Průmyslové lasery MediCom
MediCom a.s. Praha
divize průmyslové lasery
Firma MediCom a.s. Praha se více než 20 let věnuje vývoji, výrobě a prodeji laserových systémů pro průmyslové
a lékařské aplikace.
Nasazení laserů a laserových technologií přináší novou dimenzi do průmyslové výroby, což koresponduje se stále
rostoucími požadavky na zvyšování její kvality a efektivity. Moderní laserové systémy a technologie předčí klasické
nástroje kombinací rychlosti, přesnosti, výkonnosti a flexibility.
Nabízíme širokou škálu laserů ve výkonové oblasti až do 200 W. Hlavními produkty jsou vláknové, diodové,
Nd:YAG a CO2 lasery, které jsou určeny zejména pro:
laserové popisování a značení
průmyslové značení
gravírování
řezání
svařování
Lasery se vyrábějí v různých provedeních od nejjednodušších samostatných laserových hlav určených k dalšímu
zabudování přes univerzální standardně vyráběné modely až po speciální a na zakázku stavěné automatizované
systémy.
Obsah
Lasery pro značení
LASERfibre LF-c
LASERfibre LF-s
LASERfibre LF-t
LASERyvo LYVO-c
LASERyvo LYVO-s
LASERdiode LD-c
LASERdiode LD-s
LASERmark LM-s
LASER ILS 3000, 4000
Vybrané aplikace
Popis fólií a nálepek
Popis plastových ušních známek
Automatický popis plastových ušních známek
Automatický popis eloxovaných AI štítků
AWW svařování plastů
MLF – plasty pro gravírování
LASERfibre LF-c
popisovací stanice s vláknovým laserem
Průmyslová laserová popisovací stanice
Vláknový ytterbiový laser
s výkonem 10–100 W čerpaný diodami
Kontinuální nebo pulzní provedení
Motorizovaný lineární vertikální posuv
Volitelné popisovací pole 100 x 100 mm až 250 x 250 mm
Programové vybavení – WMark2010, Windows prostředí
LASERfibre LF-s
vláknový popisovací laser
Vláknový ytterbiový laser s výkonem 10–100 W
Volitelné popisovací pole 100 x 100 mm až 250 x 250 mm
Samostatná vychylovací hlava je otočná v ose laseru, možnost
naklonění roviny popisu
Kompaktní rozměry laseru usnadňují jeho další integraci
Zvýšená odolnost proti vibracím, vniknutí prachu a aerosolu,
bezúdržbový provoz
Programové vybavení – WMark2010, Windows prostředí
Možnost řízení vyšším systémem – autonomní provoz bez LCD
displeje a klávesnice
LASERfibre LF-t
stolní popisovací stanice s vláknovým laserem
Kompaktní stolní laserová popisovací stanice
Vláknový laser s výkonem 10–30 W čerpaný diodami
Kontinuální nebo pulzní provedení
Motorizovaný lineární vertikální posuv
Volitelné popisované pole 100 x 100 mm až 250 x 250 mm
Programové vybavení – WMark2010, Windows prostředí
Ruční nebo motorizované otevírání kabiny
LASERyvo LYVO-c
popisovací stanice s Nd:YVO4 laserem
Průmyslová laserová popisovací stanice
Vanadový laser Nd:YVO4 s výkonem 20 W čerpaný diodami
Motorizovaný lineární vertikální posuv
Velké popisované pole 100 x 100 mm až 250 x 250 mm
Programové vybavení – WMark2010, Windows prostředí
LASERyvo LYVO-s
Nd:YVO4 popisovací laser
Vanadový Nd:YVO4 laser s výkonem 20 W
Volitelné popisovací pole 100 x 100 mm až 250 x 250 mm
