány
archivními záběry a produkty, které byly pro danou
dobu výraznými. Ve filmu dále promluví několik slavných
českých osobností na poli českého designu. Film bude
doplněn dobovou grafikou, která bude umocňovat
jednotlivé kapitoly, od starého keltského osídlení až po
současný věk komputerů. Navštívíme místa Čech, která
zasáhla do dějin designu a film doplníme hudbou, která
podpoří jednotlivá období a dramatické politicko-sociálněhistorické změny, které do vývoje designu zasáhly.
The story of design is about how the usual decorative
things gradually become works of art. These things bring
us some new thoughts, opinions, memories and emotions.
People create a teritory they would like to live in around
themselves thanks to design.
26
CZ
2014
52’
27
Exkurze
Field Trip
Fenomén českého designu
Phenomenon of the Czech Design
režie / director:
Miroslav Janek
režie / director:
Ivan Ostrochovský
scénář / script:
Miroslav Janek
scénář / script:
Martin Šmok
Ivan Ostrochovský
kamera / director
of photography:
Miroslav Janek
střih / editor:
Antonie Janková
zvuk / sound:
Vítězslav Chrastil
CZ
2015
70’
Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary je prostředí
dočasného vzrušení, dočasného opojení, dočasného
setkávání. Takový by měl být i náš film. Prostřednictvím
záběrů ze současného festivalu a hlavně prostřednictvím
montáže. Stmelujícím motivem filmu nebo průběžnou
„dějovou linkou“ bude rešerše Evy Zaoralové, to znamená
její snaha dohledat fakta, její hovory s pamětníky
a odborníky a její reflexe posledních dvou dekád festivalu.
Motto: Filmová reflexe festivalu, který promítá filmy,
reflektující život.
Karlovy Vary International Film Festival is an environment
of temporary connections, temporary intoxication,
temporary meetings. This is the point of our movie.
Through the snapshots from the contemporary festival
and especially through the montage (archive snapshots,
historical materials, etc.), the connecting line of the
whole movie or the continuous “action line” is going to
be a recherche of Eva Zaoralova and her effort to look
up some important facts, her commemorative interviews
with the witnesses and professionals and their reflexions
of the last two decades of the festival. Motto: Reflection
of a film festival, which shows movies that are reflecting
life.
producent / producer:
Ondřej Zima
– Evolution Films
koprodukce
/ co-production:
Helena Uldrichová
– Česká televize
dokončení
/ expected release:
06/2015
podpora
/ Financial Support:
STATE CINEMATOGRAPHY
FUND CZECH REPUBLIC
kontakt / contact:
Ondřej Zima
Evolution Films
+420 736 751 010
[email protected]
www.evolutionfilms.cz
kamera / director
of photography:
Ivan Ostrochovský
střih / editor:
Maroš Šlapeta
producent / producer:
Ivan Ostrochovský
– Punkchart Films (SK)
koprodukce
/ co-production:
Jiří Konečný – endorfilm,
RTVS – Rádio a televízia
Slovenska (SK),
Barbarella Production
(SK)
podpora
/ Financial Support:
STATE CINEMATOGRAPHY
FUND CZECH REPUBLIC,
Slovak Audiovisual Fund
kontakt / contact:
Jiří Konečný
endorfilm
+420 602 358 373
[email protected]
www.endorfilm.cz
Celovečerní dokumentární film o činnosti a „mentalitě“
Hlinkovy gardy. Film se pokouší popsat motivace
a smýšlení členů jedné z nejkrvelačnějších organizací
působících v Evropě ve 20. století. Blíží se čas, kdy
poslední členové Hlinkovy gardy v „tichosti odejdou“,
a Slovensko se stále vyhýbá popisu asi nejtemnějších
chvil své historie.
A feature documentary dealing with the duties and
“mentality” of the Hlinka Guard. The film aims to describe
the motivations and opinions of the members of one of
the most bloodstained organizations in 20th century
Europe. Soon the last members of the Guard will “silently
leave” and Slovakia still avoids addressing probably the
darkest period of its history.
SK
CZ
2015
80’
28
29
Filmová lázeň
The Film Spa
Garda
Guard
režie / director:
Miroslav Trejtnar
Taťána Marková
režie / director:
Robert Kirchhoff
Filip Remunda
scénář / script:
Taťána Marková
Miroslav Trejtnar
scénář / script:
Robert Kirchhoff
kamera / director
of photography:
Libor Kozák
střih / editor:
Šárka Sklenářová
Zdeněk Durdil
CZ
2014
26’
Důvodem pro natočení tohoto filmu je zapomínání,
vzpomínání a sdělování. Chceme se zamyslet nad
tím, jak vzpomínáme a jak vzpomínky předáváme,
a dokumentovat proces předávání vzpomínek na příkladu
pamětníků demonstrace 17. listopadu 1989. Na začátku
byla snaha předat osobní vzpomínku na tehdejší události
těm nejbližším, rodině a dětem. Při tom jsme narazili na
obecnější problém předávání prožitku mezi generacemi.
Ve filmu se snažíme vyvolat dialog rodičů (převážně
z řad někdejších studentů) s jejich dětmi. Zachycujeme
úspěšné i neúspěšné pokusy o předání osobní zkušenosti
a pomáháme jim při tom formou, která by měla být dětem
přístupná: hrou, hračkami, animací.
zvuk / sound:
Petr Stýblo
producent / producer:
Jarmila Poláková
– Film & Sociologie
kontakt / contact:
Jarmila Poláková
Film & Sociologie
+420 774 442 435
[email protected]
www.filmasociologie.cz
Parents tell their stories from the Velvet Revolution.
In 2014 we will celebrate the 25th anniversary of the fall
of communism in Czechoslovakia. The dramatic events
of the Velvet Revolution began on November 17, 1989.
In the meantime a generation has grown up for whom
these events mean nothing but history. What should we
tell the kids about what happened twenty-five years ago?
How do we make them understand?
kamera / director
of photography:
Martin Matiášek
zvuk / sound:
Václav Flegl
Michal Gábor
producent / producer:
Robert Kirchhoff
– Atelier.doc (sk)
Filip Remunda
– Hypermarket Film
koprodukce
/ co-production:
Kamila Zlatušková
– Česká televize
podpora
/ Financial Support:
STATE CINEMATOGRAPHY
FUND CZECH REPUBLIC,
Slovak Audiovisual Fund
kontakt / contact:
Filip Remunda
Hypermarket Film
+420 603 180 312
[email protected]
www.hypermarketfilm.cz
Bohémský život na dokumentární způsob. Příběh tří
nevšedních jazzmanů. Pocházejí ze stejné generace, jíž
ovlivnila ruská okupace Československa v roce 1968.
Laco Deczi žije v New Yorku, Jan Jankeje ve Stuttgartu
a Lubo Tamškovič pobýval v Paříži. Decziho blízký přítel,
jazzový harmonikář Chris DePino, politik blízký někdejšímu
prezidentovi Georgi W. Bushovi, se snaží zorganizovat
koncert československých jazzových hvězd na Bushově
ranči v Texasu, jímž by oslavil pád Berlínské zdi. Koncert
se však možná nikdy neuskuteční…
La vie de bohème the documentary way and a story of
three extraordinary jazzmen. They are members of the
same generation, influenced by the Russian occupation
of Czechoslovakia in 1968. Laco Deczi lives in New York,
Jan Jankeje in Stuttgart and Lubo Tamskovic used to
live in Paris. Laco Deczi’s close friend, jazz harmonica
player Chris DePino, a politician close to president
George W. Bush, is attempting to put on a concert of the
Czechoslovak jazz stars at the George W. Bush ranch in
Texas commemorating the anniversary of the fall of the
Berlin wall. The concert may never be organized though…
30
CZ
SK
2014
90’
31
Jak to říct dětem
What to Tell the Kids
Jazzové války
Jazz Wars
režie / director:
Martin Kubala
režie / director:
Aleš Kisil
scénář / script:
Kateřina Knappová
scénář / script:
Aleš Kisil
střih / editor:
Jindřich Juna
producent / producer:
Václav Sklenář
– Galerie Zdeněk
Sklenář
hudba / music:
Dirk Haubrich
zvuk / sound:
Roman Čadek
CZ
2015
52’
Jiří Kylián, žijící od své emigrace v roce 1968 v Nizozemí,
je jednou z nejvýznačnějších postav světové choreografie.
Ani po emigraci neztratil spojení s českou kulturou.
Inscenace Janáčkovy Sinfonietty přinesla světovou
proslulost nejen jemu, ale i Nizozemskému tanečnímu
divadlu, ve kterém působil jako choreograf a posléze
ředitel. Díky své práci se stal rytířem nizozemského
královského Řádu Oranje-Nassau a ve Francii mu byl
propůjčen titul Rytíře umění a literatury. Film bude
sestaven z ukázek představení a zkoušek Dehet a peří,
Zmizelé dvojče, Claude Pascal i z natočených rozhovorů
s Jiřím Kyliánem a jeho blízkými spolupracovníky
a obdivovateli. Natáčení budou probíhat v místech,
kde je Jiří Kylián aktivní – v Nizozemí, v Čechách a na
dalších pódiích, kam nás práce Jiřího Kyliána zavane.
Jiri Kylian is one of the most significant personalities
in choreography. Even after fleeing his homeland for
The Netherlands in 1968, he did not lose contact with
Czech culture – the “Sinfonietta” by Leos Janacek
brought international fame and recognition to him and
to the Netherlands Dans Theater, where he worked as
a choreographer and later as an art director. Kylian
became a Knight of the Netherland Royal Order,
Oranje-Nassau and was awarded the French title of
The Knight of Art and Literature. The film will consist of
performance and rehearsal segments of shows “Tar and
Feathers”, “Vanishing Twin”, “Claude Pascal”, as well
as interviews with Jiri Kylian and his collaborators and
admirers. The shooting will take place on locations in The
Netherlands and Czech Republic and other destinations.
32
Jiří Kylián
producent / producer:
Jaroslav Bouček
– BUC-FILM
koprodukce
/ co-production:
Česká televize
dokončení
/ expected release:
09/2015
podpora
/ Financial Support:
STATE CINEMATOGRAPHY
FUND CZECH REPUBLIC,
RWE
kontakt / contact:
Jaroslav Bouček
BUC-FILM
+420 777 223 539
[email protected]
www.bucfilm.cz
koprodukce
/ co-production:
Martina Šantavá
– Česká televize
kontakt / contact:
Václav Sklenář
Galerie Zdeněk Sklenář
+420 731 465 638
[email protected]
www.zdeneksklenar.com
Film vznikne v Malichově ateliéru, kde nám bude
sám tvůrce průvodcem, na výstavě v Koblenzi, kde
se německým divákům představí menší retrospektiva
Malichova díla zahrnující více jak stopadesát děl,
a pak na místech, ke kterým se vážou některé momenty
inspirace. Součástí filmu budou i některé dodnes
neznámé nezveřejněné archivní materiály natočené
v průběhu sedmdesátých až devadesátých let.
The film will be created in the atelier or Mr. Malich
where he himself will be our guide. We will get a chance
to visit Malich’s exposition in Koblenz, presenting his
retrospective, including more than 150 pieces of art.
Then we will be invited to visit places of Malich’s moments
of inspiration as well as the archives from the 1970s to
the 1990s.
CZ
2014
26’
Karel Malich – vizionář
ve věku rozumu
Karel Malich – Visionary
in the Age of Reason
33
režie / director:
Tomáš Hodan
scénář / script:
Tomáš Hodan
Ondřej Beránek
Ludmila Zeman
kamera / director
of photography:
David Cysař
střih / editor:
Blanka Kulová
zvuk / sound:
Robert Slezák
CZ
2015
80’
Životopisný film, který se ohlíží za životem, dílem
a významem klasika světového filmu. Zároveň odhaluje
inspirativní zdroje jeho tvorby, ohlas ve světě a nahlédne
do kuchyně průkopníka filmových triků. Pokud spočteme
ceny z festivalů, divácký ohlas v zahraniční distribuci
i množství publikací a počet filmových tvůrců, kteří Karla
Zemana uvádějí jako inspirační zdroj, dojdeme k závěru,
že Karel Zeman je jedním z nejúspěšnějších a nejvíce
ceněných českých filmařů ve světě. Ve svém oboru byl
naprostým solitérem, Všechno se naučil sám, neprošel
filmovou školou, není lehce zařaditelný do jakési vlny,
období nebo směru. Pro svou vnitřní poezii a upřímnost
však jeho filmy nestárnou. Nesmírně pracovitý, vynalézavý
a perfekcionistický, stále si však uchovávající dětský
pohled na svět. Svět plný tajemství a dobrodružství.
Adventurer in Film Karel Zeman is a biographical film
looking back at the life, work and significance of the
genius of world cinema. It reveals the inspiration sources
of his work and looks into the kitchen of the film tricks
pioneer. As an absolute solitaire in his field, he created
his own world based purely on his imagination. He was
a complete autodidact and is therefore not easily
classifiable into any film wave or direction. This extremely
hardworking, resourceful man and a perfectionist, yet
always preserving the ability to see the world from
a child’s perspective is without any doubt one of the
most successful and celebrated Czech filmmakers in the
world. Thanks to their inner poetry and sincerity, his films
do not age.
producent / producer:
Ondřej Beránek
– Punk Film
koprodukce
/ co-production:
Kamila Zlatušková
– Česká televize
dokončení
/ expected release:
04/2015
podpora
/ Financial Support:
STATE CINEMATOGRAPHY
FUND CZECH REPUBLIC,
City of Zlin
kontakt / contact:
Ondřej Beránek
Punk Film
+420 777 952 066
ondrejberanek
@punkfilm.cz
www.punkfilm.cz
režie / director:
Pavel Abrahám
Bohdan Bláhovec
Daniela Gébová
Petr Hátle
Jan Látal
Janek Růžička
Jan Strejcovský
Štepán Vodrážka
Jiří Volek
Jan Zajíček
producent / producer:
Petr Kubica
– Česká televize
koprodukce
/ co-production:
Jakub Stránský
– Yinachi
dokončení
/ expected release:
03/2015
kontakt / contact:
Petr Kubica
Česká televize
+420 774 101 657
petr.kubica
@ceskatelevize.cz
www.ceskatelevize.cz
Dokumentární výprava do tajemného světa městských
subkultur. Seriál mapuje 16 výrazných městských
subkultur s důrazem na jejich vizuální projev, přičemž
každý díl se věnuje vždy jednomu kmenu. Jednotlivými
kmeny jsou graffiti, trash metal, gothici, hackeři,
hiphopeři, hooligans, kulturisté, motorkáři, cosplay,
straight edge, tattoo, tuningáři, skinheads, punkeři,
neohippies a hipsteři. Kmeny nahlíží do podivuhodného
světa lidí, kteří se vymezují vůči ostatním, a proto si
vytvářejí vlastní originální představu o způsobu života.
