BT Bear Tronic s.r.o.
Tř.Kpt.Jaroše 1922/3 , 602 00 Brno
e-mail: [email protected]
Mobil: +420 725 488 686, +420 605 276 308
IČ: 02047608
DIČ: CZ02047608
Kimla COMPANY -přední výrobce CNC strojů , specializující se na aplikace inovativních technických
řešení , vyvinula a vytvořila jedinečný vysoce výkonný FlashCut vláknový laser za výhodnou cenu .
VÝHODY KIMLA FLASHCUT LASERŮ
■ Vysoká účinnost laseru , přesvědčivý velmi dobrý poměr řezné rychlosti k výkonu laseru ;
■ Vysoká účinnost rezonátoru dosahující až 30 % ;
■ Výhoda antireflexní ochrany , realizované pomocí „Rozptylovače“ odraženého paprsku energie,
který umožňuje řezání vysoce reflexních materiálů ;
■ Je vybaven automatickým nastavením výšky hlavy s vysokou dynamikou ;
■ Konektory hlavy a vlákna jsou kapalinou chlazené, zajišťující stabilitu a minimalizaci rizika
poškození ;
■ Řezací hlava Kimla FlashCut laseru je výrazně levnější v provozu, protože čočka je navíc
chráněna křemičitým oknem, které jej chrání před střepinami řezaného materiálu ;
■ Optika laseru je šitá na míru specifickým materiálům;
Vynikající účinnost
a přesnost řezání
■ Kimla FlashCut Laser se vyrábí na základě tuhé a ocelové konstrukce s prostorovou strukturou ,
poskytující vysokou přesnost a vysokou stabilitu stroje . Monolitická konstrukce laseru eliminuje
přítomnost vibrací a tepelné dilatace ;
■ Má kompaktní konstrukční strukturu, díky které zabírá malý prostor ;
■ Zařízení je téměř bezúdržbové . Nevyžaduje potřebu zrcadel v rezonátoru ani dodávání jakýchkoliv
plynů do rezonátoru . Nejsou zde použity žádné turbíny , oleje nebo vývěvy, což významně snižuje
provozní náklady ;
■ Nobsahuje systém zrcadel, které vedou laserový paprsek , protože laserový paprsek je vysílán přes
vlákna nacházející se uvnitř nosného kabelu ;
■ Stroje jsou vyráběny jak v provedení s jedním stolem nebo se systémem automatické výměny palet ;
■ Obsahují software pro automatické skládání výpalků do tabule;
■ Se systémem s dynamickou analýzou vektorů, což je řešení vyvinuté Kimla společností, poskytující
zvýšenou účinnost, zejména pro složité tvary výpalků . A zejména pro tuto potřebu uživatelů řezat
složitější tvary maker výpalků poskytuje Kimla řídící systém velkou výhodu oproti ostatním jiným
dostupným technickým řešením na trhu ;
■ On -line grafická vizualizace laserového zpracování;
■ Nízká spotřeba energie ;
■ Jedná se o samonosnou konstrukční jednotku stroje , což znamená, že není potřeba žádné speciální
ukotvení stroje pro jeho umístění ;
■ Je kompletně postaven na bázi ochrany obsluhy před laserovým zářením , jak je požadováno v
oblasti BOZP ( bezpečnost a ochrana zdraví ) ;
■ Obsahuje sekční odsávané komory, osazené systémem spínání odsávání prachu v jednotlivých
sekcích postupně v té oblasti, kde právě probíhá proces řezání . Systém pracuje automaticky , což
umožňuje použití odtahu spalin mimo budovu, stejně tak i použití systému odsávání s filtračními
patronami v systému uzavřeného okruhu vzduchu.
TYPY LASERŮ S FIBER GENERÁTOREM ( REZONÁTOREM )
Vláknové lasery jsou k dispozici ve dvou verzích : single mode a multimode . Single verze režim se používá
pro velmi tenké kovové tabule plechu , protože možnost zaostření paprsku je několikanásobně větší , než je
možnost multimode laserového paprsku zaostřování . Single -mode laser je zvláště vhodný pro řezání tenkých
plechů , protože neexistuje žádný problém průtoku plynu přes štěrbiny řezu a malým průměrem v místě
poskytuje vyšší koncentraci energie .
