GRIN-Global
Aktuální stav přechodu na nový
dokumentační systém
GRIN-Global
GRIN
EVIGEZ
5.1.2015
?
GRIN-Global (GG) – databázový systém (USDA /ARS)
Golden version 2.0
(The Germplasm Resources Information Network - Global)
2
GRIN-Global
 Předpoklad zahájení ostré verze GG v ČR:
březen – duben 2015
 Ukončení systému EVIGEZ - záloha
 Zachována kompatibilita s GG v USDA/ARS –
aktualizace systému
 Podpora ze strany USDA/ARS
GRIN-Global
srpen 2014 – výběrové řízení – Computer Help s.r.o.
Časový harmonogram:
 8-9/2014 - analýza databáze EVIGEZ i GG
 10-12/2014 - vývoj migračních nástrojů a
dalších aplikací, konsolidace a migrace dat
 1-2/2015 -testovací provoz, ladění aplikací
 2-3/2015 - systémy existují, testování, školení
 3-4/2015 – ostrá migrace dat do systému GG
GRIN-Global prosinec 2014
Výměna dat – Comp.Help x koordinační pracoviště
(lokální počítače)
1.fáze – základní pasportní, popisné a skladové
údaje, naučit se práci se systémem
(odlišná struktura GG – velké množství provázaných
tabulek)
2.fáze – nadstavbové údaje – obrázky, grafy…
GRIN-Global prosinec 2014
Současný stav:

převedena většina pasportních a popisných dat

práce na skladových tabulkách a odběrech
uživatelům

práce na reportech (Crystal Reports)

nezahájena práce na webové stránce pro
uživatele (součást systému GG)
Dosud – žádné nepřekonatelné překážky při
transformaci
GRIN-Global leden 2015
Předpokládaný postup:
Naplnění všech tabulek transformovanými daty
Instalace na server VÚRV, v.v.i. – testovací verze
Konec zapisování do EVIGEZ
GRIN-Global leden 2015
- do 15.12.2014 - zaslání aktualizované databáze
- případné změny a doplnění dat –
poslat do 5.1.2015
Přechodné období:
všechna data ukládat do Excelu
sklad GB – nejspíše nebude možné ukládat
(zpoždění)
GRIN-Global leden 2015
Požadavky na koordinační pracoviště a řešitele:
1. Vypracovat podrobný seznam řešitelů a plodin –
musí být navolená práva u každé položky
skupiny uživatelů – různá práva
(řešitelé – právo číst a editovat, ne mazat)
Návrh na uvážení: jedna osoba zodpovědná za
systém na pracovišti?
úskalí – každý řešitel by měl umět
pracovat se systémem
GRIN-Global leden 2015
Požadavky na koordinační pracoviště a řešitele:
2. Upřesnění statusu kolekcí:
Položka nemá jednotný status, ale každý vzorek
položky má svůj status – skloubení dostupnosti a
typu kolekce
GRIN-Global leden 2015
Požadavky na koordinační pracoviště a řešitele:
3. Metody a dokumentace skladování plodin:
generativní – vypracuje koordinační pracoviště
vegetativní – vypracují řešitelé
do 15.12.2014 - budou zaslány instrukce
do 12.1.2015 – zaslat zpět doplněné
GRIN-Global leden 2015
Požadavky na koordinační pracoviště a řešitele:
4. Doplnit HTS u všech generativně mn.položek –
potřeba na převod mezi gramy a počtem semen
– skladování (miminální zásoba, odesílání…)
postupné doplňování – uvádět u předávání vzorků
GRIN-Global únor 2015
Vytvoření webové stránky GG
Školení uživatelů systému – řešitelů kolekcí
 2 – 3 termíny (podle počtu řešitelů)
 cca 2 dny – podle návrhu firmy – ještě
bude upřesněno
GRIN-Global
Co je potřeba k práci se systémem?
• základy Excelu
• odvahu se systémem pracovat
• pracovat se systémem průběžně po celý rok
GRIN-Global
Systémové požadavky pro instalaci:
• 20 GB + 2 GB RAM paměť
• Windows Vista / Windows 7 / Windows 8
• Windows Internet Explorer / Mozilla Firefox
• Active - X
GRIN-Global rok 2015
Koordinační pracoviště:
• veškerá možná podpora řešitelům
• překlady příruček (po korekci zašleme)
• vypracování FAQ – potřebujeme Vaše dotazy
• v případě potřeby – návštěvy pracovišť
• tréninková cvičení
GRIN-Global
Webové odkazy:
• www.grin-global.org
veškeré informace o projektu GRIN –Global
• www.grin-global.org/index.php/Training
dokumentace, tréninková videa a cvičení
řešitelé – Curator Tool ((Curator´s Users Guide)
GRIN-Global
Přínosy:
• zlepšení informovanosti o kolekcích NP
• zjednodušení objednávek pro uživatele
• moderní systém kompatibilní se současnou
výpočetní technikou
• zaručena následná podpora a rozvoj systému
(mezinárodní systém)
GRIN-Global
Zařazení 88 taxonů do GRIN – přiděleno validní
číslo
Taxon: Triticum flaksbergeri Navruzbekov
Genus: Triticum
Family: Poaceae (alt. Gramineae) subfamily: Pooideae
tribe: Triticeae.
Nomen number: 468957
Name verified on: 21-Nov-2014 by ARS Systematic
Botanists
NO ACCESSIONS IN NPGS UNDER THIS NAME
GRIN-Global společně zdoláme
Download

GRIN-Global