Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace
IČO:473264417 tel. 734 752 008
Srdečně zveme všechny předškoláky i rodiče k návštěvě naší školy
na celoroční akci
S beruškou na cestách
1. 10. 2014 – „První setkání s beruškou“
Středa od 16.30 hodin
(seznámení s prostředím školy, taneček „Beruška“)
15. 10. 2014 – „Druhé setkání s beruškou“
Středa od 16.30 hodin
(psychomotorické hry, taneček „Beruška“)
5. 11. 2014 – „S beruškou v keramické dílně“
Středa od 16.30 hodin
(práce s hlínou, relaxační činnost, výroba dárečku)
26. 11. 2014– „Ukázková hodina AJ“
Středa od 16.30 hodin
(zapojení dětí do hravé výuky anglického jazyka)
10. 12. 2014 – „Pracujeme s počítačem“
Středa od 16.30 hodin
(seznámení a práce s výukovými programy pro děti)
14. 1. 2015 – „Karneval“
Středa od 16.30 hodin
(masky, soutěže a tanec)
18. 2. 2015 – „Sportovní odpoledne“
Středa od 16.30 hodin
(zábavné odpoledne plné her v tělocvičně školy)
Děti i jejich rodiče se na cestách s beruškou seznámí se školním prostředím,
svými budoucími učitelkami a užijí si spoustu legrace.
Download

Základní škola Most, Okružní 1235,43401Most