Teknik Föy
Hardtop Optima
Ürün tanımı
Hardtop Optima mükemmel parlaklık ve renk dayanımına sahip, çift komponentli polisiloksan son kat boyadır.
Kullanım alanı
Zorlu atmosferik şartlara maruz yüzeylerde yüksek renk ve parlaklık dayanımının gerektiği
ortamlarda epoksi astarlar üzerine uygulanır.
Film kalınlığı ve teorik yayılma oranı
Film kalınlığı, kuru (µm)
Film kalınlığı, yaş (µm)
Teorik yayılma oranı (m²/l)
Minimum
60
Maksimum
100
Önerilen
75
80
130
100
12,7
7,6
10,1
Fiziksel özellikler
Renk
Renk kartelası ve Jotun Endüstriyel Renklendirme Sistemi uyarınca
Hacmen katı madde oranı
(Hacmen %)
76 ± 2
Parlama noktası
30ºC ± 2 (Setaflash)
Uçucu organik bileşikler
215 gms/ltr UK-PG6/23(97). Appendix 3
Parlaklık
Parlak
Parlaklık dayanımı
Mükemmel
Su dayanımı
Çok iyi
Aşınma dayanımı
Çok iyi
Solvent dayanımı
Iyi
Kimyasal dayanımı
Çok iyi
Esneklik
İyi
*ISO 3233:1998 (E)’ye göre ölçümlenme yapılmıştır
Hardtop Optima
Sayfa 1 / 4
Yüzey hazırlığı
Tüm yüzeyler temiz, kuru ve kirden arındırılmış olmalıdır. Yüzey, ISO 8504 standardına göre değerlendirilmeli ve buna
bağlı olarak işlem görmelidir.
Boyalı yüzey
Temiz, kuru ve hasarsız uygun astar. Daha fazla bilgi için Jotun ofisiyle irtibata geçiniz.
Diğer yüzeyler
Boya başka yüzeylerde de kullanılabilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen Jotun Boya’ya danışınız.
Uygulama Koşulları
Boyanacak yüzeyin sıcaklığı en az 5°C ve havanın yüzeyde çiğlenme noktasından en az 3°C fazla olmalıdır. Sıcaklık ve
bağıl nem yüzey civarında ölçülmelidir. Uygun kurumanın sağlanması için iyi bir havalandırma genellikle
gerekmektedir.Kaplama tam olarak kürlenmeden yağa, kimyasallara ve mekanik zorlamalara maruz kalmamalıdır.
Uygulama metodları
Sprey
Airless sprey (havasız tabanca) kullanınız.
Fırça
Kestirmeler ve küçük alanlardaki uygulamalar için tavsiye edilir, belirlenen kuru film kalınlığına
ulaşılması için özen gösterilmelidir.
Uygulama verileri
Karışım oranı (hacimsel)
4:1
Karıştırma
4 birim Comp. A ile 1birim Hardtop Optima, Comp. B karıştırılır.
Karışım ömrü (23°C)
6 saat (Yüksek sıcaklıklarda azalır).
Jotun Thinner No. 7/17
Tiner
Havasiz tabanca uygulama bilgisi
15 MPa (150 kp/cm², 2100 psi).
Hidrolik basınç (memede)
Meme
0.33-0.46 mm (0.013-0.018").
Püskürtme açısı
40-80º
Filtre
Filtrelerin temiz olup olmadığını kontrol ediniz.
Kuruma süresi
Kuruma süreleri genellikle hava dolaşımına, sıcaklığa, film kalınlığına ve atılan kat sayısına bağlıdır ve benzeri
şekillerde etkilenirler. Aşağıdaki tabloda sunulan veriler;
* İyi bir havalandırma (Açık hava veya serbest hava dolaşımı)
* Tipik (önerilen) kuru film kalınlığı
* Yüzey üzerine bir kat uygulama varsayımları esasına göre hazırlanmıştır.
Hardtop Optima
Sayfa 2 / 4
Yüzey sıcaklığı
5°C
10°C
23°C
40°C
Yüzey kuruması
10 saat
5 saat
3 saat
2 saat
Sert kuruma
12 saat
7 saat
4 saat
3 saat
Tam Kuruma
15 gün
10 gün
5 gün
3 gün
12 saat
7 saat
4 saat
3 saat
İkinci kat uygulama, en az
İkinci kat uygulama, en çok
1.
2.
1,2
Boya uygulaması öncesi yüzey kirden ve tebeşirlenmeden arındırılmış olmalıdır. Gerekirse yüzey hafifçe
pürüzlendirilebilir..
