7. ADRESÁŘ A REJSTŘÍKY
kap6a7-autori verze2.indd 467
29.10.2006 13:16:51
468 ADRESÁŘ A REJSTŘÍKY
ADRESY AUTORŮ
7.1 ADRESY AUTORŮ
Anděra, Miloš
Zoologické oddělení, Národní muzeum,
Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1;
e-mail: [email protected]
Baruš, Vlastimil
Ústav biologie obratlovců,
Akademie věd České republiky,
Květná 8, 603 65 Brno;
e-mail: [email protected]
Beran, Luboš
Správa Chráněné krajinné oblasti
Kokořínsko, Česká 149, 276 01 Mělník;
e-mail: [email protected]
7.
Bezděk, Jan
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie
a včelařství, Agronomická fakulta,
Mendelova zemědělská a lesnická
univerzita, Zemědělská 1, 613 00 Brno;
e-mail: [email protected]
Brádka, Jaroslav
Zátiší 1018, 278 01 Kralupy nad Vltavou
Černý, Martin
Katedra ekologie, Přírodovědecká fakulta,
Univerzita Karlova,
Viničná 7, 128 44 Praha 2;
e-mail: [email protected]
Černý, Miloš
Halenkovice 1, 763 63 Halenkovice;
e-mail: [email protected]
Ďuriš, Zdeněk
Katedra biologie a ekologie,
Přírodovědecká fakulta,
Ostravská univerzita,
Chitusssiho 10, 710 00 Ostrava;
e-mail: [email protected]
Filipová, Lenka
Katedra ekologie, Přírodovědecká fakulta,
Univerzita Karlova,
Viničná 7, 128 44 Praha 2;
e-mail: [email protected]
Gregor, František
Loosova 14, 611 37 Brno.
Hanáková, Monika
Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta,
Univerzita Palackého,
tř. Svobody 26, 771 46 Olomouc;
e-mail: [email protected]
Heřman, Petr
Odbor diagnostiky,
Státní rostlinolékařská správa,
Drnovská 507, 161 06 Praha 6-Ruzyně;
e-mail: [email protected]
Heteša, Jiří
Oddělení experimentální fykologie
a ekotoxikologie, Botanický ústav,
Akademie věd České republiky,
Květná 8, 603 65 Brno;
e-mail: [email protected]
kap6a7-autori verze2.indd 468
Holman, Jaroslav
Oddělení ekologie a ochrany přírody,
Entomologický ústav,
Akademie věd České republiky,
Branišovská 31, 370 05 České Budějovice;
e-mail: [email protected]
Horecký, Jakub
Ústav pro životní prostředí,
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy,
Benátská 2, 128 44 Praha 2;
e-mail: [email protected]
Horká, Ivona
Katedra biologie a ekologie,
Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita,
Chittussiho 10, 710 00 Ostrava;
e-mail: [email protected]
Jelínek, Josef
Entomologické oddělení, Národní muzeum,
Kunratice-zámek, 140 00 Praha 4;
e-mail: [email protected]
Komárek, Jiří
Katedra botaniky, Biologická fakulta,
Jihočeská univerzita,
Branišovská 31, 370 05 České Budějovice;
e-mail: [email protected]
Kořínková, Dana
Botanický ústav, Akademie věd
České republiky, 252 43 Průhonice;
e-mail: [email protected]
Kozák, Pavel
Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický
ve Vodňanech, Jihočeská univerzita,
Zátiší 725/II, 389 25 Vodňany;
e-mail: [email protected]
Kozubíková, Eva
Katedra ekologie, Přírodovědecká fakulta,
Univerzita Karlova,
Viničná 7, 128 44 Praha 2;
e-mail: [email protected]
Juřičková, Lucie
Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta,
Univerzita Karlova,
Viničná 7, 128 44 Praha 2;
e-mail: [email protected]
Křivánek, Martin
Oddělení ekologie invazí, Botanický ústav,
Akademie věd České republiky,
252 43 Průhonice;
e-mail: [email protected],
[email protected]
Kaštovský, Jan
Katedra botaniky, Biologická fakulta,
Jihočeská univerzita,
Branišovská 31, 370 05 České Budějovice;
e-mail: [email protected]
Kůrka, Antonín
Zoologické oddělení, Národní muzeum,
Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1;
e-mail: [email protected]
Kinkorová, Judita
Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta
Univerzity Karlovy,
Viničná 7, 128 44 Praha 2;
e-mail: [email protected]
Kment, Petr
Entomologické oddělení, Národní muzeum,
Kunratice-zámek, 140 00 Praha 4;
e-mail: [email protected]
Knížek, Miloš
Oddělení entomologie a vertebratologie,
Výzkumný ústav lesního hospodářství
a myslivosti, Jíloviště-Strnady,
156 04 Praha 5-Zbraslav;
e-mail: [email protected]
Kocourek, Pavel
Odbor životního prostředí a zemědělství,
Krajský úřad – Středočeský kraj,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5;
e-mail: [email protected]
Kočárek, Petr
Katedra biologie a ekologie,
Ostravská Univerzita,
Chittussiho 10, 710 00 Ostrava 2;
e-mail: [email protected]
Kochánková, Jana
Katedra ekologie a životního prostředí,
Fakulta FLE, Česká zemědělská univerzita,
165 21 Praha 6-Suchdol;
e-mail: [email protected]
Laštůvka, Zdeněk
Ústav zoologie, rybářství,
hydrobiologie a včelařství,
Mendlova zemědělská
a lesnická univerzita v Brně,
Zemědělská 1, 613 00 Brno;
e-mail: [email protected]
Lauterer, Pavel
Entomologické oddělení,
Moravské zemské muzeum,
Hviezdoslavova 29a, 627 00 Brno;
e-mail: [email protected]
Liška, Jiří
Taxonomické oddělení, Botanický ústav,
Akademie věd České republiky,
Zámek 1, 252 43 Průhonice;
e-mail: [email protected]
Loskotová, Eva
Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta,
Univerzita Karlova,
Benátská 2, 128 01 Praha 2;
e-mail: [email protected]
Máca, Jan
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,
Středisko České Budějovice;
e-mail: [email protected]
Mahelka, Václav
Botanický ústav, Akademie věd
České republiky, 252 43 Průhonice;
e-mail: [email protected]
29.10.2006 13:16:51
ADRESY AUTORŮ
ADRESÁŘ A REJSTŘÍKY
469
Malenovský, Igor
Entomologické oddělení,
Moravské zemské muzeum,
Hviezdoslavova 29a, 627 00 Brno;
e-mail: [email protected]
Prokeš, Miroslav
Oddělení ekologie ryb, Ústav biologie
obratlovců, Akademie věd České republiky,
Květná 8, 603 65 Brno;
e-mail: [email protected]
Šedivý, Jiří
Katedra ekologie, Přírodovědecká fakulta,
Univerzita Karlova,
Viničná 7, 128 44 Praha 2;
e-mail: [email protected]
Mandák, Bohumil
Botanický ústav, Akademie věd
České republiky, 252 43 Průhonice;
e-mail: [email protected]
Přikryl, Ivo
ENKI o.p.s. Třeboň, pracoviště Vodňany,
náměstí Svobody 10, 389 01 Vodňany;
e-mail: [email protected]
Marvan, Petr
Oddělení experimentální fykologie
a ekotoxikologie, Botanický ústav,
Akademie věd České republiky,
Květná 8, 603 65 Brno;
e-mail: [email protected]
Pyšek, Petr
Oddělení ekologie invazí, Botanický ústav,
Akademie věd České republiky,
Zámek 1, 252 43 Průhonice;
& Katedra ekologie, Přírodovědecká
fakulta, Univerzita Karlova,
Viničná 7, 128 01 Praha 2;
e-mail: [email protected]
Šefrová, Hana
Ústav pěstování, šlechtění rostlin
a rostlinolékařství, Agronomická fakulta,
Mendelova zemědělská
a lesnická univerzita,
Zemědělská 1, 613 00 Brno;
e-mail: [email protected]
Mlíkovský, Jiří
Zoologické oddělení, Národní muzeum,
Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1;
e-mail: [email protected]
Moravec, Jiří
Zoologické oddělení, Národní muzeum,
Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1;
e-mail: [email protected]
Novák, Vladimír
Oblastní muzeum Praha-východ,
Masarykovo náměstí 97,
250 01 Brandýs nad Labem;
e-mail: [email protected]
Novobilský, Adam
Ústav veterinární ekologie a ochrany
životního prostředí,
Fakulta veterinární hygieny a ekologie,
Veterinární a farmaceutická univerzita,
Palackého 1–3, 612 42 Brno;
e-mail: [email protected]
Opravilová, Věra
Katedra zoologie a ekologie,
Přírodovědecká fakulta, Masarykova
univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno;
e-mail: [email protected]
Petrů, Miloslav
Státní zdravotní ústav,
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10;
e-mail: [email protected]
Petrusek, Adam
Katedra ekologie, Přírodovědecká fakulta,
Univerzita Karlova,
Viničná 7, 128 44 Praha 2;
e-mail: [email protected]
Pithart, Karel
Zoo Praha,
U Trojského zámku 3/120, 171 00 Praha 7;
e-mail: [email protected]
Pižl, Václav
Ústav půdní biologie,
Akademie věd České republiky,
Na Sádkách 7, 370 05 České Budějovice;
e-mail: [email protected]
Policar, Tomáš
Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický
ve Vodňanech, Jihočeská univerzita,
Zátiší 725/II, 389 25 Vodňany;
e-mail: [email protected]
kap6a7-autori verze2.indd 469
Réblová, Martina
Taxonomické oddělení, Botanický ústav,
Akademie věd České republiky,
Zámek 1, 252 43 Průhonice;
e-mail: [email protected]
Roháček, Jindřich
Oddělení přírodních věd, Slezské zemské
muzeum, Tyršova 1, 746 01 Opava;
e-mail: [email protected]
Rozkošný, Rudolf
Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká
fakulta, Masarykova univerzita,
Terezy Novákové 64, 621 00 Brno;
e-mail: [email protected] muni cz
Rusek, Josef
Ústav půdní biologie,
Akademie věd České republiky,
Na Sádkách 7, 370 05 České Budějovice;
e-mail: [email protected]
Sádlo, Jiří
Geobotanické oddělení, Botanický ústav,
Akademie věd České republiky,
Zámek 1, 252 43 Průhonice;
e-mail: [email protected]
Samek, Radko
Agentura ochrany přírody
a krajiny České republiky,
Nuselská 39, 140 00 Praha 4;
e-mail: [email protected]
Šimek, Jaroslav
Zoo Praha,
U Trojského zámku 3/120, 171 00 Praha 7;
e-mail: [email protected]
Široký, Pavel
Ústav biologie a chorob volně
žijících zvířat, Veterinární a farmaceutická
univerzita Brno,
Palackého 1–3, 612 42 Brno;
e-mail: [email protected]
7.
Špaček, Jan
Odbor vodohospodářských laboratoří,
Povodí Labe, státní podnik,
Víta Nejedlého 951,
500 03 Hradec Králové.