Pro řezání silnějších plechů je nutné použít větší průměr zaostřeného-fokusovaného paprsku . Pro širší rozsah
řezaných tlouštěk plechů je nutné použít multimode lasery, z důvodu možnosti dalšího zvýšení průměru
zaostřeného paprsku.
Z tohoto důvodu většina výrobců CNC fiber laserů používá jen multimode lasery. Nepoužívají single -mode
lasery ve svých strojích, protože si uvědomují nemožnost zvýšení průměru zaostřeného paprsku přes omezené
limity, což je významné omezení. Při řezání tenkých kovových plechů však mají single -mode lasery
významnou výhodu oproti oboum druhým typům - multimode u vláken a CO2 laserů . Kimla společnost
optimálně vybírá typ laseru a jeho výkon s konfigurací optiky pro nejefektivnější a nejúčinnější řezání
materiálů, potřebných pro řezání uživatelem-zákazníkem . Tím se výrazně zvyšuje účinnost při současném
snížení nákladů.
Zaručená kvalita
Vysoká provozní spolehlivost
Lasery Kimla FlashCut však umožňují změnit velikosti zaostřeného paprsku , což umožňuje optimální
nastavení optických parametrů laseru pro daný řezaný materiál a tloušťku plechu . V případě CO2 laserů nemá
žádný vliv průměr paprsku, proto jsme se zaměřili na cestu fokusace v řezací hlavě. Přenos paprsku u
vláknových laserů je proveden vláknem a po opuštění vlákna se paprsek kolimuje. Kolimace znamená
zpracování rozbíhavého paprsku do rovnoběžného tvaru paprsku . Tento proces se provádí pomocí kolimační
čočky.
Úpravou ohniskové vzdálenosti kolimační čočky ovlivňujeme průměr paprsku . Velikost paprsku po zaostření
do značné míry závisí na jeho průměru. Tato hodnota ovlivňuje rychlost a schopnost řezání materiálů různých
tlouštěk.
Čím tenčí řezaný materiál, tím menší by měl být použit průměr fokusovaného paprsku. To umožňuje
optimální využití výkonu. Pro řezání silnějších materiálů by měl být průměr zaostřeného paprsku zvýšen. Při
příliš malém průměru zaostřeného paprsku je štěrbina tak malá, že ochranný plyn nemůže vyfouknout
roztavený materiál ze spáry.
Nízké provozní náklady
při nízké spotřebě energie
výhodou Kimla vláknových laserů je jejich vysoká kvalita a výkonnost a
jejich schopnost přizpůsobit se individuálním potřebám zákazníka za
rozumnou cenu, která je mnohem atraktivnější než jiná zařízení,
dostupná na trhu
RŮZNÉ KONFIGURACE KIMLA FLASHCUT LASERŮ
Kimla lasery jsou vyráběny ve velmi různých konfiguracích pro rozdílné pracovní prostory.
Tato různorodost se týká jak stupně automatizace strojů, stejně tak různého výkonu laserového zdroje.
Kimla vyrábí oba uvedené typy CNC fiber laserů s jedním pracovním stolem , jehož významným faktorem je
vysoká účinnost za nízkou cenu, rovněž i lasery s automatickou výměnou palet s vysokou mírou automatizace
, odsávacím systémem a systémem pro
automatickou skladbu výpalků pro přípravu výroby . Vyrobené stroje mají vyšší účinnost , vyšší maximální
řeznou rychlost a vyšší dynamické zrychlení.
Kimla vláknové lasery jsou díky jedinečné možnosti rychlého řezání tenkých tabulí plechu vhodné nejen jako
lepší alternativa technologie CO2 laserů ale dokonce i výhodnější jaké náhrada za vysekávací lisy, které byly
donedávna považovány za nejlevnější technologii pro řezání v opakované výrobě komponentů. Díky
revolučnímu řešení používaných vláknových laserů pro řezání tenkých tlouštěk tabulí plechu se technologie
fiber laserů stala levnější i než tato technologie vysekávání.
Nejvyšší výkon
OBROBITELNÉ MATERIÁLY
-
konstrukční ocel
nerez oceli
slitiny hliníku
-
slitiny mědi
mosazné slitiny
KONSTRUKCE LASEROVÝCH STROJŮ KIMLA FLASHCUT
Kimla FlashCut laserové stroje pro řezání oceli s vláknovým rezonátorem se skládají z mechanické části
osazené lineárními pohony systému pro polohování řezací hlavy, vybavené zaostřovací čočkou a tryskou ,
čímž je umožněno snížení spotřeby řezacího plynu.
