www.jabloneckyzpravodaj.cz
OBČASNÍK
ROČNÍK VII
NEPRODEJNÉ
JABLONECKÝ
Z P R AV O D A J
prosinec
2013
Lepší vánoce třeskuté, než tekuté.
Vážení čtenáři,
opět je tu konec roku a zdá
se, že je to jen okamžik, kdy
jsme vám přáli štěstí v tom
přicházejícím roce letošním.
Rok 2014 přinese mnoho změn
v životě společnosti. Mimo jiné
novou vládu, jinou politickou
strukturu a zřejmě i kulturu.
Zda bude líp je dnes těžko soudit, ale věřme, že nebude hůř.
Za redakci vám srdečně
přejeme do roku 2014 zdraví,
štěstí a životní pohodu. Ať se
vám dobře na Jablonecku žije
a katastrofy se vám obloukem
vyhýbají.
Redakce
Z OBSAHU:
Beitl: Racionální program,
pot, krev a slzy
2
Prohlášení
MS Pěnčín ODS k volbám 3
Karty jsou rozdány
4
Miloš Vele: Inventura
na konci roku
5
Má ODS šanci?
6
Beze změn to nepůjde
7
S úřadujícím
předsedou ODS
8
Komentář
bývalé poslankyně
9
Den lidské slušnosti
10
S realitkou nebo bez?
11
ŠETŘÍME ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VYTIŠTĚNO NA RECYKLOVANÉM PAPÍŘE
www.jabloneckatiskarna.cz
ROZHOVOR S PRIMÁTOREM
Beitl: Racionální program, pot, krev a slzy
 Ve volbách do Poslanecké sněmovny
v roce 2006 získala ODS přes 35 % hlasů.
Ve stejných volbách v roce 2013 získala
strana něco přes 7 % hlasů. V čem podle
Vašeho názoru spočívá rozdíl mezi ODS
v roce 2006 a v roce 2013?
ODS roku 2006: Jediná pravicová strana
schopná čelit politice zadlužování, kterou zavedla sociální demokracie v letech
2002–2006. Silná strana, která měla většinu v senátu, ovládla kraje i řadu městských
a obecních zastupitelstev. Bohužel právě
někde tady ve vítězném souboji Topolánek
– Paroubek, začíná přílišné sebevědomí
představitelů ODS přerůstat v aroganci.
Dochází k nabírání černých duší, parcelování moci, přesouvání vlivu a mimo oficiální
stranické struktury. Všechno je ukryto pod
výsledky vítězných voleb.
ODS roku 2013: Jedna ze dvou pravicových stran – v parlamentních volbách
ta méně úspěšná. Stále disponuje svými
poslanci, senátory, primátory, starosty,
zastupiteli a především dvacetitisícovou
členskou základnou. Na pozadí ekonomické
krize ODS nedokázala obhájit ekonomické
reformy za období Nečasovy vlády. ODS
znechutila své voliče přístupem ke zvyšování daní, koaličními i vnitřními skandály. Pravicoví voliči se obracejí k novým volebním
subjektům. Voliči levice jsou radikalizování
ekonomickou situací – to platí pro celou Evropu. Po prohraných volbách ODS připravuje
restart strany.
 Jednou ze základních funkcí politické
strany je výchova budoucí politické elity.
Jak se dle Vás ODS tohoto úkolu zhošťuje? Nebo jak by měla? Co může dnes ODS
nabídnout nově vstupujícím členům?
Řečeno volně slovy státníka – racionální
program, pot, krev a slzy. Jinak především
síť místních sdružení, která dává šanci zapojení do komunální politiky. Právě na této
úrovni mohou noví členové zjistit, jak vlastně politika v naší republice reálně funguje.
Především rozdíly mezi realitou a virtuálním
pseudopolitickým světem prezentovaným
tištěnými i elektronickými masmédií. A potom také poznat ty racionálnější rozdíly mezi
komunální, krajskou a republikovou úrovní.
 Členové ODS jsou novináři často dotazováni na to, co by se mělo ve straně stát,
aby se vrátila na pozici silné pravicové
strany. Občanští demokraté se ve svých
odpovědích opakují ve slovech návrat
ke kořenům a k důvěryhodnosti, očištění
se a sebereflexe. Co konkrétního tato
slova podle Vás znamenají?
ODS utrpěla obrovskou ztrátu důvěry.
Cesta k jejímu získání je v sjednocení, poučení se z vlastních chyb a návrat k práci
pro naše kmenové voliče – podnikatele
STRANA 2
a živnostníky. Návrat ke kořenům pro mne
znamená vrátit principy, na kterých byla
strana založena před touhu být za každou
cenu u moci. Nezadlužená budoucnost,
efektivní stát, svoboda jednotlivce a solidarita zodpovědných jsou pojmy, na kterých se
musí lámat budoucí koalice.
regiony územně stanoveny tak, aby byly přibližně stejně silné, docházelo by na kongresech
ke skutečné soutěži kvality kandidátů. Nikoli
k dohodě silných – my vám podpoříme Pepu
a vy nám Frantu, ostatní nám mohou vlézt
na záda. Opisem krajské struktury má ODS
tento gen destrukce v systémovém základě.
 Z různých stran zaznívá názor, že vedení ODS ztratilo kontakt se svou členskou
základnou a málo komunikovalo s komunálními politiky. Souhlasíte s takovou tezí? Jak by měla vypadat komunikace mezi
vedením ODS a členskou základnou?
Stoprocentní souhlas. Struktura ODS
v průběhu posledních deseti let zdeformovala v cosi jako firmu s celostátní působností, kde vedení směrem dolů posílá pokyny,
očekává výsledky a k sobě nechává proniknout pouze poslušné hlasy. Vedení ODS
se tak odtrhlo od reality a zpětné vazby ze
zdola z členské základny. A dolní vrstvy díky
tomu mohly jen těžko plnit svůj základní
úkol – získávat hlasy voličů.
Výkonná rada sestavená pouze ze zástupců přibližně stejně silných regionů, předsedy a jednoho místopředsedy by mohla být
funkčním tělesem k řízení ODS.
Ještě jednodušším způsobem by bylo
úplné narovnání delegátských systémů
– za každý region stejný počet delegátů
na kongres i do výkonné rady. K tomu obsazovat odborné sekce skutečnými odborníky.
 Občanští demokraté si budou v lednu
příštího roku volit nové vedení. Koho
byste navrhl na post předsedy a prvního
místopředsedy strany? Z jakých důvodů?
Obecně v úvahu připadají primátoři velkých měst nebo pánové Fiala, Kožušník,
Zahradil. Rozhodně ne členy bývalého grémia, které pokládám za přímé spoluviníky
současné situace. Potřebujeme člověka,
který si rychle vybuduje respekt a důvěru.
Osobnost, která má k tomu profesní předpoklady a je schopna postavit novou strukturu strany za náklady, které jsou zlomkem
původních.
 Měly by se dle Vašeho názoru změnit
Stanovy ODS, například způsob volby
volených orgánů či nominační proces?
Pakliže ano, jakým způsobem?
ODS je, stejně jako krajská struktura ČR,
nastavená proporčně špatně. Pokud by byly
 Je podle Vás pro ODS relevantním problémem tzv. kmotrovství a klientelistické
sítě? Pokud ano, jak podle Vás tento
problém vznikl a jak mu můžou občanští
demokraté čelit?
Tento problém je a bude problémem
všech stran držících v rukou reálnou moc
a prohlubuje se s tím, jak dlouho se ta moc
drží. Především ODS jako strana podnikatelů, by si měla do čela dávat vyprofilované
lidi, finančně zajištěné a politicky zkušené.
Problém s korupcí lze vyřešit pouze tak, že
se sníží objem přerozdělovaných peněz. Ať
peníze zůstávají tam, kde byly vytvořeny.
Ať peníze zůstávají tam,
kde byly vytvořeny.
 Jak jste během poslední volební kampaně do Poslanecké sněmovny přispěl
k zisku voličské přízně?
Jako primátor se snažím v našem městě
posazovat procesy, které z krátkodobého
i dlouhodobého pohledu přispějí k rozvoji
našeho města. Především zodpovědnou
rozpočtovou politiku. A snažím se s těmito
kroky co nejvíce seznamovat občany. Jsem
si jist, že se máme čím pochlubit.
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – PROSINEC 2013
ROZHOVOR S PRIMÁTOREM
 Jakou roli dle Vašeho názoru sehrála
v sérii vnitrostranických krizí ODS média?
Pokud se přenesu přes ignoraci výsledků
vládnutí ODS například v makroekonomice,
tak největší zklamání jsem zažil při červnovém puči. To, jakým způsobem média skočila na připravený formát spiknutí Nečas,
Nagyová – tři poslanci – Rittig a Janoušek,
bylo bezprecedentní. Z konspirativního
propojení kdekoho s kdekým nám pomalu
zbývá jediný pevný bod – premiér měl poměr s vedoucí kabinetu. A kmotři si v klidu
jezdí jachtami a čekají, až jim policie přinese
zpátky zabavené zlato. Jsem zvědavý, jakým
způsobem budou výsledky práce vyšetřovatelů medializovány.
Konkurent je pro mě
někdo, s kým si mohu
porovnávat své postupy
a výsledky, někdo kdo
mě nutí k neustálému
zlepšování.
 TOP 09 je bývalý koaliční partner, za jehož ekonomické i sociální reformy nese
mnohdy vládní odpovědnost ODS. Stejně
tak sbírá hlasy potenciálních voličů ODS.
Je dle Vás pro ODS strana TOP 09 více
konkurent nebo koaliční partner?
TOP 09 je strana, kterou ODS vytvořila
v době Topolánka a Dalíka. Znechucení
voliči se přesunuli, k subjektu, který pro ně
byl přijatelný. Dnes oba oslovujeme velmi
podobnou skupinu voličů a tím si konkurujeme. To ale neznamená nic negativního. Konkurent je pro mě někdo, s kým si mohu porovnávat své postupy a výsledky, někdo kdo
mě nutí k neustálému zlepšování. Pokud je
konkurence férová, potom je můj konkurent
i můj potencionální koaliční partner.
 Program Strany svobodných občanů lze
považovat za ideově příbuzný programu
ODS. V minulosti žádná významná spolupráce mezi oběma stranami nevznikla.
Dovedete si představit předvolební koalici se Svobodnými? Za jakých okolností by
taková i jakákoli jiná spolupráce mohla
probíhat?
Svobodní mi jsou programově docela
sympatičtí. Vnímal jsem je zpočátku jako
projekt Václava Klause – takové »Klausovce«. Dnes je jasné, že se jedná o samostatný projekt a je jen na nich, aby se více
prosadili. Úplně nechápu, jaká by měla být
významná spolupráce mezi dvěma v podstatě konkurenčními stranami a co by měla
přinést předvolební koalice. Určitě potencionální koaliční partner – tady platí to, co výše
pro TOP 09.
 Mezi voliči ODS se objevuje názor,
že kromě několika osobností ve straně
chybí důvěryhodné tváře. Naopak angažmá některých bývalých poslanců a ministrů je pro ně důvodem volit jinou stranu.
Jak by se dle Vás měl zachovat člen
ODS, který z jakéhokoli důvodu ztratil
důvěru občanů? Je podle Vás správné,
že např. znovu kandiduje v komunálních
či parlamentních volbách? Jak by se měla
ODS zachovat k těm členům, které voliči
ve volbách »vykroužkovali«?
ODS má ve svých dvacetitisících členech
naprostou převahu slušných a poctivých
lidí. Úspěšných primátorů, starostů a zastupitelů na všech úrovních politiky. Troufám si
tvrdit, že nejvíce ze všech politických stran.
Je jen na nás abychom tyto lidi dokázali
podpořit a dali jim důvěru. Termín ztráty
důvěry »z jakéhokoli důvodu« je nepřijatelný
pro paušální vyřazení kohokoli. Je na posouzení každého zvážit svou situaci. A je
na struktuře ODS v oblastech a místních
sdruženích, aby uměli správně rozhodnout.
Mediální kausy nemohou rozhodovat
o tom, kdo je poctivý a kdo ne, ale jejich vliv
je potřeba brát velmi vážně.
Máme převahu slušných
a poctivých lidí.
 ODS má v podvědomí některých voličů
nálepku strany podnikatelů. Čím je to dle
Vás způsobené? Jak se lze takové nálepky
zbavit?
Chtěl bych spíše doufat, že výše uvedené
skupiny ODS pořád považují za svou kmenovou stranu.
