Teknik Föy
Balloxy HB Lumi
Ürün tanımı
Balloxy Lumi 2 komponentli, yüzey toleranslı epoksi mastik olup bünyesinde bulunan parlayan (UV hassas) pigmentler
vasıtası ile kontrol ve uygulama kolaylığı sağlar.
Kullanım alanı
Balloxy Lumi balast tanklarında , izolasyon altı çeliklerde, zincirlik içerisinde ve buhar yoğuşması olan
alanlarda ve raspalamanın mümkün olmadığı alanlarda ve su jeti ile hazırlanmış ıslak bölgelerde kullanılabilir.
Film kalınlığı ve teorik yayılma oranı
Film kalınlığı, kuru (µm)
Minimum
150
Maksimum
300
Önerilen
175
Film kalınlığı, yaş (µm)
180
365
213
Teorik yayılma oranı (m²/l)
5,5
2,7
4,7
Fiziksel özellikler
Renk
Bej, Yeşil
Hacmen katı madde oranı
(Hacmen %)
82 ± 2
Parlama noktası
35ºC ± 2 (İnceltmeden once)
Uçucu organik bileşikler
Parlaklık
Yarı parlak
Su dayanımı
Mükemmel
Aşınma dayanımı
Çok iyi
Solvent dayanımı
Iyi
Kimyasal dayanımı
Iyi
Esneklik
Iyi
*ISO 3233:1998 (E)’ye göre ölçümlenme yapılmıştır
Balloxy HB Lumi
Sayfa 1 / 4
Yüzey hazırlığı
Tüm yüzeyler temiz ve kontaminasyonlardan arındırılmış olmalıdır. Yüzey ISO 8504'e uygun olarak değerlendirilmeli ve
buna göre işlem görmelidir
Çelik yüzey
Yüzey temizliği : En az St 2 seviyesine kadar mekanik (elektrikli aletle) temizlik (ISO 8501-1:1988) . Geliştirilmiş yüzey
temizliği ( Sa 2½'a kadar kumlama) performansı artıracaktır. Su jeti durumunda ince pas oranı ile temizlenen yüzeyler
için SSPC ve NACE standartlarında belirtilen oranları aşmayacaktır.
Shopprimerlenmiş çelik
Temiz, kuru,hasarsız onaylanmış uygun astar
Boyalı yüzey
Temiz, kuru, hasarsız uygun astar. Daha fazla bilgi için Jotun büromuzla irtibata geçiniz. Bakım için, UHPWJ'dan WJ2
(NACE No.5/SSPC-SP 12) veya paslı alanlar için minimum St 2 seviyesinde mekanik temizleme.
Diğer yüzeyler
Boya başka yüzeylerde de kullanılabilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen Jotun Boya’ya danışınız.
Uygulama Koşulları
Boyanacak yüzeyin sıcaklığı en az 10 °C ve havanın yüzeyde çiğlenme noktasının en az 3°C üzerinde olmalıdır.
Sıcaklık ve bağıl nem yüzeyin civarında ölçülmelidir. Uygun kurumanın sağlanması için iyi bir havalandırma
gerekmektedir.Kaplama tam olarak kürlenmeden yağa, kimyasallara ve mekanik zorlamalara maruz kalmamalıdır.
Çelik yüzeylere su jeti tatbiki ıslak bir yüzey oluşturur. Yüzeyi çevreleyen ortamdaki bağıl nem oranı %85'ten az
olmalıdır. Boya uygulaması öncesi yüzey rutubet nedeniyle ıslaklık etkisiyle parlamamalıdır ancak yamalı bir görünüm
alabilir.
Uygulama metodları
Sprey
Airless sprey (havasız tabanca) kullanınız.
Fırça
Kestirmeler ve küçük alanlardaki uygulamalar için tavsiye edilir, belirlenen kuru film kalınlığına
ulaşılması için özen gösterilmelidir.
Rulo
Küçük alanlar için kullanılabilmekle birlikte ilk kat astar uygulamalarında önerilmez. Uygulama için rulo
kullandiğinızda, belirtilen kuru film kalınlıklarının sağlanması için yeterli miktarda boya tatbik
edilmesine özen gösterilmelidir.
Balloxy HB Lumi
Sayfa 2 / 4
Uygulama verileri
Karışım oranı (hacimsel)
5 ünite Bileşen A 1 ünite Bileşen B ile karıştırılır.
Karışım bekleme zamanı
10 dakika.
Karışım ömrü (23°C)
2 saat (Yüksek sıcaklıklarda azalır.)
Jotun Thinner No. 17
Tiner/Temizleyici
Havasiz tabanca uygulama bilgisi
15 MPa (150 kp/cm², 2100 psi.).
Hidrolik basınç (memede)
Meme
0.53 - 0.79 mm (0.021 - 0.031").
Püskürtme açısı
40 - 80°
Filtre
Filtrelerin temiz olup olmadığını kontrol ediniz.
* Karışım sonrası bekleme süresi ve karışım ömrü verileri standart havasız tabanca
kullanılması şartıyla geçerlidir.