Yüzey temiz ve kuru olduğu sürece bir sonraki kat uygulama bekleme süresi için bir sınır yoktur. Bununla birlikte,
ideal katlar arası yapışma, bir önceki kat tam kürlenmeden önce uygulandığında elde edilmektedir. Boya belli bir
süre açık havada ve güneşe maruz kaldı ise, iyi bir yapışma elde etmek için, yüzeyin temiz ve matlaştırılması veya
gevşek yüzey tabakalarının temizlendiğinden emin olunuz.
Yukarıda verilen bilgiler uygulamanın yalnızca ana hatlarını belirtir niteliktedir. Gerçekleşen kuruma süre ve süreleri; film
kalınlığına, havalandırmaya, yüzeyde var olan boya sistemine, boyanın geçirdiği işlemlere ve mekanik dayanıklılığına
bağlı olarak; uzayabilir veya kısalabilir.
Tipik boya sistemi
Resist 86 or Barrier
Jotamastic Plus
Hardtop Optima
1 x 75 µm
1 x 250 µm
1 x 75 µm
(Dry Film Thickness)
(Dry Film Thickness)
(Dry Film Thickness)
Barrier 80
Jotacote Universal
Hardtop Optima
1 x 75 µm
1 x 130 µm
1 x 75 µm
(Dry Film Thickness)
(Dry Film Thickness)
(Dry Film Thickness)
Note:
Signal Kırmızı, Portakal rengi ve Sarı renklerde rengin doğasından dolayı ekstra kat uygulaması gerekebilir.
Diğer sstemler uygulama alanına gore belirlenebilir
Depolama
Ürün 0 °C'ın üzerinde, ulusal yönetmelikler doğrultusunda saklanmalı, ve daha sonra incelemeye tabi tutulmalıdır.
Ambalajlar kuru, ılık, iyi havalandırılmış yerlerde ısı kaynaklarından ve kıvılcımlardan uzak olarak saklanmalıdır.
Ambalajların ağzı sıkıca kapanmış olmalıdır.
Kullanım
Kullanmadan önce iyice karıştırınız ve özen gösteriniz.
Ambalaj Boyutları
20 litrelik ambalaj: 20 lt lik ambalajlarda 16 litre Comp. A ve 5 lt lik ambalajda 4 lt Hardtop Optima, Comp. B.
veya
5 litre ambalajda: 5 lt lik ambalajda 4 litre Comp. A ve 1 lt lik ambalajda 1 lt Hardtop Optima, Comp. B .
Hardtop Optima
Sayfa 3 / 4
Sağlık ve güvenlik
Lütfen ambalaj üzerinde yazılı alınması gerekli önlemlerle ilgili notlara dikkat ediniz. İyi havalandırma koşulları altında
kullanınız. Solvent buharını solumayınız ve içinize çekmeyiniz. Cilt temasından kaçınınız. Cilt üzerine temas halinde,
uygun bir temizleyiciyle, sabun ve suyla çıkarınız. Gözle temas halinde gözler hemen yıkanmalı ve tıbbi yardım
alınmalıdır.
Gerektiğinde kullanmak üzere, ürünlerin sağlık-güvenlik risk ve önlemleri ile ilgili detaylı bilgilere Ürün Güvenlik
Bilgi Föyü'nden ulaşabilirsiniz.
UYARI
Bu teknik föydeki bilgiler, laboratuvar testleri ve uygulama deneyimlerimiz sonucu elde ettiğimiz en iyi bilgilerden
yararlanılarak hazırlanmıştır. Fakat, ürün şirketimiz kontrolü dışındaki durumlarda da kullanılabileceğinden, sadece
ürünün kalitesini garantilemekteyiz. Ayrıca verilen bilgileri, uyarı yapılmaksızın değiştirme hakkımız saklıdır. Yerel
gereksinimlere uyum açısından, ürünlerde ufak farklılıklar gerçekleştirilebilir.
Jotun, 50’yi aşkın ülkede fabrika, satış ofisi ve deposu bulunan dünya çapında bir boya firmasıdır. Yakınınızdaki Jotun adreslerine
ulaşabilmek için; en yakın bölge müdürlüğümüzü ya da www.jotun.com adresini ziyaret ediniz.
22. 11 2011 JOTUN BOYA TARAFINDAN
YAYINLANMIŞ OLUP, GEÇMİŞTEKİ ÜRÜN FÖYLERİNİN YERİNİ ALMAKTADIR.
Hardtop Optima
Sayfa 4 / 4
Download

Kdz.Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü İhale İlanı