Rozhodli se ji naplňovat a sdílet vzájemně mezi sebou
v širších, ale od majority často záměrně izolovaných
a tedy i skrytých společenských celcích. Seriál odhaluje
širší souvislosti jejich motivací a hledá v symbolické
rovině přesah do životů nás všech.
A documentary journey into the mysterious world
of urban subcultures. The documentary TV series
charts the 16 significant urban subcultures with the
anthropological emphasis on their visual expression.
Each part is devoted to one urban tribe – graffiti, trash
metal, gothics, hackers, hip hop, hooligans, bodybuilders,
bikers, cosplay, straight edge, tattoo, car-tuning,
skinheads, punks, hipsters and neohippies. Tribes
TV series looks into the world of people who create their
own original and tribal way of life. They decided to meet
and share it with each other in a broader way which
is often deliberately isolated from majority. The series
reveals the broader context of their motivations and
looking at the symbolic level overlap in the lives of all
of us.
34
CZ
2015
16x
26’
35
Karel Zeman - filmový dobrodruh
Adventurer in Film Karel Zeman
Kmeny
Tribes
režie / director:
Josef Císařovský
režie / director:
Tereza Tara
scénář / script:
Josef Císařovský
scénář / script:
Tereza Tara
kamera / director
of photography:
Michal Němec
kamera / director
of photography:
György István László
Gyuri László
hudba / music:
Barbora Císařovská
zvuk / sound:
Petr Kabrhel
CZ
2015
V letech 1945–1955 se kulturní šumavská krajina
proměnila v zónu smrti. Film rekonstruuje vznik železné
opony, dokumentuje případy osob zavražděných
Pohraniční stráží a analyzuje dosud neznámá fakta – jen
uprchlých pohraničníků bylo 1800. Ve filmu promlouvá
poslední generace pamětníků, českých Němců odsunutých
po válce, a pomocí 3D animace rekonstruuje zapomenutou
tvář Šumavy.
During 1945–1955 the cultural landscape of Böhmerwald
changed into a death zone. The film is a reconstruction
of the “Iron Curtain” creation, a documentation of
persons murdered by the Border guard and an analysis
of so far unknown facts: there were 1800 soldiers
that fled accross the border. The film presents the
monologues of the last living generation of Czech
Germans who remember their original lives in their
homes, and it uses 3D animation reconstructing the
forgotten face of Böhmerwald.
producent / producer:
Aleš Hudský
– Synergia Film
koprodukce
/ co-production:
Josef Císařovský
– česká televize
dokončení
/ expected release:
03/2015
podpora
/ Financial Support:
STATE CINEMATOGRAPHY
FUND CZECH REPUBLIC,
German-Czech Future
Fund
kontakt / contact:
Aleš Hudský
Synergia Film
+420 775 271 482
[email protected]
60’
36
Krajina se železnou oponou
aneb Zaniklé obce šumavské
Landscape with the Iron Curtain
or Vanished Villages of Böhmerwald
střih / editor:
Kateřina Vrbová Krutská
zvuk / sound:
Lenka Mikulová
producent / producer:
Tereza Tara
kontakt / contact:
Tereza Tara
+420 774 623 374
[email protected]
www.terezatara.com
Let viny je dokumentární film o cestě z nemoci
k uzdravení. Režisérka Tereza Tara měla nemocné ledviny.
Navštívila lékaře, který však nedokázal odpovědět na to,
proč onemocněla. Proto se rozhodla, že bude svou nemoc
brát jako příležitost změnit svůj život k lepšímu, a obrátila
se na odborníky, kteří se zabývají psychosomatickými
kořeny nemocí. Cesta, na kterou se vydala, je cesta
poznání souvislostí vlastního života, rodinné historie
a příběhů z daleké minulosti, které se stávají lékem pro
tělo i duši.
Everything in our life can have a positive meaning. Even
a disease. A few years ago, I had problems with my
kidneys. I went to hospital, but they did not find anything
and recommended painkillers. Every tenth person in the
western population has problems with their kidneys.
Western medicine hardly ever recognizes kidney problems
before the kidneys fail completely. So I decided to heal
myself without the doctors and pills. This film is about
my personal journey of healing, which helped me discover
the psychosomatic roots of my disease. I had to heal my
body, my relationships and understand my family history.
Various methods of healing appear in the film including
the Systemic and Family Constellation Therapy founded
by Bert Hellinger. The journey itself has become the real
medicine for my body and soul.
CZ
2014
75’
37
Let viny
Healing Me
režie / director:
Helena Třeštíková
režie / director:
Helena Třeštíková
producent / producer:
Hana Třeštíková
– Produkce Třeštíková
scénář / script:
Helena Třeštíková
koprodukce
/ co-production:
Alena Müllerová
– Česká televize
podpora
/ Financial Support:
Creative Europe
– Media Development
CZ
2015
70’
Osud Lídy Baarové v sobě obsahuje všechny atributy
antické tragédie. Krása, láska, sláva, zavržení,
trest, útěk, ztráta domova a nakonec smíření se vším
v moudrosti stáří. A stejně jako i v antických tragédiích
tím vším prochází dramatické politické zvraty. Ty ve
dvacátém století v Evropě neminuly nikoho, ani kdyby
celý život neopustil svůj rodný domek. Natož pak ženu
výjimečně krásnou, ambiciózní a slavnou. Stará opuštěná
dáma – a přeci kdysi slavná femme fatale, jejímuž kouzlu
se chystal podlehnout Hitler, než ho předběhl jeho ministr
Josef Goebbels. Krásná Lída je uhranuta jeho mocí.
Osciluje mezi láskou a strachem. Chce před ním utéci do
Hollywoodu, kam ji zvou, ale nenalézá dost odvahy na to,
aby opustila Evropu. A Evropa se právě pomalu propadá
do zničujícího víru, který později strhne i Lídu.
kontakt / contact:
Hana Třeštíková
Produkce Třeštíková
+420 603 581 674
hanka@
produkcetrestikova.cz
www.
produkcetrestikova.cz
Film Lida Baarova – Doomed Beauty can be seen as
a probe into the life of an extraordinary woman and
a description of how a person can be doomed by dramatic
events dealt by Fate. Lida Baarova was a famous film star
in Czechoslovakia in the 1930s and 1940s. Her dramatic
fate was significantly shaped by the fact that she lived
in Europe in the 20th century. This interesting beauty
became one of the first movie stars. Born in Prague, she
began her career at the age of 17 in her native Bohemia
where she shot several very popular movies. Soon she
was noticed also in Germany and achieved the same
success there. In Germany, Adolf Hitler and then Joseph
Goebbels fell in love with her; with the latter she had
a passionate love affair.
kamera / director
of photography:
David Cysař
střih / editor:
Jakub Hejna
zvuk / sound:
Lukáš Moudrý
producent / producer:
Kateřina Černá
– Negativ
koprodukce
/ co-production:
Helena Uldrichová
– Česká televize
dokončení
/ expected release:
07/2015
podpora
/ Financial Support:
STATE CINEMATOGRAPHY
FUND CZECH REPUBLIC
Časosběrný dokumentární film o strastiplné cestě od drog
k naplnění životního cíle. Dvanáct let života Mallory,
která po narození syna opouští svou cestu těžce závislé
narkomanky, snaží se žít bez drog, vychovávat své dítě
a nalézt svoje poslání v pomoci jiným. Tak, jako se kdysi
dostalo pomoci jí, chce tuto šanci předávat dál.
CZ
Mallory is a woman who was a drug addict and after the
childbirth no longer does drugs. Her life is complicated
enough and shows the phenomenon of addiction from
a different perspective.
2015
kontakt / contact:
Zuzana Bieliková
+420 608 141 437
[email protected]
www.negativ.cz
90’
38
39
Lída Baarová – Zkáza krásou
Lida Baarova – Doomed Beauty
Mallory
CZ
2014
80’
Celovečerní časosběrný dokumentární film Mánes
na nábřeží v sobě spojuje konzervativní architektonickohistorický přístup audiovizuálního zkoumání konkrétního
artefaktu s šíře pojatou společensko-kulturní sondou,
která budovu Mánes chápe nejen jako architektonický
monument, ale také jako objekt odrážející proměny vztahů
mezi uměním a společností, a díky zachycené rekonstrukci
předjímá jeho další vývoj a využití.
režie / director:
Vladimír Škultéty
režie / director:
Jaroslav Kratochvíl
scénář / script:
Vladimír Škultéty
scénář / script:
Jaroslav Kratochvíl
kamera / director
of photography:
Gašper Šnuderl
kamera / director
of photography:
Jan Balcar
střih / editor:
Črt Brajnik
střih / editor:
Adam Brothánek
zvuk / sound:
Jan Štindl
hudba / music:
Jaroslav Svoboda
producent / producer:
Ivo Krátký, Petr Koza
– Bio Art Production
zvuk / sound:
Sandra Klouzová
kontakt / contact:
Petr Koza
Bio Art Production
+420 737 520 099
petr.koza
@bioartproduction.cz
www.bioartproduction.cz
A time lapse feature documentary that blends
a conservative architectural-historical approach to
the audiovisual examination of a particular artifact with
a more broadly conceived socio-cultural investigation.
The Manes building is seen not only as an architectural
monument but also as an object that, throughout its
existence, reflects the transformations of the relationship
between art and society and, thanks to the ongoing
renovation, even in an outlook to the future. The film also
contemplates the role of art groups in the contemporary
world and the role of this renowned gallery.
40
Mánes na nábřeží
Manes on the Waterfront
producent / producer:
Petr Kubica
– Česká televize
kontakt / contact:
Petr Kubica
Česká televize
+420 774 101 657
petr.kubica
@ceskatelevize.cz
www.ceskatelevize.cz
Dokumentární závěť českého indiánského
náčelníka Miloslava Stingla. Filmová road movie
představuje Miloslava Stingla jako indiána ve
městě. Sledujeme dnešní výpravy stárnoucího muže
každodenností, stejně jako včerejšího mladého muže na
expedicích po celém světě. Bilancování a touha po sobě
„něco“ zanechat se mísí s nostalgií po dálkách a zmizelém
světě exotických krajin. Poslední výpravou je pak
pomyslná cesta indiánského náčelníka do věčných lovišť
a na Pražský hrad pro ocenění za svůj život. Miloslav
Stingl strávil na svých cestách 19 let života, natočil na
nich přes 500 hodin filmového materiálu, napsal přes čtyři
desítky knih, je nejpřekládanějším českým spisovatelem,
je mu 83 let a slíbil, že neumře, dokud film nenatočíme.
A documentary last will and testament of a Czech Indian
Chief Miloslav Stingl. This road movie portrays Miloslav
Stingl as an Indian in the city. We follow the aging man
on his daily routines as well as the crusades of a young
man on expeditions of the world. The film blurs the
lines between desire to leave “something” behind and
the nostalgia for the remote and lost world of exotic
landscapes. The final journey depicts the imagined
journey of an Indian chief to his final hunting grounds
and the Prague Castle, to collect appreciation for his
life’s work. Miloslav Stingl spent 19 years travelling, he
collected over 500 hours of film material, wrote more than
40 books; and he is the most translated Czech author. He
is 83 years old and has made a promise not to die before
this movie is finished.
Miloslav Stingl,
Indiáni ve městě,
indiáni ve mně jste
Czech Indian Chief Miloslav Stingl
CZ
2014
52’
41
CZ
Časosběrný dokument mapující život známé pěvecké
osobnosti Moniky Načevy.
A documentary about the life of a famous Czech singer
Monika Naceva.
2017
režie / director:
Roman Vávra
režie / director:
Natasha Dudinski
scénář / script:
Roman Vávra
scénář / script:
Judita Matyášová
kamera / director
of photography:
Roman Vávra
kamera / director
of photography:
Natasha Dudinski
střih / editor:
Jakub Voves
zvuk / sound:
Matěj Němec
hudba / music:
Monika Načeva
producent / producer:
Jan Macola
– Mimesis Film
zvuk / sound:
Ivan Horák
producent / producer:
Ivana Aussenbergová
– Salamander Syndicate
koprodukce
/ co-production:
Roman Vávra
– freeSaM
kontakt / contact:
Ivana Aussenbergová
Salamander Syndicate
+420 603 780 465
[email protected]
www.synfilms.cz
dokončení
/ expected release:
09/2015
podpora
/ Financial Support:
STATE CINEMATOGRAPHY
FUND CZECH REPUBLIC
kontakt / contact:
Jan Macola
Mimesis Film
+420 724 938 883
[email protected]
www.mimesis.cz
Skupina teenagerů odjíždí na Sever. Bez rodičů, učitelů,
dospělých – mají jen sebe navzájem. Začíná jejich největší
životní dobrodružství. Stráví spolu čtyři roky v Dánsku,
v oáze uprostřed běsnící světové války. Jen díky tomu se
jim podaří přežít apokalypsu a začít nový vlastní život.
Po 70 letech od svého odjezdu se rozhodli vyprávět svůj
příběh.
