Download

Změna názvu/právní formy firmy, převzetí smlouvy