Tajovský, Karel
Oddělení půdní zoologie a půdní
mikrostruktury, Ústav půdní biologie,
Akademie věd České republiky,
Na Sádkách 7, 370 05 České Budějovice;
e-mail: [email protected]
Vávra, Jiří
Ostravské muzeum,
Lechowiczova 4, 702 00 Ostrava-Fifejdy;
e-mail: [email protected]
Veselý, Petr
Tálínská 1030, 198 00 Praha 9;
e-mail: [email protected]
Vrabec, Vladimír
Katedra zoologie a rybářství,
Česká zemědělská univerzita,
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6-Suchdol;
e-mail: [email protected]
Skuhravá, Marcela
Bítovská 1227, 140 00 Praha 4;
e-mail: [email protected]
Zapomělová, Eliška
Biologická fakulta, Jihočeská univerzita,
Branišovská 31, 370 05 České Budějovice;
e-mail: [email protected]
Stejskal, Václav
Oddělení ochrany zásob,
Výzkumný ústav rostlinné výroby,
Drnovská 507, 161 06 Praha 6;
e-mail: [email protected]
Zázvorka, Jiří
Botanický ústav, Akademie věd
České republiky, 252 43 Průhonice;
e-mail: [email protected]
Stýblo, Petr
Kancelář Ústřední výkonné rady,
Český svaz ochránců přírody,
Uruguayská 7, 120 00 Praha 2;
e-mail: [email protected]
Šanda, Radek
Zoologické oddělení, Národní muzeum,
Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1;
e-mail: [email protected]
29.10.2006 13:16:51
470 ADRESÁŘ A REJSTŘÍKY
REJSTŘÍK LATINSKÝCH NÁZVŮ ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN
7.2 REJSTŘÍK LATINSKÝCH NÁZVŮ
ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN1
A
7.
Abies 144, 272
grandis 144
nordmanniana 272
Acacia 29
Acalyptris 311
platani 311
Acanthocyclops 208
Acanthodrilidae 212
Acanthoscelides 335
obsoletus 335
obtectus 335
Acari 225
Acaropsis 299
Accipiter 450
gentilis 450
Acer 32, 34, 267, 298, 305
campestre 267
ginnala 267
negundo 32, 34
palmatum 267
platanoides 267
pseudoplatanus 267, 298
Aceraceae 34, 35
Acerellidae 248
Acerentomata 248
Acerentomidae 248
Acipenser 368, 369
baerii 368, 369
gueldenstaedtii 368, 369
nudiventris 368, 369
ruthenus 368, 369
stellatus 368, 369
sturio 368, 369
Acorus 35, 290
calamus 35, 290
Acrididae 253
Acroloxus 218
lacustris 218
Actinopterygii 368, 371–388, 390–394,
396, 397
Acyrthosiphon 272
caraganae 272
ignotum 272
Adelgidae 271–273
Adelina 302, 303
Adiantum 282
Adonis 35
aestivalis 35
Aegilops 192
speltoides 192
tauschii 192
Aegolius 439
funereus 439
Aegopodium 159
podagraria 159
Aesculus 36, 298
carnea 36, 298
glabra 298
kap6a7-autori verze2.indd 470
hippocastanum 36, 298
indica 298
parviflora 298
pavia 36, 298
Aethusa 37
agrestis 37
cynapioides 37
cynapium 37
Agapornis 210
fischeri 210
roseicollis 210
Agaricales 21
Aglossa 293
caprealis 293
Agromyzidae 331
Agrostemma 38
githago 38
linicola 38
Agrostis 38, 168
capillaris 168
gigantea 38
Ahasverus 336
advena 336
Acheta 251, 252
domestica 251, 252
Achillea 80
Aigeiros 146
Ailanthus 32, 39, 39, 451
altissima 32, 39, 451
Aix 410
galericulata 410
Ajuga 29, 40
chamaepitis 29, 40
Album 174
superbum 174
Alcea 41
biennis 41
rosea 41
Nigra 41
setosa 41
Alectoris 211, 410
graeca 410
chukar 211, 410
kakelik 410
rufa 410
Alchemilla 280
alpina 280
Alisterus 210
scapularis 210
Allajulus 243
nitidus 243
Alliaceae 41
Allium 41, 140, 332
cepa 140, 332
longicuspis 41
ophioscordon 140
oschanini 140
paradoxum 41
porrum 140
sativum 41, 332
Alnus 305
Alopex 422
lagopus 422
Alopochen 410
aegyptiaca 410
Alosa 368
alosa 368
Alphitobius 349, 350, 354, 362
bifasciatus 350
diaperinus 349, 350, 354, 362
Alphitophagus 336, 337, 350, 355
bifasciatus 336, 337, 350, 355
Althaea 281
Amaranthaceae 31, 42–45
Amaranthus 42–45, 109
albus 42
ascendens 44
blitoides 43
blitum 43, 109
budensis 43
caudatus 44
cruentus 44, 45
hybridus 44
hypochondriacus 44
lividus 44
oleraceus 44
ozanonii 44, 45
powellii 44, 45
retroflexus 43–45
turicenzis 45
Amaryllis 329
Amazona 210
leucocephala 210
Ambloplites 368, 369
rupestris 368, 369
Ambrosia 32, 45, 46
artemisiifolia 32, 45
trifida 46
Ameirus 368, 369, 371, 392
melas 368, 369
nebulosus 368, 371, 392
Ammotragus 422
lervia 422
Amorpha 46
fruticosa 46
Amoseris 29
minima 29
Amphiaerus 257
constrictus 257
obscuriceps 257
Amphibia 399
Amphibolus 299
Amphipoda 227, 228, 233
Amphitomeus 243
attemsii 243
Ampullaria 215
29.10.2006 13:16:52
REJSTŘÍK LATINSKÝCH NÁZVŮ ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN
Amygdalaceae 148–152
Amynthas 212
hawaianus 212
Anacardiaceae 162, 274
Anacridium 251
aegyptium 251
Anatidae 410, 411, 413
Anethum 47
graveolens 47
Angelica 48
archangelica 48
Anguilla 207
anguilla 207, 368, 372
japonica 207
rostrata 207
Anguillicola 207
crassus 207
Anguillicolidae 207
Anguillidae 372
Anguilliformes 372
Anisomeridium 25
biforme 25
nyssaegenum 25
polypori 25
Annelida 212
Anobidae 357, 362
Anodonta 222
anatina 222
cygnea 222
Anomopoda 227, 232, 236
Anser 410
cygnoides 413
domestica 413
indicus 410
Anseriformes 413
Anthemis 191
cotula 191
tinctoria 191
Anthoceros 22
agrestis 22
Anthocoridae 255, 257, 289
Anthocoris 277, 289
butleri 255, 289
sarothami 255, 277
Anthriscus 48
cerefolium 48
trichosperma 48
Anthurium 282
Antilope 423
cervicapra 423
Antirrhinum 48
majus 48
Apanteles 316
carpata 316
Apera 49
spica-venti 49
Aphanomyces 230, 238
astaci 230, 238
Aphelinidae 280
Aphelinus 280
mali 280
Aphididae 271–276, 278–284, 286–292
Aphidinae 271
Aphidoidea 271
Aphis 274–276
forbesi 274
kap6a7-autori verze2.indd 471
grossulariae 275
oenotherae 276
spiraephila 275, 276
Apiaceae 31, 37, 47, 48, 75, 101, 119,
131, 139, 140, 189 332
Apiognomonia 259
platani 259
Apis 225, 226
cerana 225
mellifera 226
Apium 140, 332
graveolens 140, 332
Apodemus 439
microps 439
Apomotis 368, 370
obesus 368, 370
gloriolus 368, 370
Apomyelois 293
ceratoniae 293
Appendiseta 276
robiniae 276
Apus 337
affinis 337
Arabis 276
Araceae 35
Arachis 343, 363
hypogaea 343, 363
Arachnida 224, 225
Arales 35
Araneae 224
Araneida 224
Aratinga 210
jendaya 210
Arctiidae 305
Arctium 50
ambiguum 50
lappa 50
nemorosum 50
minus 50
mixtum 50
neumanii 50
tomentosum 50
Argas 414
reflexus 414
Argyresthia 294
thuiella 294
Archaeognatha 249
Arion 214, 215
distinctus 214
lusitanicus 214, 215
rufus 215
Arionidae 215
Aristichthys 222, 368, 373, 383
nobilis 222, 368, 373, 383
Arizona 408
Armoracia 50
rusticana 50
Arocatus 258, 259
longiceps 258, 259
Arrhenatherum 32, 51
bulbosum 51
elatius 32, 51
Artemisia 52–54, 80, 128, 270, 272, 279
abrotanum 128, 272, 279
absinthium 52
ADRESÁŘ A REJSTŘÍKY
471
campestris 53
scoparia 52
tournefortiana 53
verlotiorum 53, 54
vulgaris 54
wurzelii 54
Artiodactyla 422–432, 434, 436, 445, 450,
453, 457
Arvicola 441, 448
terrestris 441, 448
Arvicolidae 446
Arytaina 277
genistae 277
Ascaridia 208–210
dissimilis 208, 209
galli 208, 209
platyceri 210
sprenti 210
Ascaridiidae 208, 210
Asclepiadaceae 54
Asclepias 55
curassavica 54
incarnata 54
syriaca 54
tuberosa 54
Ascomycetes 351
Asellidae 240
Asellus 227, 241
aquaticus 227, 241
Asio 439
otus 439
Aspergillus 414
Asperugo 55
procumbens 55
Asplenium 80, 282
trichomanes 80
ruta-muraria 80
Astacidae 229, 239
Astacus 227, 229, 230, 238
astacus 230, 238
leptodactylus 227, 229, 230
Asteraceae 31, 45, 50, 52, 53, 55, 56, 61,
69–73, 76, 78, 87, 91, 95, 96, 99, 100,
111, 112, 116, 125, 154, 167, 174,
175, 182, 184, 189, 191
Asterales 45, 50, 52, 53, 55, 56, 61,
69–73, 76, 78, 87, 91, 95, 96, 99, 100,
111, 112, 116, 125, 154, 167, 174,
175, 182, 184, 189, 191
Aster 32, 55, 56, 332
dumosus 55
laevis 55, 56
lanceolatus 32, 55, 56
novae-angliae 55, 56
novi-belgii 55, 56
parviflorus 55
praealtus 55
salignus 55, 56
Athene 439
noctua 439
Atherigona 317
varia 317
Athyriaceae 126
Atriplex 56–58, 80, 191
northusiana 57
oblongifolia 56, 57
7.
29.10.2006 13:16:52
472 ADRESÁŘ A REJSTŘÍKY
patula 57
sagittata 58, 191
tatarica 59
Attagenus 337, 338
smirnovi 337, 338
Auchenorrhyncha 266
Aulacorthum 272
circumflexum 272
Avena 59, 60
fatua 59, 60
sativa 60
vilis 60
Aves 410, 413–417
Axis 424, 425
axis 424
porcinus 425
B
7.