A group of Czech teenagers sets out on a journey to the
North. Without their parents, teachers or anyone else to
look after them, they have only each other. That’s how
their greatest adventure starts. They spend four years in
Denmark, an oasis in the midst of raging WWII. Thanks to
that they survive and succeed to start a new life. More
than seventy years later, they are ready to tell their story.
CZ
2015
70’
70’
52’
42
43
Monika Načeva hledající
Monika Naceva Searching
Na Sever
Into the North
režie / director:
Pavel Jirásek
režie / director:
Jakub Skalický
producent / producer:
Patrick Diviš
– Česká televize
scénář / script:
Tadeáš Haager
Pavel Hlavatý
Jakub Skalický
kontakt / contact:
PATRICK DIVIŠ
ČESKÁ TELEVIZE
patrick.divis@
ceskatelevize.cz
www.ceskatelevize.cz
kamera / director
of photography:
Max Richter
Martin Římánek
Pavel Hlavatý
střih / editor:
Pavel Hlavatý
CZ
2014
13x
26’
Cyklus moderních historických dokumentů představí
třináct významných bojových střetnutí, která se odehrála
na území českého státu, nebo bezprostředně souvisí
s jeho dějinami. Vybrané bitvy pokrývají válečné konflikty
od 14. do 20. století. Jádrem narace je rekonstrukce
bitvy, která je postavena na dynamickém vizuálním pojetí,
moderní grafice a na moderátorovi, který diváka celou
bitvou provede. Moderátor je aktivním účastníkem boje,
který si na vlastní kůži osahá a vyzkouší dobové zbraně
i bojovou taktiku. Pilotní díl byl úspěšně uveden v soutěži
českých filmů na festivalu AFO Olomouc.
zvuk / sound:
Martin Šulc
Jan Našinec
Martin Všetečka
producent / producer:
Martina Šantavá
– Česká televize
kontakt / contact:
Martina Šantavá
Česká televize
+420 606 604 310
martina.santava
@ceskatelevize.cz
www.ceskatelevize.cz
Sledujeme pětičlennou skupinu starších lidí, kteří
se ocitnou v prostředí, ke kterému nemají vztah ani
generační příslušnost. Snaží se ho pochopit svýma
starýma očima a zkušenostmi, zvládnout ho stejně tak
dobře jako mladí. Tentokrát na téma tetování.
CZ
An observation of a group of five old men exposed to
a situation and enviroment that is unusual for them. They
are trying to understand it with their old eyes, minds
and experience and manage it as well as the young ones.
In this episode we are dealing with – a tatoo.
A series of historical documentaries introduces
thirteen significant battles that took place in the Czech
territory or influenced the Czech history. The focus
of the narration is a battle reconstruction based on
dynamic visuals, modern graphics and personality of
the presenter who walks the viewer through the whole
battle. The presenter is an active participant of the fight.
He presents and tries historical weapons and tactics.
The pilot was successfully presented in the Czech film
competition during the AFO Olomouc Festival.
2014
26’
44
45
Na život a na smrt
Deadly Enemies
Nabručení – díl: Tetování
Grumpy – Episode: Tattoo
režie / director:
Tommy Pallotta
Femke Wolting
scénář / script:
Ondřej Štindl
Jan Gebert
producent / producer:
Vratislav Šlajer, Danny
Holman – Bionaut Films
koprodukce
/ co-production:
Hanka Kastelicová,
Tereza Polachová
– HBO Europe
CZ
2015
Dokumentární film Návrat krále Šumavy je rozsáhlým
vyprávěním ohromujícího příběhu Josefa Hasila, muže,
který se stal legendou. Je to příběh dobrodružství,
špionáže, hrdinství a boje jednoho muže proti
autoritářskému režimu. Směsice thrilleru a westernu,
ve které nechybí hrdinové, padouši, přestřelky, honičky,
tajné výsadky, špionáž a zrada, to všechno na pozadí
jedné z nejkrásnějších oblastí střední Evropy. Univerzální
lidský příběh o jedinečném období v dějinách Evropy.
podpora
/ Financial Support:
STATE CINEMATOGRAPHY
FUND CZECH REPUBLIC
kontakt / contact:
Vratislav Šlajer
Bionaut Films
+420 777 210 165
[email protected]
bionaut.cz
The documentary film The Return of the King of Sumava
tells the remarkable story of Josef Hasil, an ordinary man
who became a legend. This is a tale of adventure and
espionage, of heroism and moral choices, that explores
the struggle of one man against an authoritarian regime
and the sacrifices he had to make. This is a universal
human story set against the backdrop of a unique period
in the history of Europe.
90’
46
Návrat krále Šumavy
The Return of the King of Sumava
režie / director:
Kristýna Bartošová
scénář / script:
Kristýna Bartošová
kamera / director
of photography:
Kristýna Bartošová
střih / editor:
Šimon Hájek
zvuk / sound:
Lukáš Ujčík
producent / producer:
Kristýna Hněvsová,
Dagmar Sedláčková
– MasterFilm
koprodukce
/ co-production:
FAMU – Filmová
a televizní fakulta
Akademie múzických
umění v Praze, Česká
televize
dokončení
/ expected release:
04/2015
podpora
/ Financial Support:
STATE CINEMATOGRAPHY
FUND CZECH REPUBLIC
Mladá režisérka se vydává za stárnoucím profesorem
hledat recepty na život těla a duše. Co ale dívce s rodinou
v Bosně poradí srbský nacionalista a blízký přítel Ratka
Mladiče? Dialog o překračování vlastních předsudků
a ideologií se snahou najít smíření.
A young director visits an old professor to ask for the
recipes for the body and soul. What advice can a girl
with family in Bosnia get from a Serbian nationalist and
a close friend of Ratko Mladic? A dialogue about stepping
out of one’s own prejudices and ideologies seeking for
reconciliation.
kontakt / contact:
Dagmar Sedláčková
MasterFilm
+420 733 579 107
[email protected]
www.masterfilm.cz
Nebezpečný svět
Rajka Dolečka
The Dangerous World
of Rajko Dolecek
CZ
2015
70’
52’
47
režie / director:
Tereza Reichová
Hynek Reich Štětka
scénář / script:
Tereza Reichová
Hynek Reich Štětka
kamera / director
of photography:
Vladimír Turner
Vojtěch Votýpka
střih / editor:
Jiří Procházka
CZ
2015
Film o systému a zkoumání svobody jednotlivce v něm.
Ačkoliv je film postaven především na problematice
očkování dětí, lze na hráčích, kteří se kolem této
problematiky točí, upozornit na jeho hlavní téma – na
propojený systém a jeho fungování a na vzájemné
ovlivňování a snahy o potlačení individuální cesty, která
by vedla mimo vyznačené koleje tohoto systému. Film se
zabývá právem na vlastní rozhodnutí, farmaceutickým
lobby a politikou strachu, proti které je třeba bojovat.
A film about a system and examination of personal
freedom within that system. Even though the basic topic
of the film is vaccination of children, its important aim is
to draw attention to its main theme – the interconnected
system, its functioning and the interactions and efforts
to suppress a different way of doing things – a way
outside of the set frame. The film deals with the right for
individual choice, the lobby of pharmaceutical industry
and the policy of fear that needs to be tackled.
75’
zvuk / sound:
Martin Klusák
producent / producer:
Alice Tabery
– Cinepoint
koprodukce
/ co-production:
Ondřej Šejnoha – FAMU
– Filmová a televizní
fakulta Akademie
múzických umění v Praze
dokončení
/ expected release:
04/2016
kontakt / contact:
Alice Tabery
Cinepoint
+420 732 883 260
[email protected]
režie / director:
Jana Boršková
scénář / script:
Jana Boršková
kamera / director
of photography:
David Šachl
Petr Vejslík
Jana Boršková
střih / editor:
Ivana Davidová
zvuk / sound:
Jana Boršková
Ondřej Gášek
Jan Richtr
producent / producer:
Jarmila Poláková
– Film & Sociologie
kontakt / contact:
Jarmila Poláková
Film & Sociologie
+420 774 442 435
[email protected]
www.filmasociologie.cz
Pepa vyrostl v dětském domově spolu se svým bratrem
Mildou a čtyřmi sourozenci. Jeho otec vyrostl v tom
samém dětském domově jako Pepa. Bajdy začal hulit trávu
už v šesti letech. Vlastovi umřeli oba rodiče. Od pěstounů
utekl. Věra vyrůstala v zahradním domku u prarodičů, kde
nebyla voda, ani elektřina. Toto jsou členové divadelního
souboru dětského domova Lety – Pasažéři. Mladí lidé
se snaží najít svoje místo ve světě, který je pokřivený
konzumací hodnot a vztahů. Jejich úhel pohledu je
zobecňujícím pohledem na dnešní dobu, právě proto, že
je bezbranný, protože společnost těmto lidem nedokáže
poskytnout žádný vzor ani ochranu. Chyby, které udělali
rodiče, se stávají jejich vlastními chybami. Dokážou
pasažéři nastoupit do toho správného vlaku?
Pepa was raised in an orphanage, together with his
brother Milda and their four siblings. His father was
raised in the same orphanage. Bajdy started smoking
weed at the age of six. Both Vlasta’s parents died. He
ran away from his foster parents. Věra was raised in her
grandmother’s garden house, with no electricity or water.
These are the members of the theatre ensemble The
Passengers of Lety orphanage. These young people are
trying hard to find their place in a world full of crooked
values and relationships. Their point of view represents
a general view of today’s world, with its vulnerability in
the society unable to provide any positive examples or
protection. Their parents’ mistakes are becoming their
own. Will these passengers be able to get on the right
train?
48
CZ
2015
90’
49
Očkování
Vaccination
Pasažéři
Passengers
režie / director:
Rozálie Kohoutová
režie / director:
Jakub Wagner
scénář / script:
Rozálie Kohoutová
kamera / director
of photography:
Marek Brožek
kamera / director
of photography:
Lukáš Hyksa
CZ
2015
75’
Jenica a Perla jsou kamarádky, ale bydlí od sebe 1 500 km
daleko. Jenica strávila dětství na ulici v Paříži, Perla
vyrostla ve slumu na východním Slovensku. Jenica a Perla
jsou Romky. Dívky jsou právě ve věku, kdy začínají řešit
otázky týkající se dospívání. Perla na východě v romské
osadě, Jenica na chudém předměstí Paříže, vstupují
do světa dospělých, který v jejich případě odráží problémy
romské komunity v dnešní Evropě. Nacházejí se v životním
období, kdy se utváří jejich budoucnost. Do jaké míry
bude ovlivněna ztíženými životními podmínkami, ve kterých
obě dívky vyrostly?
Jenica and Perla are friends who live 1 500 km apart.
Jenica spent her childhood on the streets of Paris, Perla
was brought up in a slum in Eastern Slovakia. Jenica and
Perla are Romani. The girls are right of age, when they
face the problems of growing up. Perla in a Roma slum
in the East and Jenica in a poor suburban neighborhood
of Paris are entering the adult world, which reflects the
problems of Roma community in contemporary Europe.
There are now at the stage of their lives when their future
is being determined. How will their lives be affected by
the tough conditions, both girls were brought up in?
střih / editor:
Šimon Hájek
střih / editor:
Evženie Brabcová
zvuk / sound:
Richard Müller
zvuk / sound:
Petr Šoltys
producent / producer:
Richard Malatinský
– SCREENFABRIC
producent / producer:
Vladimír Lhoták
– Fresh Films
koprodukce
/ co-production:
Alena Müllerová
– Česká televize
dokončení
/ expected release:
02/2015
podpora
/ Financial Support:
STATE CINEMATOGRAPHY
FUND CZECH REPUBLIC
dokončení
/ expected release:
09/2015
kontakt / contact:
Richard Malatinský
SCREENFABRIC
+420 606 172 310
[email protected]
www.screenfabric.cz
Studená válka rozdělovala svět na dva mocenské tábory
téměř polovinu dvacátého století. I když v ní oficiálně
nepadl jediný výstřel, ovlivnila svým průběhem životy
lidí na celé planetě. Jejími vojáky byli příslušníci tajných
služeb, spolupracovníci, agenti, špioni, informátoři. Jejich
životy a činy jsou zahaleny tajemstvím.
CZ
A full-length docudrama as a spy detective story of
Czechoslovak agents Karel and Hana Kocher; planted
in the USA in 1965 and arrested by the FBI in 1984.
2015
kontakt / contact:
Vladimír Lhoták
Fresh Films
+420 777 080 353
[email protected]
www.freshfilms.cz
90’
50
51
Poslední prázdniny Jenici a Perly
Last Holidays of Jenica and Perla
Rino
režie / director:
Ivo Bystřičan
režie / director:
Miloslav Kučera
producent / producer:
Ivo Bystřičan
scénář / script:
Jan Kučera
Lukáš Hašek
kontakt / contact:
Ivo Bystřičan
+420 777 139 042
[email protected]
www.ivobystrican.com
kamera / director
of photography:
Miloslav Kučera
Petr Hašek
střih / editor:
Eva Mesteková
CZ
2015
75’
52
Dokumentární portrét poezie vyvěrající z tvorby básníka
Petra Hrušky. Hruškovy básně se stanou spolu s ním
součástí veřejného prostoru a situací, kam se zdánlivě
nehodí a kde je rozhodně nikdo nečeká – prodavačky
prodávající v obchodě, popeláři nakládající popelnice,
úřednice za přepážkou, funkcionáři města. Budou
jimi obklopeni, budou na ně reagovat, přemítat
o nich, rezonovat s nimi v symbolických a estetických
kompozicích, vystihujících podstatu měnícího se
ostravského světa kontrastujícího úpadek s modernitou
a její tekutostí. Poprvé dojde ke společenským interakcím
s básněmi ve veřejném prostoru. Film bude průběžnou
básnickou performací vtahující nezúčastněné aktéry,
kteří nejsou ani umělci, ani čtenáři poezie, a spolu s nimi
a Hruškou bude přebudovávat svět přímo před očima.