ODS je pravicová strana a podnikatelé
a živnostníci jsou lidé, kteří se rozhodli
postarat sami o sebe, případně dát práci
i dalším lidem, to znamená postarat se
i o ně. Jsou to lidé, kteří tvoří hodnoty, platí
daně a jsou základem celé ekonomiky. Lidé,
kteří se nezříkají odpovědnosti za sebe i své
zaměstnance. Lidé, kteří chtějí od státu,
aby si plnil pouze své hlavní povinnosti
a nekomplikoval jim život. Logicky by měli
patřit k našim voličům a my bychom na to
měli být hrdi.
ODS ale musí zastupovat všechny lidi,
kteří pracují, a práci vnímají jako přirozenou součást života. Měla by se starat, aby
prostředky vytvořeny těmito lidmi nebyly
nespravedlivě přerozdělovány a aby člověk,
který celý život pracuje a chová se zodpovědně, na tom nebyl stejně nebo podobně
jako lidé, kteří se chovají opačně. To není
asociální, ale spravedlivé.
Autorkou otázek směřovaných k primátorovi Ing. Petru Beitlovi je studentka
politologie na Fakultě sociálních
studií Masarykovy univerzity
Karolína Vaverková.
Prohlášení MS Pěnčín ODS k volbám
Vážení voliči ODS. MS ODS Pěnčín, Vám
všem, kteří jste se rozhodli volit ODS v předčasných volbách, děkuje za podporu. Děkujeme Všem, kteří nepodlehli vlně populismu, slibům a receptům na rychlé vyřešení
problémů, jak ekonomických, tak bohužel
i morálních, kterými si Česká republika prochází. S velkou pokorou, tváří v tvář volebním výsledkům, které jsou výraznou
prohrou ODS, nám nezbývá než postupně
svojí prací na politické mapě České republiky, Vás přesvědčit o správnosti pravicové
politiky. ODS dnem voleb čeká tvrdá a mravenčí práce, v opětovné získání důvěry
voličů. Za Jabloneckou oblast můžeme
prohlásit, že již od neúspěšných krajských
voleb je upřímná a poctivá snaha jít cestou
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – PROSINEC 2013
očištění politiky ODS od všech nešvarů ,
kterých se ODS dopustila. Na Pěnčínsku tím
spíše, že MS Pěnčín má vlastní zkušenost
s lidmi, kteří chtěli využít členství v ODS jen
jako výtah k funkcím, bez opravdové důvěry
v pravicovou politiku. Tato země, kraj a obec
potřebuje ke své existenci Vaše daně. ODS
potřebuje poctivé, schopné a čestné členy
i voliče. ODS o tyto voliče bude usilovat, aby
mohla na všech úrovních samosprávy prosazovat pravicovou, spravedlivou a sociální
politiku v tom nejčistším smyslu slova. Pravicová politika je totiž mnohem sociálnější
a spravedlivější než ta levicová.
Lidé, na které chce ODS při prosazování své politiky sázet, musí mít především
u ODS jistotu podpory a zastání. Věříme,
že na Jablonecku takové zástupce v ODS
máme, jak se ukázalo v počtu preferenčních
hlasů, které jste těmto našim kandidátům
dali. Ještě jednou Vám za tyto hlasy děkujeme a slibujeme, že vyvineme maximální
úsilí, aby jste nemuseli své volby v budoucnu litovat.
Na Pěnčíně volilo ODS celkem 78 lidí. A to
v dnešní situaci, ve které se nacházíme,
není málo. Pokud máte zájem podporovat
pravici nebo se podílet formou členství
v ODS na dění věcí veřejných v obci, kraji či
ČR, jste vítáni.
Přejeme všem krásné prožití svátků vánočních a dobrý a úspěšný rok 2014.
Za MS ODS Pěnčín
Richard Hübel, předseda MS
STRANA 3
KAREL DLOUHÝ
Karty jsou rozdány
Volby skončily a ODS v Libereckém kraji
nemá poprvé v historii svého poslance
a pro jabloneckou organizaci může být
jen opravdu slabou útěchou, že voličská
podpora na Jablonecku byla výrazně
vyšší než v ostatních oblastech. S předsedou jabloneckého oblastního sdružení
Ing. Karlem Dlouhým jsme si povídali
o příčinách a důsledcích výsledků voleb,
ale také o tom, co znamenají
pro budoucnost.
 Zisk ODS v celorepublikovém průměru
se blížil k osmi procentům. V Libereckém
kraji jí voliči přisoudili necelých sedm
procent. Na Jablonecku to bylo necelých
devět procent (8,83 %) a v Jablonci
samotném 9,55 %. Dvě až tři procenta
nad celostátním průměrem, není žádná
bomba, ale aspoň něco. Co ty si o tom
Karle myslíš?
No opravdu to žádná bomba není a navíc
jablonecký výsledek na celostátním propadáku nic neznamená. Myslím, že o těch
příčinách neúspěchu už bylo řečeno mnohé
a předpokládám, že řada kritických slov
zazní zejména na lednovém kongresu. Mohl
bych tady mluvit o tom, že vůči našim kandidátům je to nespravedlivé, protože doplatili
na vládní působení ODS. Myslím si, a přednostní hlasy voličů mi dávají za pravdu, že
jsme na Jablonecku vyslali do voleb kvalitní
kandidáty. V krajském měřítku se nejlépe
umístil doktor Vít Němeček, na druhém
místě doktorka Ivana Weberová a třetí byl
primátor Petr Beitl. Náš starosta Smržovky
Marek Hotovec skončil na šestém místě
a příčku pod ním obsadila Hana Moudrá,
která byla lídrem kandidátky. Nemáme se
za co stydět.
 Kde jsou podle tvého názoru příčiny tak
špatné pověsti, kterou ODS nyní má?
Je jich celá řada a ani nevím, kde začít.
Řadu chyb jsme udělali sami a naše oblastní rada na mnohé problémy v minulosti
poukazovala. Příliš jsme ustupovali našim
koaličním partnerům ve vládě a to až tak, že
náš volební program se stal nenaplněným
slibem. Tím jsme ztratili podstatnou část
voličské základny, náš program respektive
vládnutí bylo nemastné – neslané. Když
se zeptáte kteréhokoliv občana, co ODS
udělala za posledních šest let vládnutí, tak
si pouze vzpomene na negativa a kauzy,
na nic pozitivního. Ale to, že na vládnoucí
stranu se vždy nalepí kariéristi, kteří ji zneužijí pro své cíle jednak politické, jednak
STRANA 4
ekonomické je běžné a stává se to všem
vládnoucím stranám. Ale ne každá strana
na tento nešvar reaguje stejně. Bohužel pro
své vnitřní rozpory jsme se s těmito nešvary
nevypořádali tak, jak by si to naši voliči
zasloužili. A ti nám to pak vrátili ve volbách.
My a já osobně jsme se pokoušeli na toto
poukazovat, napsali jsme několik dopisů
grémiu a výkonné radě i předsedovi Petru
Nečasovi osobně. Při několika setkáních,
když k nám do Jablonce přijel, jsme si vyměnili názory a je fakt, že nám mnoho problémů vysvětloval. Také proto si nemyslím,
že bylo těch chyb nějak dramaticky hodně,
spíš jsem přesvědčen, že nebyla snaha to
trpělivě a srozumitelně vysvětlovat. Každá
reforma přináší názorové střety, vždy je
kritizována, že měla být provedena jinak,
jindy, v jiné oblasti… prostě každá taková
činnost je značně nepopulární a znamená
ztrátu bodů.
 Přesto ale pád vlády nesouvisel
s žádnou reformou a TOP 09 vyšla
z voleb výrazně lépe.
Jistě, to je další z příčin. Já některým věcem nerozumím. Když si srovnám korupční
kauzu Davida Ratha a aféru kolem Jany
Nagyové – Nečasové, tak si nemůžu pomoc,
ale ta druhá mi připadá nicotná ve srovnání s tím, co se děje kolem Davida Ratha.
Přesto ve Středočeském kraji zvítězila opět
ČSSD, což se dá přeložit i tak, že tamním
voličům asi korupce nevadí.
Topka těží z popularity Schwanzenberga
a byla trochu v zákrytu za premiérem ODS,
který má hlavní odpovědnost. Na tom nic
nemění fakt, že například problematické
sKarty zavádělo Ministerstvo sociálních
věcí, v jehož čele stál ministr z TOP 09,
Dr. Ing. Jaromír Drábek, shodou okolností
z Jablonce nad Nisou. O jeho náměstkovi,
kterého si přivedl z Hospodářské komory
ČR, Bc. Vladimíru Šiškovi ani nemluvě. V čele financí stál Miroslav Kalousek a kritika
na jeho kroky byla velmi silná. Je trochu zá-
hada, že veškeré negativní dopady sklidila
ODS v takové míře. Ale ať již je to jakkoliv, toto je prostě realita a nemá cenu spekulovat.
 Dobře, pojďme trochu do budoucnosti.
Nemáš obavy, že propad popularity bude
mít vliv i na komunální volby?
Zdravý rozum velí, že by to spolu souviset
nemělo. Komunální záležitosti jsou místní
a vždy záleží na konkrétní situaci. Naši
starostové, například Petr Polák v Tanvaldě,
Jindra Kvapil v Koberovech nebo Marek Hotovec ve Smržovce nejsou ve funkci krátce
a za řádku let si občané ověřili jejich schopnosti, slušnost a vidí, že jim na jejich městě
či obci skutečně záleží. Stejně dobře si vede
Jarda Zeman v Albrechticích, kterého místní
znají, a má jejich důvěru. Nemyslím si, že by
je všechny občané přestali volit, protože si
náhle uvědomili, že jsou v ODS.
Myslím, že v Jablonci za našimi zastupiteli, primátorem a jeho náměstky je vidět dobrá práce. Ať už vezmu snížení stavu úředníků, úspory v rozpočtu, odkoupení akcií JTR
a další záležitosti, všechno to svědčí o tom,
že ODS jedná rozvážně, odpovědně a efektivně. Pokud se voliči rozhodnou pro jinou
volbu, mělo by to být racionální rozhodnutí
a nikoliv jen emotivní vyjádření naštvanosti.
 No a jak vidíš jednání o vládě a co nám
to přinese?
Je logické, že vláda vznikne a začne fungovat. Co přinese je ve hvězdách a nedovedu vůbec odhadnout, jak si bude počínat.
ANO tvrdí, že je pravicové, ČSSD je levicová
a KDU-ČSL středové. Zřejmě i vládní prohlášení bude středovým kompromisem a nedají se očekávat zásadní změny.
Dá se také očekávat série střetů v zásadních otázkách. Andrej Babiš je zaměstnavatelem a jistě nebude ochoten připustit
zdražení práce, Bohuslav Sobotka je levicový politik, takže jeho řešením bude vyšší
zdanění, zvýšení minimální mzdy a tedy
i zdražení práce.
Obecně si myslím, že se nic podstatného
nezmění. Na politické scéně nebude klid,
bude i nadále docházet ke střetům ve sněmovně, stále se bude řešit dokola korupce
a stále, dokud budou existovat dotace,
bude hodně těch, kteří z nich budou chtít
uloupnout pro sebe. Myslet si, že se po volbách něco změní, je bláhovost. Nezmění-li
se systém, nemůže se změnit nic podstatného, výměna lidí to nevyřeší.
 To je hodně skeptický pohled…
Ne, to je realistický pohled. Z mého pohledu chybí celospolečenská diskuze nad
současným ústavním systémem. Měla by se
provést inventura a přehodnotit množství,
funkce a pravomoci jednotlivých institucí.
Změnit volební systém, který bude generovat silné, jednobarevné a akceschopné
vlády. ODS by se nyní měla soustředit právě
na silná témata a začít tolik potřebnou
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – PROSINEC 2013
MILOŠ VELE
diskuzi. Také by se měla vrátit ke svým základům, základům pravicové strany a začít
sama od sebe, třeba tím, že slovo je potřeba
držet a ne za nízké prebendy jednotlivců se
držet koryt hlava nehlava. Věřím, že s volební katastrofou ODS dojde k tolik potřebným
změnám, které nám vrátí zpět ztracenou
důvěru voličů. Bohužel to bude proces dlouhodobý a velice bolestný.
 Zřejmě hodně o dalším směřování
napoví lednový kongres ODS a uvidíme,
kdo stane v čele strany.
To nepochybně bude první vykročení
a doufejme, že bude pravou nohou. Teď je
ale adventní čas, proto chci všem čtenářům
popřát pěkné svátky, veselého Silvestra
a hlavně ať se v příštím roce vše daří.
 Díky za rozhovor.