Na mechanické bázi stroj pracuje v kartézském souřadnicovém systému , materiál je osazen do stroje s pevnou
pozicí bez pohybu a při řezání se pohybuje hlava ve třech osách : X, Y, Z . Průmyslové verze Kimla laserů
jsou vybaveny systémem automatické výměny palet, což umožňuje kontinuální výrobní proces a zajišťuje
obsluhou nepřetržitý provoz stroje . Během řezání obrobků na jedné paletě, provozovatel - obsluha
shromažďuje řezané prvky ( výpalky ) z druhé tabule pomocí programu pro přípravu výroby, posléze založí
druhou tabuli plechu do stroje. Po dokončení řezání první tabule plechu dochází k automatické výměně palet
a laser pokračuje v řezání druhé tabule, přičemž obsluha stroje zahájí opět nový plán výměny pro další řezání.
Lasery Kimla série FlashCut jsou postaveny na základě rigidní , monolitické konstrukční struktury, na které se
pohybují osazené jednotky, které vedou řezací- fokusační hlavu. Byly navrženy s použitím softwaru
z leteckého průmyslu, kde nízká hmotnost a vysoká tuhost jsou prioritní. Při použití tohoto řešení , dynamické
stroje Kimla FlashCut lasery daleko překračují současné normy. Provozní rychlost Kimla laserů dosahuje až
180 m / min. a zrychlení dosahuje hodnot 2G.
Vláknový rezonátor a napájecí systémy jsou umístěny v samostatné skříni malých rozměrů a nezabírají tak
moc prostoru v hale.
Svazek vláken se zavádí do řezací hlavy pomocí vodícího vlákna – vodítka . Jedná se o zcela bezúdržbovou
konstrukci , nevyžadující jakoukoliv údržbu či kontrolu .
U Kimla FlashCut laserů je osazen systém bezchybného řízení, kde nepřesnost sledování není úměrná
rychlosti podávání, jak je řešeno ve většině jiných zařízení – strojů a je koncipována na konstantní úrovni
absolutního odměřování. To umožňuje velmi rychlý a dynamický výkon stroje s vysokou přesností i při velmi
vysokých řezných rychlostech. To je velmi důležité, protože Kimla lasery v provozní rychlosti dosahují až 3
m/s a proto jsou tak rychlé, efektivní a dynamické a využívají plně potenciál vláknové laserové technologie.
Spolehlivá přesnost
Řídicí systém Kimla FlashCut laserů je vybaven vysoce účinnými jednotkami , které jsou koncepčně založeny
na bázi technologie přenosu dat pomocí real- time Ethernetového rozhraní . Použitím tohoto rychlého způsobu
komunikace jsme dosáhli výjimečné
dynamiky řízení stroje a schopnosti posílat čtyři parametry pohybu ( poloha , rychlost, zrychlení a zaoblení )
na servopohony . Toto řešení je velmi inovativní . Řešení aplikovaná na trh jinými společnostmi v podstatě
používají jen parametr řízení rychlosti nebo polohy .
Ŕídící software Kimla laserů je nejmodernější řešení v posledních letech . Společnost Kimla zavedla do
programu všechny Hi-tec ověřené novinky , které se používají u těchto strojů na světě a umožňují rychlou a
efektivní práci . Řídící systém Kimla FlashCut laserů je interaktivní systém, který integruje jak CAD , CAM
software a ovladače CNC . Díky tomu může obsluha stroje upravovat či měnit geometrii výpalků , distribuovat
výpalky, vytvářet nové plány a opět pokračovat v práci kdykoliv v reálném čase. Všechny přípravné kroky
trvají velmi málo času , protože systém umožňuje více podprocesních operací současně.
Při provádění řezání operátor může připravit další prvky přímo v řídícím systému. Komunikace s externím
systémem může být provedena prostřednictvím počítačové sítě Ethernet nebo přenosem dat přes USB . Kimla
laserové systémy jsou také vybaveny automatickým rozkladem výpalků do tabule s moduly pro správu
zakázek, které umožňují provádění příkazů a zpracování podrobností do předem připravených knihoven.
Řídící systém Kimla má integrovaný sběr dat, který umožňuje řezání různých materiálů v různých tloušťkách.