An experimental documentary portrait of poetry that
flows from the art of the author Petr Hruska. The poems
together with the author will become a part of public
space of his industrial hometown. They will be put in the
unexpected situations – where people do not assume
to be disturbed in their daily routines by another than
usual code of behavior and speech. The film will be
the experimental documentary exploration of the daily
borders of thinking and will be trying together with the
famous Czech author Petr Hruska to push it, change
it by its provocative depiction. The film will be visually
rebuilding the industrial hometown which seems to have
no future.
Rozrušovat, narušovat,
porušovat, vzrušovat
Upset, Disrupt, Break,
Disturb, Excite
producent / producer:
Milada Rebcová
– Česká televize
dokončení
/ expected release:
03/2015
podpora
/ Financial Support:
Hradec Králové Region
kontakt / contact:
Milada Rebcová
Česká televize
+420 602 390 061
milada.rebcova
@ceskatelevize.cz
www.ceskatelevize.cz
V letech 1695–1724 vybudoval hrabě František
Antonín Špork na Kuksu unikátní barokní areál lázní
a hospitalu. 300 let zde probíhaly jen udržovací práce
a prostor se pomalu rozpadal. Za evropské peníze se
nyní přistoupilo k jeho velkorysé renovaci. Pro nás je to
příležitost ke konfrontaci barokní vize hraběte Šporka se
současným pohledem na restaurování, ale též konfrontaci
obyvatel vesničky Kuks se světem evropských projektů
a turistického ruchu. Na malém prostoru kukského údolí
tak lze demonstrovat nejen problematiku památkové
péče, ale i otázky související s naším vztahem k historii
a prostoru, který nás obklopuje. Co přinesou současné
ambiciózní projekty a očekávaný příliv turistů? Podaří se
oživit a přiblížit atmosféru tohoto podivuhodného místa,
které vybudoval podivín i génius hrabě Špork?
From 1695 to 1724, Count Frantisek Antonin Spork built
a unique baroque spa and hospital area at Kuks. For
300 years, only the basic maintenance took place and the
area became dilapidated. Financed by the EU, a generous
renovation of the entire valley begins. It gives us the
opportunity to confront the baroque vision of Spork with
the current views of restoration and the residents of the
Kuks village with the big world of EU projects. On the
small Kuks valley, we can demonstrate not only the issues
of conservation, but in a wider context also the issues
of our relationship to the history and environment. What
will the current ambitious projects and the expected
influx of tourists bring? Will we succeed in reviving and
introducing the atmosphere of the wonderful area built
by the weirdo and a genius – Count Spork?
CZ
2015
54’
53
Sen o Kuksu
Dream about Kuks
CZ
2014
Film vypráví antologii divadla Sklep, postupně zkoumá
principy jeho existence, portrétuje jeho osobnosti.
V postupném odkrývání toho, kdo jsou lidi ze Sklepa,
co to je Sklep a jaký je jeho příběh, zjišťujeme, že
má své tajemné mysterium. Paradokument složený
z autentických výpovědí, situací skutečných a zahraných
(jako skutečných), divadelních scének a vědeckých
experimentů.
This film follows the history of Sklep Theatre, exploring
the principles of its existence and presenting portraits
of some of the actors associated with the theatre.
In the gradual uncovering of Sklep Theatre’s actors
and story, we find that it has its own peculiar mystery.
A mockumentary composed of authentic interviews,
real and staged situations, scenes, skits and scientific
experiments.
režie / director:
Olga Dabrowská
režie / director:
Tereza Nvotová
scénář / script:
Olga Dabrowská
scénář / script:
Tereza Nvotová
kamera / director
of photography:
Diviš Marek
kamera / director
of photography:
David Cysař
střih / editor:
Jakub Voves
střih / editor:
Jakub Voves
hudba / music:
Ivan Acher
hudba / music:
Chrisie Edkins
zvuk / sound:
Jaroslav Jehlička
zvuk / sound:
Ludvík Bohadlo
producent / producer:
Ivo Krátký, Petr Koza
– Bio Art Production
producent / producer:
Klára Follová
– Sleepwalker
kontakt / contact:
Petr Koza
Bio Art Production
+420 737 520 099
petr.koza
@bioartproduction.cz
www.bioartproduction.cz
koprodukce
/ co-production:
Martina Diosi
– Furia Film (sk)
90’
podpora
/ Financial Support:
STATE CINEMATOGRAPHY
FUND CZECH REPUBLIC
kontakt / contact:
Klára Follová
Sleepwalker
+420 725 586 869
[email protected]
www.klarafollova.cz
Tradiční mužské a ženské role se v současnosti výrazně
proměňují. Co dnes znamená být mužem nebo být ženou?
Nejsou genderové kategorie přežitým konceptem? Jak se
žije lidem mimo hranice rodu? Film TRANSit sleduje osudy
pěti lidí, jejichž tělo neodpovídá psychickému obrazu
jejich pohlaví – lidí s transgender identitou.
Our film TRANSit will follow life stories of five people
whose body (male or female) does not correspond to the
psychological picture about their gender. Teenage Edita,
who longs to be Eda. Taxi driver Pavel who found out that
he is Klára at the age of forty. Doctor Nicole who was
born as Ivo. She is one of the oldest transsexual women
in our country. Beautiful singer Chrisie with masculine
voice. She fathered a son as Chris. During the shooting
she commited suicide. Polish transgender activist Viktor,
who lives with his boyfriend in Slovakia and wants to set
up a family and become a pregnant man. Each character
deals with questions about his/her own sexual identity.
At the same time every single destiny is an extraordinary
story.
54
CZ
SK
2015
70’
55
Tajemství divadla Sklep
The Mystery of Sklep Theatre
TRANSit
režie / director:
Martin Mahdal
režie / director:
Jan Svatoš
scénář / script:
Martin Mahdal
scénář / script:
Jan Svatoš
kamera / director
of photography:
Jakub Mahdal
Josef Nekvasil
kamera / director
of photography:
Romi Straková
střih / editor:
Alice Nussbergerová
hudba / music:
Václav Fiala
CZ
2015
52’
Dokumentární film Věčný smutek genocidy je o genocidě
arménského lidu v letech 1915–1918. Jedním z prvních,
kdo na tyto události svět upozornil, byl český cestovatel
Karel Hansa. Ve své knize popisuje události tak, jak
je viděl a jak je dokumentoval na svých fotografiích.
Po návratu do Prahy byl prvním, kdo založil fond pro
arménské sirotky. V roce 1950 se tento cestovatel ztratil
a nikdo neví, co se stalo. V našem filmu arménští novináři
pátrají po jeho stopách. Ve filmu chceme použít nejen
vzpomínky lidí, kteří genocidu zažili, ale také rozhovory
s jejich potomky. Chceme ukázat, jaké následky má pro
celé generace vědomí, že v minulosti byly tendence
zlikvidovat jeden národ národem druhým. Zároveň
budeme hledat odpověď na otázku, jestli je možné dalším
genocidám zabránit. Na pozadí ukrutností v době genocidy
ukážeme sílu tradic i kultury a hlubokou filozofii sahající
daleko do dějin Arménů. Významným prvkem tohoto
dokumentárního filmu je výtvarná stránka.
producent / producer:
Jan Kuděla
– Golem Film
dokončení
/ expected release:
03/2015
kontakt / contact:
Jan Kuděla
Golem Film
+420 602 395 105
[email protected]
střih / editor:
Katarína Geyerová
Buchanan
producent / producer:
Petr Kubica
– Česká televize
dokončení
/ expected release:
12/2014
kontakt / contact:
Petr Kubica
Česká televize
+420 774 101 657
petr.kubica
@ceskatelevize.cz
www.ceskatelevize.cz
Los evropský je náš největší jelenovitý savec, přesto se
mu dostává nejmenší pozornosti. Ve středověku byl u náš
již jednou vyhuben, sám se ale později vrátil – nyní jeho
populaci opět hrozí zánik. Proč je u nás tento druh kriticky
ohrožený a v jiných zemích je poměrně hojný? Los na první
pohled nevypadá příliš atraktivně, naopak spíše nemotorně
a komicky. Naskýtá se krutá otázka – k čemu nám a přírodě
je takové zvíře vůbec dobré? A zajímá někoho vůbec jeho
osud? Příběh losa evropského je příběh o české krajině,
která se mění, a o české veřejnosti, která se mění s ní.
European Moose is one of our biggest mammals. Already
extinct during Middle Ages, Moose has now returned.
Despite the fact that nowadays many of them live in other
countries, moose once more faces extinction in the Czech
Republic. Is anybody actually concerned? A documentary
about the Czech landscape and Czech people.
The documentary film is talking about the genocide of
Armenian people during the years 1915–1918. One of
the first people who unveiled these events to the world
was a Czech traveler Karel Hansa. In his travel book he
describes these events in the way he saw them. After his
arrival to Prague he was the first one who established an
international fund for Armenian orphans. In 1950 he went
missing. Armenian journalists are following his traces in
the Czech Republic. In this film we use not only memories
of people who experienced genocide, but also some
interviews with their descendants. We also look for the
answer to the question, whether it is possible to prevent
future genocides. On the background of the atrocities in
times of genocide we show the power of traditions, culture
and deep philosophy reaching far into Armenian history.
Graphic part of this documentary is an important element.
CZ
2014
26’
56
57
Věčný smutek genocidy
Everlasting Grief of Genocide
Velké losování
Lose Moose
CZ
2014
58’
Dokumentární film Vlasovci představuje první český pokus
o objektivní zpracování jedné z nejkontroverznějších
kapitol druhé světové války. Přichází s popisem dramatu
uvnitř celosvětového válečného požáru, ale především
hodlá předstoupit před diváka s ambicí nabídnout
dosud neznámé příběhy, nepublikovaná svědectví
a nezveřejněné archivní materiály. Těžištěm dokumentu
je líčení posledních dnů Vlasovovy armády a jejího
účinkování za pražského povstání v květnu 1945. Film
hodlá konfrontovat tvrzení předkládaná oficiální ideologií.
Vedle samotné účasti Vlasovců v pražském květnovém
povstání se tvůrci hodlají zaměřit na jejich následný
rozkol s povstalci a pokus dostat se pod ochranu
Američanů. Zaměří se také na osud generála Vlasova
– jeho dramatické zajetí, inscenovaný soud a popravu.
Documentary film Vlasov is the first Czech attempt to
objectively chronicle for TV one of the most controversial
chapters of the Second World War. The film offers
description of a unique drama inside the fire of the
World War II, and brings its viewers unknown stories,
testimonies, and unpublished archival materials. The
documentary focuses on the final days of the Vlasov
Army and its actions during the Prague Uprising in May
1945 and intends to confront the claims made by the
official ideology after the War with the ascertained facts.
The authors also intend to focus on Army’s subsequent
disruption with the rebels and the final attempt to get
under the protection of the Americans. Moreover it
focuses on the bitter fate of General Vlasov himself
– his dramatic capture, his show trial and execution.
režie / director:
Aleš Koudela
režie / director:
Pavel Dražan
scénář / script:
Martin Pekárek
scénář / script:
Stanislav Motl
kamera / director
of photography:
Tomáš Nikel
kamera / director
of photography:
Tomáš Svoboda
střih / editor:
Tomáš Simper
střih / editor:
Tomáš Simper
zvuk / sound:
Viktor Pokorný
zvuk / sound:
Stanislav Solanský
producent / producer:
Lenka Poláková
– Česká televize
producent / producer:
Lenka Poláková
– Česká televize
dokončení
/ expected release:
03/2015
dokončení
/ expected release:
04/2015
kontakt / contact:
Lenka Poláková
Česká televize
+420 736 531 797
lenka.polakova
@ceskatelevize.cz
www.ceskatelevize.cz
kontakt / contact:
Lenka Poláková
Česká televize
+420 736 531 797
lenka.polakova
@ceskatelevize.cz
www.ceskatelevize.cz
Antonín Čermák. Čech, který jako první vystoupal do
vysokých pater americké politiky. Muž, který již od svých
jedenácti let musel tvrdě pracovat, aby měl vůbec co jíst.
Člověk mimořádné vůle, který je dodnes ve Spojených
státech amerických legendou. Je uctíván českou
menšinou v Chicagu, která si s hrdostí připomíná památku
svého slavného krajana. V illinoiské metropoli jeho jméno
nese jedna z nejrušnějších ulic. Jako starosta Chicaga
ve své době proslul jako největší nepřítel organizovaného
zločinu, který neváhal podstoupit vyčerpávající zápas
s podsvětím. Čermák byl obdivovaný a vážený. Ale jistě měl
i mnoho nepřátel...
Antonin Cermak, the first Czech, who ascended to the
high levels of American politics. A man who had to work
hard from the age of eleven or he would have nothing
to eat. A man of extraordinary will, who is still a legend
in the United States. Revered Czech minority in Chicago
proudly commemorates his famous compatriot. One of
the busiest streets in the Illinois’s metropolis bears
his name. As a Mayor of Chicago he has become to be
known as the greatest enemy of organized crime, who
did not hesitate to undergo a grueling battle with the
underworld. Cermak was admired and respected. But
certainly he also had many enemies…
58
CZ
2015
56’
59
Vlasovci
Vlasov
Výstřely v Miami
Shots in Miami
In V p
Po os
st tp
pr ro
od du
uc kc
ti i
on
chapter_expost.doc
62
Akcept / Accept
63
Art detektivka / Arts Detective Story
64
Back Beat
65
Cukr-Blog / Sugar Blog
66
Gadžo / Gadjo
67
Girl Power
68
Koudelka
/ Koudelka: Shooting Holy Land
69
Krasobruslař / Figure Skater
70
Olimpiade
71
Paralelní životy / Parallel Lives
72
Rytmus: Sídliskový sen
/ Rytmus: The Street Dream
73
Soukromá Olympiáda
/ Private Olympics
74
Stále spolu / Always Together
režie / director:
Jan Hubáček
režie / director:
Andrea Culková
scénář / script:
Jan Hubáček
kamera / director
of photography:
Lukáš Milota
Aleš Blabolil
kamera / director
of photography:
Orlin Stanchev
Petr Kačírek
Pavel Smékal
střih / editor:
Jan Hubáček
hudba / music:
Lucie Vítková
CZ
2014
70’
Pojem soudobá hudba je označení pro současnou
klasickou hudební tvorbu, tedy poslední fázi vývoje
hudební kompozice. Stejně jako jiná umění je
i současná hudební tvorba rozmanitá a stejně tak
často i nepochopená. Stala se prakticky okrajovým
žánrem. Tvůrce dokumentu si klade za cíl rozplést
složitou problematiku soudobé hudby v dnešním světě
z pohledu laického českého posluchače. Páteří filmu bude
proces zrodu nové skladby mladé české skladatelky Lucie
Vítkové. Celý proces vyvrcholí na festivalu Ostravské dny,
kde bude kompozice představena veřejnosti. Dokument
bude oživovat moderní vizuální styl a animace, propojující
živé natáčení s faktografickými částmi dokumentu,
historickými materiály, archivními filmy, videozáznamy
a fotografiemi. Poselství dokumentu zní: Evoluce, i ta
hudební, se nemůže zastavit.