Vážení občané, milí čtenáři.
Jménem oblastního sdružení ODS Jablonec nad Nisou
Vám děkujeme za přízeň a podporu v roce 2013.
Vážíme si hlasů, které jste nám odevzdali při volbách,
a děkujeme za Vaši důvěru.
Přejeme vám hodně štěstí, zdraví
a dobré pohody v roce 2014.
Ing. Karel Dlouhý, předseda OS ODS Jablonec nad Nisou
Ing. Petr Beitl, primátor města, krajský zastupitel
Jaroslav Zeman, senátor za Jablonecko a Semilsko
Edvard Kožušník, poslanec Evropského parlamentu
Mgr. Vladimír Kordač, manažer OS ODS Jablonec nad Nisou
Vladimír Kordač
Miloš Vele: Inventura na konci roku
Máme konec roku a to je čas pro malé
zamyšlení. Jsou to téměř na datum tři
roky, kdy se 11. listopadu 2010 konalo
ustavující zastupitelstvo a kdy jsem i já
usedl do své funkce, tehdy místostarosty
města Jablonce.
Tři roky je již dostatečná doba na to,
aby člověk mohl rekapitulovat, zda jeho
angažmá bylo úspěšné a zda se mu podařilo naplnit jeho očekávané cíle. Stále více
známých lidí se mě ptá, zda bych do toho
šel znovu, proč jsem vlastně šel do politiky,
a je pravda, že jsem tím přerušil svůj, možná
i úspěšný profesní život. A možná nejčastěji
padá dotaz: „Půjdeš do komunální politiky
znovu?“
Odpovědět si na položené otázky je těžké. Vstoupit do politiky, třeba i na úrovni
komunálu, skutečně vnímám jako velký
kus dobrodružství. Vždyť politická scéna
v této zemi je lidmi vnímána jako jedna
velká žumpa a já se jim nedivím. Upřímně
s trochou nadhledu je všem zřejmé, že není
málo těch, kteří si z »politiky« udělali své živobytí, ztratili úplně soudný pohled na svět
a pokud někdy vydržíte poslouchat jejich
zdatné projevy, tak zjistíte, že život běžného
člověka je o něčem úplně jiném. Kontakt
s realitou se často vytrácí. Mnoho nových
takzvaně »čistých«, co do politiky vstoupili,
se brzy ušpinili. Nemálo je i těch, kteří své
nekalé úmysly a činy maskují tím, že se
pasují do role bojovníků proti korupci, jíž se
poté sami dopouštějí.
Pokud takto vnímáte svět okolo sebe
a neztratili jste soudnost, tak si musíte říct,
proč vlastně do této žumpy lezete, a zda to
máte lidsky zapotřebí. To vychází z druhého
pohledu, který říká, že není všechno jen
špatné, daří se dobré věci a za ně je potřeba
bojovat. Stojí to za to.
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – PROSINEC 2013
V neposlední řadě platí argument, že budou-li slušní lidé na veřejný život rezignovat,
pak vytvoří prostor právě těm, co si chtějí
dělat z veřejného života byznys na úkor
všech ostatních.
To, že se s různými prapodivnými praktikami potkáte i na půdě města Jablonce, je
také pravda. Uvedu jeden příklad ze života.
Navštívil mě v mé kanceláři jeden jablonecký podnikatel s tím, že volby v roce 2010
mu přerušily pravidelný přísun veřejných
zakázek a že mi dává měsíc, abych vše
napravil, jinak proti mně spustí kampaň,
která mě zničí. Nepodlehl jsem, a vše bylo
spuštěno tak, jak sliboval. Vše jsem ohlásil
orgánům činným v trestním řízení, předal
důkazy o šířených pomluvách a po více než
roce není žádný výsledek. Pak se člověk
ptá, komu vlastně policie slouží. Vyšetřovatel mi jen sdělil, že pokud jdete do politiky,
musíte s tím počítat a dokonce mi okopíroval judikaturu nejvyššího soudu, kterou pro
toto zdůvodnění použil. Opravdu má cenu
v tomto prostředí ještě za něco bojovat…
Nyní k našemu Jablonci. Jednu pozitivní
zprávu o otevření prodejny OBI v Jablonci
doplnila negativní o chybějícím chodníku,
po kterém se tam dostaneme. Pro mě zcela
nepochopitelně v letech 2009, tedy v době
vydání stavebního povolení, nikdo z úřadu,
a to jak z řad kompetentních úředníků, tak
ze strany volených a odpovědných za tento
rezort, nevnesl připomínku, kde je chodník.
Řešit tuto situaci je dnes složité, ale i přesto
řešení hledáme. Po jednání s vlastníkem
areálu jsme připraveni tento chodník vybudovat, bohužel i za cenu úhrady z našeho
rozpočtu. Ale co teď zbývá, bez chodníku to
opravdu nejde.
Osobně jsem velmi spokojen s tím, že se
povedlo vybudovat nové onkologické pracoviště v areálu nemocnice. Další radostí
je dokončení komunikace 5. května, čemuž
předcházela komplikovaná dohoda s majiteli bývalého mléčného baru, vypořádání
s manželi Musilovými, demolice objektu
a dostavba ulice. Rekonstrukce zchátralé
smuteční síně na městském hřbitově je
bonbonkem na konec a jsem opravdu spokojený, že máme důstojné místo pro poslední rozloučení s našimi nejbližšími. Je to jen
část mých cílů a jsem rád, že se to povedlo
a že moje práce má opravdu smysl.
Za dveřmi je rok 2014 a já vám chci slíbit,
že budu společně s kolegy pracovat ve prospěch města a jeho občanů stejně jako
dosud. Pojďme prožít v poklidu konec roku
stávajícího a vánoční svátky a pojďme věřit,
že se dá ledacos dělat a mnohé změnit.
Přeji vám všem hodně štěstí, zdraví a lásky do nového roku, pevné nervy a alespoň
trochu víry v to, že bude líp.
Ing. Miloš Vele
Náměstek primátora města Jablonec n. N.
STRANA 5
PETR FIALA
Má ODS šanci?
V pondělí 25. listopadu zavítal
na pozvání předsedy oblasti
mezi jablonecké členy ODS
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.,
o kterém se často hovoří jako o možném
předsedovi strany. Oblastní sněm jej
ke kandidatuře vyzval a tak využívám
příležitosti zeptat se na jeho pohled
ke směřování ODS.
 Pane profesore, ODS je po sněmovních
volbách v krizi a není málo těch, kteří
v její přežití nevěří. Jaký je váš názor, má
strana vnitřní sílu k restartu a návrat
do pozice hegemona na pravici, jímž dříve
byla?
Svým vstupem do ODS a prací na její
obnově se snažím ukázat, že v budoucnost
ODS věřím. ODS je dnes ve velmi složité
situaci, kdy je poprvé ohrožena její pozice
v českém politickém systému. Toto ohrožení
nás ale nesmí ochromit, musíme ho spíše
vzít jako šanci pro nový začátek. Samo to
ale nepůjde, bez hluboké proměny a také
bez aktivity členů ODS na všech úrovních se
silnou stranou znovu nestaneme.
 Můžete stručně popsat důvody, které
vedly k současné krizi důvěry v ODS?
Nechci být ten, kdo vstoupí do strany
a začne kázat, co a jak má být. Nicméně, situace je bohužel taková, že není čas
na zdvořilosti. Ostatně vím, že vysvětlení
příčin a ukázání cesty ven ode mě členové
ODS žádají.
Příčin dlouhodobého poklesu ODS je
mnoho. Možná to bude znít paradoxně, ale
největší problém ODS je, že přestala v mnoha směrech fungovat jako politická strana.
Úspěšná politická strana musí v demokratickém systému naplňovat určité funkce.
Nejčastěji se uvádějí čtyři: vymezení politických cílů, které jsou založeny na idejích
a programatice; prosazování zájmů svých
voličů; mobilizace a socializace občanů
především při volbách; a rekrutování a získávání elit a úsilí o podíl na moci. ODS v posledních letech neměla jasně stanoveny
ideově ukotvené politické cíle srozumitelné
STRANA 6
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D.,
LL.M., je český politolog,
univerzitní profesor
a politik, od 2. května 2012
do 10. července 2013 ministr
školství, mládeže a tělovýchovy
v Nečasově kabinetu, od října
2013 poslanec Poslanecké
sněmovny PČR a dále bývalý
rektor a prorektor Masarykovy
univerzity v Brně. Od 7. listopadu
2013 je členem Občanské
demokratické strany. Ve své
vědecké práci se specializuje
na srovnávací politologii
a evropskou politiku.
členům a voličům, dlouhodobě ztrácela celé
voličské skupiny, přestala dobře fungovat
vnitřní komunikace apod. Kromě toho se
pro řadu lidí, včetně vlastních členů, stala
symbolem – ať už právem či neprávem
– ideově vyprázdněné politiky preferující
ekonomické zájmy. I proto je poškození její
»značky« tak rozsáhlé.
ODS přestala
v mnoha směrech
fungovat jako
politická strana
 Členem strany jste krátký čas, což
může být pro vás jako potenciálního
předsedu handicapem. Vnímáte to také
nebo považujete svůj odstup
spíše za výhodu?
Obecně by to byla nevýhoda, ale v mém
případě je to přece jen trochu jinak. ODS
mě před lety nominovala do rady Ústavu pro
studium totalitních režimů a koneckonců
na pozvání premiéra z ODS jsem byl i členem poslední politické vlády. Ale především
s ODS v ideové rovině spolupracuji od první poloviny 90. let, moje veřejné postoje
k různým klíčovým událostem kolem ODS,
od tzv. sarajevského atentátu, přes opoziční
smlouvu, až po vládní krize ODS jsou veřejně známy. S ODS jsem byl v jejích těžkých
chvílích, i když jsem nebyl členem strany.
Kdo se zajímá o pravicovou politiku, tak to
ví. A vědí to tedy i členové ODS.
 V návaznosti na předchozí otázku se
chci zeptat na vaši znalost prostředí.
Jedna věc je politika strany a druhá
její vnitřní život a diskuze. Často se
hovořilo o odtržení vedení od členské
základny a nesrozumitelnosti stranické
politiky. Máte konkrétní představu
jak zintenzivnit komunikaci mezi
vedením a řadovými členy? Uvažujete
o nějakých změnách vnitrostranické
struktury?
V prvé řadě musíme aktivovat členskou
základnu, zjistit jejich postoje a názory
a společně tak definovat základní směřování strany. Nicméně některé věci jsou
jasné. Personální obměna vedení nestačí.
Musíme upevnit a vyjasnit programatiku,
tak aby odpovídala moderní pravicové
straně, byla srozumitelná a byla sdílena
členy strany. A potřebujeme také provést
organizační (strukturální) změny, které
na jedné straně posílí akceschopnost
širšího vedení strany a současně posílí vnitrostranickou komunikaci a větší vliv členů
na politiku ODS. Mám zcela konkrétní
představu, předpokládám, že o ní budeme
uvnitř strany diskutovat, abychom dosáhli
co nejlepšího výsledku.
 Teď trochu odbočím k současnému
stranickému systému u nás. Jako
politolog jistě máte názor na vhodnost
současného uspořádání. Například
váš kolega profesor Miroslav Novák
upřednostňuje většinový volební systém,
který by vedl k menší fragmentaci
politického spektra a umožnil
jednobarevné akceschopné vlády.
Jaký je váš názor?
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – PROSINEC 2013
PETR KARÁSEK
Beze změn to nepůjde
Situace, v níž se ocitla česká politika,
je do značné míry způsobena nevhodným
volebním systémem. Nemůžeme sice říci,
že je obecně lepší poměrný nebo většinový
systém, ani některá z jeho variant, ale můžeme tvrdit, že některé systémy jsou více
či méně adekvátní vzhledem ke struktuře
společnosti. Stabilita, předvídatelnost dalších kroků státu, kontinuita v rozhodování
politiků a představitelů státu, důvěra státu
k občanům, živnostníkům a podnikatelům,
jasná a stabilní pravidla pro všechny a omezený prostor pro korupci jsou hodnoty, které
dokáže zajistit jen silná a akceschopná
vláda. A tu současný volební systém není
schopen v našich podmínkách dlouhodobě
vyprodukovat – máme ideově nesourodé
vlády, složené z nejméně tří subjektů, se
slabou většinou. To snižuje kvalitu politiky
a posiluje nespokojenost občanů. Proto
někteří politologové, a patřím k nim také,
už nejméně patnáct let doporučují jeho
úpravu: buďto přechod na většinový systém
nebo alespoň posílením většinových prvků
v poměrném systému, což je asi realističtější varianta.
