ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG
Ve školním roce 2014/2015 bude na naší škole v rámci projektu Zvyšování kvality ve
vzdělávání ORP Židlochovice působit školní speciální pedagog.
Co dělá školní speciální pedagog?

Vyhledává žáky s výukovými a výchovnými problémy

Těmto žákům i jejich rodičům poskytuje poradenské služby

Poskytuje poradenské služby pro učitele

Individuálně se věnuje žákům s výukovými či výchovnými problémy a zajišťuje jejich
reedukaci

Podílí se na prevenci rozvoje specifických poruch učení

Poskytuje poradenské služby také žákům nadaným a jejich rodičům
Školní speciální pedagog na naší škole:
Mgr. Pavlína Pokorná
Kontakt: pokorna.specped@gmail.com
Pracovna ŠPP (1. patro naproti schodům)
Konzultační hodiny:
Pro žáky
v pondělí, úterý a čtvrtek po předchozí domluvě
Pro učitele v pondělí, úterý a čtvrtek po předchozí domluvě
Pro rodiče
úterý 13:30 – 16:00 vždy po předchozí domluvě
čtvrtek 7:30 – 9:00 vždy po předchozí domluvě
Zvyšování kvality ve vzdělávání ORP Židlochovice
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Download

ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG Mgr. Pavlína Pokorná Kontakt