Motorola MC65 – návod k použití
Combitrading, s. r. o.
Rašínovo nábřeží 56
128 00 Praha 2
Česká republika
+420 246 035 710
+420 246 035 711
[email protected]
www.combitrading.cz
IČ: 62414500, DIČ: CZ62414500
Zápis v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, spis C/ 31926
1. Popis skeneru
1. Snímací tlačítko
2. Tlačítko pro pohyb nahoru a dolu
3. Mikrofon
4. Tlačítko zapnutí
5. Konektory napájení
6. Klávesnice
7. Snímací tlačítko
8. Dotykový displej (s ochrannou fólií)
9. Snímací (dekódovací) LED dioda
10. Nabíjecí LED dioda
11. WAN LED dioda
12. Telefonní reproduktor
13. Světelný senzor
Poznámka: Pro resetování MC65 podržte tlačítko zapnutí po dobu alespoň pěti sekund (warmboot).
14. Řemínek na ruku
15. Baterie
16. Západka baterie
17. Blesk fotoaparátu
18. Fotoaparát (3,2 Megapixelu)
19. Sklíčko skeneru
20. Šňůrka stylusu
21. Tlačítko skeneru
22. Funkční tlačítko
23. Stylus
24. Reproduktor
Combitrading, s. r. o.
Rašínovo nábřeží 56
128 00 Praha 2
Česká republika
+420 246 035 710
+420 246 035 711
[email protected]
www.combitrading.cz
IČ: 62414500, DIČ: CZ62414500
Zápis v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, spis C/ 31926
Numerická klávesnice
1.
2.
3.
4.
Přijmout hovor
Navigační tlačítko
Funkční tlačítko
Snímací tlačítko
Alfa-Numerická klávesnice
5.
6.
7.
8.
Konec volání
Oranžové tlačítko
Podsvícení
Modré tlačítko
9. OK
10. Start menu
Modré tlačítko: Použijte tlačítko pro přístup k modrým funkcím.
Oranžové tlačítko: Použijte tlačítko pro přístup k sekundárním funkcím. (1 zmačknutí => alpha fce., 2
zmáčknutí => normální fce.)
2. Indikační LED diody
Skenovací/Dekódovací LED dioda
Nabíjecí LED dioda
WAN LED dioda
Skenovací/Dekódovací LED dioda
- Červená = skenování aktivní
- Zelená = kód byl úspěšně dekódován
- Upozornění na zprávu
Nabíjecí LED dioda
- Pomalu blikající oranžová = baterie se nabíjí
- Svítící oranžová = baterie nabita
- Rychle blikající oranžová = chyba nabíjení
WAN LED dioda
- Zelená = Rádio aktivní
Combitrading, s. r. o.
Rašínovo nábřeží 56
128 00 Praha 2
Česká republika
+420 246 035 710
+420 246 035 711
[email protected]
www.combitrading.cz
IČ: 62414500, DIČ: CZ62414500
Zápis v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, spis C/ 31926
3. Vložení baterie
1. Vložte do zařízení nejprve spodní část baterie.
2. Zatlačte na horní část baterie, dokud neuslyšíte zaklapnutí západky baterie.
3. Uchyťte zpět řemínek zařízení.
4. Vyjmutí baterie
1.
2.
3.
4.
Zmačkněte a podržte tlačítko Zapnutí po dobu alespoň 10 sekund.
Uvolněte tlačítko. Skenovací LED dioda svítí červeně.
Po zhasnutí LED diody sundejte řemínek ze zadní strany zařízení.
Posuňte západku baterie vpravo a baterii ze zařízení vyjměte.
5. Nabíjení zařízení
Combitrading, s. r. o.
Rašínovo nábřeží 56
128 00 Praha 2
Česká republika
+420 246 035 710
+420 246 035 711
[email protected]
www.combitrading.cz
IČ: 62414500, DIČ: CZ62414500
Zápis v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, spis C/ 31926
6. Připojení k počítači
7. Vložení paměťové karty (Micro SD)
1. Sundejte řemínek ze zadní strany zařízení a zvedněte gumovou krytku.
2. Odemkněte držák SIM karty a zvedněte ho vzhůru. (viz obrázek)
3. Odemkněte držák microSD karty a zvedněte ho vzhůru. (viz obrázek)
4. Vložte microSD kartu do držáku.
Combitrading, s. r. o.
Rašínovo nábřeží 56
128 00 Praha 2
Česká republika
+420 246 035 710
+420 246 035 711
[email protected]
www.combitrading.cz
IČ: 62414500, DIČ: CZ62414500
Zápis v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, spis C/ 31926
5. Zavřete držák microSD karty.
6. Uzamkněte držák microSD karty do původní polohy. (viz obrázek)
8. Vložení SIM karty
1. Vsuňte SIM kartu do držáku tak, jak lze vidět na obrázku níže.
2. Uzavřete držák SIM karty.
3. Ujistěte se, že je SIM karta ve správné pozici a v rovině.
4. Uzamkněte držák SIM karty do jeho původní polohy.
9. Krycí fólie
Symbol doporučuje užívat fólii k minimalizaci opotřebení displeje zařízení.
1.
2.
3.
4.
5.
Ochranu proti škrábnutí
Trvalé psaní a dotykový povrch s dotykovým cítěním
Zmírnění prudkého světla
Ochrana vypadá stále jako nová
Rychlá a snadná instalace
Combitrading, s. r. o.
Rašínovo nábřeží 56
128 00 Praha 2
Česká republika
+420 246 035 710
+420 246 035 711
[email protected]
www.combitrading.cz
IČ: 62414500, DIČ: CZ62414500
Zápis v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, spis C/ 31926
10. Správné snímání čárového kódu
11. Vyhněte se extrémním úhlům při používání zařízení
Combitrading, s. r. o.
Rašínovo nábřeží 56
128 00 Praha 2
Česká republika
+420 246 035 710
+420 246 035 711
[email protected]
www.combitrading.cz
IČ: 62414500, DIČ: CZ62414500
Zápis v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, spis C/ 31926
Download

Motorola MC65 – návod k použití