 Rok 2014 je za dveřmi, tak se chci
zeptat na váš odhad vývoje u nás.
Vznikne a udrží se vláda Bohuslava
Sobotky a jakou roli bude hrát
prezident Miloš Zeman?
Na rozdíl od pana prezidenta nejsem
prognostik a při tolika neznámých jen stěží mohu další vývoj předvídat. Je to o to
složitější, že v Poslanecké sněmovně jsou
nové subjekty, jejichž politické jednání nelze
dopředu určit. Nicméně se domnívám, že
posledními událostmi oslabený prezident
nebude mít možnost vzniku vlády v čele
s Bohuslavem Sobotkou zabránit. I pro
ODS je lepší, aby zde byla politická vláda
levice, než prodlužování současného stavu
s vládou, která postrádá jakoukoli legitimitu
a jen prodlužuje hlubokou krizi českého
politického systému. Všimněme si ovšem
síly levicové koalice, která se projevila při
volbách vedení Poslanecké sněmovny. Nečekají nás lehké roky.
 Na závěr, co byste vzkázal naším
čtenářům do nadcházejícího období?
Nerad něco vzkazuji, tak snad ke čtenářům budu mít jen jednu prosbu. Nerezignujte, nepropadejte depresi ze situace ODS
a české politiky. Máme možnost situaci
změnit. Nestane se to ale žádným zázrakem, ale společným postupem členů ODS.
Pojďme se o to pokusit.
 Děkuji za rozhovor a přeji úspěšný rok.
Vladimír Kordač
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – PROSINEC 2013
Rozhovory s Petrem Karáskem jsme vedli poslední dobou spíše
na témata přírodovědná, stavařská, nebo hudební a jen občas,
většinou po nějakých volbách, si na něj připravím pár otázek
na témata politická. Tuším totiž, že jeho odpovědi nebudou
vyhýbavé a mohly by čtenáře zajímat.
 Petře, zajímalo by mě tvoje hodnocení
výsledků letošních předčasných voleb.
Viz rozhovor s tebou v roce 2012 po krajských volbách. Jen ti to znovu přečtu. „Nemyslím si, že ODS ztratila pravicové voliče.
Naopak, ti voliči ztratili pravicovou stranu.
Pravicová strana ve vládě totiž nezvyšuje
daně. Podporuje podnikání a netrestá je
zvyšováním nutných nákladů a administrativy – naprostým výsměchem živnostníkům
je nutnost odvést DPH a v případě přechodu
na paušál daň z příjmu i z neuhrazených
faktur. Snižuje náklady státu, který neutrácí
zbytečně a už vůbec ne schválně zbytečně.
Nedovolí vytvářet temný prostor pro různé
nepravosti a odklánění. Nepřipustí sociální
korupci vybraných zájmových skupin, jejichž
vynucované nároky pak hradí z prostředků
od těch nevybraných a z daní od všech
občanů, o (ne)reformách zdravotnictví a důchodové ani nemluvím. Na ministry vybírá ty
nejlepší dosažitelné odborníky a ne univerzální manažery“. Situace se ale dále spíše
zhoršovala a výsledek je 7 %. V Jablonci
tedy 9,5 %. Ze 45 % v roce 2006.
 V těchto volbách nejvíc ztratily obě
ještě nedávno hlavní strany – ODS
i ČSSD. Kde vidíš příčinu?
Jsou složitý a rozhádaný. Nevím, jestli
ve své složitosti ještě funkční. Když vidíš 9 lidí, co uměj udělat celostátní kampaň a mají
výsledek jako celá ODS, co s tím? Ty stranické mechanismy od místních organizací
přes oblasti, regiony až do úrovně celostátní
produkují různé spory. Hlasující většina je sice demokratická, ale mnohdy inscenovaná.
A jsou-li výsledkem demokratického procesu v pravicových stranách vlády z let 2006
a 2010, tak jsme tam, kde jsme.
 Ta nová hnutí se ale asi nějak
rozpadnou, jako VV a budeme svědky
stejného scénáře, nemyslíš?
To nevím. Rozhodování v malém počtu
shodně naladěných lidí je vždy jednodušší,
stačí, když těch pár desítek poslanců bude
(něco) držet pohromadě. Je jich koneckonců
méně, než např. členů místního sdružení
nějaké strany ve městě naší velikosti.
 Pokud vznikne koalice ANO,
ČSSD, KDU-ČSL, bude mít 111 hlasů
ve sněmovně. To je dobrý základ, ale
Nečasova vláda měla základ 118 a jak to
dopadlo. Bude tato vláda stabilní?
To je jiná otázka. Bez změny volebního
systému podle mě neřešitelná. Ale nemys-
lím si, že se na tu změnu najde potřebná vůle a většina. Nenašla se nikdy v posledních
třeba 15 letech, když to začal být problém.
Sice by systém změnit šel, ale žádná strana
neví, jak dopadne příště a nechce si uškodit, lepší něco, než nic. Ale zkusit by se to
mělo, náznaky o většinovém systému, přímé volbě zaznívaly i od dalších stran či hnutí, tak snad si to po volbách taky nerozmyslí.
 Můžeš ty změny přiblížit?
Volební obvody po zhruba 50 tisících obyvatel, z nich většinovou volbou vzejde jeden
poslanec, může být za nějakou stranu, hnutí
nebo taky nemusí, v parlamentu pak vzniknou kluby podle stran nebo nějakého světového názoru. Stejný jednokolový systém ale
ve dvojnásobných obvodech i do Senátu,
podobný úměrně velikosti jednotlivých krajů
v krajských volbách. Ještě lépe Senát zrušit
a kraje taky. Kdo bude špatnej nebo křivej,
tak ho příště lidi nezvolí. Stranicky pak
1 volební obvod = 1 organizační jednotka
= 1 potenciální poslanec a nad tím jen
poslanecký klub, kongres z předsedů těch
obvodů a nějaké malé celostátní vedení
a servisní centrum. V komunálních volbách
by pak zastupitelstva měla tvořit skupina
kandidátů podle počtu zastupitelů (v Jablonci například třicet) s největším počtem
hlasů, bez těch dnešních přepočtů.
 Jsou tedy podle tebe strany přežitek?
To vůbec ne. Nic proti stranám jako nositelkám názorů a idejí, naopak. Ale z té
strukturní a procesní stránky by to podle
mě pomohlo vnitřnímu fungování a snad by
to pomohlo vrátit i důvěru nečlenů = voličů
ve veřejnou činnost a politiku.
 Za rok budou komunální volby, jak ODS
dopadne v Jablonci?
Těžká otázka, ale říkáš za rok. Loni a letos proběhlo hodnocení tzv. pravicové politiky na krajské a hlavně centrální úrovni
jako výsledek vývoje od roku 2006. Ta
místní úroveň je přece jen úplně něco jiného. Personálně i zaměřením činností. Já to
pamatuju aktivně od roku 1998 a nevím
v Jablonci o jediném skutečném průšvihu,
švindlu, skandálu. Spíš vidím opravené centrum města, kulturní a sportovní nabídku,
ze které si může vybrat každý, tisíce tun
odklizeného sněhu v nejvýše položeném
městě této velikosti v Evropě, fungující
infrastrukturu a celkem úspěšné zvládání
provozních problémů. Tak nestahujme kalhoty, když brod je ještě daleko.
-vlkSTRANA 7
MARTIN KUBA
S úřadujícím předsedou ODS
Úřadující předseda ODS
MUDr. Martin Kuba přijal pozvání
předsedy jablonecké oblasti Ing. Karla
Dlouhého a přijel na sněm do jablonce
nad Nisou. Využil jsem příležitosti, abych
mu položil několik otázek k aktuální situaci, v níž se občanští demokraté
nyní nachází.
 Pane předsedo, připomínám, že
v Jablonci jste byl naposledy letos
9. dubna v den svých čtyřicátých
narozenin. Přijel jste tehdy na pozvání
senátora Jaroslava Zemana ještě jako
ministr průmyslu a obchodu. Napadlo
by vás tehdy, že mohou v Česku nastat
takové politické turbulence, jichž jsme
byli svědky? Nemyslím jenom pád vlády,
ale spíše možnost dlouhodobé existence
prezidentské vlády bez důvěry a následný
volební propadák.
Takový vývoj asi nepředpokládal nikdo.
Aféra spojená s policejním zásahem na Úřadu vlády byla obrovskou ranou pro celou
ODS. Přišla navíc nešťastně ve chvíli, kdy
se po prezidentské volbě opět začaly preference ODS vracet směrem k patnácti
procentům. Volební propadák ODS pak byl
jen výsledkem řady chyb, kterých se v ODS
v posledních letech dopustila. Cesta ven
z této situace nebude jednoduchá. Ve společnosti se nyní zcela zhroutila pravolevá
osa a úspěch slaví populistická hnutí bez
jasného ideového zařazení. A v tuto chvíli
se dá jen těžko odhadnout, jestli je to jev
dočasný, nebo dlouhodobý.
 Výsledek voleb má jistě mnoho příčin
a nemáme zde prostor se jimi podrobně
zabývat, ale v čem podle vás spočívá
výrazně lepší zisk TOP 09 ve srovnání
s ODS? Zejména s ohledem na to,
že Topka měla ministry v rezortech
spojených s nepopulárními reformními
kroky, například sKarty ministra práce
Drábka, zvýšení DPH motivované
ministrem financí Kalouskem… Je to
špatnou mediální prezentací ODS nebo
vidíte příčinu jinde?
Rozhodně ano. ODS měla premiéra, a tudíž nesla za činnost vlády před voliči největší odpovědnost. A mediální komunikace
týmu P. Nečase nebyla dobře nastavena,
aby toto zvládla. Reformy a kroky ministrů
STRANA 8
za TOP 09 se dotkly spíše voličů levicových. Voličům topky dokonce nevadilo ani
zvýšení daní, které Miroslav Kalousek prosadil a které zasáhlo především voliče naší
strany. My jsme na jaře přišli s několika
návrhy na podporu podnikatelů, živnostníků
i ekonomiky jako takové, a preference nám
začaly stoupat. Řadu z těch návrhů topka
v koalici účelově smetla ze stolu. Z mého
pohledu pak dostala ODS dvě zásadní rány, které se podepsaly na tom tragickém
výsledku. Kromě již zmíněného pádu premiéra také potopení stojedničky opět poslanci
ODS, což bezprostředně vedlo k předčasným volbám.
 Dnes musí ODS získat zpět důvěru
voličů. Jak se vy stavíte k nominaci
profesora Petra Fialy na post předsedy
ODS?
Profesor Fiala má moji jednoznačnou
podporu. Poznal jsem ho jako kolegu ve vládě a poté i jako lídra jihomoravské kandidátky. Musím říct, že je to naprosto autentický
pravicový konzervativní politik, který jako
málokdo umí precizně formulovat své politické myšlenky jak slovem, tak písmem. Jako jeden z nejrespektovanějších politologů
velmi dobře dokáže analyzovat současnou
politickou scénu, její kritická místa, a dokáže také dobře definovat pozici ODS na tomto
poli. Během své kariéry prokázal, že vedle
akademické práce dokáže velmi dobře řídit
i větší subjekty jako ministerstvo školství,
které dal do pořádku po experimentech Věcí
veřejných, nebo Masarykovu univerzitu, jíž
byl rektorem. To, že v minulých letech nebyl
aktivním politikem ODS, vnímám dokonce
jako jeho výhodu. Není spojen s minulostí
a může do vedení ODS přinést nový vítr
a konsensus, který často v minulých letech
citelně chyběl.
 V minulosti byla ODS vyčítána
určitá těžkopádnost a bezvýraznost.
Jaký je váš názor na návrhy Jaroslava
Kubery a dalších na omezení počtu
místopředsedů a členů výkonné rady?
Podobně jako kolega Kubera si myslím,
že by struktura ODS měla po dvaceti letech
projít určitou úpravou. Se svým návrhem
v nejbližší době seznámím grémium strany.
S kolegou Kuberou se shoduji, že by mělo
dojít k proměně struktury výkonné rady,
aby se stala orgánem akceschopnějším
a dostála svému názvu výkonná. Naopak
si nemyslím, že by zúžení počtu místopředsedů přineslo kýžený efekt. Pokud má
kolega Kubera pocit, že při dnešním počtu
5 místopředsedů je jejich volba výsledkem
zákulisních dohod, nechci ani domýšlet, co
by se dělo, kdyby se ten boj zúžil na pouhá
dvě místa.
