Výcvik PPL
RZ č. 129 OKAir
Jméno žáka PPL:
OKAir
Výcvik PPL
Jméno: ………………..……………………………..
záznam letů / deník žáka
list 1 z 12
Výcvik PPL
RZ č. 129 OKAir
Jméno žáka PPL:
Souhrnný list
let
datum
Typ
letounu
záznam letů / deník žáka
imatrikulace
úloha
startů
hod
min
Jméno FI
Podpis FI
list 2 z 12
Výcvik PPL
datum
RZ č. 129 OKAir
Typ
letounu
imatrikulace
Jméno žáka PPL:
úloha
startů
Dvojí
Celkem:
startů
záznam letů / deník žáka
hod
hod
Jméno FI
min
Potvrzení OKAir:
Sólo
min
startů
hod
Podpis FI
min
list 3 z 12
Výcvik PPL
úloha 1
RZ č. 129 OKAir
Jméno žáka PPL:
Pozemní příprava
seznámení s letounem
datum
úloha 1E
Podpis FI
Pozemní příprava
seznámení s letounem
datum
úloha 2
Podpis FI
Pozemní příprava
příprava na let a činnost po letu
datum
Podpis FI
úloha 3
datum
min. nálet v úloze
dvojí
Seznamovací let
startů
dvojí
hod.
1 let/ 0 hod. 15min.
Podpis FI
min
Připomínky FI:
úloha 4
datum
min. nálet v úloze
dvojí
Účinky ovládacích prvků
startů
dvojí
hod.
1 let/ 0 hod. 30min.
Podpis FI
min
Připomínky FI:
úloha 5
Pozemní příprava
datum
seznámení s letounem, pojíždění
Podpis FI
Připomínky FI:
úloha 5E
Pozemní příprava
datum
záznam letů / deník žáka
seznámení s letounem
Podpis FI
list 4 z 12
Výcvik PPL
RZ č. 129 OKAir
úloha 6
datum
Jméno žáka PPL:
Přímý vodorovný let
startů
dvojí
hod.
min
min. nálet v úloze
dvojí
2 lety/ 1 hod.00min.
Podpis FI
Připomínky FI:
úloha 7
datum
Stoupání
startů
dvojí
hod.
min
min. nálet v úloze
dvojí
1 let/ 0 hod. 30min.
Podpis FI
Připomínky FI:
úloha 8
datum
Klesání
startů
dvojí
hod.
min
min. nálet v úloze
dvojí
1 let/ 0 hod. 30min.
Podpis FI
Připomínky FI:
úloha 9
datum
Zatáčení
startů
dvojí
hod.
min
min. nálet v úloze
dvojí
2 lety / 1hod.00min.
Podpis FI
Připomínky FI:
záznam letů / deník žáka
list 5 z 12
Výcvik PPL
RZ č. 129 OKAir
úloha 10A
datum
Jméno žáka PPL:
Pomalý let
startů
dvojí
hod.
min
min. nálet v úloze
dvojí
1 let/ 0 hod. 30min.
Podpis FI
Připomínky FI:
úloha 10B
datum
Přetažení
startů
dvojí
hod.
min
min. nálet v úloze
dvojí
2 lety / 1hod 00min.
Podpis FI
Připomínky FI:
úloha 11
datum
Zabránění vývrtce
startů
dvojí
hod.
min
min. nálet v úloze
dvojí
1 let/ 0hod.30min.
Podpis FI
Připomínky FI:
úloha 12
datum
Vzhled stoupání do polohy po větru
startů
dvojí
hod.
min
min. nálet v úloze
dvojí
15 letů/1hod.30min.
Podpis FI
Připomínky FI:
záznam letů / deník žáka
list 6 z 12
Výcvik PPL
RZ č. 129 OKAir
úloha 13
datum
Jméno žáka PPL:
Okruh přiblížení a přistání
startů
dvojí
hod.
min
min. nálet v úloze
dvojí
15 letů/1hod.30min.
Podpis FI
Připomínky FI:
úloha 12/13E
datum
Nouzové případy
startů
dvojí
hod.
min
min. nálet v úloze
dvojí
5 letů/ 0 hod.25min.