Bacillus 197, 296, 299, 302, 303, 305
thuringiensis 197, 296, 299, 302,
303, 305
Balsaminaceae 109, 110
Barnardius 210
zonarius 210
Basidiomycetes 19–21
Beauveria 351
bassiana 351
Berberentomidae 248
Berberentulus 248
berberus 248
Berberidaceae 123
Berberis 124
vulgaris 124
Beta 60, 61, 332
altissima 61
cicla 60, 61
maritima 60
rapacea 60
vulgaris 60, 61, 332
Betula 155, 267
pendula 267
Bidens 21, 61, 80
anomala 61
frondosa 21, 61
tripartita 61
Bivalvia 216, 217, 222
Blaniulus 243
guttulatus 243
Blatta 249–252
orientalis 249–252
Blattaria 249–251
Blattella 249, 250
germanica 249, 250
Blattidae 249–251
Blattisocius 296, 299, 314
tarsalis 296, 314
Boa 400
constrictor 400
Boettgerilla 214
pallens 214
Bolitophagus 337
reticulatus 337
Bombyx 347
mori 347
Boraginaceae 31, 55, 88, 187
kap6a7-autori verze2.indd 472
REJSTŘÍK LATINSKÝCH NÁZVŮ ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN
Bos 421
taurus 421
Bosmina 232
Bostrichidae 347, 359
Bovidae 421–423, 425–427, 434, 450,
457
Bracon 299
Brachionus 205, 206
havanaensis 206
plicatilis 205
variabilis 205
Brachynotocoris 255
puncticornis 255
Brachyunguis 278
tamaricis 278
Branchiopoda 232, 236
Branta 410
canadensis 410
Brassica 62, 63, 119, 157, 278, 332
botrytis 63
campestris 62, 63
capitata 63
medullosa 63
gemmifera 63
gongylodes 63
italica 63
napus 62, 63, 119, 157, 278, 332
nigra 62, 63
oleifera 62, 63
oleracea 62, 63
ramosa 63
rapa 62, 63
sabauda 63
sabellica 63
viridis 63
Brassicaceae 31, 50, 62, 63, 66–68, 83,
102, 112, 119, 121, 156, 157,
178–180, 190, 305
Brassicales 121, 158
Bromus 29, 64
arvensis 29
commutatus 29
secalinus 29
tectorum 64
Brotaea 317
humulis 317
Broussonetia 259
papyrifolia 259
Bruchidae 335, 338, 343, 365
Bryaceae 24
Bryales 24
Bryoerythrophyllum 22
ferruginascens 22
Bryonia 64, 80
alba 64
Bryophyta 22
Bryopsida 23, 24
Bryozoa 366
Bryum 22
argenteum 22
Bubo 439, 448, 450
bubo 439, 448, 450
Bucculatrix 309
thoracella 309
Buddleja 65
davidii 65
globosa 65
weyeriana 65
Buddlejaceae 65
Bufo 399
mauritanicus 399
Bunias 66
orientalis 66
Bupleurum 29
rotundifolium 29
Buxus 255, 289, 310
sempervirens 255, 289, 310
C
Cacatua 210
ducorspsii 210
sulphurea 210
Cacopsylla 274, 278, 279
hippophaes 274, 278, 279
zetterstedti 274, 279
Cadra 295, 296
calidella 295, 296
cautella 295
figuliella 296
Caelifera 251
Caesalpiniaceae 321
Cairina 413
domestica 413
moschata 413
Cajanus 335, 338, 339, 343, 365
cajan 335, 338, 339, 343, 365
Calandra 349, 350, 355, 362
granaria 349, 350, 355, 362
oryzae 349, 350, 355, 362
Callipepla 411
californica 411
Callistephus 79
Callonetta 413
leucophrys 413
Callosobruchus 338
chinensis 338
maculatus 338
Calophya 274
rhois 274
Caloptilia 297
azaleella 297
Calystegia 66
pulchra 66
Cambaridae 237
Camelidae 434
Cameraria 36, 297
ohridella 36, 297
Campodea 249
lubbocki 249
quilisi 249
rhopalota 249
Campodeida 249
Campylopus 22–24
introflexus 22–24
pyriformis 22
Candidula 214
soosiana 214
unifasciata 214
Canidae 421, 422, 443
Canis 421
familiaris 421
29.10.2006 13:16:52
REJSTŘÍK LATINSKÝCH NÁZVŮ ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN
Cannabaceae 67
Cannabis 67, 134, 135, 332
indica 67
intersita 67
ruderalis 67, 135
sativa 67, 134, 135, 332
Capitophorus 272
pakansus 272
Capnodium 270
Capparales 50, 62, 63, 66–68, 93, 102,
112, 119, 156, 157, 178–180, 190
Capra 421, 425–427
aegagrus 425
caucasica 426
hircus 421
ibex 427
Capreolus 203, 427
capreolus 203, 427
pygargus 427
Caprifoliaceae 121, 187
Capsella 67, 68, 276
bursa-pastoris 67, 68
gracilis 68
rubella 68
Capsicum 181, 332, 362
annum 181, 332, 362
Carabidae 357
Caragana 272
arborescens 272
Carassius 368, 374–376, 392
auratus 374
carassius 392
gibelio 368, 374–376
langsdorfii 368, 375
Cardaria 68
draba 68
chalepensis 68
Carduus 69
acanthoides 69
crispus 69
leptocephalus 69
nutans 69
orthocephalus 69
Carnivora 422, 440, 443, 452
Carpinus 351
betulus 351
Carpophilus 339–342
dimidiatus 342
hemipterus 339–341
ligneus 340
marginellus 340
mutilatus 339, 342
pilosellus 342
sexpustulatus 340, 341
truncatus 340–342
Carum 276
Carya 155, 259
ovata 259
Caryedon 343
serratus 343
Caryophyllaceae 31, 38, 71, 170, 177, 186
Caryophyllales 38, 42–45, 56–59, 71,
105–108, 115, 142, 145, 170, 177, 186
Castanea 69, 70, 328
blaringhermii 70
kap6a7-autori verze2.indd 473
coudercii 70
crenata 70
dentata 70
pullchella 70
pumila 70
sativa 69, 70, 328
Castor 442
fiber 442
Catostomidae 370
Caulerpa 463
taxifolia 463
Causus 400
rhombeatus 400
Cecidomyiidae 320, 330, 331, 333
Cecilioides 214
acicula 214
Centaurea 29
cyanus 70, 138
Centrarchidae 387, 388
Cepaea 214
nemoralis 214
Cerastium 71
arvense 71
biebersteinii 71
tomentosum 71
Cerasus 149
avium 149
fruticosa 149
Cerataphis 272
orchidearum 272
Ceratitis 317, 320
capitata 317, 320
Ceratocystis 259
fimbriata 259
platani 259
Ceratonia 294
Ceriodaphnia 232
Cernuella 214
neglecta 214
Cervidae 424, 425, 427–432, 436, 445,
453
Cervus 202, 203, 428–430
canadensis 202, 203, 428
dybowski 430
elaphus 202, 203, 428, 429
maral 429
nippon 203, 430
timorensis 431
unicolor 432
Cicada 266
orni 266
Cicadatra 266
atra 266
Cicadellidae 266, 267
Cicadidae 266
Cicadomorpha 266
Cicer 335, 338, 339, 365
arietinum 335, 338, 339, 365
Cichlidae 370
Cichorium 71, 72
endivia 72
foliosum 72
intybus 71
sativum 72
Cinara 271, 272
cupressi 271
ADRESÁŘ A REJSTŘÍKY
tujafilina 272
Cineraria 332
Circus 439
Cirsium 72, 73
acaule 72, 73
arvense 72
bipontium 73
breunium 73
canum 72
celakovskyanum 72
eriophorum 73
gerhardtii 73
heterophyllum 73
moravicum 72
oleraceum 72, 73
palustre 72, 73
polivkae 72
rivulare 72
sabaudum 73
sessile 72
sextenum 72
subspinuligerum 73
vulgare 73
Citrullus 79
lanatus 79
Cladocera 227
Clarias 368, 369
gariepinus 368, 369
Clarkia 275
Clathrus 19
archeri 19
Claviceps 172, 177
purpurea 172, 177
Clematis 73, 74
heracleifolia 74
jouiniana 74
vitalba 73
Clostertovirus 290
Cnidaria 200
Coccinellidae 280, 291
Coleoptera 280, 335–365
Collembola 248
Coloradoa 279
abrotani 279
Columba 413, 414
domestica 413, 414
fera 414
livia 413, 414
Columbidae 413, 414
Columbiformes 414
Colutea 74
arborescens 74
media 74
orientalis 74
Compsilura 305
concinnata 305
Conium 75
maculatum 75
Consolida 75
orientalis 75
Contarinia 317, 318
lentis 317, 318
pisi 317, 318
quinquenotata 318
Convolvulaceae 66, 76
473
7.
29.10.2006 13:16:52
474 ADRESÁŘ A REJSTŘÍKY
7.