* Baz ve kürlenme etmeninden oluşan karışımın sıcaklığının en düşük 15°C olması
tavsiye edilir. Aksi halde, doğru viskozitenin elde edilmesi için solvent eklenmesi
gerekebilir. Çok fazla solvent eklenmesi düşük bir akma dayanımı ve kürlenmenin
yavaşlaması sonucunu verir. Tiner, bileşenler karıştırıldıktan sonra ilave edilmelidir.
Not
Kuruma süresi
Kuruma süreleri genellikle hava dolaşımına, sıcaklığa, film kalınlığına ve atılan kat sayısına bağlıdır ve benzeri
şekillerde etkilenirler. Aşağıdaki tabloda sunulan veriler;
* İyi bir havalandırma (Açık hava veya serbest hava dolaşımı)
* Tipik (önerilen) kuru film kalınlığı
* Yüzey üzerine bir kat uygulama varsayımları esasına göre hazırlanmıştır.
Yüzey sıcaklığı
10°C
23°C
40°C
Yüzey kuruması
8 saat
4 saat
2 saat
Sert kuruma
24 saat
10 saat
4 saat
Tam Kuruma
14 gün
7 gün
2 gün
24 saat
10 saat
4 saat
İkinci kat uygulama, en az
İkinci kat uygulama, en çok
1
1
Bir üst kat uygulamadan önce yüzey yabancı maddelerden arındırılmış ve tebeşirlenmemiş olmalıdır.
Katlar arası en iyi yapışma için uygulama alt kat tam kürlenmeden önce yapılmalıdır. Bu zaman aşılırsa
yüzeyi pürüzlendirmek gerekebilir. Eğer boya doğrudan güneş ışığına maruz kalmışsa, iyi bir yapışmanın
sağlanması için yüzeyin temizlenmesine ve yüzeydeki tabakanın kaldırılmasına özen gösterilmelidir.
Yukarıda verilen bilgiler uygulamanın yalnızca ana hatlarını belirtir niteliktedir. Gerçekleşen kuruma süre ve süreleri; film
kalınlığına, havalandırmaya, yüzeyde var olan boya sistemine, boyanın geçirdiği işlemlere ve mekanik dayanıklılığına
bağlı olarak; uzayabilir veya kısalabilir.
Tipik boya sistemi
Balloxy HB Lumi
Balloxy HB Light
1 x 175 µm
1 x 175 µm
(Dry Film Thickness)
(Dry Film Thickness)
Diğer sstemler uygulama alanına gore belirlenebilir
Balloxy HB Lumi
Sayfa 3 / 4
Depolama
Ürün,yerel yönetmelikler dikkate alınarak depolanmalıdır. Ürün,kuru,serin,iyi havalandırılmış ve yüksek ısılara ve
kıvılcım çıkma olasılığına maruz kalmayan depolarda saklanmalıdır.Ambalaj kapakları sıkıca kapatılmalıdır.
Kullanım
Kullanmadan önce iyice karıştırınız ve özenle taşıyınız
Ambalaj Boyutları
18 Litre ünite: 15 litre Komp A, 20 litrelik tenekede, 3 Litre Komp B, 5 litrelik tenekede.
Ambalaj boyutları yerel gereksinimler doğrultusunda ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.
Sağlık ve güvenlik
Lütfen ambalaj üzerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız. İyi havalandırılan ortamlarda uygulama yapınız. Boyanın cilde
temas etmesinden ve boya yapılan alanda doğrudan nefes almaktan ve uçucular nedeniyle civarda oluşacak solvent
buharını solumaktan kaçınınız. Herhangi bir temas halinde, cildin uygun temizleyici, su ve sabun kullanılarak derhal
temizlenmesi, eğer göze temas edilmiş ise gözlerin su ile yıkanması ve en kısa sürede tıbbi müdahale yapılması
gereklidir.
Gerektiğinde kullanmak üzere, ürünlerin sağlık-güvenlik risk ve önlemleri ile ilgili detaylı bilgilere Ürün Güvenlik
Bilgi Föyü'nden ulaşabilirsiniz.
UYARI
Bu teknik föydeki bilgiler, laboratuvar testleri ve uygulama deneyimlerimiz sonucu elde ettiğimiz en iyi bilgilerden
yararlanılarak hazırlanmıştır. Fakat, ürün şirketimiz kontrolü dışındaki durumlarda da kullanılabileceğinden, sadece
ürünün kalitesini garantilemekteyiz. Ayrıca verilen bilgileri, uyarı yapılmaksızın değiştirme hakkımız saklıdır. Yerel
gereksinimlere uyum açısından, ürünlerde ufak farklılıklar gerçekleştirilebilir.
Jotun, 50’yi aşkın ülkede fabrika, satış ofisi ve deposu bulunan dünya çapında bir boya firmasıdır. Yakınınızdaki Jotun adreslerine
ulaşabilmek için; en yakın bölge müdürlüğümüzü ya da www.jotun.com adresini ziyaret ediniz.
9. 5 2013 JOTUN BOYA TARAFINDAN
YAYINLANMIŞ OLUP, GEÇMİŞTEKİ ÜRÜN FÖYLERİNİN YERİNİ ALMAKTADIR.
Balloxy HB Lumi
Sayfa 4 / 4
Download

Balloxy HB Lumi Teknik Föy