 Nedávno jsem zaznamenal návrh, aby
do stranických funkcí mohli členové
kandidovat pouze na tři volební období,
která jsou v ODS dvouletá, aby tak
docházelo k častějším generačním
obměnám. Myslíte si, že by takový model
přispěl k oživení ve strukturách strany?
Tento návrh jsem ještě nezaznamenal,
ale ano, umím si představit, že budeme
diskutovat o každé variantě. Průchodnosti
stranických struktur by to jistě prospělo.
Na druhou stranu by bylo nutné takový
návrh velmi dobře promyslet, protože každé takové striktní omezení by mohlo být
v některých případech kontraproduktivní.
Například bude-li zvolen předseda, který za dva roky dovede stranu k vítězství
ve volbách, stane se premiérem, čtyři roky
povede úspěšnou vládu a znovu vyhraje
volby, by pak podle takového pravidla musel
na funkci předsedy strany rezignovat, což
nemá úplně logiku.
 Na sněmu jste hovořil o úsporných
opatřeních v rámci krizového řízení
strany, která se musí vypořádat se
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – PROSINEC 2013
I VA N A W E B E R O VÁ
Komentář bývalé poslankyně
ztrátou příjmů za mandáty. Jak se
o těchto krocích bude jednat uvnitř
strany a neovlivní to její chod?
ODS byla po řadu let zvyklá na velmi
nadstandardní příjem za získané mandáty.
Tomu také odpovídala šíře manažerské
sítě. Je jasné, že se současným příjmem
strany nebude možné tak rozsáhlou strukturu ufinancovat a bude muset dojít k jejímu
zeštíhlení. Na druhou stranu, abychom byli
upřímní, současná manažerská síť je hrubě
naddimenzovaná a přesahuje potřeby strany. Vím, že každé zeštíhlování je bolestné,
bude bolestné i v jižních Čechách, kde jsem
předsedou, ale prostě se s touto situací budeme muset nějak vyrovnat.
 Mediální politika ODS byla terčem
časté a do jisté míry jistě oprávněné
kritiky. Kroky vlády nebyly dostatečně
a srozumitelně vysvětlovány. Sdílíte tento
názor a zabýváte se řešením problémů
v této oblasti?
Já jsem jako první místopředseda měl
k mediální prezentaci ODS opakovaně výhrady a předsedovi jsem je také pravidelně
sděloval. Bohužel, Petr Nečas si mediální
politiku strany vymínil do své výlučné kompetence. Snažili jsme se mediální politiku
dělat alespoň na ministerstvu průmyslu
a jsem přesvědčen, že jsme špatnou práci
neodvedli. Myslím, že ministerstvo průmyslu bylo po dlouhé době vidět i slyšet, a za ty
necelé dva roky i bez skandálů.
 Pane předsedo, co byste závěrem
vzkázal naším čtenářům?
Především bych jim rád popřál všechno
nejlepší, hodně zdraví a úspěchů v nadcházejícím roce 2014. Pokud jsou zároveň
i sympatizanty ODS, tak také pevnou víru
a trpělivost, kterou bude naše strana potřebovat, pokud se budeme chtít opět vrátit
na politické pozice, které nám v minulosti
patřily.
 A úplně poslední otázka: budete
kandidovat na některou funkci ve vedení
strany?
Již jsem byl některými sdruženími vyzván ke kandidatuře na místopředsedu
strany. Pro mě je klíčové, bude-li zvolen
předsedou strany Petr Fiala. Pokud bude
předsedou on a bude mít zájem, abych byl
jedním z místopředsedů strany, rád se budu o tuto pozici ucházet. Spolupráce s ním
je něco, co by mne ve vedení ODS opravdu
lákalo. Pokud by zvolen nebyl, pak bych
své další angažmá ve vedení ODS velmi
zvažoval.
 Děkuji za rozhovor a přeji dobrý rok
2014.
Vladimír Kordač
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – PROSINEC 2013
Ohlédnutí
za volbami,
aféry prezidentské
vlády a návrat
komunistů
Porážka ODS. ODS prohrála drtivě volby, tentokrát už se voliči opravdu naštvali
(poslední kapkou pro mnohé byla zřejmě
kauza Nagyová včetně trafik pro exposlance) a svůj hlas dali někomu jinému. A i když
vyhlídky nebyly po pádu vlády a hlavně jeho
důvodech nijak příznivé, takový volební propad očekával jen skutečný pesimista. Příčin
je samozřejmě celá řada (nepopulární reformy, ústupky od programu), ale tou hlavní
podle mého názoru zůstává nedůvěryhodnost strany a některých jejích představitelů.
Pevně doufám, že tento více než varující
volební výsledek povede k opravdové vnitřní
obrodě strany, jejích struktur a jejích demokratických principů. Co bude nyní členská
základna, ale i voliči sledovat, je to, jak bude
probíhat a s jakým výsledkem dopadne lednový kongres. Zda budou do vedení zvoleny
osobnosti s jasnou vizí, které jsou morálními autoritami a mají manažerské schopnosti anebo jestli to budou dohodnuté figurky
s prázdnými frázemi.
Prezident a jeho vláda. Dalším poraženým v uplynulých volbách byli Zemanovci.
Myslím, že se o to přičinili sami jejich ministři, kterých je v této »provizorní« »úřednické«
vládě mnoho a také »nadstranický« pan prezident, jehož jméno mají v názvu. Ani o panu
prezidentovi sužovaném stálými »virózami«
a zákeřným psem shrnujícím mu v noci koberce, ani o vládě, o jejímž nemandátu toho
bylo napsáno již mnoho, by asi nemělo cenu
se více rozepisovat. Jsou tu ale přeci jen
věci, které zmínit musím.
Tedy současná vláda bez jakéhokoli mandátu už úřaduje více než 5 měsíců a kdoví,
jak dlouho ještě bude, vzhledem k liknavému tempu, s jakým nově zvolené strany
vyjednávají o příští koalici. A že se tato vláda
v demisi vůbec neomezuje na udržovací
funkci, to je také zřejmé. Naposledy je to výměna na postu policejního prezidenta. Toho
současného, kterého chce ministr v demisi
Pecina vyměnit, si přitom pochvaloval i šéf
Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu s tím, že mohou vyšetřovat i politické
kauzy. To se asi právě nehodí.
Obrana nakupuje už zase přes prostředníky. Starosti si nedělá ani ministr
obrany v demisi Vlastimil Picek. V klidu a téměř stranou zájmu médií ministerstvo obrany opět nakupuje materiál přes prostředníky. Je mi líto, že taková informace zapadla
v záplavě mnoha méně významných zpráv.
Hospodářské noviny asi před měsícem
informovaly o tom, že se armáda znovu rozhodla najmout si prostředníka. Firma Zenit,
která je propojená s firmou Omnipol Richarda Hávy, přítele Miroslava Kalouska, pro
ni má zajistit servis šesti záchranářských
vrtulníků Sokol za 240 milionů korun. Stroje
bude udržovat polský výrobce PZL-Swidnik,
Zenit má zakázku jen koordinovat. Podle ministra obrany v demisi Picka Poláci přímou
spolupráci odmítli a firmu Zenit si sami vymínili. Firma PZL-Swidnik ale naopak tvrdí,
že byla připravena zajistit servis i nepřímo,
ministerstvo se ovšem rozhodlo pro Zenit.
Zajímavé. Je vidět, že i jeden z nepopiratelných úspěchů Nečasovy vlády, který ušetřil
státu miliardy korun a který celou dobu ležel
v žaludku pana exministra Kalouska, vzal
za své.
Vláda bez mandátu odsouhlasila
nákup budovy za 300 milionů. Další
kauzou, která hodně rychle zapadla, bylo
rozhodnutí současné vlády koupit budovu
na pražské Letné pro potřeby sídla Úřadu
práce ČR za 300 milionů korun od společnosti s anonymními akciemi, která ji nedávno od předchozího vlastníka koupila za 140
milionů korun. Tak by se dalo pokračovat
dále, třeba rozhodnutím nakoupit pro vládu
automobily za stamiliony bez výběrového
řízení a jinými. Vzhledem k povolebnímu
puči v Sociální demokracii, kdy byla sice
vzpoura lidí z okolí Michala Haška brzy odhalena a plán pana prezidenta na ovládnutí
této strany patrně prozatím překažen, však
došlo k dalšímu zpomalení povolebního
vyjednávání a tak nám prezidentská vláda
vydrží patrně ještě nějaký ten pátek.
Komunista ve vedení Sněmovny
a zrušení lustračního zákona. V posledním listopadovém týdnu se sešla nová
Sněmovna a zvolila si své vedení. Poprvé
od roku 1989 v jejím čele stanul představitel komunistické strany. Zároveň se ČSSD
a ANO, pro jejíhož předsedu je to podmínka
sinae qua non, aby se mohl stát ministrem,
(vzhledem k tomu, že se na Slovensku soudí
o to, zda byl nebo nebyl veden ve svazcích
StB po právu a že to pro něj podle tamějších
informací nevypadá dobře) chystají podpořit
návrh komunistů na zrušení lustračního zákona. To je sice, vzhledem ke skutečnosti,
že mnozí konfidenti vesele podnikají a zasahují do politiky ať již oficiálně či neoficiálně,
spíše věcí symboliky, ale myslím, že v dnešní době symboliky velice potřebné. Pokud
jsou nyní ochotni pro potřebu pana Babiše
hlasovat s komunisty, pro které je zrušení
lustračního zákona rituální záležitostí, nabízí se otázka, pro co budou ochotni hlasovat
příště.
JUDr. Ivana Weberová
STRANA 9
NEZISKOVKY
Jablonečáci nejsou lhostejní!
A to je dobře. S dobrým pocitem sleduji,
jak se v Jablonci celoročně spousta lidí
zapojuje do různých sbírek, beneficí, dobročinných akcí, rozvíjí se dobrovolnictví, pracuje se s dětmi a mládeží, ale i s dospělými,
kteří z různých důvodů svůj život nezvládají.
Samozřejmě, že je to nadstavba k tomu, jak
funguje sociální politika státu a je důležité,
aby byla přijímána efektivní systémová
opatření v této oblasti, stále je co zlepšovat.
Ale to, že jsou lidé solidární k druhým je
známkou určité vyzrálosti společnosti a lidé
ve vyspělých státech berou jako přirozenou
součást svého občanského života pomáhat
dle svých možností a schopností.
V poslední době jsem měla příležitost zúčastnit se benefičního koncertu na podporu
jablonecké Diakonie, která poskytuje terénní pečovatelskou službu seniorům a provozuje nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Kruháč, a dále pak koncertu na podporu
azylového domu Naděje v Jablonci, kde
pomáhají lidem v nepříznivé sociální situaci.
Přišlo hodně lidí, vládla tam příjemná nála-
da a všichni jsme si užili vystoupení všech
účinkujících a přispěli tak na dobrou věc
a odcházeli s pocitem, který se nedá ničím
nahradit.
Velkou radost mi udělalo pozvání na akci
Cirkus Kruháč, kde právě děti z nízkoprahového zařízení měli možnost předvést to, co
během tříměsíčního tréninku nacvičily (tanec, žonglování, muzicírování). Vystoupení
bylo mimořádně povedené, děti si to užívaly
a moc pěkně se k sobě chovaly. Na tomto
projektu se podíleli dobrovolníci z žonglér-
ského sdružení Fireshow JBC, kteří trpělivě
s dětmi nacvičovali, pracovníci Kruháče
a vstřícně se zachovali i provozovatelé klubu
Woko, kde akce probíhala. Všem patří velký
dík, projekt obsáhl významný preventivní cíl
– ukázat dětem, které nedisponují prostředky a jsou třeba v nelehké životní situaci, jak
je možné trávit volný čas. Myslím, že to, co
ty děti během běhen vystoupení prožily,
v nich zanechá stopu, ve mně tedy určitě
veselý obličej.
Příležitostí, jak pomoci, je v Jablonci dost,
stačí si jen najít takovou, která nás osloví
a můžeme konat.
Protože se blíží Vánoce, což je doba, kdy
si možná víc než jindy uvědomujeme, že
ač vše není dle našich představ, tak je to
pořád ještě »dost dobrý« na to, abychom
nerezignovali na skutečné hodnoty a něco
pro to dělali.
Pohodové Vánoce a vše dobré v roce
2014!