Contemporary classical music is the last stage of a long
evolution of musical composition. Just as the other
arts, it is diverse and often misunderstood. Compared
to popular music, contemporary classical music has
become a marginal genre. The film sets out to explore the
genre from the perspective of an ordinary listener; the
creative process of writing a new composition, composed
by young Czech composer Lucie Vitkova, will culminate
in the opening concert at the Ostrava Days. The film will
include modern visual style and animation, connecting
original footage with archive material. The message:
Evolution, in music and other fields, cannot be stopped.
Art is a value by itself, often torn off from the concrete
concerns of the recipient. Contemporary artists are
knights of the modern age.
zvuk / sound:
Jan Hála
Laco Kraus
Petr Kačírek
Michal Gazdag
producent / producer:
Jan Hubáček
– HUBAFILM
podpora
/ Financial Support:
City of Brno, FMK UTB
kontakt / contact:
Jan Hubáček
HUBAFILM
+420 776 861 119
[email protected]
www.hubafilm.cz
střih / editor:
Darina Moravčíková
zvuk / sound:
Jakub Jurásek
producent / producer:
Pavlína Kalandrová
– Duracfilm
koprodukce
/ co-production:
Petr Kubica
– Česká televize,
Jasmína Sijerčić
– Bocalupo Films (FR)
dokončení
/ expected release:
03/2015
podpora
/ Financial Support:
STATE CINEMATOGRAPHY
FUND CZECH REPUBLIC
kontakt / contact:
Pavlína Kalandrová
Duracfilm
+420 724 328 583
[email protected]
www.duracfilm.cz
Paříž, 16. 1. 1940. Na nádraží Gare de l’Est nevystupuje
z Orient Expressu francouzsky mluvící manželská
dvojice. Portýr ji marně čeká v hotelu, marně ji vyhlíží
galerista, dvojice nedorazí ani na večírek redakce
časopisu Booster. O 70 let později vzniká pod vedením
režisérky filmu forenzní tým složený z policistů, historiků,
odborníků na tajné služby, politiků, mladičké průvodkyně
a představitelů současného umění a reklamy. Skupina
skládá mapu osudů dvou unikátních postav evropské
moderny, utopistů, vizionářů a objevitelů mnoha
výtvarných, literárních a reklamních technik Milady
Součkové a Zdeňka Rykra.
Paris, January 16, 1940 – A French-speaking couple
expected to arrive at the Gare de l’Est doesn’t disembark
from the Orient Express. The porter waits for them at
their Paris hotel; the curator looks for them at the site
of today’s Pasteur morgue; and to everyone’s surprise
the couple does not appear at party of Booster Magazine.
Seventy years later, led by the film’s director, a forensics
team consisting of police officers, historians, politicians,
a youthful tour guide and colorful representatives
of contemporary art and advertisement put together
clues to create a detailed map to the story of two
unique figures of European modernism: social utopians,
Europeans in body and spirit, visionaries and inventers
of countless artistic, literary and advertising techniques
Milada Soucková and Zdenek Rykr.
62
CZ
FR
2015
80’
52’
63
Akcept
Accept
Art detektivka
An Arts Detective Story
režie / director:
Jiří Vondrák
režie / director:
Andrea Culková
scénář / script:
Jiří Vondrák
scénář / script:
Andrea Culková
producent / producer:
Vladimír Pavlík
– V. P.holding
kamera / director
of photography:
Lukáš Milota
Martin Štěpánek
dokončení
/ expected release:
01/2015
CZ
2014
13x
30’
Back Beat je série nejen hudebních dokumentů o umělcích
a skupinách, kteří od doby svého vzniku stále hrají
a i v 10. letech 21. století mají světu co říct. Zaměřuje
se na umělce, kteří ve své době formovali nejen hudební,
ale i politický a společenský život. Série dokumentů
je poctou celé rockové hudební scéně. Prozatím jsme
pracovali s umělci jako Johny Winter, Jethro Tull, Eric
Burdon, Donovan, Pretty Things, Herman’s Hermits,
Canned Heat, Uriah Heep, Ten Year After, Yardbirds, John
Mayall, Iron Butterfly, Nazareth, Wishbone Ash, Mother’s
Finest, Osibisa, Vanilla Fudge a dalšími.
Back Beat is a documentary series (13 x 30’) about big
rock stars and music personalities, who have been on
the scene since the 60s or 70s and are still in business;
personalities, whose great music we appreciate, who
are still successfully touring and recording and about
their music. We would like to express our deep respect
to the artists, who changed the world, who were part of
musical as well as political situation of 20th Century and
who still continue their fantastic work. So far we filmed
with twenty almost well known artists, including Johny
Winter, Jethro Tull, Eric Burdon, Donovan, Pretty Things,
Herman’s Hermits, Canned Heat, Uriah Heep, Ten Year
After, Yardbirds, John Mayall, Iron Butterfly, Nazareth,
Wishbone Ash, Mother’s Finest, Osibisa, and others.
kontakt / contact:
Vladimír Pavlík
V. P.holding
+420 777 331 122
[email protected]
střih / editor:
Darina Moravčíková
hudba / music:
Tereza Bulisová
zvuk / sound:
Petr Kapeller
producent / producer:
Daniel Tuček
– Golden Dawn
koprodukce
/ co-production:
Alena Müllerová
– Česká televize
podpora
/ Financial Support:
Czech State
Cinematography Fund,
Media Development,
Karel Janeček
kontakt / contact:
Daniel Tuček
Golden Dawn
+420 775 605 907
[email protected]
www.goldendawn.cz
Režisérka aktuálně ohrožená těhotenským diabetem je
donucena ze dne na den přestat konzumovat rafinovaný
cukr. Stižena abstinenčními příznaky zjišťuje, jak
obtížné je zbavit se této návykové látky a jak těžké
je na trhu nalézt ty, které cukr neobsahují. Cukr je
všude – od rohlíku, chleba, nejrůznějších polotovarů
až k pivu, konzervované zelenině, slaným brambůrkům
a uzenině, je v cigaretách, reklamě, v politice. Režisérka
se investigativně pouští do zkoumání důsledků staleté
konzumace cukru na jednotlivce a společnost. Zjišťuje,
jak obrovskou moc tento prášek v historii měl a stále
má. Objevuje neuvěřitelné souvislosti mezi duševními
nemocemi, poruchami chování a nadměrnou konzumací
cukru. Film se pohybuje na hranici historického thrilleru,
vědecké observace a sociálně angažovaného filmu.
The director, who is currently suffering from pregnancy
diabetes, is suddenly forced to give up refined sugar.
Suffering from the withdrawal symptoms, she realises how
difficult it really is. Sugar is everywhere; from a roll and
bread, through pre-prepared meals to beer. It’s in tinned
vegetables, crisps, and sausages, even in cigarettes, as
well as advertising and politics. The director investigates
the impact of hundreds of years of sugar consummation
on individuals and society. She discovers the huge power
this white powder has played in history right through
to the present day. She uncovers links between mental
and behavioural disorders and excessive consumption
of sugar. The genre of the film is mixing scientific
observation and social documentary with some real
life documentary situations.
64
CZ
2014
110’
65
Back Beat
Cukr-Blog
Sugar Blog
CZ
2015
90’
70’
Poté, co ho opustila žena, rozhodl se autor snímku
odstěhovat z centra Prahy do údajně nejhoršího romského
ghetta v Čechách. Zde ho vzal pod svá křídla nechvalně
známý klan bývalých zločinců. Gadžo jim pomáhá opravit
poničený dům a stává se doslova jedním z členů rodiny.
Rozhodne se zjistit, co je příčinou úpadku ghetta, ve
kterém našel svůj nový domov. Účastní se i protiromských
pochodů a snaží se zjistit motivace všech zúčastněných
skupin. Rok a půl po svém příchodu do ghetta gadžo
spolu se svou bílou rodinou i s místními Romy slaví své
třicáté narozeniny.
After being left by his wife, the author decides to move
from the centre of Prague to supposedly the worst Gypsy
ghetto in the Czech Republic. He is taken under the wing
of an infamous clan of former mobsters. Gadjo is involved
in the repair of a badly damaged house and becomes
a member of the family. His aim is to find the cause of
the decline of the place where he lives. He takes part in
anti-Roma marches and tries to uncover the motivations
of all the groups involved. Half a year after his arrival in
the ghetto, his white family, together with the gypsies,
celebrates Gadjo’s thirtieth birthday.
režie / director:
Tomáš Kratochvíl
režie / director:
Sany
kamera / director
of photography:
Tomáš Kratochvíl
scénář / script:
Sany
Ondřej Rybár
producent / producer:
Vít Klusák, Filip Remunda
– Hypermarket Film
kamera / director
Of photography:
Ondřej Rybár
koprodukce
/ co-production:
Česká televize
střih / editor:
Tomáš Elšík
Evženie Brabcová
dokončení
/ expected release:
02/2015
hudba / music:
Ondřej Anděra
podpora
/ Financial Support:
STATE CINEMATOGRAPHY
FUND CZECH REPUBLIC
kontakt / contact:
Vít Klusák
Hypermarket Film
+420 608 889 484
[email protected]
www.hypermarketfilm.cz
zvuk / sound:
Petr Hofman
producent / producer:
sany
dokončení
/ expected release:
01/2015
podpora
/ Financial Support:
Visegrad Fund,
German-Czech Future
Fund
kontakt / contact:
Sany
+420 775 155 275
[email protected]
Girl Power je mezinárodní dokumentární film o ženách,
které zasvětily své životy graffiti a street artu. Režisérka
a writerka Sany při výrobě dokumentu navštívila 17 zemí
světa a pořídila rozhovory s nejvýraznějšími ženami
z těchto komunit. Snímek přichází s jiným pohledem na
tento fenomén, který je většinovou společností chápán
jako vandalismus. Film poukazuje na skutečnost, že
graffiti komunita není tvořená jenom muži, ale i ženy
v ní mají své specifické místo.
Girl Power is an international documentary about women
who devoted their lives to graffiti and street art. Director
Sany visited 17 countries and interviewed women from
these communities. The movie will come with a different
view on this phenomenon that is often understood as
vandalism by the wide audience. The film will point to the
fact that graffiti community is not formed by only men,
but that women have their own specific place in it.
CZ
2014
80’
66
67
Gadžo
Gadjo
Girl Power
režie / director:
Gilad Baram
režie / director:
Monika Höferová
producent / producer:
Radim Procházka
– Produkce Radim
Procházka
scénář / script:
Monika Höferová
koprodukce
/ co-production:
Ivana Pauerová Miloševič
– Česká televize,
Yulie Cohen (IL), Paul
Saadoun – Seconde Vague
Productions (FR)
CZ
IL
FR
2015
Čtyřicet let od vzniku ikonických snímků ruské invaze
Prahy přijíždí sedmdesátiletý český fotograf, Josef
Koudelka, do Svaté země. Píše se rok 2008 a uznávaný
umělec podruhé v životě fotografuje ozbrojený konflikt.
Tentokrát v Izraeli a Palestině. Film Koudelka je intimním
a neopakovatelným svědectvím fotografova tvůrčího
procesu, které po dobu pěti let natáčel jeho izraelský
asistent Gilad Baram.
Forty years after photographing the iconic images of
the Russian invasion of Prague, seventy years old Czech
photographer, Josef Koudelka, arrives in the Holy Land
for the first time in his life. It is 2008 and the acclaimed
master embarks once more on a photographic project
involving a conflict zone, this time in Israel and Palestine.
Filmed over five years by his assistant, Koudelka:
Shooting Holy Land is an intimate record of Koudelka’s
unique creative process, as never seen before.
dokončení
/ expected release:
07/2015
podpora
/ Financial Support:
STATE CINEMATOGRAPHY
FUND CZECH REPUBLIC
kontakt / contact:
Radim Procházka
Produkce Radim
Procházka
+420 603 862 161
radim
@radimprochazka.com
www.radimprochazka.com
kamera / director
of photography:
Monika Höferová
střih / editor:
Miloš Paleček
Monika Höferová
zvuk / sound:
Miloš Paleček
Monika Höferová
producent / producer:
Monika Höferová
dokončení
/ expected release:
01/2016
kontakt / contact:
Monika Höferová
+420 721 282 652
monika.hoferova
@seznam.cz
www.figureskater.cz
Časosběrný dokument o krasobruslaři Tomáši Vernerovi
bude vyprávět o jeho životní cestě jako krasobruslaře
i jako člověka a představí divákům zákulisí krasobruslení
(tvoření programů, choreografie, kostýmů – např. na
Broadwayi, atmosféru závodů). Dokument byl natáčen
11 let (2003–2014) a zachycuje situace, které neměl
možnost nikdo jiný zaznamenat. Speciální byla spolupráce
s Tomášem Vernerem, který se na tvorbě dokumentu přímo
podílel. Dokument je postaven na přátelství a neobyčejné
otevřenosti.