Convolvulus 76, 80
arvensis 76
Conyza 32, 76, 292
canadensis 32, 76, 292
Conyzigeron 76
huesenii 76
Copepoda 207
Corbicula 215, 216
fluminalis 215
fluminea 215, 216
Corbiculidae 216
Corcyra 298, 299
cephalonica 298, 299
Coregonus 368–370, 376–378
albula 368, 376
artedi 376
autumnalis 368, 376
migratorius 368, 376
fera 370
lavaretu 368
maraena 368–370, 377, 378
oxyrhynchus 368
peled 368, 376–378
wartmanni 369, 370
Coriandrum 47
sativum 47
Cormophyta 28
Cornaceae 77
Cornales 37, 47, 48, 75, 77, 101, 119,
131, 139, 140, 180
Cornus 77
dubia 77
horseyi 77
macrophylla 77
paucinervis 77
sericea 77
Coronilla 270
varia 270
Corticeus 337, 355
bicolor 337, 355
unicolor 337, 355
Corydalis 78, 80
lutea 78, 80
Corythucha 258, 259, 311
ciliata 258, 259, 311
Cosmos 79
Cotinus 274
coggygria 274
Cotoneaster 276, 310
Coturnix 211
japonica 211
Craneiobia 330
lawsonianae 330
Craspedacusta 200
sowerbyi 200
Crassulaceae 173
Crataegus 290, 310
monogyna 290
Crepis 78
foetida 78
rhoeadifolia 78
Criodrilidae 212
Criodrilus 212
lacuum 212
Cristatella 366
mucedo 366
kap6a7-autori verze2.indd 474
REJSTŘÍK LATINSKÝCH NÁZVŮ ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN
Crocus 272
Cronartium 143, 144
ribicola 143, 144
Crossoptilon 411
auritum 411
Crotalus 400
Crustacea 227
Cryptolestes 344, 345
capensis 344
ferrugineus 344, 345
pusillus 345
turcicus 345
Ctenopharyngodon 222, 368, 379
idella 222, 368, 379
Cucumis 79, 332
melo 79, 332
sativus 79, 332
Cucumovirus 290
Cucurbita 79
pepo 79
Cucurbitaceae 64, 79, 86
Cucurbitales 64, 79, 86
Culex 318
martinii 318
Cuon 419
alpinus 419
Cupressaceae 262, 331
Cupressus 256, 262
macrocarpa 262
sempervirens 256
Curculio 328
glandium 328
Curculonidae 360, 361
Cuscuta 79
campestris 79
Cuscutaceae 79
Cyclops 208
Cydia 328
pomonella 328
Cydonia 125, 155, 310
oblonga 155, 310
Cylindroiulus 243–245
boleti 244
britannicus 243, 245
caeruleocinctus 244
latestriatus 245
parasiorum 243, 245
punctatus 245
truncorum 243, 245
vulnerarius 243
Cymbalaria 80
muralis 80
Cynodon 81
dactylon 81
Cyphostethus 262
tristriatus 262
Cypria 208
ophthalmica 208
Cyprinidae 373–375, 379, 380, 383, 384,
386, 390–392
Cypriniformes 373–375, 379, 380, 383,
384, 386, 390–392
Cyprinus 368, 380
carpio 368, 380
Cytisus 81, 255, 260, 277
maritimus 81
scoparius 81, 255, 260, 277
Cystopteris 80
fragilis 80
D
Dacne 346
picta 346
Dahlia 332
Daldinia 351
simulans 351
Dama 203, 32
dama 203, 432
Danaus 197
plexippus 197
Daphnia 205, 227, 232, 236, 237
ambigua 205, 227, 232, 236, 237
cucullata 232
galeata 232
parvula 227, 232
pulex
Daphniidae 232
Dasineura 320
gleditchiae 320
Dasiops 318
calvus 318
Dasyphora 317
pratorum 317
Datura 82
stramonium 82
tatula 82
Daucus 80, 140
carota 140
Decapoda 229, 234, 237, 239
Dendranthema 286, 332
indicum 286, 332
morifolium 286, 332
Dendrobaena 212
hortensis 212
octaedra 212
veneta 212
Deraecoris 255
flavilinea 255
Derephysia 260
strichnocera 260
Dermanyssus 414
gallinae 414
Dermaptera 254
Dermestes 346
ater 346
Dermestidae 337, 346, 359, 363
Deroceras 214
laeve 214
panormitanum 214
reticulatum 214
sturanyi 214
Descurainia 83
sophia 83
Desmometopa 321, 322
microps 321, 322
sordida 321, 322
Desoria 248
bispinata 248
Diabrotica 197
virgifera 197
Diaclina 337, 355
fagi 337, 355
29.10.2006 13:16:52
REJSTŘÍK LATINSKÝCH NÁZVŮ ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN
Diacyclops 208
Dianthus 332
Diaperis 337, 355
boleti 337, 355
Diaphanosoma 232
Diaptomus 208
Dicranaceae 23
Dicranales 23
Dicranoweisia 22
cirrata 22
Dicranum 22
tauricum 22
Dictyonota 260
fuliginosa 260
Didymodon 22
australasiae 22
umbrosus 22
Dieffenbachia 282
Diestramennea 251, 253
asynamora 251, 253
Digitalis 84
lanata 84
purpurea 84
Digitaria 84
ischaemum 84
pectiniformis 84
sanguinalis 84
Dikerogammarus 227, 233, 234, 241
bispinosus 233
villosus 227, 233, 234, 241
Dilophus 318
bispinosus 318
Dinoderus 347
minutus 347
Dipacaceae195
Diplopoda 243–245
Diplostonum 390
spathaceum 390
Diplura 249
Diprotodontia 435, 459
Dipsacales 121, 187, 195
Diptera 317, 320–323, 325–334, 355
Disparalona 227
hamata 227
Dolichos 338
boflorus 338
Dorsilopha 322
Dracaena 342
Dreissena 215, 217
polymorpha 215, 217
Dreissenidae 217
Dreyfusia 272
nordmannianae 272
Dromaiidae 411
Dromaius 411
novaehollandiae 411
Drosophila 317, 318, 322–327
busckii 322–327
eohydei 323
funebris 317
hydei 323, 324
immigrans 323, 324, 326
limensis 326
melanogaster 317, 327
neohydei 323
kap6a7-autori verze2.indd 475
neorepleta 326
repleta 317, 323, 324, 326
simulans 317, 327
virilis 317, 318
Drosophilidae 322, 323, 325–328
Dryinidae 269
Dugesia 202
gonocephala 202
tigrina 202
Duchesnea 85
indica 85
Duponchelia 299
fovealis 299
Dysaphis 272
tulipae 272
E
Echinocystis 86
lobata 86
Echinochloa 86
colonum 86
crus-galli 86
frumentacea 86
muricata 86
oryzoides 86
utilis 86
Echinops 87, 255, 261
bannaticus 261
commutatus 261
exaltatus 87, 261
galaticus 261
leopolyceras 261
ossicus 261
pellenzianus 87
ritro 261
ruthenicus 261
sphaerocephalus 87, 255, 261
spinosus 261
Echinostomida 202
Echium 88
vulgare 88
Eichornia 29
crassipes 29
Eimeria 408
Eisenia 212
andrei 212
Elachisoma 318
bajzae 318
Elaphe 400
guttata 400
Elasmotropis 261
testacea 261
Eleagnaceae 266, 274
Eleagnus 266, 272, 274
angustifolia 266, 272, 274
commutatus 272
Elodea 32, 88
canadensis 32, 88
nuttallii 88
Elophila 300, 301
lemnata 301
manilensis 300
Elytrigia 192
intermedia 192
Emydidae 401, 407
ADRESÁŘ A REJSTŘÍKY
Emys 400, 401, 405, 407
orbicularis 400, 401, 405, 407
Encyclia 272
Endrosis 301
sarcitrella 301
Enneacanthus 370
gloriosus 370
obesus 370
Ensifera 251
Enteromorpha 16
flexuosa 16
linza 16
intestinalis 16
prolifera 16
salina 16
tubulosa 16
Eosentomata 248
Eosentomatidae 248
Eosentomon 248
luxembourgense 248
mirabile 248
Ephestia 295, 296, 299, 301, 302
elutella 296, 301
kuehniella 302
Epidendrum 272
Epilobium 32, 89
ciliatum 32, 89
dodonaei 90
interjectum 89
montanum 89
nutantiflorum 89
roseum 89
Equidae 421
Equus 421
asinus 421
caballus 421
Eragrostis 90
minor 90
Ericaceae 259, 265
Ericaphis 280
wakibae 280
Erigeron 76, 91
acris 76
annuus 91
septentrionalis 91
strigosus 91
Eriocheir 227, 234
sinensis 227, 234
Eriosoma 280
lanigerum 280
Erotylidae 346
Eruca 47
sativa 47
Erucastrum 62
gallicum 62
Erwinia 155
amylovora 155
Eryngium 322
Eublepharis 400
macularius 400
Euborellia 254
annulipes 254
Eucyclops 208
Eumerus 317, 329
funeralis 317, 329
475
7.
29.10.2006 13:16:52
476 ADRESÁŘ A REJSTŘÍKY
7.
REJSTŘÍK LATINSKÝCH NÁZVŮ ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN
Eunectes 400
notaeus 400
Euphorbia 29
essula 29
Eupteryx 266, 281
decemnotata 281
melissae 266, 281
rostrata 281
salviae 281
Eurotiomycetes 25
Eurytoma 305
verticillata 305
Eurytomidae 305
Euscorpiidae 224
Euscorpius 224
carpathicus 224
flavicaudis 224
italicus 224
tergestinus 224
Exochomus 280
quadripustulatus 280
chiloensis 93
magna 93
vesca 274, 280
virginiana 93
viridis 274
Fraxinus 93, 155, 255, 259, 305
americana 93
angustifolia 255
excelsior 255
ornus 255
pennsylvanica 93
profunda 93
velutina 93
Fuchsia 275
Fulgoromorpha 266
Fumaria 94
officinalis 94
rostellata 94
wirtgenii 94
Fumariaceae 78, 94
Fungi 19
F
G
Fabaceae 31, 46, 74, 81, 94, 97, 99, 115,
122, 127, 133, 145, 164, 190, 333
Fabales 46, 74, 81, 94, 97, 99, 115, 122,
127, 133, 145, 164, 190
Fagaceae 69, 155
Fagopyrum 91
esculentum 91
Falcaria 276
Falco 414
peregrinus 414
Fallopia 92, 160
aubertii 92, 160
baldschuanica 92
Fannia 318
leucosticta 318
Fasciola 204
hepatica 204
Fasciolidae 202
Fascioloides 202, 203, 446
magna 202, 203, 446
Felis 421
catus 421
lybica 421
sylvestris 421, 453
Feltiella 317, 318
acarisuga 317, 318
Ferrisia 215, 218
clessiniana 218
fragilis 215, 218
parallela 218
wautieri 218
Festuca 120
pratensis 120
rubra 168
Festulolium 120
braunii 120
Ficaria 159
bulbifera 159
Flatidae 268
Forficula 254
auricularia 254
Fragaria 93, 274, 280
ananassa 274, 280
Galba 203
truncatula 203
Galega 94
officinalis 94
Galeobdolon 95
argentatum 95
montanum 95
Galinsoga 95, 96
mixta 96
parviflora 95, 96
quadriradiata 96
Galium 69
tricornutum 29
Galliformes 415–417
Gallus 413
domestica 413
gallus 413
Gammaridae 233
Gammarus 227, 234
roeselii 227
tigrinus 234
Gasterosteidae 381
Gasterosteiformes 381
Gasterosteus 368, 381
aculeatus 368, 381
Gasterophilus 317
Gastropoda 215, 218–221
Gazella 434
dorcas 434
Gekkonidae 403
Gelechiidae 313
Genista 97, 277
sagittalis 97
tinctoria 277
Gentianales 54
Geraniaceae 31, 97
Geraniales 97, 109, 110, 120, 135
Geranium 97, 109, 159
pusillum 109
pyrenaicum 97
robertianum 159
Gerbera 332
jamesonii 332
kap6a7-autori verze2.indd 476
Gilletteella 273
cooleyi 273
Glaucidium 439
passerinum 439
Gleditchia 321
triacanthos 321
Glischrochilus 340, 341, 348
hortensis 348
quadrisignatus 340, 341, 348
Glyceria 98, 332
maxima 332
striata 98
Glycine 99, 335, 338, 339, 365
max 99, 335, 338, 339, 365
ussuriensis 99
Gnatocerus 348, 349, 354, 355, 362
cornutus 348, 349, 354, 355, 362
Gobio 392, 393
gobio 393
Gonocerus 262
juniperi 262
Gracillariidae 297, 308–312
Graphocephala 266
fennahi 266
Grapsidae 234
Grossulariaceae 163, 164
Gryllidae 251, 252
Gryllus 251
bimaculatus 251
campestris 252
Gymnocephalus 389
baloni 389
Gypsophila 319, 332
elegans 332
Gyraulus 215, 219
chinensis 215
laevis 219
parvus 215, 219
H
Habrobracon 295, 296, 302, 303, 314
hebetor 295, 296, 302, 303, 314
Hakea 29
Haplotinea 303
ditella 303
insectella 303
Harpacticoida 227
Helianthus 32, 99–101, 270
annuus 99
laetiflorus 100
rigidus 100
tuberosus 32, 100, 101, 270
Helicella 214
itala 214
Helicellinae 214
Helisoma 215
Hemerocallis 318
fulva 318
Hemidactylus 400, 403
brooki 400
turcicus 400, 403
Hemimysis 227, 228
anomala 227, 228
Hemiptera 255, 257–265, 267–269,
274–280, 282, 283, 285–292
29.10.2006 13:16:52
REJSTŘÍK LATINSKÝCH NÁZVŮ ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN
Heracleum 32, 75, 101, 167
mantegazzianum 32, 75, 101, 167
sphondylium 101
Hesperentomidae 248
Hesperis 102
matronalis 102
Heterocordylus 255
tibialis 255
Heteropoda 224
venatoria 224
Heteroptera 255, 289
Hierophis 400
gemonensis 400
viridiflavus 400
Hippocastanaceae 36
Hippophae 274, 278, 279
rhamnoides 274, 278, 279
Hirschfeldia 62
incana 62
Hofmannophila 304
pseudospretella 304
Holepyris 299
Hordeum 103
distichon 103
jubatum 103
marinum 103
secalinum 103
spontaneum 103
vulgare 103
Hucho 368, 382
hucho 368, 382
Huso 368, 370
huso 368, 370
Hyacinthaceae 171
Hyacinthus 329
Hyadaphis 281
tataricae 281
Hyalomma 404
aegyptium 404
Hydrobiidae 221
Hydrodictyaceae 16
Hydrocharitaceae 88
Hydrocharitales 88
Hydrotaea 317, 318, 330
aenescens 317, 330
capensis 317, 318
Hydrozoa 200
Hygrophila 218–220
Hylesinus 356
fraxini 356
oleiperda 356
orni 356
toranio 356
Hymenoptera 270, 280, 358
Hyoscyamus 103, 350
niger 103, 350
Hyphantria 305
cunea 305
Hypoderma 317
bovis 317
Hypophthalmichthys 222, 368, 373, 383
molitrix 222, 368, 373, 383
Hypoxylon 351
Hysoppus 128
vulgaris 128
kap6a7-autori verze2.indd 477
CH
Chaenomeles 276
Chalcididae 305
Chamaecyparis 257, 262, 294, 331
lawsoniana 262, 331
nootkatensis 257, 262
Chamaecytisus 116, 277
austriacus 277
heuffelii 277
purpureus 116
Chamaedaphne 259
Chamomilla 80
Channa 368, 384
argus 368, 384
warpachowskii 384
Channidae 384
Chelicocorophium 227, 228
curvispinum 227, 228
Chelidonium 104
majus 104
Chelydra 400
serpentina 400
Chenopodiaceae 31, 56–60, 105–108,
115, 145, 186
Chenopodium 29, 80, 105–108, 268
acuminatum 105
album 105, 107, 108, 268
barlandieri 105
botrys 106
ficifolium 105
glacophyllum 107
hircinum 105
melanocarpum 107
missouriense 105
opulifolium 105
pedunculare 105
probstii 105
prostratum 105
pumilio 107
quinoa 105
schraderianum 106
striatiforme 105, 107
strictum 105, 107
suecicum 105
vulvaria 108
zschackei 105
Chilopoda 247
Chlorococcales 16
Chlorochroa 262
juniperina 262
Chlorophyceae 16, 17
Chlorophyta 16
Chondrostoma 368, 384, 385
genei 385
nasus 368, 384
Choneiulus 243
palmatus 243
Chordeumatida 245
Chordeumatidae 245
Chrysanthemum 79
Chrysemys 400
picta 400
Chrysodeixis 306
chalcites 306
ADRESÁŘ A REJSTŘÍKY
477
Chrysolophus 411
amherstiae 411
pictus 411
Chrysomelidae 350
Chrysomya 318
albiceps 318
Chrysopidae 291
Chymomyza 317, 328
amoena 317, 328
Chyromya 318
miladae 318
Ictaluridae 371, 385
Ictalurus 368, 385
punctatus 368, 385
I
Ictiobus 368, 370, 386
cyprinellus 368, 386
niger 368, 370
Idiopterus 282
nephrelepidis 282
Iguana 400
iguana 400
Ichthyophthirius 386
multifiliis 386
Illinoia 283
azaleae 283
lambersi 283
Impatiens 32, 109, 110, 284
balfourii 284
balsamina 284
brachycentra 110
glandulifera 32, 109, 284
noli-tangere 284
parviflora 32, 110, 284
Impatientinum 272, 284
asiaticum 272, 284
balsamines 284
Insecta 248, 250–254, 257–269,
274–280, 282–365
Inula 111, 272
helenium 111, 272
Ips 362
sexdentatus 362
Iridaceae 111
Iris 111
germanica 111
Isatis 112
tinctoria 112
Isopoda 228, 240
Isotoma 248
maritima 248
meridionalis 248
setinornata 248
Iva 113
xanthiifolia 113
7.
J
Jaera 228
istri 228
Janetiella 330
siskiyou 330
Japananus 267, 268
hyalinus 267, 268
meridionalis 267
29.10.2006 13:16:52
478 ADRESÁŘ A REJSTŘÍKY
7.
Japygida 249
Juglandaceae 113, 259
Juglandales 113
Juglans 113, 114, 273, 305
cinerea 114
hindsii 114
intermedia 114
mandshurica 114
nigra 114
notha 114
Paradox 114
quadrangulata 114
regia 113, 114, 273, 305
sinensis 114
sieboldiana 114
Julida 243–245
Julidae 243–245
Julus 244
scandinavius 244
Juncaceae 114
Juncales 114
Juncus 114
tenuis 114
Juniperus 262, 268, 272
communis 262, 268, 272
excelsa 262
chinensis 262
oxycedrus 262
phoenicea 262
K
Kalmia 265
angustifolia 265
latifolia 265
Kellicottia 205
bostoniensis 205
Keratella 205, 206
americana 206
tropica 205
Kickxia 29
elatine 29
spuria 29
Kochia 115
densiflora 115
indica 115
scoparia 115
trichophylla 115
Kyboasca 266
maligna 266
L
Laburnocytisus 116
adamii 116
Laburnum 115, 116, 285
alpinum 116, 285
anagyroides 115, 116, 285
waterei 116
Lacerta 400
viridis 400
Lactuca 47, 116, 332
sativa 332
serriola 47, 116
Laemophloeidae 344, 345
Lagomorpha 448
Lagopus 411
lagopus 411
kap6a7-autori verze2.indd 478
REJSTŘÍK LATINSKÝCH NÁZVŮ ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN
Lama 420, 434
guanicoe 420, 434
Lamiaceae 31, 40, 95, 117, 128, 129, 281
Lamiales 40, 95, 117, 128, 129, 281
Lamium 117, 194
album 117
holsaticum 117
maculatum 117
purpureum 194
Lampropeltis 400
getulus 400
Larix 117, 118
decidua 117, 118
laricina 118
eurolepis 118
kaempferi 118
laricina 118
pendula 118
polonica 118
sudetica 117
Latheticus 349, 350, 354
oryzae 349, 350, 354
Lathyrus 332
Lavandula 128
angustifolia 128
Lavatera 281
Ledum 283
palustre 283
Lens 145, 318, 335, 338, 339
culinaris 145, 318
esculenta 335, 338, 339
Leonorus 80
Leontodon 80
Leonurus 281
cardiaca 281
Lepidocyrtus 248
paradoxus 248
Lepidoptera 293–311
Lepisma 249
saccharina 249
Lepomis 368, 370, 387
auritus 368, 370
cyanellus 368, 370
gibbosus 368, 387
Leporidae 448
Leptinotarsa 350
decemlineata 350
Leptospira 455
icterohaemorrhagiae 455
Leucanthemum 270
Leucaspius 374, 392
delineatus 374, 392
Leucosinapis 119
alba 119
Levandula 281
angustifolia 281
Levisticum 119
officinale 119
persicum 119
Lichenes 25
Liliaceae 31, 318, 332
Liliales 41, 111, 131
Liliopsida 35, 38, 41, 49, 51, 59, 60, 81,
84, 86, 88, 90, 103, 111, 114, 120,
136, 171, 172, 176, 191, 196
Lilium 268
Limacus 214
flavus 214
Limax 214
maximus 214
Limnomedusae 200
Linaceae 120
Linaria 29
arvensis 29
Linum 120
bienne 120
humile 120
usitatissimum 120
Liorhyssus 255
hyalininus 255
Liosarcophaga 318
aegyptica 318
Liriodendron 155
Liriomyza 317, 319, 331
huidobrensis 331
trifolii 319
Litargus 351
balteatus 351
connexus 351
Lithobates 399
catesbeianus 399
Livilla 285
variegata 285
Locusta 253
migratoria 253
Lolium 29, 120
hybridum 120
multiflorum 120
perenne 120
remotum 29
temulentum 29
Lonicera 121, 281, 282, 291
americana 121
caprifolium 121
caerulea 282
etrusca 121
korolkovii 282
microphylla 282
quinquelocularis 282
tatarica 281, 291
Lophopodidae 366
Lucilla 214
singleyana 214
Lumbricidae 212
Lunaria 22–24, 121
annua 121
cruciata 22–24
Lunulariaceae 23
Lupinus 32, 97, 122, 273
arborescens 122
densiflorus 122
perennis 122
polyphyllus 32, 97, 122, 273
Lycium 32, 122
barbarum 32, 122
Lycopersicon 332, 350
esculentum 332, 350
Lygaeidae 255, 258, 262
Lymnaea 390
Lymnaeidae 203
29.10.2006 13:16:52
REJSTŘÍK LATINSKÝCH NÁZVŮ ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN
Lynx 446, 451
lynx 446, 451
Lyristes 266
plebejus 266
Lysurus 19
cruciatus 19
M
Macrocyclops 208
Macrolophus 255
glaucescens 255
melanotoma 255
Macropodidae 435
Macropsis 266
eleagni 266
Macropus 435
frutica 435
rufugriseus 435
Macrosiphoniella 286
sanborni 286
Macrosiphum 272
albifrons 272
euphorbiae 286
ptericolens 287
Macrostyloma 339
geocarpum 339
Mahoberberis 124
neubertii 124
Mahonia 32, 123, 124
aquifolium 32, 123, 124
fortunei 123
heterophylla 124
pinnata 124
wagneri 124
Magnoliopsida 34–50, 52–63, 65–113,
115–117, 119–125, 127–135,
137–142, 145–147, 149–152,
154–164, 166–170, 173–175,
177–182, 184–191, 193–196
Majorana 47
hortensis 47
Malaceae 154
Malacostraca 229, 233, 234, 237, 239,
240
Malus 124, 125, 270, 305, 328
dasyphylla 124, 125
domestica 124, 270, 328
praecox 124, 125
pumila 305
sieversii 124
sylvestris 124, 125, 270
Malva 80, 109, 125
adulterina 125
neglecta 109, 125
pusilla 125
zoernigii 125
Malvaceae 31, 41, 125, 263, 264
Malvales 41, 125
Mammalia 419, 422–432, 434–438,
440, 441, 443, 445, 446, 448, 450,
452–455, 457, 459
Marchantiales 23
Marchantiopsida 23
Marmota 435
marmota 435
kap6a7-autori verze2.indd 479
Marrubium 29, 80, 281
peregrinum 29
vulgare 29, 281
Martes 450
Matricaria 125, 191
discoidea 125
chamomilla 191
Mattesia 303
dispora 303
Matteucia 126
struthiopteris 126
Mazama 436
gouazoupira 436
Medetera 318
gracilicauda 318
Medicago 80, 127, 270, 332
falcata 127
sativa 127, 270, 332
varia 127
Megadrili 212
Megalechis 368
thoracata 368
Megaphyllum 244
unilineatum 244
Megascolecidae 212
Melanogryllus 252
desertus 252
Meleagris 208, 209, 413, 415
domestica 209, 413
gallopavo 208, 209, 413, 415
Meles 453
meles 453
Meligethes 178
aeneus 178
Melilotus 127, 270
albus 127
officinalis 127
Melissa 128, 281
officinalis 128, 281
Meloderma 144
desmazieresii 144
Melogona 245, 246
broelemanni 245, 246
voigti 245, 246
Melophagus 317
ovinus 317
Melopsittacus 210, 411
undulatus 210, 411
Membracidae 269
Menetus 215, 220
dilatatus 215, 220
Mentha 129, 281
arvensis 129
aquatica 129
canadensis 129
condensata 129
dalmatica 129
gracilis 129
longifolia 129
piperita 129
spicata 129
suaveolens 129
verticillata 129
villosa 129
Mesembrina 317
ADRESÁŘ A REJSTŘÍKY
Metcalfa 266, 268
pruinosa 266, 268
Microhydra 200
ryderi 200
Micropterus 368, 388
dolomieu 368, 388
salmoides 368, 388
Microrrhinum 130
minus 130
Microscolex 212
dubius 212
phosphoraeus 212
Milichiidae 321
Mimulus 130, 131
cupreus 131
guttatus 130, 131
luteus 131
moschatus 131
variegatus 131
Miridae 255, 265
Moina 227, 232, 236, 237
micrura 236, 237
weismanni 227, 236, 237
Moinidae 236
Mollusca 214
Monacha 214
cartusiana 214
Monanthia 261
echinopsidis 261
Monarthropalpus 319
flavus 319
Monilia 281
Monoblastiaceae 25
Monopis 316, 317
rusticella 316, 317
Moraceae 259
Morus 305
alba 305
Muridae 437, 438, 454, 455
Mus 437–439
abotti 438
alba 438
domesticus 437, 438
hortulanus 438
musculus 437, 438
spretus 438
Musca 317, 330
domestica 317, 330
osiris 317
Muscidae 317, 330, 332
Muscina 332
angustifrons 332
Mustela 440, 441, 448, 450
erminea 450
lutreola 441
vison 440, 448
Mustelidae 440
Mutinus 20
ravenelii 20
Mycetophagidae 351
Mycoplasma 404, 407
Mylopharyngodon 368, 390
piceus 368, 390
Myocastor 441
coypus 441
Myocastoridae 441
479
7.