Samostatná vychylovací hlava je otočná v ose laseru, možnost naklonění
roviny popisu
Kompaktní rozměry laseru usnadňují jeho další integraci
Zvýšená odolnost proti vibracím, vniknutí prachu a aerosolu,
bezúdržbový provoz
Programové vybavení – WMark2010, Windows prostředí
Možnost řízení vyšším systémem – autonomní provoz bez LCD displeje
a klávesnice
LASERdiode LD-c
popisovací stanice s Nd:YAG diodovým laserem
Univerzální laserová popisovací stanice
Nd:YAG laser s výkonem 20–120 W čerpaný diodami
Volitelné popisovací pole 100 x 100 mm až 250 x 250 mm
Nový vychylovací systém s řízením a rychlými skennery
Provedení s rotačním karuselem nebo výsuvným stolkem
Integrované vzduchové chlazení, snadná údržba
Programové vybavení – WMark2010, Windows prostředí
LCD displej, otočné rameno, LED osvětlení kabiny
LASERdiode LD-s
Nd:YAG diodový popisovací laser
aser ve výkonových variantách 20–120 W
L
Volitelné popisovací pole podle konkrétní aplikace 100 x 100 mm až 250 x 250 mm
Samostatná vychylovací hlava je otočná v ose laseru, možnost naklonění roviny popisu
Kompaktní rozměry laseru usnadňují jeho další integraci
Zvýšená odolnost proti vibracím, vniknutí prachu a aerosolu, bezúdržbový provoz
P
rogramové vybavení – WMark2010, Windows prostředí
M
ožnost řízení vyšším systémem – autonomní provoz
bez LCD displeje a klávesnice
LASERmark LM-s
CO2 popisovací laser
L
aser s výkonem 20–100 W
Volitelné popisovací pole 60 x 60 mm až 190 x 190 mm
Provedení samostatné laserové hlavy je určeno k dalšímu
zabudování
Otočná vychylovací hlava
Lasery o výkonu do 40 W jsou chlazeny vzduchem, vyšší výkony
jsou chlazeny vodou
LASERY iLaser 3000, 4000
CO2 lasery pro gravírování, řezání a popis
ýkon 12–100 W
V
Rozměr pracovního pole A3–A0
Flexibilní design
Univerzální zařízení pro použití v reklamě
Vysoký efektivní výkon
Snadná instalace
a obsluha (laserová tiskárna)
Gravírování dřeva, gumy apod.
Řezání překližky, plexiskla apod.
Popis fólií a nálepek
K
ompaktní jednoúčelová stanice pro automatický laserový popis
samolepicích štítků, hologramů, fólií apod.
Štítek může být i v provedení s krycí průhlednou ochrannou fólií
(laserový popis přes fólii)
Variantní provedení podavače: průchozí (odvíjení – popis – kontrola
– navíjení), s ručním odběrem štítků (odvíjení – popis – kontrola
– sejmutí štítku)
Polohování pomocí detekce hrany štítku nebo snímáním synchronizační
značky z povrchu fólie. Kontrola kvality značených čárových kódů,
datamatrix kódů apod.
Funkce autodestrukce štítku v případě nedosažení požadované kvality
Popis plastových ušních známek
L
asery MediCom označí každý den
více než 100 000 kusů známek na 5 kontinentech
Automat pro popis plastových ušních známek
J ednoúčelové laserové systémy určené k automatickému
laserovému značení ušních známek pro skot
Zařízení provádí i další operace, jako je testování na kvalitu,
programování, verifikaci nebo vytřídění neshodných dílů
Automatické balení číslovaných řad podle uživatelské
specifikace – párování „samec-samice”, paletizace apod.