Marcela Höferová
členka MR ODS
Den lidské slušnosti
Cílem projektu, který chce občanské sdružení Kultura pro všechny realizovat, je
pozitivně ovlivnit názor spoluobčanů na mravy. Jednatel sdružení Václav Samek pro
Jablonecký zpravodaj k tématu řekl: „To znamená, že bychom chtěli spolupracovat se
všemi lidmi, kterým je slušnost nejdražší hodnotou a kteří se neztotožňují se současným
trendem prosazování egoismu. Jsme přesvědčeni, že slušných lidí je v naší společnosti
většina a lze z ní tedy odstranit neetické jevy. Touhu žít ve slušné, morální společnosti,
by lidé neměli mít skrytou ve své duši, ale hlasitě ji dávat najevo. Nestačí být sám slušný.
Je nutné veřejně dát najevo nesouhlas se všemi škodlivými projevy nemorálnosti a žádat
jejich odstranění. A zároveň projevovat úctu lidem, kteří žijí čestně, poctivě a vyzývat
ostatní, aby následovali jejich příkladu.“ Podle Samka je nutné, aby se této iniciativy
chopili všichni občané našeho státu.
 Václave, nebude projekt vašeho
sdružení jen další proklamací nějakých
osobností, jak tomu již několikrát bylo?
Nevyhledáváme ikony slušnosti, které by
se prezentovaly jako příklad čisté morálky
a mentorovaly. Často slýchám argument, že
za úpadek mravů si můžeme sami. Souhlasím s dovětkem, že ale každý občan jiným
způsobem. Někdo tak, že páchal trestné
činy. Jiný podváděl v malém. Nebo mlčky
snášel prezentaci nemorálního chování
v médiích (bulvár), prováděnou tak, že veřejnost byla ovlivňována k toleranci, ba obdivování neetického způsobu života. Ale je také
množství lidí, kteří za každých okolností žili
kultivovaně, poctivě a čestně. Když jsme si
tedy údajně mravy sami jako celek pokazili,
pojďme si je také jako celek napravit. Pojďme se tohoto úkolu zhostit bez ohledu na to,
jakého jsme politického smýšlení, zda jsme
věřící či ateisté, zda jsme mladí, nebo staří.
Svůj názor by měl vyjádřit zřetelně každý
občan. Ani společenské postavení, sociální
STRANA 10
stav, ani politika nesmí být důvodem nečinnosti a pasivního přihlížení k projevům jakékoli neetičnosti ve společnosti. Odhodlání
ke zlepšení mravů musí projevit i ti, kteří se
v životě dostali do křížku se slušností. Proto
nikomu, kdo bude návrh na zlepšení mravů
podporovat, neberme právo na slovo, neumlčujme jej tím, že mu vyčteme minulost.
Soustřeďme se na to, že ale budeme nekompromisní ke každému novému projevu
nepoctivosti, že budeme veřejně a masově
žádat slušné jednání i na těch nejvyšších
místech, usilovat o potírání kriminality, korupce a dalších společnosti škodících jevů.
 Působí to, teď se omlouvám za ten
výraz, trochu jako snílkovské přání.
Myslíš, že je reálné něco takového
v dnešní době prosadit?
Samozřejmě chápu, že to takový dojem
může budit. Nezastírám, že to bude nesnadné. Budeme k tomu potřebovat podporu, spolupráci a pochopení spoluobča-
nů, pracujících na všech postech v médiích
a iniciativu významných osobností, jejichž
názoru lidé dbají. Proto se nebudeme vyhýbat součinnosti politiků, ovšem bez přihlédnutí na jejich příslušnost ke konkrétní
straně. Tato občanská iniciativa zůstane
a musí zůstat apolitická. O dobré mravy
se musí usilovat v jakékoliv společnosti,
za jakéhokoliv systému. Je to záležitost
veřejná a závisí na ní, jak šťastný bude život lidí v naší zemi. Stejně tak očekáváme
součinnost církví.
 Co vlastně má být cílem tohoto
projektu?
Těch cílů je víc a jde spíše o určitý posun
ve společnosti a zdůrazňování toho podstatného, tedy slušnosti všude a ve všem,
ve všech patrech společnosti a ve všech
rovinách. Symbolickým, nikoli však konečným cílem projektu je vyhlášení celonárodního Dne lidské slušnosti. Ten bude
vyhlášen na slavnostním koncertu v Praze,
za účasti významných osobností a odborníků na etiku.
Vyhlášení Dne lidské slušnosti bude předcházet propagace etických myšlenek, názorů historiků a filozofů nejen z poslední doby,
ale i z uplynulých staletí, počínaje antikou.
Využijeme prostor na sociálních sítích internetu a věříme, že najdeme pochopení
v médiích.
Máme v plánu uspořádat celonárodní
anketu, s cílem získat přehled o většinovém
názoru na společenskou morálku.

JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – PROSINEC 2013
NEZISKOVKY
 Uspořádáme společně s občanským
sdružením La Sophia prezentační koncerty
Dne lidské slušnosti. Na návrh zakladatelky
a předsedkyně správní rady La Sophia Yvetty Blanarovičové, se tyto koncerty uskuteční
v Praze a Brně, dle finančních možností
i v Bratislavě. Proběhnou na profesionální
úrovni. Chováme k La Sophii velkou sympatii a úctu. Je to jedna z neušlechtilejších
a nejpoctivějších iniciativ, podporujících rozvoj talentovaných dětí v hudbě a ve sportu,
kladoucí důraz na kultivovanost. Proto tyto
koncerty uspořádáme zároveň jako benefiční koncerty ve prospěch La Sophia.
 Nedomníváš se, že se váš projekt bude
křížit s jinými:
My směřujeme k ambicióznímu plánu ty
aktivity propojit a plánujeme spolupráci
s podobnými projekty. Avšak jen s takovými, které slušnost propagují kultivovaně
a nevměšují se do politiky. Rádi bychom se
spojili například s občanským sdružením
Česká konference, které reprezentují pánové Zdeněk Mahler, Alfred Strejček a další.
 To, o čem mluvíš, znamená velké
množství práce a času. Jak to chcete
zvládat?
Během následujícího roku zvedneme
úroveň naší práce z amatérské na profesionální. Nadále ji ale budeme dělat z přesvědčení, ne za plat. Naším prvořadým
úkolem je shánění peněz na realizaci. To leží
na bedrech našeho sdružení. Jsme malá,
nezisková organizace, ale pevně věříme, že
najdeme podporu široké veřejnosti i v tomto
problému a tolik potřebnou a důležitou věc
zrealizujeme. Veškerou práci děláme dobrovolně, tedy zdarma. Rádi. Jsme si vědomi,
že termíny všech akcí závisí právě na získání finančních prostředků.
 Tak to je nezáviděníhodný úkol. Tak ať
se to podaří.
Děkuji. Věřím, že ano. Nyní jde především
o nastolení významné veřejné debaty, tedy
celonárodní diskuze, zaměřené na nápravu
mravů. Autorem názvu Den lidské slušnosti
a celého projektu je naše občanské sdružení
Kultura pro všechny a na našich webových
stránkách (www.kpvjbc.estranky.cz) naleznou zájemci další informace. Přeji všem
čtenářům krásný rok 2014.
redakce
S realitkou nebo bez?
Dnešní realitní trh je v České republice
velice živelný a neregulovaný. V podstatě
každý, kdo se naučil číst a psát, může podnikat jako makléř. Tím je do značné míry dáno,
že ne všichni budou seriózní a samozřejmě
platí, že všichni chtějí vydělat.
Prodáváme-li nějakou nemovitost, pak
to zpravidla neděláme často a chybí nám
zkušenosti. Není divu, že máme oprávněnou obavu, že »naletíme«, realitní kancelář
nás chce »oškubat« a bojíme se, že svůj
domek, pozemek nebo byt prodáme příliš
levně. Na druhé straně chceme mít peníze
co nejdříve a tak nechceme cenu nesmyslně nadsadit. Nelehké zvažování nám
ještě komplikují známí, kteří nás od prodeje
prostřednictvím realitky zrazují a na druhé
straně nás reklamy masírují, abychom profesionální služby využili.
Co s tím? Když chceme prodat auto,
přemýšlíme podobně. Buď si dáme inzerát
a čekáme nebo navštívíme pár autobazarů
a pro některý se rozhodneme. První cesta
znamená, že budeme čekat na zájemce,
auto předvádět sami a v případě úspěchu
nás čeká vyřizování převodu, sepisování
kupní smlouvy a další »papírování«. Autobazar za nás formální záležitosti vyřídí, auto
vystaví a o vše se postará. S realitami je to
podobné. Vydáme-li se vlastní cestou, čekají na nás různá úskalí. Musíme nastudovat
veškeré právní postupy ohledně vkladu
do katastru nemovitostí, sepsání smlouvy,
notářské úschovy platby a velmi podstatné
úhrady daně z převodu nemovitosti. Ani
po úspěšném prodeji nemáme vyhráno, pokud nám smlouvu nesepsal erudovaný právník a může nastat řada nepředvídatelných
problémů. Také kupující nese riziko, pokud
kupuje nemovitost přímo od prodávajícího.
Jen těžko si totiž může ověřit úhradu daně
z převodu nemovitosti, a pokud to neudělá,
pak riskuje, že prodávající nezaplatí a ručitelem se stává právě nabyvatel nemovitosti.
Pak je možné, že zaplatíme několik desítek
tisíc navíc. Prodej prostřednictvím realitní
kanceláře je tedy bezpečnější.
Jenomže jak poznat, zda je či není námi
vybíraná realitní kancelář důvěryhodná?
A je lepší uzavřít výhradní smlouvu s jedinou nebo zadat prodej více společnostem,
aby si konkurovaly? Odpovědi se budou
různit podle toho, na koho narazíme. Jedni
nám budou tvrdit, že je lépe zadat prodej
více realitkám a ať se snaží. Makléři nám
budou tvrdit, že jen ta jejich společnost je
nejslušnější a postará se o naše záležitosti
nejlépe. Je nutné vědět pár základních věcí.
Ano, realitka si bude chtít z naší nemovitosti
ukousnout stejný díl, jako stát. Stát pro nás
v této věci nic neudělá, jen na nás pošle
finanční úřad a vypočítá penále, nezaplatíme-li včas. Realitní společnost pro nás může udělat mnohem víc. Především musíme
vybrat takovou, která nemá jen lokální působnost a obchoduje dlouhodobě na celém
trhu, a co je podstatné: má dobré reference
a je členem Asociace realitních kanceláří
České republiky. To nám dává možnost
obrátit se na ARK ČR v případě závažného
pochybení konkrétní kanceláře.
My jsme jejím klientem, a proto vyžadujme kvalitní služby. Tady je potřeba poznamenat, že výhradní smlouva klientům
garantuje kvalitnější servis a rozšířené služby. Většinou je makléř povinen každý týden
konzultovat stav nabídky, počet návštěv naší nabídky na realitních serverech, sestavit
podklady pro platbu daně, úhradu poplatků
při vkladu do katastru či ověřování podpisů.
Mýty a fakta. Častým mýtem je ten, že
se realitní makléř nebude o naší nemovitost starat. Naopak, makléř žije z provize
a teprve zrealizovaný obchod znamená
výplatu odměny. Mylná je také představa,
že nás chce na ceně »natáhnout« a prodat
pod cenou. Pokud je správně nastavená
provize v procentech z realizované ceny, pak
provize roste s rostoucí cenou a jen blázen
by si krátil svůj příjem. Pokud nám makléř
radí nasadit určitou výši prodejní ceny, pak
je možné si jí ověřit srovnáním podobných
nemovitostí v daném regionu. Většinou se
dá spolehnout na zdravý úsudek praktika,
který doporučuje rozumnou cenu. Jeho
i náš zájem je, aby se nemovitost prodala
za »dobrý peníz« a rychle. Realitní kanceláře
zpravidla mají databázi klientů, kteří mají
konkrétní požadavek a shání určitou nemovitost, proto mají i větší šanci najít nám
brzy kupce.
Nový rok bývá obdobím, kdy se po vánočním lenošení lidé rozhodují prodávat a nakupovat. Pokud mezi ně patříte, pak pečlivě
rozvažujte a zvažte všechny argumenty.
Doporučuji nezávisle navštívit několik realitních kanceláří, zjistit si podmínky, nechat
si vše důkladně vysvětlit a teprve potom si
vybrat tu, která je nejdůvěryhodnější. Neukvapte se a hlavně zvažte rizika prodeje
bez realitky. Snaha ušetřit se někdy velmi
prodraží!