29.10.2006 13:16:52
480 ADRESÁŘ A REJSTŘÍKY
Myricaria 256, 267
germanica 267
Myrrhis 131
odorata 131
Myrtales 89, 90, 132
Mysida 228
Myzocallis 273
walshii 273
Myzus 272, 273, 287, 288
ascalonicus 287, 288
cymbalariae 288
ornatus 273
persicae 272, 280
varians 272
N
7.
Narcissus 329
Natrix 400, 441
tessellata 441
Nectria 281
Nemathelminthes 207
Nematoda 207, 208
Nemeritis 303
canescens 303
Neodyinus 269
typhlocybae 269
Neogobius 369
fluviatilis 369
gymnotrachelus 369
kessleri 369
melanostomus 369
Neomida 337
haemorrhoidalis 337
Neomyia 317
Neotaenioglossa 221
Nepeta 281
cataria 281
Nephrolepis 282
Nepticulidae 311
Nerodia 400
sipedon 400
Nesticodes 224
rufipes 224
Nicotiana 79
Nitidula 352
flavomaculata 352
Nitidulidae 339–342, 348, 352
Noctuidae 306
Nopoiulus 243
kochii 243
Norrbomia 318
hispanica 318
Nosema 316
lotmaris 316
Notodromas 227, 228
persica 227, 228
Notodromus 208
monacha 208
Numida 411, 413
domestica 413
meleagris 411, 413
Nyctereutes 443
procyonoides 443
O
Obolodiplosis 317, 333
robiniae 317, 333
kap6a7-autori verze2.indd 480
REJSTŘÍK LATINSKÝCH NÁZVŮ ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN
Ocimum 47
basilicum 47
Oecophoridae 301, 304
Odocoileus 202, 203, 445
borealis 445
hemionus 203
virginianus 202, 203, 445
Oenothera 29, 132, 275
biennis 132, 275
Oestrus 317
ovis 317
Oinophila 306
v-flava 306
Oleaceae 93, 188, 259
Oleales 93, 188
Olindiidae 200
Ommatoiulus 244
sabulosus 244
Onagraceae 31, 89, 90, 132
Oncorhynchus 368, 370, 390
clarkii 370
mykiss 368, 390
Ondatra 441, 442, 446
zibethicus 441, 442, 446
Onobrychis 133
viciifolia 133
Opisthopora 212
Opogona 307
sacchari 307
Opsius 266, 267
stactognalus 266, 267
Orconectes 227, 230, 237, 238
limosus 227, 230, 237, 238
Oreochromis 368, 370
aureus 370
mossambicus 370
niloticus 368, 370
urolepis 370
Orientus 266, 267
ishidae 266, 267
Orius 255, 256
insidiosus 255, 256
Orobanchaceae 133, 134
Orobanche 133–135
minor 133
ramosa 134, 135
Orsillus 255, 256, 262
depressus 262
maculatus 255, 256
reyi 255, 256
Orthodontium 24
gracile 24
heterocarpum 24
lineare 24
Orthopodomyia 318
pulchripalpis 318
Orthoptera 251
Orthosporum 107
Orthotylus 255
adenocarpi 255
concolor 255
virescens 255
Oryctes 357
nasicornis 357
Oryctolagus 448
cuniculus 448
Oryzaephilus 352, 353
mercator 352
surinamensis 353
Ostracoda 207
Ostrinia 197
nubilalis 197
Ovis 421, 450
ammon 450
aries 421, 450
musimon 421, 450
orientalis 450
Oxalidaceae 135
Oxalis 135
corniculata 135
dillenii 135
fontana 135
Oxidus 243
gracilis 243
Oxycarenidae 255, 263
Oxycarenus 255, 263
lavaterae 263
pallens 255
Oxychilus 214
cellarius 214
draparnaudi 214
Oxytelus 353, 354
migrator 353, 354
Oxyura 411
jamaicensis 411
P
Pablan 339, 365
purpureus 339, 365
Pacifastacus 227, 230, 239
leniusculus 227, 230, 239
Padus 32
serotina 32
Palorus 337, 349, 350, 354, 355, 362
subdepressus 337, 349, 350, 354,
355, 362
Panaphis 273
juglandis 273
Panicum 136, 137
agricola 136, 137
capillare 136
barbipulvinatum 136
milliaceum 136
ruderale 136
Papaver 29, 137, 138
lecoqii 29
rhoeas 137, 138
somniferum 138
Papaveraceae 104, 137, 138
Papaverales 78, 94, 104, 137, 138
Paracyclops 208
Paradoxurus 419
hermaphroditus 419
Paragonimus 235
westermanii 235
Paralipsa 308
gularis 308
Parectopa 308, 312
robiniella 308, 312
Parthenocissus 138
inserta 138
quinquefolia 138
Parus 298
29.10.2006 13:16:52
REJSTŘÍK LATINSKÝCH NÁZVŮ ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN
Pastinaca 139, 140
sativa 139, 140
Pavo 413, 416
cristatus 413, 416
Pectinatella 366
magnifica 366
Pediastrum 16, 17
simplex 16
Pelomyia 334
occidentalis 334
steyskali 334
Perciformes 384, 387, 388
Perdix 417
perdix 417
Perenospora 186
effusa 186
Peridermium 144
strobi 144
Periplaneta 249
americana 249, 251
australasiae 249
brunnea 249
Persicaria 139, 140
polystachia 139, 140
Petasites 126
Petroselinum 139, 140
crispum 140
foliosum 140
radicosum 140
vulgare 139
Phaius 272
Phalangeridae 459
Phallaceae 19, 20
Phallales 19, 20
Phaseolus 145, 332, 335, 365
acutifolius 335, 365
coccineus 335
lunatus 335, 365
vulgaris 145, 332, 335, 365
Phasianidae 410, 411, 413, 415–417
Phasianus 417
colchicus 417
formosanus 417
chrysomelas 417
mongolicus 417
tarimensis 417
torquatus 417
versicolor 417
Phasmarhabditis 216
hermaphrodita 216
Pheretima 212
Philadelphus 29
coronarius 29
Philonthus 355
nitidus 355
spinipes 355
Phloeotribus 356
caucasicus 356
Phylactolaemata 366
Phyllonorycter 309–312
felinella 311
issikii 309
leucographella 310
platani 311
robiniella 309, 312
Phylloxeridae 271, 292
kap6a7-autori verze2.indd 481
Physalis 140, 141
alkekengi 140, 141
Physella 215, 220
acuta 215, 220
heterostropha 220
integra 220
Physidae 220
Physocarpus 141
opulifolius 141
Phytocoris 262
parvulus 262
Phytolacca 142
americana 142
esculenta 142
Phytolaccaceae 142
Phytophtora 70
cambivora 70
Picea 272, 273
abies 273
glauca 273
orientalis 272, 273
pungens 273
Pieris 178, 265
brassicae 178
floribunda 265
japonica 265
Pimpla 305
turionellae 305
rufipes 305
Pinaceae 117, 142, 143, 153
Pinales 117, 142, 143, 153
Pineus 273
cembrae 273
orientalis 273
pini 273
strobi 273
Pinopsida 117, 142, 143, 153
Pinus 29, 32, 142–144, 255, 273
ayacahuite 144
cembra 273
densiflora 143
flexilis 144
heldreichii 143
chiapensis 143
koraiensis 273
laricio 142
leucodermis 143
monticola 144
mugo 143
nigra 142, 257
parviflora 144
peuce 144, 273
pumila 273
salzmanii 142
schweinii 144
sibirica 273
strobus 32, 143, 273
sylvestris 143
wallichiana 144
Pisum 145, 318, 332, 335, 338, 339, 365
axiphium 145
elatius 145
lunatus 338, 339
medullare 145
sativum 145, 318, 332, 335, 338,
339, 365
ADRESÁŘ A REJSTŘÍKY
481
speciosum 145
Planorbella 215
Planorbidae 218–220
Plantago 80, 305
Plasmodiophora 178
brassicae 178
Platanus 258, 259, 305, 311
hispanica 258, 311
occidentalis 259, 311
orientalis 258, 311
racemosa 259
wrighti 259
Plathelminthes 202
Platichthys 368
flesus 368
Platycerium 282
Platycladus 262
orientalis 262
Platystoma 318
gemmatione 318
Plemeliella 331
abietina 331
Pleodorina 18
indica 17
Pleuroxus 227
chappuisi 227
striatoides 227
Plistophora 305
schubergi 305
Plodia 313
interpunctella 313
Plumatella 366
fungosa 366
Plumatellida 366
Poaceae 31, 38, 49, 51, 59, 60, 64, 81,
84, 90, 98, 103, 120, 136, 171, 172,
176, 191, 196
Poales 38, 49, 51, 59, 60, 64, 81, 84, 90,
98, 103, 120, 136, 171, 172, 176,
191, 196
Podarcis 400
Polemoniaceae 193, 194
Polemoniales 55, 66, 76, 79, 88, 187,
193, 194
Polycnemum 29, 145
arvense 29
majus 29, 145
Polydesmus 243
angustus 243
germanicus 243
Polygonaceae 31, 91, 92, 139, 159–162,
168–170
Polygonales 91, 92, 139, 159–162,
168–170
Polygonum 80, 186, 291
amphibium 291
aviculare 186
Polyodon 368, 370
spathula 368, 370
Polyodontidae 370
Polypodiales 126
Polypodiophyta 126
Polypodium 282
Polyporales 351
Pontastacus
Pontoscolex 212
corethrurus 212
7.