A documentary about the figure skater Tomas Verner,
the European Champion of 2008. This unique and
independent project records his entire journey from the
very beginning to the point where his goal was reached.
Tomas Verner is not only featured in the documentary, he
is also involved in its creation. The film also shows the
background of figure skating.
CZ
2015
75’
52’
68
69
Koudelka
Koudelka: Shooting Holy Land
Krasobruslař
The Figure Skater
režie / director:
Petr Václav
režie / director:
Klára Jakubová
scénář / script:
Petr Václav
kamera / director
of photography:
Henrich Žucha
kamera / director
of photography:
Miroslav Janek
CZ
FR
2015
Film zachycuje vznik inscenace opery a představuje
Josefa Myslivečka, přítele a učitele W. A. Mozarta. Na
jaře roku 2013 operu Olimpiade uvedlo Národní divadlo
v Praze, Dijonu, Caen a Luxembourgu v nastudování
přední evropské režisérky Ursel Hermann, dirigenta
Václava Lukse a jím vedeného Collegia 1704.
The film portrays the staging of an opera Olimpiade and
introduces Josef Myslivecek, a friend and teacher of
W. A. Mozart. The opera was premiered in spring 2013 in
the National Theatre in Prague, then travelled to Dijon,
Caen and Luxembourg. It was directed by the renowned
Ursel Hermann and conducted by Václav Luks and his
Collegium 1704.
střih / editor:
Florent Vassault
zvuk / sound:
Henrich Žucha
hudba / music:
Josef Mysliveček
producent / producer:
Kateřina Riley
– Art Movement
zvuk / sound:
Michael Míček
producent / producer:
Jan Macola
– Mimesis Film
koprodukce
/ co-production:
Sophie Erbs
– Cinema Defacto (FR),
Česká televize
dokončení
/ expected release:
02/2015
podpora
/ Financial Support:
STATE CINEMATOGRAPHY
FUND CZECH REPUBLIC
kontakt / contact:
Jan Macola
Mimesis Film
+420 724 938 883
[email protected]
www.mimesis.cz
80’
střih / editor:
Klára Jakubová
kontakt / contact:
Kateřina Riley
Art Movement
+420 606 634 688
katerina.riley@
artmovement.cz
www.artmovement.cz
Paralelní životy musí žít většina lidí s duševním
onemocněním, kdy vnitřní svět ukrývají před tím vnějším,
jinak je u nás čeká stigmatizace, neúcta a v krajnosti
izolace za zdmi ústavů. Film odkrývá cesty, jak řešit
současný stav psychiatrické léčby v České republice.
Za inspirací se autoři filmu vydávají do třech evropských
zemí, kde dávno proběhla reforma péče o duševně
nemocné. S odstupem času se ukazuje, jak byla proměna
úspěšná. V severoitalském Terstu objevují filmaři příběh
zrušené léčebny a netradiční metodu léčby. Ve Švédsku
se setkávají s lidmi, kteří se díky kvalitním komunitním
službám dokázali vrátit zpět do života. A v Anglii se
individuální metodou daří umisťovat klienty na pracovní
pozice. Film řeší i otázku deinstitucionalizace, která je
jednou z pozitivních cest proměny.
Parallel lives are lived by people who suffer from mental
illness, as they have to hide their inner world from
the outer world, else they would face stigmatization,
disrespect and in worst scenario isolation behind the
walls of mental facility. The movie explores the ways
of solving the current state of psychiatric treatment
in Czech Republic. The authors of the movie pursue
inspiration in free European countries (Italy, Sweden
and UK) where the treatment of patients with mental
illness has undergone a reform in past, they observe how
successful these reforms have been and document their
current state, as each of these countries has chosen
a different untraditional way. The movie also explores the
question of deinstitutionalization as a positive way in
the system of patient care.
70
CZ
2014
52’
71
Olimpiade
Paralelní životy
Parallel Lives
režie / director:
Miro Drobný
režie / director:
Marek Bureš
scénář / script:
Miro Drobný
scénář / script:
Marek Bureš
Pavel Šefl
kamera / director
of photography:
Michal Kletečka
Daniel Vagenknecht
střih / editor:
Michal Dvořák
Michal Kletečka
hudba / music:
Patrik Rytmus Vrbovský
CZ
SK
2015
90’
Film není pomníčkem Rytmusovy „slávy“, ani
retrospektivou jeho tvorby, ani ničím jiným, nač je divák
zvyklý z filmů o zasloužilých umělcích. Filmem odkrýváme
složité vztahy rodiny, kde každý člen má jiné příjmení,
kde musíte používat přívlastky nevlastní, vlastní nebo
biologický, ale zejména rodiny, která 37 let zápasí
s rasismem okolí, ale i s láskou ve svém nitru. Přesto
se z romského číšníka vyrůstajícího v „gádžovskej“
rodině stala za 8 let natáčení filmu známá osobnost.
Vydává alba v desetitisícových nákladech, byl porotcem
Superstar a na internetu jeho videa zhlédlo více než
100 milionů uživatelů. Intimní zpovědi nejbližších vykreslí
komplikovanou skládačku Rytmusovy osobnosti. Sídliskový
sen není o drahých autech, špercích a hodinkách, ale
o něčem úplně jiném.
This documentary reveals the complexity of relationships
within a family, where each of its members has a different
surname, where one has to use adjectives like “step”,
“blood” or biological, but foremost a family that has
been struggling to fight racism. The family of popular
Slovak musician Rytmus, the Romani waiter from Pieštany
Slovakia, who grew up in non Romani family, became
a celebrity and an idol of the youth. He sold tens of
thousands of albums, was a judge on Czech & Slovak
Idol and his videos on were seen over 100 million
users. Intimate confessions of his closest family and
friends portray the intriguing puzzle of his complicated
personality. Many will realize that his album The Urban
Dream is not about expensive cars, golden chains and
pendants and watches, but about something entirely
different.
zvuk / sound:
Milan Gál
kamera / director
of photography:
Michael Gahut
střih / editor:
Marek Bureš
hudba / music:
Petr Wajsar
zvuk / sound:
Petr Grgula
producent / producer:
Michal Dvořák
– RomeoFilms
producent / producer:
Marek Bureš
– Back
Light Films
koprodukce
/ co-production:
Miro Drobný
– Európsky inštitút (SK)
koprodukce
/ co-production:
Michael Gahut
– Eniac Digital Cinema
dokončení
/ expected release:
03/2015
kontakt / contact:
Marek Bureš
Back Light Films
+420 722 948 675
marekbures
@backlightfilms.com
www.backlightfilms.com
kontakt / contact:
Michal Dvořák
RomeoFilms
+421 948 201 011
[email protected]
www.romeofilms.cz
Soukromá olympiáda vykresluje labutí píseň jedné
nadějné kariéry. Travní lyžování nikdy nepatřilo mezi
medializované olympijské sporty, ale pro Jana Němce
– nejlepšího travního lyžaře všech dob – se tento sport
stal jeho životním posláním. Ve věku 33 let, bez jasného
výhledu do budoucna, se rozhodl svůj osud naplnit
– doslova – na jiném místě. Naději našel v lyžařsky
rozvojové zemi, kterou by chtěl reprezentovat v alpském
lyžování na zimních olympijských hrách. Proto opustil
své vlastní medaile, které zatím doma zapadaly prachem.
Soukromá olympiáda je vizuální meditací odkrývající limity
lidských ambicí a lidské investice, ze které může někdy
vzniknout i vítězství.
A Private Olympics depicts the swan song of a oncehopeful career. Grass skiing has never been an Olympic
sport, but for Jan Nemec – the best grass skiier of
all-time – it has been his life’s mission to make it so. At
33, however, with no opening on the horizon, he decides
to try to fulfill his destiny abroad. His best hope lies in
renting himself out as a winter sports representative to
countries trying to establish themselves in skiing, and
leaving his own medals to gather dust at home. A Private
Olympics is a highly visual meditation on the limits of
human ambition and the very human cost that winning
can sometimes incur.
72
CZ
2014
54’
73
Rytmus: Sídliskový sen
Rytmus: The Street Dream
Soukromá Olympiáda
A Private Olympics
režie / director:
Eva Tomanová
scénář / script:
Eva Tomanová
kamera / director
of photography:
Michal Vojkůvka
Jiří Krejčík
střih / editor:
Krasimira Velitchkova
producent / producer:
Jiří Konečný
– endorfilm
CZ
2015
80’
Petr byl městský člověk z paneláku na okraji Plzně.
Po střední škole vystudoval kybernetiku na UK. Jeho
manželka Simona vyrůstala na pražské Hanspaulce
a v době, kdy se s Petrem seznámili, studovala češtinu
a historii na FF UK. Dnes spolu žijí 25 let, mají devět
dětí, nemají tekoucí vodu, koupelnu ani záchod a všichni
společně bydlí v maringotce. Jejich pojetí alternativního
života je dotaženo ad absurdum. Jaký je život s mužem,
který se rozhodl experimentovat se svojí vlastní rodinou?
Petr was an urban man from a block of flats in Pilsen. He
studied cybernetics at Charles University in Prague. His
wife Simona grew up in a rich neighborhood in Prague
and was studying Czech language and history at Charles
University when she met Petr. Today, they have been
together for 25 years, have nine children, no running
water, no standard bathroom or toilet, living all together
in a caravan building on the meadow, reducing their
notion of an alternative life style ad absurdum. What’s
life like with a man who has used his own family for his
lifestyle experiments?
koprodukce
/ co-production:
Česká televize
dokončení
/ expected release:
05/2015
podpora
/ Financial Support:
STATE CINEMATOGRAPHY
FUND CZECH REPUBLIC
kontakt / contact:
Jiří Konečný
endorfilm
+420 602 358 373
[email protected]
www.endorfilm.cz
74
Stále spolu
Always Together
system czech docs error!
format c:\idf_2014
Fe F
Do
ce k
Do at in
cu ur ish do lov on
m e- ed ku eč čen
en le
m e é
en rn
ta ng
ty í
ri th
es
chapter_fin.doc
78
Concrete Stories
78
Daleko za sluncem
/ Far Beyond the Sun
79
Danielův svět / Daniel’s World
79
Evangelium podle Brabence
/ Gospel According to Brabenec
80
Gottland
80
Istanbul United
81
Jáma / My Farm Is My Castle
81
Je nám spolu dobře / Happy Together
82
K oblakům vzhlížíme
/ Into the Clouds We Gaze
82
Lovu zdar! / Long Live Hunting!
83
Magický hlas rebelky
/ Magic Voice of a Rebel
83
Opři žebřík o nebe
/ Lean a Ladder against Heaven
84
Pavel Wonka se zavazuje
/ Pavel Wonka Commits to Cooperate
84
Plán / The Plan
85
Přízraky / Ghosts
85
Století Miroslava Zikmunda
/ Old Man And The World
86
Tlačítka bdělosti
/ Buttons of Consciousness
86
vlna vs. břeh / wave vs. shore
87
Ztracen 45 / Lost 45
87
Život podle Václava Havla
/ Life According to Vaclav Havel
CZ
FR
režie / director:
Lorenz Findeisen
režie / director:
Olga špátová
PODPORA / FINANCIAL SUPPORT:
Creative Europe – Media Development,
German-Czech Future Fund, Centre
national du cinéma et de l’image animée,
PROCIREP
Kontakt / Contact:
Tereza Polachová
HBO Europe
+420 731 477 353
[email protected]
www.hbo.cz
Kontakt / Contact:
Veronika Janatková – Axman Production
+420 604 434 990
[email protected]
www.axmanproduction.com
2014
70’
52’
DCP
HD
Panevropský příběh o lidech,
soukromém prostoru, estetice
a společných zájmech různých
zemí bez ohledu na jejich
ideologické vyznání. Obyvatelé
paneláků ve východní i západní
Evropě se dělí o své pocity,
kulturu i zkušenosti s vytvářením
a obýváním prostoru těchto
identických staveb.
Příběh obdivuhodného muže,
zdravotníka Aleše Bárty, který
smysl svého života nachází
v pomoci lidem v malé venkovské
nemocnici v západní Keni, kterou
před deseti lety sám vybudoval.
Společně se svými českými přáteli
doktory a mediky se tu setkává
s pocity beznaděje, ale i velkého
štěstí.
Both a capitalist invention and
a Soviet symbol, the concrete
slab buildings link a whole destiny
of people. In Concrete Stories,
people from different countries
who live in concrete buildings
tell their stories as they relate to
industrial housing in the time of
clashing ideologies between East
and West.
The story of a medic, Ales Barta,
who ten years ago decided to
dedicate himself to building
a small rural hospital in western
Kenya. Working together with
a group of friends from the Czech
Republic, both doctors and
medics, he encounters feelings
of hopelessness but also great
happiness.
CZ
CZ
REŽIE / DIRECTOR:
Veronika Lišková
REŽIE / DIRECTOR:
Miroslav Janek
PODPORA / FINANCIAL SUPPORT:
STATE CINEMATOGRAPHY FUND CZECH
REPUBLIC, Czech Literary Fund
Foundation
PODPORA / FINANCIAL SUPPORT:
STATE CINEMATOGRAPHY FUND CZECH
REPUBLIC
KONTAKT / CONTACT:
Zdeněk Holý – Vernes
+420 721 517 780
[email protected]
www.vernes.cz
2014
2014
70’
75’
52’
DCP
HD
DCP
BD
Mladý spisovatel Daniel se narodil
jako pedofil. Je zamilovaný
a svou orientaci netají ani před
rodiči milovaného chlapce.
Dokumentární film o hraniční
podobě lásky a lidské schopnosti
důvěry a tolerance.​​
A young writer Daniel was born
a pedophile. He is in love and
he makes it clear even to the
parents of the beloved boy.
A documentary about a borderline
form of love and human capability
of trust and tolerance.