Kimla lasery dosahují velmi vysokých rychlostí a zrychlení pomocí dynamické analýzy vektorů a speciální
konstrukce stroje, optimalizované pomocí software pro analýzu deformace z leteckého průmyslu.
Úspora energie
VÝHODY VLÁKNOVÝCH LASERŮ OPROTI TECHNOLOGII CO2
Fiber laser je zkrácený název laserového stroje, osazeného vláknovým rezonátorem (zdrojem). Odlišuje se
oproti laseru CO2 takovým způsobem, že jeho aktivní centrum je optické vlákno dopované prvkem yterbia
(erbia ) . Celý vlastní rezonátor je konstrukčně složen z pevných elementů a nemá žádné pohyblivé či
regulační prvky, jako jsou například zrcadla. Rezonátor má desetkrát vyšší frekvenci, která vybuzuje
desetinásobně kratší vlnovou délku . To umožňuje větší fokusaci paprsku a vyšší koncentraci energie
s předáváním méně tepla do materiálu.
Lasery pro řezání oceli jsou používány již od padesátých let minulého století . Technologie CO2 se vyvíjela v
průběhu mnoha let , ale v posledních letech již nedocházelo k žádným významným změnám v laserové
technologii řezání CO2 . Jejich omezené výsledky účinnosti jsou přímo závislé od základních fyzikálních jevů
, než na technologických omezeních . Technologie využití optických vláken je v současné době nejmodernější
způsob řezání nejen tenkých plechů . To se vyznačuje tím, že poskytují výjimečný výkon a účinnost .
Vláknové lasery jsou mnohonásobně více účinnější než CO2 lasery a tedy spotřebují výrazně méně energie.
Energetická účinnost vláknových laserů je asi 30 %. Tato hodnota je mnohem vyšší než v případě laserů CO2,
jejichž účinnost se pohybuje kolem 5% . Například pro CO2 laser s výkonem 4 kW je zapotřebí 80kW
napájení a výkonem odpovídá schopnostem vláknového laseru o výkonu 2 kW avšak zde jen při spotřebě
příkonu pouze 7kW.
Vezmeme-li v úvahu výše uvedené faktory, náklady na vlákno- laserové operace, která souvisí s odběrem
elektrické energie jsou až desetkrát nižší než v případě laseru CO2 .
Další výhodou vláknových laserů je podstatně kratší vlnová délka světla , která umožňuje vyšší hustotu
energie v zaostřeném paprsku. Tato vyšší hustota energie umožňuje rychlejší řezání laserem při nižším
výkonu.
Konkurenční cena
Často poloviční výkon laserového vlákna , ve vztahu k CO2 laseru je dostatečný k dosažení stejné rychlosti
řezání a v případě řezání tenkých plechů umožňuje vláknový laser řezání rychlostí mnohem vyšší , než je
CO2 laser stejného výkonu.
S rozvojem optoelektroniky a polovodičů , laserové diody u vláknových laserů dosahují ještě vyšší efektivity .
Proces zpracování energie laserových diod do výstupního paprsku probíhá ve vláknu , jeho účinnost
zpracování může být až 80% . Toto řešení šetří spoustu energie a vylepšuje energetickou absorpci z
vláknových laserů, čímž umožňuje rychlejší řezání.
Výhodu vláknových laserů oproti CO2 můžete vidět zejména u řezání tenkých plechů až do 6 mm. Vláknové
lasery jsou také skvělým doplňkem k technologii řezání vodním paprskem.
Vodní paprsek má velmi široký provozní rozsah až do 200 mm tloušťky kovů . Avšak rychlost řezání vodním
paprskem je strojově mnohem nižší, než je rychlost fiber laserů. Optimální řešení pro řezání kovů vidíme, že
jsou : vláknový laser na tenké plechy a vodní paprsek na tlusté plechy .
Fiber laser technologie je poměrně nová, zařízení tohoto typu bylo vyrobeno pouze v průběhu několika
posledních pár let. Velké korporační doposud známé výrobní společnosti laserů se bohudík nemohou chlubit
víceletými zkušenostmi, protože zkušeností v této oblasti zahájili i menší výrobci zhruba ve stejnou dobu jak
vývojově, rovněž i výrobně. V tomto bodě mohou naopak menší firmy výrazně překonávat tyto velké
konglomeráty zejména v postupu přijmutí
této nové technologie a přizpůsobení softwaru potřebám konkrétního uživatele.
Download

katalog Kimla lasery JČ