29.10.2006 13:16:52
482 ADRESÁŘ A REJSTŘÍKY
7.
Populus 32, 146, 305
canadensis 32, 146
deltoides 146
euramericana 146
nigra 146
Potamopyrgus 215, 221
antipodarum 215, 221
Potentilla 147
argentea 147
intermedia 147
norvegica 147
Primula 332
Proasellus 227, 240, 241
banyulensis 241
coxalis 227, 240, 241
septentrionalis 240, 241
Procambarus 240
clarkii 240
Procyon 452
lotor 452
Procyonidae 452
Prosopis 343
juliflora 343
Protentomidae 248
Proteroiulus 243
fuscus 243
Proterorhinus 369
marmoratus 369
Protura 248
Prunus 148–152, 305, 328
armeniaca 148
avium 149, 150, 328
cerasifera 148, 150, 151
cerasus 149
domestica 150, 151, 328
dulcis 148
effusa 150
eminens 149
fruticans 151
fruticosa 149
insititia 150, 151
mandschurica 148
persica 148
serotina 152
sibirica 148
spinosa 150, 151
Psammina 25
stipitata 25
Pseudopus 400
apodus 400
Pseudorasbora 368, 389, 391
parva 368, 389, 391
Pseudosuccinea 215
columella 215
Pseudotsuga 144, 153, 273
glauca 153
menziesii 144, 153, 273
Psittacidae 410
Psittaciformes 210, 211
Psittacula 210, 410
krameri 210
Psophocarpus 338
tetragonolobus 338
Psylla 289
buxi 289
Psyllidae 277, 278, 285, 289
kap6a7-autori verze2.indd 482
REJSTŘÍK LATINSKÝCH NÁZVŮ ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN
Psylloidea 274
Pteridium 287
aquilinum 287
Pteromalidae 305
Pteromalus 314
cerealellae 314
Pterostichus 357
caspius 357
Ptinus 357, 358
exulans 357
tectus 358
Ptygura 205
Puccinia 72
punctiformis 72
Pulmonata 215
Punica 124
granatum 124
Pyemotes 302, 303
Pyracantha 310
coccinea 310
Pyralidae 293, 295, 296, 298–302,
308, 313
Pyrenulales 25
Pyrethrum 154
macrophyllum 154
Pyronia 155
veitchii 155
Pyrus 125, 154, 155, 276, 305
amphigenea 155
communis 154, 155, 305
eleagrifolia 155
nivalis 155
pyraster 155
Python 400
molurus 400
bivittatus 400
Q
Quercus 32, 155, 156, 273, 328, 351
alba 155
benderi 155
coccinea 155
ellipsoidalis 155
fernaldii 155
heterophylla 155
ilicifolia 155
imbricaria 155
marilandica 155
nigra 155
palustris 155
petraea 155
phellos 155
porteri 155
richteri 155
riparia 155
robur 156, 328
rubra 32, 155, 273
runcinata 155
shumardii 155
velutina 155
virginiana 351
R
Radix 203
peregra 203
saponariae 203
Rana 399
esculenta 399
Rangifer 202, 203, 453
tarandus 202, 203, 453
Ranunculaceae 31, 35, 73, 75
Ranunculales 35, 73, 75, 123
Raphanus 62, 156–158
acanthiformis 157
hybernus 157
landra 157
maritimus 157
oleiferus 157
radicula 157
raphanistrum 62, 156–158
sativus 157, 158, 332
sinensis 157
Rattus 439, 454, 455
alba 454
alexandrinus 455
frugivorus 455
norvegicus 439, 454
rattus 439, 454, 455
Reaumuria 256
Reesa 359
vespulae 359
Reptilia 400, 401, 403, 405–407
Reseda 80
lutea 158
Resedaceae 158
Reyllopia 92
Reynoutria 32, 92, 102, 140,
159–162, 167
bohemica 32, 140, 162
compacta 160
elliptica 160
forbesii 160
hachidyoensis 160
japonica 32, 92, 102, 140, 159, 160,
162, 167
mizushimae 159
sachalinensis 32, 159–162
uzenensis 160
yunnanensis 160
Rhamnales 138, 196
Rhaphidophoridae 251, 253
Rhea 411
americana 411
Rheidae 411
Rheum 162
officinale 162
palmatum 162
rhabarbarum 162
rhaponticum 162
Rhodeus 392
sericeus 392
Rhododendron 29, 264, 266, 283,
284, 297
cunninghamii 284
indicum 283
ponticum 29
Rhopalidae 255
Rhopalomyzus 272
poae 272
Rhopalosiphoninus 290
deutzifoliae 290
latysiphon 290
29.10.2006 13:16:53
REJSTŘÍK LATINSKÝCH NÁZVŮ ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN
Rhopalosiphum 271, 280
maidis 271
rufulum 290
Rhus 162, 163
glabra 163
hirta 162
pulvinata 163
typhina 163
Rhynchotus 411
rufescens 411
Rhyzopertha 314, 359
dominica 314, 359
Ribes 144, 163
aureum 163
odoratum 163
rubrum 163
Riccia 22
rhenana 22
sorocarpa 22
Robinia 32, 164, 165, 294, 308, 312, 333
ambigua 165
hispida 165, 312
holtii 165
kelseyi 165
margaretta 165
neomexicana 165, 312
pseudacacia 32, 164, 165, 312, 333
slavinii 165
viscosa 165, 312
Robiniella 309
Rodentia 435, 437, 438, 441, 446, 454,
455
Romanogobio 368, 369, 392
albipinnatus 392
belingi 368, 369, 392
Rosa 166, 276
rugosa 166
Rosaceae 31, 85, 93, 124, 147, 148, 166
Rosales 85, 93, 124, 141, 147–151, 154,
166, 185
Rotifera 205
Rubus 166
armeniacus 166
Rudbeckia 32, 167
laciniata 32, 167
nitida 167
Rumex 32, 168–170
acetosa 170
alpinus 32, 168, 169
aquaticus 169
armoracioides 169
confusus 169
corconticus 168, 169
crispus 169
hybridus 169
longifolius 168, 169
mezei 168
obtusifolius 168, 169
orientalis 169
palustris 169
pannonicus 169
patientia 169
peisonsis 169
propinquus 169
recurvatus 169
kap6a7-autori verze2.indd 483
sourekii 168, 169
thyrsiflorus 170
Rupicapra 457
pyrenaica 457
rupicapra 457
Ruta 128
graveolens 128
horetnsis 128
Rutales 39, 162
Rutilus 368
pigus 368
S
Sagina 29
apetala 29
Saintpaulia 282
Salamandra 399
atra 399
Salicaceae 146
Salicales 146
Salix 305, 364
caprea 364
viminalis 364
Salmo 368–370, 393–395
alpinus 393
dentex 370
marmoratus 370
salar 368
salvelinus 393–395
trutta 369, 395
Salmonella 408
Salmonidae 368, 376–378, 382, 391, 393,
394, 396, 397
Salmoniformes 376–378, 382, 391, 393,
394, 396, 397
Salvelinus 368, 393–396
alpinus 368, 393–395
fontinalis 368, 394
namaycush 368, 395, 396
Salvia 128, 281
officinalis 128, 281
Samia 39
cythia 39
Sander 369
volgensis 369
Sapindales 34, 36
Saponaria 170
officinalis 170
Sarothamnus 32
scoparius 32
Saturea 47
hortensis 47
Saxifragales 163, 164, 173
Scaphoideus 266
titanus 266
Scarabaeidae 357
Scardinius 392
erythrophthalmus 392
Scilla 171
siberica 171
Sciuridae 435
Sclerochloa 171, 172
dura 171, 172
Sclerotinia 72
sclerotiorum 72
Scolytidae 356, 364
ADRESÁŘ A REJSTŘÍKY
483
Scorpiones 224
Scrophulariaceae 48, 80, 84, 130
Scrophulariales 31, 48, 65, 80, 82, 84,
103, 122, 130, 133, 134, 140,
181, 182
Scutigera 247
coleoptrata 247
Secale 172
cereale 172
montanum 172
vavilovi 172
Sedum 174
album 174
hispanicum 173
purpurteppich 174
spurium 173
superbum 174
Seifertia 266
azaleae 266
Senecio 174, 175, 287
helwingii 175
inaequidens 174
vernalis 175
vulgaris 175, 287
Sepsis 318
fissa 318
Sequoia 262
gigantea 262
Setaria 176
faberi 176
macrocarpa 176
pumila 176
Silene 177
alba 177
dioica 177
hampeana 177
latifolia 177
Siluriformes 371, 385
Silvanidae 336, 352, 353
Simaroubaceae 39
Sinanodonta 215, 222
woodiana 215, 222
Sinapis 62, 158, 178
alba 158
arvensis 62, 158, 178
Sisymbrium 178–180
altissimum 178
loeselii 179
officinale 180
Sitophilus
granarius
oryzae
zeamais
Sitotroga 301, 313, 314
cerealella 301, 313, 314
Smilisca 399
baudini 399
phaeota 399
Smithurinus 248
binotatus 248
Smithurus 248
viridis 248
Smyrnium 180
perfoliatum 180
Solanaceae 31, 79, 82, 10, 122, 140, 181,
182, 350
7.
29.10.2006 13:16:53
484 ADRESÁŘ A REJSTŘÍKY
7.