Podpis FI
Připomínky FI:
úloha 14P
datum
Přezkoušení před prvním samostatným
letem
startů
dvojí
hod.
min
min. nálet v úloze
dvojí
3 lety/ 0hod. 20min.
Podpis FI
Připomínky FI:
záznam letů / deník žáka
list 7 z 12
Výcvik PPL
Úloha 14
RZ č. 129 OKAir
Jméno žáka PPL:
Sólo lety po okruhu a do prostoru
startů
datum
dvojí
hod.
dvojí
2 lety / 0 hod. 10 min.
sólo
23 letů / 3 hod. 50 min.
min. nálet v úloze
sólo
min
hod.
Podpis FI
min.
Připomínky FI:
Úloha 15
Pokračovací výcvik v zatáčení
datum
startů
dvojí
hod.
dvojí
min. nálet v úloze
sólo
sólo
min
hod.
min.
1 let / 0 hod. 30 min.
2 lety / 0 hod. 40 min.
Podpis FI
Připomínky FI:
záznam letů / deník žáka
list 8 z 12
Výcvik PPL
RZ č. 129 OKAir
úloha 16
datum
Jméno žáka PPL:
Vynucené přistání bez motoru
startů
dvojí
hod.
min
min. nálet v úloze
dvojí
1 let/ 0 hod. 30min..
Podpis FI
Připomínky FI:
úloha 17
datum
Bezpečnostní přistání
startů
dvojí
hod.
min
min. nálet v úloze
dvojí
1 let/ 0 hod. 30min.
Podpis FI
Připomínky FI:
záznam letů / deník žáka
list 9 z 12
Výcvik PPL
úloha
RZ č. 129 OKAir
min. nálet v
úloze
NAVIGACE
18A
úloha 18A
datum
Jméno žáka PPL:
Cvičné traťové lety - DVOJÍ
startů
dvojí
hod.
dvojí
16 letů / 10hod. 20 min.
sólo
10 letů / 5hod. 30 min.
min. nálet v úloze
Trať
min
10 letů/ 7 hod. 00min.
Podpis FI
100-150km
150km
180km
150-180 s přistáním na cizím letišti
150-180 s přistáním na cizím letišti
150-180 s přistáním na cizím letišti
Připomínky FI:
úloha 18A
datum
Přezkoušení před prvním samostatným
navigačním letem
startů
záznam letů / deník žáka
dvojí
hod.
min
min. nálet v úloze
dvojí
2 lety/ 1 hod.20min.
Podpis FI
list 10 z 12
Výcvik PPL
RZ č. 129 OKAir
Úloha 18A
Sólo traťové lety
úloha 18A
datum
Jméno žáka PPL:
min. nálet v úloze
Cvičné traťové lety - SÓLO
startů
solo
hod.
min
sólo
min. nálet v úloze
Trať
10 letů/ 5 hod 30min.
10 letů/ 5 hod. 30min.
Podpis FI
Připomínky FI:
Sólo přelet dle JAR-FCL 1.125 (b) o délce min. 270 km s přistáním na dvou
letištích jiných než letiště odletu.
18A
datum
startů
sólo
hod.
min.
Podpis FI
Připomínky FI:
záznam letů / deník žáka
list 11 z 12
Výcvik PPL
RZ č. 129 OKAir
úloha 18A
datum
Jméno žáka PPL:
Lety na řízená letiště
startů
dvojí
hod.
min
min. nálet v úloze
dvojí
4 lety/ 2hod.00min.
Podpis FI
Připomínky FI:
úloha 18B
datum
navigační problémy v nižších hladinách a
za snížené dohlednosti
startů
dvojí
hod.
min
min. nálet v úloze
dvojí
1 let/ 1hod. 00min.
Podpis FI
Připomínky FI:
úloha 18C
datum
Radionavigace
startů
dvojí
hod.
min
min. nálet v úloze
dvojí
2 lety/ 2hod.00min.
Podpis FI
Připomínky FI:
úloha 19
datum
Základy letu podle přístrojů
startů
dvojí
hod.
min
min. nálet v úloze
dvojí
1 let/ 0hod. 30min.
Podpis FI
Připomínky FI:
záznam letů / deník žáka
list 12 z 12
Download

Výcvik PPL