Programování a čtení elektronických známek s čipy RFID
typu HDX nebo FDX
Vysoká hodinová produktivita až 3000 ks/h
On-line zpracování dat ze SQL serveru
Automat pro popis eloxovaných Al štítků
Systém umožňuje automatické laserové značení velkých
sérií štítků nebo manuální značení kusových sérií štítků či
jiných dílů
Alternativně lze doplnit o čisticí a kontrolní stanici
Variantní provedení umožňuje zpracovávat štítky
i z jiných materiálů, jako je nerez nebo plast
Zařízení umožňuje zároveň zpracovávat různé tvary štítků
uložených ve vstupních zásobnících
Vstupní a výstupní zásobníky mají – v závislosti na složitosti
značeného motivu – kapacitu až na několik hodin
nepřetržitého provozu
Možnost třídění na výstupu podle typu a čísla zakázky
AWW svařování plastů
diodové lasery
iodové lasery s výkonem 40–200 W
D
Kompaktní procesní hlava – navedení laseru optickým vláknem 100–400 µm
Optimalizace procesu výběrem vhodné vlnové délky 780–980 nm
Programovatelný průběh svařovací křivky – profil sváru
Měření výkonu laseru v procesní hlavě – svařování v módu regulace výkonu
Bezkontaktní měření teploty v místě sváru – svařování v módu regulace teploty
Volitelný průměr a tvar ohniska – kruhový, eliptický, úsečka
Lineární, plošné nebo obvodové svařování (válcové díly)
Kvazisimultánní svařování s využitím vychylovací hlavy
– metoda současného svaření po celé křivce sváru
MLF – plasty pro gravírování
Dvouvrstvé plasty určené pro laserové i klasické gravírování
Tabule 1200 x 600 mm, 600 x 600 mm a 300 x 600 mm
Široká paleta barev
LASERfibre
LF-c
LASERfibre
LF-s
LASERfibre
LF-t
LASERyvo
LYVO-c
LASERyvo
LYVO-s
LASERdiode
LD-c
LASERdiode
LD-s
LASERmark
LM-s
LASER ILS
3000, 4000
Typ laseru
vláknový
ytterbiový
vláknový
ytterbiový
vláknový
ytterbiový
Nd:YVO 4
Nd:YAG čerpaný Nd:YAG čerpaný
Nd:YVO 4
CO2
čerpaný diodami čerpaný diodami diodami
diodami
CO2
Vlnová délka
1 090 mm
1 090 mm
1 090 mm
1 064 mm
1 064 mm
1 064 mm
1 064 mm
10 600 mm
10 600 mm
Výkon
10–100 W
Q spínaný
10–100 W
Q spínaný
5–30 W
Q spínaný
20 W
20 W
20–150 W
20–150 W
20–200W
20–100 W
Způsob kresby
vychylovače
vychylovače
vychylovače
vychylovače
vychylovače
vychylovače
vychylovače
vychylovače
X-Y posuv,
plotter
Velikost pole
100 x 100 mm až 100 x 100 mm až 100 x 100 mm až 100 x 100 mm až 100 x 100 mm až 100 x 100 mm až 100 x 100 mm až 90 x 90 mm až
160 x 160 mm
160 x 160 mm
160 x 160 mm
250 x 250 mm
250 x 250 mm
250 x 250 mm
250 x 250 mm
180 x 180 mm
Provedení
stanice
Z-posuv
Zakládací
příslušenství
OEM laser
k zabudování
OEM laser
k zabudování
OEM laser
k zabudování
stolní stanice
stanice
ano
ano
ano
ano
ano
rotační karusel
rotační karusel
rotační karusel
rotační karusel
rotační osa
posuvný stolek
rotační osa
posuvný stolek
posuvný stolek
rotační osa
rotační osa
rotační osa
Základní
popisované
materiály
OEM laser
k zabudování
až 1000 mm
x 600 mm
kovy, plasty
apod.
kovy, plasty
apod.
kovy, plasty
apod.
plasty, kovy
apod.
plasty, kovy
apod.
stanice
kovy, plasty
apod.
kovy, plasty
apod.
dřevo, sklo
apod.
plotter
dřevo, sklo
apod.
Sídlo společnosti:
MediCom a.s.
Dobropolská 12
102 00 Praha 10
Provozovna:
MediCom a.s.
Ženíškova 3/1647
149 00 Praha 4
Tel.:
Fax:
E-mail:
Internet:
271 001 510
271 001 515
[email protected]
www.medicom.cz
Download

Přehled laserů MediCom.pdf