Martin Švarc
finanční poradce
Jabloneck ý zpravodaj: informační ob č asní k pro ob č any reg ionu Jablonecka. V ychází v nákladu 23 0 0 0 ks . Zdarma. Č e ská p o š t a zaji š ťuje rozno s do domácno s tí
v J a b l o n c i n a d N i s o u . K d o s t á n í v s í d l e r e d a k c e a n a i n f o r m a č n í c h s t ř e d i s c í c h R y c h n o v ě u J a b l o n c e n a d N i s o u , S m r ž o v c e , Ta n v a l d u a D e s n é .
V y d á v á : o b č a n s k é s d r u ž e n í J a b l o n e c 2 0 1 0 , o . s . I Č : 2 8 5 5 7 2 8 0 s e s í d l e m K o m e n s k é h o 2 3 / 7, 4 6 6 0 1 J a b l o n e c n a d N i s o u . V y d á v á n í p o v o l e n o M i n i s t e r s t v e m
k u l t u r y Č R p o d r e g i s t r a č n í z n a č k o u M K Č R E 176 0 4 . S í d l o r e d a k c e : K o m e n s k é h o 2 3 / 7, J a b l o n e c n a d N i s o u . Š é f r e d a k t o r M g r. V l a d i m í r K o r d a č , t e l . 6 0 3 4 8 9 9 3 4 .
In te r n e t w w w. j a b l o n e c k y z p r avo d a j .c z , e - m a i l : r e d a kc e @j a b l o n e c k y z p r avo d a j . c z . Inze r c e te l e fo n 4 8 3 319 6 8 5, e - m a i l : i n z e r c e @j a b l o n e c k y z p r avo d a j .c z .
Ti skne: Jablone cká ti skárna, Po dhor ská 22, Jablone c n. N. (w w w.jablone ckati skarna.cz), Mís to v ydání Jablone c nad Ni s ou, pro sine c 2013. Z a uveřejněné
tex t y, p o ku d n e j s o u dí l e m č l e nů r e d akc e, n e s o u o dp ově dn o s t j e ji c h au to ř i . N e ozn a č e n é p ř í s p ěv k y j s o u dí l e m r e d akc e .
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – PROSINEC 2013
STRANA 11
EVROPSKÝ PARLAMENT
Jablonečtí odstartovali Edu
V pondělí 25. listopadu členové jablonecké ODS opět navrhli europoslance
Edvarda Kožušníka jako svého kandidáta voleb do Evropského parlamentu.
Bruselští poslanci jsou vnímáni jako
politici odtržení od dění na domácí
politické scéně. Byl jsem zvědav, jak
Edvard vnímá problémy ODS a do jaké
míry vidí »pod pokličku«. Proto jsem
své otázky směřoval právě
do této oblasti.
 Edo, je ODS »na odpis« nebo má šanci
na přežití?
Já vidím situaci ODS optimisticky, ale je
potřeba zabrat a mnoho věcí změnit. ODS
má za sebou takřka čtvrtstoletí tradice,
úspěchů i průšvihy, jedenadvacet tisíc členů
a stále mnoho příznivců. To není pro začátek
málo. Všechny chyby jsou zkušenosti a poučení znamená vyzrálost, tedy výhodu. Nové
subjekty si ještě svých dětských nemocí
užijí a možná se díky nám i některých vyvarují. My máme program, tradici, strukturu
a dobrý základ, na kterém můžeme začít.
 Beru tvůj optimismus i houževnatost
a sportovního ducha, bez toho bys
do Štrasburku na kole nedojel a těžko bys
utíkal kolem republiky.
Kolem Česka to nebyl útěk, ale běh.
Jenže tobě to je zbytečné vykládat (úsměv).
Já jsem se právě díky této akci měsíc a půl
na trase 1360 kilometrů setkával s našimi
členy, komunálními politiky a hovořil s řadou
našich příznivců i odpůrců. Díky tomu jsem
si udělal poměrně přesný obrázek o současných náladách mezi členy a znám situaci
v řadě oblastních sdružení, protože navštěvuji jejich sněmy dlouhodobě. Znám odeesku dobře a do hloubky, ne jen z poklusu.
 No dobře, kromě toho běhání a ježdění
na kole jsi byl aktivní také v projektu
eStat.cz a taky si tě jistě mnozí pamatují
jako bojovníka proti koncesionářským
poplatkům. Jak moc jsi byl úspěšný?
To musí posoudit jiní, ale za aktivitou
eStat.cz je řada koncepčních návrhů, které
by zásadně zefektivnily státní správu. Doporučuji k přečtení a myslím, že tvé čtenáře
bude zajímat třeba odkaz, na kterém zjistí,
kam mizí naše daně. Některé naše projekty
se podařili prosadit. Známé jsou například
servisní místa pro občany tzv. CzechPOINTy.
Pravdou je, že mnoho projektů bohužel zůstalo v šuplících.
 Dobře, pojďme zpátky k ODS. Můžeš
říct stručně pár konkrétních návrhů, co
by se mělo změnit?
STRANA 12
Nemáme moc prostoru na podrobnosti,
ale obecně je potřeba, aby stranické orgány
byly méně početné a o to více akceschopné. Souhlasím s Jaroslavem Kuberou, že
je potřeba snížit počet členů výkonné rady
i místopředsedů a tvrdím, že je nutné mít
jednoho místopředsedu, který bude mít
na starosti chod strany a bude za něj odpovědný. Další návrh směřuje k pravidelnému
střídání ve funkcích tak, aby docházelo
ke generační výměně. Zásadně změnit
se musí naše mediální politika, neumíme
vysvětlovat a obhajovat své kroky. V tomto
ohledu máme rezervy opravdu značné.
Chtěl bych také přispět k prosazení delegátského systému tak, aby členové měli paritní
zastoupení ve vyšších orgánech. Všechny
kroky musí směřovat k vyšší intenzitě vnitřní
komunikace. S tím souvisí také struktura
a nastavení manažerské sítě. Nicméně to
jsou všechno vnitrostranická systémová
opatření, která veřejnost příliš zajímat příliš
nebudou.
 Dobře, tak se můžeme zaměřit
na otázky působení ODS navenek. Co by
mělo být hlavním rysem?
Jednota, srozumitelnost a věrohodnost.
ODS se musí co nejrychleji znovu naučit
konstruktivní opoziční, jasnou a hlavně
SROZUMITELNOU roli. Rychle zapomenout
na to, že jsme velkou stranou, nejsme.
Musíme se bavit o tom, jak má vypadat
změna struktury, musíme se bavit o tom
kolik členů má mít výkonná rada jak má
vypadat manažerská síť. V těchto dnech se
připomnělo 50 let od úmrtí autora citátu,
který si dovolím parafrázovat. "Neptej se co
ODS může udělat pro Tebe, ale ptej se co ty
můžeš udělat pro ODS." Týká se to hlavně
buducího předsedy. Vedle vzletných slov
a hesel je to stále stejné. Předseda ODS
musí začít jezdit po republice. Na všech různých sněmech vždy slyšíme, že chybí komunikace. Řekněme si ale upřimně. Poslední
předseda, který stranu opravdu celou objel
byl v letech 2003–2005 Mirek Topolánek.
Nový předseda a celé nové vedení musí
svou osobní účastí podpořit projekt náboru
nových členů a nabídnout novým členům
vedle vize a programu jednoduché a po staletí fungující podání pravé ruky.
 Uvítal bys tedy více razantní
vystupování?
Přiměřeně. ODS musí být důsledná, držet
se svých programových principů a v zásadních otázkách být neotřesitelná. Máme Poděbradské artikuly a to je něco jako vyznání
víry. Když například říkáme, že soukromí je
nedotknutelné, tak musíme touto optikou
měřit každý návrh zákona a tak dále. Chtěli
jsme levný stát, ale nedokázali jsme prosadit téměř nic. Přitom to byla právě oblast,
které jsme se intenzivně v eStatu zabývali.
Je to složitá materie, je nutné znát všechny
pochody ve složitém systému státní správy,
aby bylo zřejmé, které jsou zbytečné a lze
je odstranit, aniž by to znamenalo snížení
servisu pro občany. Zásadně musí platit,
že stát je tu pro občana a ne naopak. Čím
levnější provoz, tím nižší nárok na výši daní,
takže na levnějším akceschopném řízení
můžeme ušetřit všichni.
 Tomu rozumím, ale to jsou spíše
programové záležitosti. Co je platné, že
má ODS velmi propracovaný program,
když ho nedokáže prosadit?
Nikdy a nikdo neprosadí celý program,
musí-li se o vládu dělit s koaličním partnerem. V poměrném volebním systému je
vždy výsledkem kompromis a tak se rodí
kočkopsi. Politika je v tomto trochu absurdní. Představme si, že spolu máme mít hospodu, ty chceš kulinářskou speciálku a já
pivnici s nálevnou. Jak asi ten kompromis
dopadne? Koalice navíc nejsou jen dvě
strany, ale dva vyjednávající týmy, zastupující celou stranu. Jedna partaj chce vysoké
daně, druhá nízké a šetřit. Změní se daně?
Asi těžko a nakonec nebudou nízké, nebude
se šetřit, bude špatný výběr, protože vysoké
daně nikdo platit nechce a tak bude výsledkem uplichtěné nic. Dalším problémem je
důvěryhodnost politiků. Sebelepší program,
který zazní z úst někoho, komu veřejnost
nevěří, je k ničemu. V ODS by mělo platit,
že značka je na prvním místě a její důvěryhodnost je důležitější než mé ambice,
postavení, funkce… Když někdo nechápe,
že je ve své funkci přítěží, musí mít jeho okolí sílu mu to říct. Proto ten systém střídání
ve funkcích, kdy by byla možná kandidatura
na jednu pozici maximálně třikrát.
 Já ti děkuji a přeji ti na jaře úspěch.
Chtěl bych využít možnosti a poděkovat všem Jablonečanům za podporu ODS
i za mou podporu v roce 2009, kdy mne
vynesly hlasy z Jablonecka do Evropského
parlamentu. V nedávných volbách tu získala ODS vyšší podporu, než byl republikový
průměr. Jsem rád, že dostávám svou první
nominaci v oblasti s tak rozumnými obyvateli. Díky a pěkný rok 2014!
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – PROSINEC 2013
ZE SENÁTU
První bitva je vyhraná
Se senátorem Jaroslavem Zemanem jsme si v minulém čísle povídali mimo jiné
o tom, že inicioval vznik skupiny, řešící problematiku zneužívání dávek a byznysu
s ubytováváním sociálně slabých. Senátor Zeman také sdělil, že bývalá chomutovská
poslankyně Ivana Řápková a člen bezpečnostního výboru Zdeněk Boháč, nyní pracují
jako jeho poradci. Úspěšným výsledkem spolupráce jsou čerstvě podané návrhy zákonů. Na jejich obsah jsem se Jaroslava Zemana zeptal.
 Jardo, média informují, že vznikla
napříč politickým spektrem iniciativa,
která má řešit problémy s romskou
minoritou a nepřizpůsobivými a tvé jméno
je zmiňováno jako iniciátora. V minulosti
jsi o záměru vytvořit takovou skupinu
hovořil. Funguje to podle tvých představ?
Ano, je to vše na dobré cestě. Trvalo mi
rok, než jsme tuto společnou cestu našli
a já si nechci připisovat zásluhy sám. Diskutovali jsme s kolegy napříč politickým
spektrem a hledali spojence, kteří se nebojí
do nepopulárních záležitostí jít. Zmínění
poradci mi pomohli s návrhy paragrafového znění zákonů, ale k tomu zásadnímu,
tedy prosazení v Senátu, byla zapotřebí
shoda. Hodně pomohl Jaroslav Doubrava
z hnutí Severočeši.cz, dále senátor za ČSSD
Pavel Lebeda, Marta Bayerová z KSČM,
Alena Dernerová také ze Severočechů.cz
a Miroslav Krejča ze senátorského klubu
KDU-ČSL.
 Co je tedy konkrétním obsahem
navržených zákonů?
Návrh řeší tři oblasti problémů. První je
novela zákona o odpadech, řešící časté
krádeže kovů. Kovy kradou většinou nepřizpůsobiví občané a prodávají je do sběrných surovin. Druhou oblastí je motivace
nezaměstnaných k získávání pracovních
návyků. Třetí pak je již častokrát zmíněné
zastropování příspěvků na bydlení, aby se
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – PROSINEC 2013
zbránilo byznysu majitelů ubytoven, kteří
nezneužívají špatnou sociální situaci lidí
a požadují přemrštěné výše nájmů. Tyto prostředky zaplatí za nepřizpůsobivé či sociálně slabé stát, takže na soukromý nemravný
kšeft přispívá každý z nás.
 Můžeš přiblížit, jak to bude fungovat
v praxi?
