Sciphone I68+ Rychlý návod
Pro další informace a pro technickou podporu
navštivte stránky www.mysciphone.com/support/manuals/i68/english a zde si můžete stáhnout
uživatelský manuál a získat odpovědi na časté otázky a získat další tipy pro svůj telefon.
Můžete si zde také stáhnout zdarma mp3, mp4, programy v jazyce Java, hry apod.
© 2008 SciPhone Inc. Všechna práva vyhrazena
SciPhone, SciPhone logo je obchodní značkou of SciPhone Inc., registrovanou v U.S. a ostatních
zemích. SciPhone je obchodní značka SciPhone Inc. Text a logo Bluetooth® jsou majetkem Bluetooth
SIG, Inc a jejich použití je schváleno licencí 052-9567-A.
Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, či příjdete na nějakou vychytávku, prosím o zaslání těchto
informací abych mohl návod stále více zdokonalovat.
Nemohu vyzkoušet nastavení MMS, WAP a GPRS na všech operátorech, když budete mít klíč jak toto
bezpečně provést prosím o zaslani emailem.
Pokud budete mít starší verzi návodu, budu uveřejňovat veškeré nové poznatky v dokumentu na
stránce
https://docs.google.com/document/edit?id=1AdDmsXy6lvS1JcFC7eUC8pyfQjVrAT3RF1lE7H38wyA&
hl=en&authkey=CIfJwfYE
Instalace SIM karty
Pozor, telefon jako SIM1 čte kartu z horního slotu !
1. Odstaňte kryt baterie a vložte první sim kartu do spodního slotu, zlatými kontakty otočenými
směrem nahoru
2. Druhou sim kartu vložte do horního slotu zlatými kontakty otočenými směrem dolů
Instalace první SIM karty (SIM1)
Instalace druhé SIM karty (SIM2)
Instalace baterie
Vložte baterii do slotu – nejprve stranu s kontakty baterie, poté zasuňte druhou stranu a zasuňte
kryt telefonu
Zapnutí / Vypnutí telefonu
1. Pro zapnutí telefonu stiskněte a podržte tlačítko <HOME> na několik sekund.
2. Posuňte a odemkněte obrazovku – telefon je v provozním režimu.
3. Pro uzamčení obrazovky stiskněte tlačítko <HOME> nebo stiskněte tlačítko <home> ještě
jednou a telefon se uvede do stand-by módu
4. Pro vypnutí telefonu stiskněte a podržte tlačítko <HOME> na několik sekund (posunout pro
vypnutí).
5. Pro návrat do úvodní obrazovky stiskněte kdykoliv tlačítko <HOME>.
Dokonce během hovoru můžete přistupovat ke zprávám, kalendáři a dalším aplikacím.
Hlasitost – nahoru/dolů
Tlačítko <HOME>
---------
Uskutečnění hovoru
V úvodní obrazovce stiskněte tlačítko <call> (zelené) ,zadejte číslo a stiskněte tlačítko <call> .
Můžete také volat přímo z telefonního seznamu, nebo ze seznamu historie volání.
Psaní zpráv
Pro psaní sms zpráv stiskněte tlačítko <SMS> v úvodní obrazovce ,nebo tlačítko <Text> a zde je si můžete
vybrat, zda psát sms, mms, chat, nebo volat hlasovou schránku.
SciPhone podporuje rozpoznávání ručně psaného textu – psaní prstem, nebo pomocí stylusu.
Platforma Java je využívána více než 5 milióny vývojářů z celého světa.
Je používána ve významných odvětvích průmyslu a je používána v širokém okruhu
zařízení, výpočetní techniky a sítí apod
1. Stáhnětě si JAVA software z našich stránek, nebo z jiných volně dostupných stránek
2. Nakopírujte JAVA software do jakéhokoliv adresáře paměťové karty ve vašem Sciphone
3. Stisknětě tlačítko dokumenty a vyberte Java . Vyberte volbu instalace.
4. Stiskněte tlačítko java na úvodní obrazovce a můžete si spustit nainstalovanou aplikaci
5. Mějte na vědomí, že ne každá aplikace Java poběží na vašem Sciphone
Ovládání zvuku
1. Nakopírujte SI vaše oblíbené mp3 soubory na paměťovou kartu do adresáře mp3
2. Stiskněte tlačítko <multimedia> a vyberte <Audio Player> pro poslech vašich mp3 souborů
3. Stiskněte tlačítko <List> pro ovládání playlistu ,tlačítem <Option> se vám zobrazí další možnosti
4. Natočením vašeho Sciphone do strany dojde k přepnutí skladby.
Ovládání videa
1. Nakopírujte vaše oblíbené video soubory na paměťovou kartu do adresáře video
2. Stiskněte tlačítko <multimedia> a vyberte <Video Player> pro sledování vašich video souborů .
3. Váš telefon podporuje přehrávání mp4 a 3gp video souborů.
4. Natočením telefonu do strany dojde také k natočení videa.
5. Stisknutím displeje na filmu vyvoláte nabídku ovládání videa na obrazovce a opětovným
stisknutím nabídku zavřete.
Prohlížení obrázků
1. Nahrajte si ze svého PC do svého Sciphone svoje oblíbené obrázky
2. Stiskněte tlačítko <multimedia> a vyberte <Image Viewer> pro sledování vašich obrázků
3. Stisknutím tlačítka <option> vyvoláte nabídku..Stiskněte tlačítko <Forward> a můžete si obrázek
přiřadit ke kontaktu
4. Při prohlížení obrázků můžete natočit svůj Sciphone do strany a přepnete se tím do širokoúhlého
zobrazování. S obrázkem můžete libovolně manipulovat – roztahovat, zvětšovat
apod.
Fotografování
1. Stiskněte tlačítko multimedia a vyberte Camera pro zachycení fotografie
2. Stiskněte tlačítko shot ve spodní části obrazovky a může svůj obrázek uložit nebo zrušit.
3. Pokud stisknete tlačítko option, zobrazí se vám další možnosti
Internetový prohlížeč
Pro přístup k interentu a pohlížení www stránek stiskněte tlačítko WAP.
Nezapoměňte, že nejprve musíte mít nastavené GPRS připojení od vašeho operátora! Pokud si
nejste jisti, kontaktujte vašeho operátora, jestli máte možnost GPRS připojení. Pokud je třeba
změnit nastavení připojení.
Vetšinou je v telefonu nainstalován nějaká čínská mutace prohlížeče. Doporučuji stáhnout
program pro zobrazování stránek v české mutaci. Např. Mini Opera
Změna nastavení
Stisknutím tlačítka <settings> můžete měnit nastavení vašeho telefonu - změňte jas displeje, tóny nebo to
si upravte nastavení pro každou aplikaci zvlášť. Můžete také kontrolovat dobu hovoru, zadat bezpečnostní
kódy apod.
Pokud chcete přeuspořádat ikony na ploše, stačí jednu ikonu přidržet, všechny se začnou třást a vy můžete
bez problémů přehazovat kam chcete. Můžete tak ovlivňovat i počet stránek telefonu (malé bílé tečky pod
ikonami, pokud po nich přejedete prstem dostanete se na další stránku ikon).
Download

Sciphone I68+ Rychlý návod