Daleko za sluncem
Far Beyond the Sun
KONTAKT / CONTACT:
Filip Remunda – Hypermarket Film
+420 603 180 312
[email protected]
www.hypermarketfilm.cz
Odrazovým můstkem dokumentu
o Vratislavu Brabencovi bude
kniha Evangelium podle Brabence.
Lídr Plastiků, se do této doby
nehodí. Nenavštěvuje nákupní
centra, nepoužívá počítač, nestojí
ve frontách. Vráťa Brabenec,
legenda, kterou zkrušuje jen
doba, v níž žijeme.
Documentary about the leader
of the legendary Czech band The
Plastic People of the Universe.
Vrata Brabenec, a legend, who
refuses to go with the flow and
lives in his own way regardless
of others. He is not upset about
much, but the changes in society,
the world and the times we live in.
2014
90’
DCP
78
Concrete Stories
CZ
Danielův svět
Daniel’s World
Evangelium podle
Brabence
The Gospel
According to Brabenec
79
CZ
SK
PL
2014
100’
BD
REŽIE / DIRECTOR:
Viera Čákanyová, Petr Hátle, Rozálie
Kohoutová, Lukáš Kokeš, Klára
Tasovská
PODPORA / FINANCIAL SUPPORT:
STATE CINEMATOGRAPHY FUND CZECH
REPUBLIC
KONTAKT / CONTACT:
Tomáš Hrubý – Nutprodukce
+420 731 163 041
[email protected]
www.nutprodukce.cz
Povídkový film představuje
svérázné osudy. Letenskou pláň
se sochou Stalina nahrazenou
billboardem Václava Klause,
milenecký vztah herečky
Lídy Baarové s Josephem
Goebbelsem či příběh létajícího
spisovatele ve službách STB
Eduarda Kirchbergera. Na
motivy bestselleru Gottland
M. Szczygieła.
Cross-genre film based on
the bestseller Gottland by
M. Szczygiel. Directors examine
the neuralgic points of Czech
and European history and so
called “heroes” of the Czech
nation. The title Gottland refers
to a famous Czech singer Karel
Gott, one of the most popular
pop-music singers in Central
Europe.
REŽIE / DIRECTOR:
Farid Eslam, Olli Waldhauer
KONTAKT / CONTACT:
Farid Eslam
Mind Riot Media
+420 603 789 119
[email protected]
www.mindriot.com
Galatasaray, Fenerbahçe a Beşiktaş
– největší istanbulské fotbalové
týmy, soupeři na život a na smrt. Ve
chvílích, kdy bylo potřeba, se jádra
všech tří nesmiřitelných fanklubů
postavila do čela protestních
průvodů. Spojí se fanatičtí nepřátelé
v boji za společnou věc? Efektní
audiovizuální složka nás přenese
doprostřed pouliční vřavy, nápadně
podobé atmosféře fotbalových
stadionů.
Galatasaray, Fenerbahçe, and
Beşiktaş – the biggest football
clubs in Istanbul, rivals come
hell or high water. When the time
came for the greatest courage,
the core of the irreconcilable fan
clubs stood at the forefront of the
protests. Will enemies join together
in their common fight? The moving
audiovisual component places us
in the midst of street riots and
creates a parallel to the atmosphere
of football stadiums.
CZ
DE
CH
TUR
CZ
REŽIE / DIRECTOR:
Jiří Stejskal
REŽIE / DIRECTOR:
Saša dlouhý
PODPORA / FINANCIAL SUPPORT:
STATE CINEMATOGRAPHY FUND CZECH
REPUBLIC
KONTAKT / CONTACT:
Saša Dlouhý
freeSaM
+420 603 457 890
[email protected]
www.freesam.org
KONTAKT / CONTACT:
Tomáš Hrubý, Pavla Kubečková
Nutprodukce
+420 731 163 041
[email protected]
www.nutprodukce.cz
2014
2014
84’
87’
DCP
DCP
BD
Zatím co se Nataša a její dva
manželé starají o své čtyři děti,
několik prasat a stádo koz,
developerské společnosti chtějí
získat jejich rodinný dům, který
zůstal jako poslední stát v rychle
se rozvíjející čtvrti Kyjeva. Film
o udržování rodinného štěstí
navzdory veškerým problémům.
CZ
Syrový příběh o osobních
ambicích na pozadí čínsko-české
družby.
A raw story of personal
ambitions, set against the
backdrop of a Chinese-Czech
cooperative.
My Farm Is My Castle is a story
about an unusual family in Kiev,
who is fighting the real estate
injustice. Natasha, the head of
the family, is trying to preserve
the family farm, which is now
surrounded by modern living
quarters. In addition to that
she has to take care of her
four children, two husbands
and a little herd of mischievous
goats.
2014
77’
DCP
BD
HD
80
81
Gottland
Istanbul United
Jáma
My Farm Is My Castle
Je nám spolu dobře
Happy Together
CZ
2014
66’
HD
REŽIE / DIRECTOR:
martin dušek
REŽIE / DIRECTOR:
jaroslav kratochvíl
KONTAKT / CONTACT:
Kamila Zlatušková
Česká televize
+420 731 433 442
[email protected]
www.ceskatelevize.cz
KONTAKT / CONTACT:
Pavla Kubečková
Nutprodukce
+420 605 256 190
[email protected]
www.nutprodukce.cz
Love story z drsného severu
Čech. Ženy se v Ráďově životě
střídají stejně rychle jako
tuningové srazy. Jediné,co
zůstává, je jeho rozpadající se
Ford Escort. Ráďův mikrosvět
je prozářený zelenými diodami
a povzbuzovaný řvoucím výfukem
motoru. Když ale svůj svět
opouští, naráží na tvrdou realitu.
Pohled do nitra myslivecké duše
skrze tři silné ústřední postavy
– zástupce protichůdných
postojů k lovu a chovu
zvěře. Film pracuje pouze se
statickými obrazy, které odkazují
k loveckým novověkým obrazům,
ale i k statickým kompozicím
preparovaných trofejí. Formální
čistota obrazů kontrastuje
s živočišným obsahem.
A love story from the harsh
northern Bohemia. Women pass
through Rada’s life as quickly as
tuning meets. The only constant
is his Ford Escort. Rada’s
miniature world on wheels is
illuminated by green diodes, and
loaded with a roaring exhaust.
But when he leaves this small
world, he runs up against harsh
reality.
Focused view into the core
of game-keeping and hunting
passions trough strong
characters with dramatically
different opinions about hunting
and animal breeding. The film
only works with static shots
which remind of paintings of
hunting scenes. The formal
cleanness of the scenes
contrasts with their animalist
content.
82
K oblakům vzhlížíme
Into the Clouds We Gaze
Lovu zdar!
Long Live Hunting!
CZ
2014
CZ
2014
71’
75’
HD
DCP
REŽIE / DIRECTOR:
Olga sommerová
REŽIE / DIRECTOR:
jana ševčíková
PODPORA / FINANCIAL SUPPORT:
STATE CINEMATOGRAPHY FUND CZECH
REPUBLIC
PODPORA / FINANCIAL SUPPORT:
STATE CINEMATOGRAPHY FUND CZECH
REPUBLIC, MEDIA DEVELOPMENT
KONTAKT / CONTACT:
Pavel Berčík
Evolution Films
+420 777 932 957
[email protected]
www.evolutionfilms.cz
KONTAKT / CONTACT:
Jana Ševčíková
+420 604 605 349
[email protected]
Marta Kubišová setrvala se
ctí dvacet let v odporu proti
komunistickému režimu.
Trojnásobná Zlatá slavice
byla ve svém strmém profesním
vzletu sestřelena ruskými tanky,
které obsadily Československo.
Její dramatický osobní život se
prolínal s politickou tragédií
národa po okupaci v roce 1968
a s činností občanů v Chartě 77.
Katolický kněz Marián Kuffa žije
v malé vesnici pod slovenskými
Tatrami. Za posledních dvacet let
vytvořil z místní fary bezpečný
přístav pro lidi v nouzi. Neokázalý
snímek o lidském milosrdenství,
podobách víry a o tom, co to
znamená žít pro druhé.
For 20 years, Marta Kubisova
endured with dignity in
opposition to the communist
regime. Famous singer silenced
at the height of her professional
career by the Russian tanks that
had occupied Czechoslovakia
in 1968. Her dramatic personal
life intertwined with the political
tragedy. The film looks at
her career, private life, civic
engagement, and the history of
Czechoslovakia in the 2nd half
of the 20th Century.
Magický hlas rebelky
The Magic Voice
of a Rebel
Catholic priest Marián Kuffa
lives in a small Slovak village
below the Tatra Mountains.
Over the last twenty years he
has transformed his presbytery
into a refuge for desperate
individuals. Low-key film on
mercy, the various forms of faith,
and on what it means to give up
your life for other people.
CZ
2014
100’
DCP
Opři žebřík o nebe
Lean a Ladder
Against Heaven
83
CZ
2014
72’
DCP
BD
HD
84
REŽIE / DIRECTOR:
libuše rudinská
REŽIE / DIRECTOR:
Benjamin Tuček
PODPORA / FINANCIAL SUPPORT:
STATE CINEMATOGRAPHY FUND CZECH
REPUBLIC
PODPORA / FINANCIAL SUPPORT:
STATE CINEMATOGRAPHY FUND CZECH
REPUBLIC
KONTAKT / CONTACT:
Libuše Rudinská
Rudinska Film
+420 604 914 207
[email protected]
www.rudinska.cz
KONTAKT / CONTACT:
Zuzana Bieliková
Negativ
+420 608 141 437
[email protected]
www.negativ.cz
Byl Pavel Wonka hrdinou, který
zaslouží vyznamenání, nebo
prospěchářským agentem StB?
Napínavá rekonstrukce osudů
posledního politického vězně
komunistického režimu, který
zemřel ve vězení, se obrací do
archivů i na Wonkovy blízké
a v mnoha podobách poodhaluje
složitost lidského života za
minulého režimu. Kamera zůstává
často opatrně v povzdálí, jako by
stíny minulosti sahaly až k nám.
Dokument režiséra Benjamina
Tučka sleduje změny, kterými
prošel původní Bémův koncept
pražského územního plánu, jeho
následné zrušení po volbách na
podzim 2010 a také vznik nového,
tzv. Metropolitního územního
plánu.
Pavel Wonka was a Czechoslovak
political prisoner. In 1992, a former
secret police (STB) officer in his
testimony described Wonka’s
cooperation with STB. Until then,
Wonka had been considered
a fighter against the communist
regime. Ironically, in 2013 Wonka
received Tomas Garrigue Masaryk
Order in memoriam from the Czech
president.
Pavel Wonka
se zavazuje
Pavel Wonka
Commits to Cooperate
Documentary observes changes
in Prague’s Spatial Development
Plan originally designed when
former Prague Major Pavel Bém
was in power. The Plan has
been eventually canceled in
2010 and replaced with new,
so called “Metropolitan Spatial
Development Plan”.
Plán
The Plan
CZ
SK
CZ
REŽIE / DIRECTOR:
Bibiana Beňová, Michael Kaboš
REŽIE / DIRECTOR:
petr horký
PODPORA / FINANCIAL SUPPORT:
STATE CINEMATOGRAPHY FUND CZECH
REPUBLIC, Slovak Audiovisual Fund,
Czech Literary Fund Foundation,
Ministry of Culture Slovakia
PODPORA / FINANCIAL SUPPORT:
STATE CINEMATOGRAPHY FUND CZECH
REPUBLIC, City of Zlín, Karel Janeček
KONTAKT / CONTACT:
Michael Kaboš
KABOS Film&Media
+420 775 243 743
[email protected]
2014
2014
90’
70’
DCP
DCP
BD
Experimentální dokumentární
film o přízracích mizejícího
místa, kterým pochodovaly dějiny
20. století. Vydáváme se na
cestu do naší společné paměti
a hledáme příběhy hrdinství. Kdo
je hrdinou a kdo poraženým ve
válce s pamětí?
An old soldier goes to his last
war. To the war with memory
– with the ruins of huge army
training ground, memories of
his military family and the real
history of the 20th Century as
his battlefield.
CZ
KONTAKT / CONTACT:
Petr Horký
Piranha Film
+420 603 420 274
[email protected]
www.piranhafilm.cz
Životopisný film Století Miroslava
Zikmunda přináší osobitý pohled
na bouřlivé dějiny dvacátého
století očima muže, který poznal
celý svět.
Biographical film about the
famous Czech writer and
filmmaker Miroslav Zikmund,
a man who’s been writing his
diary every day for 88 years!
Together with his friend Jiri
Hanzelka they travelled through
Africa and South America. They
have sold over 8 million books in
20 languages.
2014
75’
DCP
BD
Přízraky
Ghosts
Století
Miroslava Zikmunda
The Old Man
And The World
85
CZ
2014
80’
DCP
HD
86
REŽIE / DIRECTOR:
jan šípek
REŽIE / DIRECTOR:
martin štrba
KONTAKT / CONTACT:
Anna Lísalová
GURU Film
+420 723 718 484
[email protected]
www.gurufilm.cz
PODPORA / FINANCIAL SUPPORT:
STATE CINEMATOGRAPHY FUND CZECH
REPUBLIC, Slovak Audiovisual Fund
KONTAKT / CONTACT:
Zuzana Mistríková
PubRes
+ 421 252 634 203
[email protected]
www.pubres.sk
Film Tlačítka bdělosti je
portrétem dvou českých vědců,
kteří se současně věnují
meditaci. V čem jsou limity
západní vědy? Je možné prostor
za nimi obsáhnout meditací? Za
pomoci lehce experimentálních
filmových postupů navozuje film
pocit meditace i v mysli diváků.
Dokumentární film Martina Štrby
o výjimečné generaci slovenských
fotografů, kteří se začátkem
80. let potkali na pražské FAMU.
Jaká je role prostředí, ve kterém
mohou tvořivost a inspirace
přejít do fenoménu? Lze záměrně
vytvářet podmínky pro vznik
takových fenoménů?