Návrh zákona o odpadech dává větší
pravomoci obcím. Ty získají nově pravomoc
určit, kde sběrny kovů budou, jakou budou
mít dobu provozu a v případě, že se zjistí, že
majitelé sběren přijímají kradený materiál,
mohou provozovnu zavřít. Na vysvětlenou
k tomu omezení provozní doby. Jde o to,
že ke krádežím a zpeněžením ve sběrnách
dochází v nočních hodinách a tomu by měla
novela zamezit.
 Získávání pracovních návyků souvisí
s veřejnou službou, kterou zrušil Ústavní
soud?
V podstatě ano, protože řeší ten základní
původní záměr, který zohledňuje připomínky Ústavního soudu. My jsme vyňali
kritizovanou pasáž, která říkala, že ten,
kdo odmítne veřejnou službu, bude vyřazen z evidence. Nově bude služba i nadále
dobrovolná a nezaměstnaní, kteří chtějí
pracovat, budou za svoji snahu motivováni
finančním bonusem. Ten bude spočívat
v postupném navyšování částky na živobytí.
 Třetí matérií je tzv. „ubytovávací
byznys“, o kterém jsme již také psali.
Jaká je tedy konkrétní úprava?
Současné legální parazitování na veřejných prostředcích je umožněno tím, že se
nerozlišuje počet osob, žijících v dané jednotce, ať již se jedná o byt nebo jednu místnost. Žadatelé o doplatek na bydlení jsou
jednotlivci, žijící ve společném bytě nebo
obytné místnosti v ubytovně. Státní úřady
to nezkoumají a tak je možné, že ze státního
rozpočtu je vypláceno několik dávek na jeden byt či obytnou místnost. Naše úprava
říká v podstatě to, že pokud je více žadatelů
o příspěvek na bydlení hlášeno k trvalému
pobytu v jednom bytě či v jedné obytné
místnosti, budou mít nárok pouze na jeden
doplatek na bydlení, a to maximálně ve výši
nájmu v místě obvyklém.
Sociálně slabí žijí v nedůstojných podmínkách, často jen s jedním společným sociálním zařízením a za takovou noru majitelé
účtují nehorázně vysoký nájem. Ten je skoro
vždy mnohonásobně vyšší než nájemné
v místě obvyklé. Majitelé těchto ubytoven
tak na úkor státu vydělávají miliony korun.
 Chyba je zjevně na straně státu. Proč
už to nebylo novelizováno dříve, když
o tom všichni vědí?
Já už jsem ti říkal, že příprava zákona trvá
rok a navíc je potřeba zajistit podporu, aby
měl šanci na přijetí. Tou podporou myslím
především vysvětlování podstaty problému
nezasvěceným kolegům. To se nakonec
poslankyni Řápkové téměř povedlo, ale
před schválením se rozpustila sněmovna
a všechny návrhy spadly pod stůl. Teď jsme
se k tomu vrátili v Senátu a tento náš návrh
půjde do Poslanecké sněmovny. Doufám,
že bude mít podporu i tam. Připravil jsem
si proto pár čísel, které dokazují nárůst
objemu prostředků za poslední roky. V letech 2007 dosud vzrostl počet žadatelů
z 27 tisíc tehdy na 41 a půl tisíce příjemců
loni. Objem příspěvků na bydlení se za toto
období více než ztrojnásobil z 524 milionů
na více než jeden a půl miliardy korun.
Musíme si představit ten koloběh, kdy ty
odevzdáš státu daně, on je vezme a strčí
do kapsy jinému „podnikateli“. Považuji to
za krajně nemorální a demotivující. Ty nebudeš chtít platit daně, které budou takto
použity. Obyvatelé těchto brlohů budou žít
v nelidských podmínkách a nějaký vykuk to
nakonec zkasíruje. Nehlasovat pro takový
návrh nemůže nikdo svéprávný, leda by měl
sám svojí ubytovnu.
 Nezbývá než doufat ve zdravý rozum
zákonodárců dolní sněmovny. Díky
za rozhovor.
Já taky a přeji relativně šťastný příští rok.
Dvoustranu připravil Vladimír Kordač
STRANA 13
O ANKETÁCH
Graf 1: Hodnocení současné ekonomické
situace v ČR
Na okraj
Skončily volby, onen orgasmus demokracie přinášející nový řád, nové tváře a nový styl
politiky. Alespoň podle očekávání mnohých.
Část české společnosti je z polistopadového
vývoje rozmrzelá, otrávená a frustrovaná.
Chce změnu a věří, že vše bude lepší než
minulá vláda. Proto je ve velké míře ochotna
věřit, že nová hnutí přivedou do politiky nové
tváře, nové osobnosti, které jsou zárukou
slušnosti a mravnosti. Ovšem velice pravděpodobně je opět přání otcem myšlenky a čas
ukáže, zda »bude líp«, »dají zemi do pořádku«
a »prosadí dobře fungující stát«.
Na jedné straně je to očekávání zcela
pochopitelné. Většina z nás se považuje
za slušné a vyžaduje i slušnou správu státu.
Zpravidla nepožadujeme víc, než aby se
k nám stát choval s respektem, zajišťoval
spravedlnost, rovnost před zákonem a vymahatelnost práva. Pak bychom ale také
chtěli prosperitu a ekonomický růst. Zároveň bychom chtěli sociální jistoty, zmírnění
pracovního tempa a ubezpečení, že nás
zaměstnavatel z práce nevyhodí. Chtěli
bychom, aby nám všichni dlužníci vrátili, co
nám dluží a stát, aby na to dohlédl, případně
to zajistil. Přesto nechceme řádění exekutorů a litujeme desetinu populace, která v síti
bezvýchodných dluhů uvízla. Chceme, aby
se čerpaly dotace, a zároveň nechceme,
aby se některé akce provedly a jiné ano.
Chceme, aby stát měl dostatek peněz a zajišťoval perfektní servis občanům, zároveň
nechceme platit vysoké daně, ale vřele souhlasíme se zkasírováním bohatých (pokud
mezi ně zrovna nepatříme). Jsme zásadoví
a nesnášíme korupci, ale obdržet drobný
dárek nám nijak nevadí. Občas nás mrzí, že
jsme bezvýznamní a nikdo nechce zkorumpovat nás. Halasně vyzýváme poctivost, ale
když někdo nalezne na ulici obálku s desítkami tisíc a odevzdá je, klepeme si na čelo
a říkáme si: "Najít to tak já…".
Naše měřítka jsou prostě nesouměřitelná
a naše pohledy vycházejí z různých úhlů.
Přesto máme něco společného a tím je naše náchylnost k ovlivnění úsudku ze strany
médií. Jako příklad můžeme použít poměrně čerstvé kauzy Davida Ratha a Jany Nagyové. Z prvně jmenovaného se stala díky
médiím celebrita a roste skupina těch, kteří
začínají věřit v jeho nevinu. Paní expremiérová Nečasová byla policejním komandem
odvedena v »medvědech«, může za pád
vlády a je nepochybně morálně pokleslým
strůjcem všeho zla. Sedíme u obrazovky
a zíráme na televizními štáby obloženého
Ratha, kterak jde odevzdat cestovní pas,
podepisuje svou knihu a od reportérky dostává láhev vína v dárkové krabici. Divák
dostává podprahový vzkaz: takhle mu už
jednou víno dali, on se, nebohý, nepodíval
dovnitř a nějaký taškář mu tam podstrčil
7 mega. Na dokreslení pozitivního obrazu
STRANA 14
mu paní hází květinu přes plot, protože
v Hostivicích je za světce.
Zdá se, jako by zafungovala všeobecná
skleróza. Zapomenuty jsou jeho sebejistotou a arogancí sršící plamenné projevy,
odsuzující korupci. Nepřipomínají se reportáže o předraženém systému zásobování
nemocnic přes prostředníka ve Středočeském kraji stejně, jako se nepřipomínají
jeho čistky, kdy několik hodin po uvedení
do funkce odvolal ředitele středočeských
nemocnic, členy správních rad a ředitele
odborů krajského úřadu. Bleskově byl také
vyměněn zástupce středočeského kraje
v Bruselu, kterým se stal člen ČSSD Marek Semerád. To bylo poté, co v listopadu
2008 sestavil jednobarevnou krajskou radu
a vyjednal jí podporu u KSČM. Následně
pak vyvinul silný tlak na odchod ODS z vedení města Hostivic. 21. ledna 2009 pak
skutečně došlo k odvolání starostky, místostarostky a všech členů rady města, zvolených za ODS. Na protest proti takovému
silovému řešení skončili ve výborech i další
členové ODS. Mnozí si jistě vzpomenou
na hejtmanovu kancelář, kterou si za čtyři
miliony z veřejných prostředků nechal luxusně zařídit. Dříve, ještě jako prezident
ČLK byl David Rath v podezření z převádění
finančních prostředků prostřednictvím firmy
MEDON s r. o. a pochybnosti byly kolem
nákladů na vydávání profesního časopisu.
Je s podivem, jak tolerantní jsou lidé právě ve vztahu k takto kontroverzní postavě
naší politiky a to i v oblasti soukromého života, kdy akceptují soužití se dvěma ženami
současně, respektive na střídačku. TV ještě
přidá dojemnou poznámku, jak trpěly děti
tatínkovým pobytem za mřížemi a pochválí
jeho bohulibou snahu o změny podmínek
ve vazebních věznicích. Vsadil bych se, že
řada občanů by Davida Ratha ráda viděla
na postu premiéra a je přesvědčena, že je
obětním beránkem zuřivých a zkorumpovaných pravičáků.
Nechtěl jsem věnovat tuto poznámku
exhejtmanovi, ale jen demonstrovat to,
jak námi média dokáží manipulovat a naší
ochotu uvěřit prakticky všemu. Ta dokáží
i pozitivní zprávu podat tak, že se změní
na negativní. Televizní zpravodajství často
připomíná spíše horor a je nebezpečné pro
naše duševní zdraví. Jednou jsem počítal
zprávy komerční televize a z 22 zpráv byla
jedna neutrální a zbylých 21 negativních.
K tomu řádná porce bulváru: kdo s kým spí,
kdo o kom co řekl, komu se rozpadá vztah…
Nespokojenost v nás roste a dokládají
to i průzkumy veřejného mínění. Například
Centrum pro výzkum veřejného mínění,
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. ve svém
říjnovém šetření zjistil, že ekonomickou situaci České republiky považuje za špatnou
a velmi špatnou 64 % občanů.
Ovšem na dotaz, směřující k ekonomické situaci domácností, odpovědělo 38 %
respondentů, že je jejich situace dobrá či
velmi dobrá.
Graf 4: Subjektivní hodnocení životní
úrovně vlastní domácnosti
velmi dobrá
dobrá
ani dobrá, ani špatná
špatná
velmi špatná
neví
Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v. v. i.,
Naše společnost 7.–14. 10. 2013,
1039 respondentů starších 15 let,
osobní rozhovor.
Za »Ani dobrou, ani špatnou« situaci
ve státě označilo jen 28%, ale doma celých
42 %.
Z toho plyne, že naše situace zdaleka
není tak špatná, jak nám je vsugerováno.
Doma si v průměru 80 % nežije špatně, ale
situaci v Česku považuje 64 % za špatnou
+ 28 % průměrnou. Rozdíl mezi naší domácí
realitou a vnímáním státní mizérie je zarážející. Svědčí o naší víře médiím a vidíme vše
černěji, než tomu ve skutečnosti je.
Proč nás média manipulují se můžeme
jen dohadovat. Snad je to tím, že žurnalistiku dělají levicoví idealisté, kteří chtě měnit
svět k lepšímu a tak jsou s realitou nespokojení, anebo jde jen o sledovanost, tedy
podbízení čtenářům a divákům.
Skončím optimisticky: nikdy nebudeme
spokojení. Už jen proto, že máme odlišné
požadavky na politiku a stát. Pohybujeme
se na škále mezi jedním pólem, který chce
paternalistický stát, tedy takový taťka, který
se o všechno postará, všechno bude zadarmo a pro všechny. Na druhém pólu jsou ti,
kteří by stát zrušili nebo jej chtějí v minimalistické podobě. Ne dominantní taťka, ale
služebník, který obstará jen to nejdůležitější: bezpečnost, justici, diplomacii a do ničeho jiného se nemontuje. Je stát pro občany
nebo občané pro stát. mám obavu, že u nás
platí to druhé.
-vlkJABLONECKÝ ZPRAVODAJ – PROSINEC 2013
Download

JABLONECKÝ ZPRAVODAJ prosinec