This creative experimental
documentary about Czech
frontiers of Eastern meditation
and Western science, tries to
embody meditation itself. Film
portrays two Czech scientists,
who accepted the tool of
meditation in addition to the
scientific exploration of the
world. What is the best way to
explore the reality?
A documentary by Martin
Strba about the extraordinary
generation of Slovak
photographers at FAMU (Film
Academy) in Prague at the
beginning of the 80s. Through
current interviews with the
original protagonists of the
80s New Wave, the film tries
to capture the process of
accumulation and multiplication
of creative energy at given place
and time.
Tlačítka bdělosti
Buttons of
Consciousness
vlna vs. břeh
wave vs. shore
CZ
SK
2014
CZ
2014
85’
72’
DCP
DCP
BD
HD
REŽIE / DIRECTOR:
Josef Císařovský
REŽIE / DIRECTOR:
Andrea sedláčková
KONTAKT / CONTACT:
Aleš Hudský
Synergia Film
+420 775 271 482
[email protected]
PODPORA / FINANCIAL SUPPORT:
STATE CINEMATOGRAPHY FUND CZECH
REPUBLIC, CNC
Josef Čapek údajně
zahynul v dubnu roku 1945
v koncentračním táboře BergenBelsen. Několik svědků však Čapka
vidělo po skončení války. Jeho
žena, Jarmila Čapková, se ho
v letech 1945–47 vydává hledat.
Na pozadí válkou zničené Evropy
rekapitulujeme příběh milostného
vzplanutí, rozčarování z manželství
a znovu probuzené lásky.
Czech painter and writer Josef
Capek allegedly died in April
1945 in the Bergen-Belsen
concentration camp. Some
witnesses claimed, however, that
they saw him after the war. His
wife Jarmila Capkova set out to
search for him. On the background
of war-shattered Europe we
recapitulate the story of an
amorous affair; disenchantment
brought about by marriage and
newly awakened love.
Ztracen 45
Lost 45
KONTAKT / CONTACT:
Zuzana Bieliková
Negativ
+420 608 141 437
[email protected]
www.negativ.cz
Dokument Andrey Sedláčkové
je portrétem muže, jehož život
byl bohatý na paradoxy, který
vědomě činil ze svého života
drama plné kontrastů, a jenž vždy
jednal podle svého svědomí.
Documentary by Andrea
Sedlackova is a portrait of a man
whose life was rich in paradoxes.
He consciously made his life
a drama full of contrasts and
always followed his conscience.
CZ
FR
2014
72’
DCP
Život
podle Václava Havla
Life According
to Vaclav Havel
87
Koutecky__2015_120x180_
BW_v5.pdf
idf-inz-Íst_Silvr_eM-160x240
-czechdocs.pdf
idf-inz-East_Doc_Platfotm-160x240.pdf
dafilms_inz_120x180
-Daf14-tisk.pdf
ČFC_inz_
120x180_CB.pdf
database clear & empty
loading new base
inz_katalog dok_120x180_bw.pdf
jihlava–czech-docs-industry
120x180.pdf
Accept 62
Adventurer in Film Karel
Zeman 34
Always Together 74
Arts Detective Story, An 63
Back Beat 64
Black Light Theatre, The 7
Buttons of Consciousness 86
Causa Carnivora 20
Cinema, mon amour 23
Climbing Higher 22
Concrete Stories 78
Confidential 9
Czech Country 24
Czech Indian Chief
Miloslav Stingl 41
Dangerous World of Rajko
Dolecek, The 47
Daniel’s World 79
Deadly Enemies 44
Diva (A part of EBU
Challenges) 25
Dream about Kuks 53
Everlasting Grief of
Genocide 56
Family Coming Out 15
Far Beyond the Sun 78
Field Trip 26
Figure Skater, The 69
Film Spa, The 28
Football Inside Out 10
Gadjo 66
Ghosts 85
Girl Power 67
Gospel According to
Brabenec, The 79
Gottland 80
Grumpy – Episode: Tattoo 45
Guard 29
Happy Together 81
Healing Me 37
Into the Clouds We Gaze 82
Into the North 43
Istanbul United 80
Jazz Wars 31
Jiri Kylian 32
Karel Malich – Visionary
in the Age of Reason 33
Kashitu 11
Koudelka: Shooting Holy
Land 68
Landscape with the
Iron Curtain or
Vanished Villages
of Böhmerwald 36
Last Holidays of Jenica
and Perla 50
Lean a Ladder Against
Heaven 83
Lida Baarova – Doomed
Beauty 38
Life According to Vaclav
Havel 87
Long Live Hunting! 82
Lose Moose 57
Lost 45 87
Magic Voice of a Rebel,
The 83
Mallory 39
Manes on the Waterfront 40
Monika Naceva Searching 42
Mr. and Mrs. Johnson 12
My Farm Is My Castle 81
Mystery of Sklep Theatre,
The 54
Old Man And The World,
The 85
Olimpiade 70
Outta Ghetto 6
Parallel Lives 71
Passengers 49
Pavel Wonka Commits
to Cooperate 84
Pepik the Czech Goes
to Poland In
a Quest for Love
of God 8
Phenomenon of the
Czech Design 27
Plan, The 84
President Putin’s Birdie 13
Private Olympics, A 73
Return of the King of
Sumava, The 46
Revolt Against Each
Other 14
Rino 51
Rytmus: The Street
Dream 72
Shots in Miami 59
Sugar Blog 65
Take Me! 16
Through the Forest 21
TRANSit 55
Tribes 35
Upset, Disrupt, Break,
Disturb, Excite 52
Vaccination 48
Vlasov 58
wave vs. shore 86
What to Tell the Kids 30
Projekty dle anglických názvů
Projects by English Title
Akcept 62
Art detektivka 63
Back Beat 64
Causa Carnivora 20
Cesta lesem 21
Cesta vzhůru 22
Cesta z ghetta 6
Cinema, mon amour 23
Concrete Stories 78
Country česká 24
Cukr-Blog 65
Černé divadlo Jiřího Srnce 7
Český Pepík jede do
Polska poznat lásku
k Bohu 8
Daleko za sluncem 78
Danielův svět 79
Diviška 25
Důvěrné 9
Evangelium podle
Brabence 79
Exkurze 26
Fenomén českého designu 27
Filmová lázeň 28
Fotbal naruby 10
Gadžo 66
Garda 29
Girl Power 67
Gottland 80
Istanbul United 80
Jak to říct dětem 30
Jáma 81
Jazzové války 31
Je nám spolu dobře 81
Jiří Kylián 32
Karel Malich – vizionář ve
věku rozumu 33
Karel Zeman - filmový
dobrodruh 34
Kashitu 11
Kmeny 35
K oblakům vzhlížíme 82
Koudelka 68
Krajina se železnou
oponou aneb Zaniklé
obce šumavské 36
Krasobruslař 69
Let viny 37
Lída Baarová – Zkáza
krásou 38
Lovu zdar! 82
Magický hlas rebelky 83
Mallory 39
Mánes na nábřeží 40
Miloslav Stingl, Indiáni ve
městě, indiáni ve
mně jste 41
Monika Načeva hledající 42
Nabručení – díl: Tetování 45
Na Sever 43
Návrat krále Šumavy 46
Na život a na smrt 44
Nebezpečný svět Rajka
Dolečka 47
Očkování 48
Olimpiade 70
Opři žebřík o nebe 83
Pan a paní Johnsonovi 12
Paralelní životy 71
Pasažéři 49
Pavel Wonka se zavazuje 84
Plán 84
Poslední prázdniny Jenici
a Perly 50
Přízraky 85
Ptáček prezidenta Putina 13
Revolta proti sobě 14
Rino 51
Rodinný coming out 15
Rozrušovat, narušovat,
porušovat, vzrušovat 52
Rytmus: Sídliskový sen 72
Sen o Kuksu 53
Soukromá Olympiáda 73
Stále spolu 74
Století Miroslava
Zikmunda 85
Tajemství divadla
Sklep 54
Tlačítka bdělosti 86
TRANSit 55
Věčný smutek
genocidy 56
Velké losování 57
Vlasovci 58
vlna vs. břeh 86
Vojeď mě! 16
Výstřely v Miami 59
Ztracen 45 87
Život podle Václava
Havla 87
Projekty dle českých názvů
Projects by Czech Title
Aussenbergová Ivana 42
Bebrová Jana 8
Benki Artemio 9
Beránek Ondřej 34
Berčík Pavel 83
Bieliková Zuzana 84, 87
Bojar Tomáš 10
Bouček Jaroslav 32
Bureš Marek 73
Bystřičan Ivo 6, 52
Černá Kateřina 39
Diviš Patrick 44
Dlouhý Saša 81
Dvořák Michal 72
Eslam Farid 80
Feglová Janišová Barbara 21
Follová Klára 55
Giurgiu Tudor 23
Hněvsová Kristýna 47
Höferová Monika 11, 69
Holman Danny 46
Holý Zdeněk 8, 79
Horký Petr 85
Hrubý Tomáš 80, 81
Hubáček Jan 62
Hudský Aleš 36, 87
Janatková Veronika 78
Kaboš Michael 85
Kalandrová Pavlína 7, 63
Kastelicová Hanka 24
Kerekes Peter 26
Kirchhoff Robert 31
Klusák Vít 66
Konečný Jiří 74
Koza Petr 13, 40, 54
Krátký Ivo 13, 40, 54
Kubečková Pavla 81, 82
Kubica Petr 35, 41, 57
Kuděla Jan 56
Lhoták Vladimír 50
Lísalová Anna 86
Macola Jan 43, 70
Malatinský Richard 51
Mistríková Zuzana 86
Němec Richard 22
Ostrochovský Ivan 29
Pavlík Vladimír 64
Plewka Petr 22
Polachová Tereza 24, 78
Poláková Jarmila 30, 49
Poláková Lenka 58, 59
Procházka Radim 68
Rebcová Milada 53
Remunda Filip 31, 66, 79
Riley Kateřina 71
Rudinská Libuše 84
Sany 67
Sedláčková Dagmar 47
Sklenář Václav 33
Svatoš Jan 12
Šantavá Martina 25, 27, 45
Ševčíková Jana 83
Šlajer Vratislav 46
Štruncová Martina 16
Tabery Alice 48
Tara Tereza 37
Třeštíková Hana 38
Tuček Daniel 65
Vácha Pavel 15
Volfová Josefa 20
Zima Ondřej 28
Zlatušková Kamila 82
Producenti
Producers
Abrahám Pavel 10, 35
Bajo Saimir 7
Baram Gilad 68
Bartošová Kristýna 47
Belc Alexandru 23
Benki Artemio 9
Beňová Bibiana 85
Bláhovec Bohdan 35
Boršková Jana 49
Bureš Marek 73
Bystřičan Ivo 6, 14, 52
Císařovský Josef 36, 87
Culková Andrea 63, 65
Čákanyová Viera 80
Čálek David 22
Dabrowská Olga 54
Dlouhý Saša 81
Dražan Pavel 13, 59
Drobný Miro 72
Dudinski Natasha 43
Dušek Martin 82
Eslam Farid 80
Filčev Vojtěch 13
Findeisen Lorenz 78
Foukal Jan 24
Gébová Daniela 35
Gogola ml. Jan 26
Hátle Petr 35, 80
Hodan Tomáš 34
Höferová Monika 11, 69
Horký Petr 85
Hubáček Jan 62
Jakubová Klára 71
Janek Miroslav 28, 79
Jirásek Pavel 44
Kaboš Michael 85
Kirchhoff Robert 21, 31
Kisil Aleš 33
Klusák Vít 8
Kohoutová Rozálie 50, 80
Kokeš Lukáš 80
Koudela Aleš 58
Kratochvíl Jaroslav 41, 82
Kratochvíl Tomáš 66
Kubala Martin 32
Kučera Miloslav 53
Kvapil Robin 16
Landa Lukáš 13
Látal Jan 35
Lišková Veronika 79
Macharáček Ivo 27
Mahdal Martin 56
Marková Taťána 30
Menšl Vavřinec 13
Mikulcová Kateřina 15
Miloševič Pauerová Ivana 25
Nvotová Tereza 55
Ostrochovský Ivan 29
Pallotta Tommy 46
Reichová Tereza 48
Remunda Filip 8, 31
Rudinská Libuše 84
Růžička Janek 35
Sany 67
Sedláčková Andrea 87
Skalický Jakub 45
Sommerová Olga 83
Staregová Zuzana 13
Stejskal Jiří 81
Strejcovský Jan 35
Svatoš Jan 12, 20, 57
Ševčíková Jana 83
Šípek Jan 86
Škultéty Vladimír 40
Špátová Olga 78
Štětka Reich Hynek 48
Štrba Martin 86
Tara Tereza 37
Tasovská Klára 80
Tomanová Eva 74
Trejtnar Miroslav 30
Třeštíková Helena 38, 39
Tuček Benjamin 84
Václav Petr 70
Vávra Roman 42
Vodrážka Štepán 35
Volek Jiří 35
Vondrák Jiří 64
Wagner Jakub 51
Waldhauer Olli 80
Wolting Femke 46
Zajíček Jan 35
Režiséři
Directors
Aktuální verzi katalogu
najdete online na
Catalogue is available
online at
Partneři a podporovatelé
Partners & Support
czechdocs.dokweb.net
Czech Docs
2014—2015
Vydává / Publisher
Institut dokumentárního filmu
/ Institute of Documentary Film
Štěpánská 14, 110 00 Praha
www.DOKweb.net
České filmové centrum
/ Czech Film Center
Národní 28, 110 00 Praha
www.filmcenter.cz
Grafický design
/ Graphic design
Bohdan Heblík
Tisk / Print
MS Polygrafie s.r.o.
Náklad / Print run
1000
Katalog vznikl za podpory
/ This catalogue was made
with the support of
Tiráž
Colophone
Download

Czech Docs 2014 - Czech Film Center