Solanum 180–182, 332, 350
alatum 181
angustifolium 350
decipiens 181
dulcamara 350
laciniatum 350
lycopersicum 180
nigrum 181
melongana 181, 332, 350
rostratum 350
scabrum 182
tuberosum 182, 332, 350
Solidago 32, 53, 182–184, 270
altissima 182, 187
canadensis 32, 182–184, 270
gigantea 32, 53, 183, 184
niederederi 183
serotina 184
virgaurea 183
Sonchus 184
oleraceus 184
Sorbaria 185
sorbifolia 185
Sorbopyrus 155
auricularis 155
Sorbus 155, 268, 310
aria 155
aucuparia 268
Sparassidae 224
Sphaeroceridae 334
Spinacia 186, 332
oleracea 186, 332
tetrandra 186
turkestanica 186
Spiraea 272, 276
arguta 272, 276
hypericifolia 276
chamaedryfolia 276
salicifolia 272
vanhouttei 272, 276
Spiraeaceae 141, 185
Spirurida 207
Squamata 403
Stachys 109
palustris 109
Staphylinidae 353, 355
Stegobium 349, 350, 355, 362
paniceum 349, 350, 355, 362
Stellaria 29, 186, 194
media 186, 194
pallida 29, 186
Stenactis 292
annua 292
Stephanitis 264
rhododendri 264
Sternorrhyncha 271
Stictocephala 269, 270
bisonia 269, 270
Stigmella 309
tiliae 309
Stomoxyini 317
Strix 439, 448
aluco 439, 448
Strombilocercus 448
fasciolaris 448
kap6a7-autori verze2.indd 484
REJSTŘÍK LATINSKÝCH NÁZVŮ ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN
Stropharia 21
rugosoannulata 21
Strophariaceae 21
Struthio 411, 413
camelus 411, 413
Struthionidae 411
Supella 249
longipalpa 249
Symphoricarpos 187
albus 187
Symphytum 187, 188
asperum 188
bohemicum 188
officinale 187, 188
uplandicum 187, 188
tuberosum 188
Syringa 188
hyacinthiflora 188
chinensis 188
laciniata 188
oblata 188
vulgaris 188
Syrmaticus 411
reevesii 411
Swida 77
alba 77
Syrphidae 329
T
Tadorna 411
ferruginea 411
Tagetes 79
Tachinidae 323
Tamaricaceae 256
Tamarindus 343
indica 343
Tamarix 29, 256, 266, 267
gallica 278
parviflora 256, 266
Tanacetum 189, 286, 318
boreale 286
perthenium 286
vulgare 189, 318
Tandonia 214
budapestensis 214
Tarentola 400
mauritanica 400
Telekia 32, 111, 189
speciosa 32, 111, 189
Telescopus 400
fallax 400
Tenebrio 349, 350, 354, 362
molitor 349, 350, 354, 362
Tenebrionidae 336, 348, 349, 354,
357, 362
Tenebroides 349, 350, 355, 362
mauriatnicus 349, 350, 355, 362
Tephritidae 320
Testudines 401, 403, 405–407
Testudinidae 403, 405, 406
Testudo 400, 403–406
boettgeri 405
graeca 400, 403–405
ibera 404
hermanni 400, 404, 405
horsfieldii 400, 406
marginata 400
Tetranychus 318
urticae 318
Tetrao 417
tetrix 417
Thermocyclops 208
Threskiornis 411
aethiopicus 411
Threskiornithidae 411
Thymus 128
vulgaris 128
Tilia 309
amurensis 309
cordata 309
euchlora 309
japonica 309
kiusiana 309
mandshurica 309
maximowicziana 309
platyphyllos 309
Tethinidae 334
Tetraphis 24
pellucida 24
Thaumatodryinus 269
danieli 269
Thelohania 305
hyphantriae 305
Thermobia 249
domestica 249
Thiaridae 235
Thinopyrum 192
intermedium 192
ponticum 192
Thlaspi 190
arvense 190
Thuja 262, 268, 294
occidentalis 262, 268
plicata 262
Thymallus 368, 397
arcticus 368, 397
baicalensis 368, 397
mertensii 397
pallasii 397
thymallus 397
Thyreocoridae
Thyreocoris 255
fulvipennis 255
Tilia 264
americana 264
cordata 264
platyphyllos 264
Tinca 374
tinca 374
Tinea 314–317
pallescentella 314
pellionella 315–317
translucens 315
Tineidae 303, 306, 307, 314–316
Tineola 316, 317
biselliella 316, 317
Tingidae 255, 259–261, 264
Tingis 255
auriculata 255
Tortula 22
muralis 22
29.10.2006 13:16:53
REJSTŘÍK LATINSKÝCH NÁZVŮ ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN
Trachemys 400, 407
elegans 407
scripta 400, 407
Tracheophyta 28
Trachycephalus 399
jordani 399
Trachyopella 319, 335
atomus 335
lineafrons 319, 335
straminea 319, 335
Trematoda 202
Tribolium 349, 350, 354, 362
castaneum 349, 350, 354, 362
confusum 349, 350, 354, 362
estructor 349, 350, 354, 362
Trifolium 80, 133, 190, 270
hybridum 133, 190
pratense 133, 270
repens 133
Trigonogenius 362
globulus 362
Trichogramma 296, 303, 314
evanescens 303
Trichogrammatidae 305
Trichophaga 316, 317
tapetzella 316, 317
Trichosiphonaphis 291
polygonifoliae 291
Trichosurus 459
vulpecula 459
Trioza 274
alacris 274
neglecta 274
Tripleurospermum 191
inodorum 191
Triticale 172, 192
Triticeae 192
Triticum 191, 192
aegilopoides 192
aestivum 191, 192
boeoticum 192
dicoccon 192
durum 192
macha 192
monococcum 192
spelta 192
turgidum 192
urartu 192
Triturus 399
carnifex 399
cristatus 399
Troglophilus 251, 251
neglectus 251, 252
Trogoderma 347, 363
granarium 347, 363
Troictes 316
divinatorius 316
Tropaeolum 332
Tuberolachnus 271
salignus 271
Tuponia 255, 256, 265, 266
bilobata 265
elegans 256, 265
hippophaes 255, 256, 266
Typhlodromus 316
tineivorus 316
kap6a7-autori verze2.indd 485
Tyrophagus 302, 303
noxius 302, 303
Tyto 439, 448
alba 439, 448
U
Ulmus 155, 305
Uloboridae 224
Uloborus 224
plumipes 224
Uloma 357
rufa 357
Ulva 16
Ulvaceace 16
Ulvales 16
Ulvophyceace 16
Unciger 244
foetidus 244
Unionidae 222
Unionoida 222
Uroleucon 292
erigeronense 292
Uromastix 400
acanthinura 400
Urtica 109, 126, 159, 268
dioica 126, 159, 268
urens 109
Urticales 67
V
Varroa 225, 226
destructor 225, 226
jacobsoni 225
Varroidae 225
Veneroida 216, 217
Venturia 155
pirina 155
Verbena 80, 302
Veronica 29, 32, 193, 194
agrestis 29
ceratocarpa 194
filiformis 32, 193
hederifolia 193, 194
opaca 29
persica 194
polita 194
sublobata 193, 194
triloba 29, 193, 194
Vesicularia 22
dubyana 22
Vespula 358
Vicia 115, 145, 332, 335, 338, 365
angularis 338
faba 145, 332, 335, 338, 365
galilea 115
radiata 338
Vigna 335, 339, 365
subterranea 335
unguiculata 335, 365
Vilbasteana 266
oculata 266
Viola 194, 195
alba 195
ambigua 195
collina 195
hirta 195
ADRESÁŘ A REJSTŘÍKY
485
odorata 194
suavis 195
Violaceae 31, 194
Virga 195
pilosa 195
strigosa 195
Vitaceae 138, 196
Viteus 292
vitifoliae 292
Vitis 196, 292, 305
labrusca 196
labruscana 196, 292
sylvestris 196, 292
vinifera 196, 292, 305
vulpina 293
Volvocaceae 17
Volvocales 17
Volvox 17
globator 17
Vulpes 448, 450
vulpes 448, 450
7.
X
Xanthium 80
Xenopus 399
laevis 399
Xerolenta 214
obvia 214
Xyleborinus 364
alni 364
saxesenii 364
Xylocoris 255, 256
flavipes 255, 256
Y
Yersinia 457
pestis 457
Yponomeutidae 294
Yucca 307
Z
Zabrotes 365
subfasciatus 365
Zea 196, 197
mays 196, 197
parviglumis 197
Zinnia 332
Zygentoma 249
Zyginella 266
pulchra 266
1
Názvy poddruhů i infrasubspecifických forem jsou
zde uvedeny na úrovni druhu. Použita je česká
abeceda. Homonyma živočichů a rostlin zde nejsou rozlišena.
29.10.2006 13:16:53
486 ADRESÁŘ A REJSTŘÍKY
REJSTŘÍK ČESKÝCH NÁZVŮ ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN
7.3 REJSTŘÍK ČESKÝCH NÁZVŮ
ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN
A
7.
alexandr 410
ambrozie 32, 45, 46
peřenolistá 32, 45, 46
amur 222, 368, 369, 379, 380, 390, 391
bílý 222, 368, 369, 379, 380, 390
černý 368, 390
anakonda 400
žlutá 400
andulka 210, 211
vlnkovaná 210, 211
angrešt 163
antilopa 419, 422, 423
jelení 419, 422, 423
anýz 48, 131
apich 119
argali 450
árónotvaré 35
áronovité 35, 272, 282
axis 419, 424, 425
indický 419, 424
vepří 419, 425
azalka 268
azalky 283
B
bahnatka 203
malá 203
baklažán 181
bakterie 74, 82, 250, 270, 323, 404,
406, 407, 456
balzamína 284
bambus 347
banánovník 307, 400
bavlník 29, 81, 85, 176, 177, 296, 299
bazalka 47
pravá 47
bázlivec 197
kukuřičný 197
bažant 410, 411, 417, 464
obecný 410, 417, 464
obojkový 417
královský 411
stříbrný 411
ušatý 411
zlatý 411
bažantovití 415–417
bednička 214
kavkazská 214
bejlomorka 317–321, 330, 333
akátová 317, 333
cypřišková 330
dřezovcová 320, 321
svilušková 317, 318
zimostrázová 319
bejlomorkovití 317, 320, 333
bělásek 178, 323
zelný 178
bělohořčice 119
setá 119
kap6a7-autori verze2.indd 486
bělokur 411
rousný 411
bělotrn 87, 255, 261
kulatohlavý 87, 255, 261
bér 176
ohnutý 176
sivý 176
berneška 410
kanadská 410
beruška 240, 241
vodní 241
beruškovití 240, 241
berušky 227
běstěr 369
bezobratlí 199–366, 376, 389, 391,
394, 397, 408
bezočka 214
šídlovitá 214
bizon 203
blánatka 255
lipová 263, 264
světlá 255
blánatkovití 255, 263
blanokřídlí 270, 358
blavor 400
žlutý 400
blešivci 227, 234
blešivcovití 233
blešivec 233
velkohrbý 233
blín 103, 104, 350
černý 103, 104, 350
bluma 151
blýskáček 178
bob 145, 332, 338, 339
obecný 145
bobkovišeň 268
bobokvěté 46, 74, 81, 115, 164
bobotvaré 46, 94, 97, 99, 122, 127, 133,
145, 190
bobovité 31, 74, 81, 94, 97, 99, 115,
122, 127, 133, 145, 164, 190, 333
bobr 442
evropský 442
bodalka 317
bodlák 69
obecný 69
bolehlav 75, 104
plamatý 75
bolševník 7, 30, 32, 75, 101, 102, 167
velkolepý 32, 101, 167
borovice 32, 70, 118, 142–144, 153,
155, 256, 257, 273, 358
albánská 143
balkánská 143, 144
černá 142, 143, 257
japonská 144
kleč 143, 273
lesní 143, 273
pohorská 144
pravá 142
Schwerinova 144
vejmutovka 32, 118, 143, 144, 273
borovicotvaré 117, 142, 143, 153
borovicovité 117, 142, 143, 153
boryt 112
barvířský 112
pravý 112
bourec 115, 347
morušový 115, 347
boží dřevec 128
brokolice 63
broskev 148, 264, 268, 272
obecná 148
brouci 72, 114, 270, 314, 335–365, 464
broučice 255
jižní 255
broučicovití 255
brukev 62–64, 115, 119, 158
řepák olejný 62
řepka olejka 62–64, 115, 119, 158,
176, 178, 216
zelná 63
pravá 63
brukvotvaré 121, 158
brukvovité 31, 50, 62, 63, 66–68, 83,
102, 112, 119, 121, 156, 157, 190
brutnákovité 31, 55, 88, 178–180, 187
břečan 304
bříza 155, 267, 268, 364
bělokorá 267
buk 110, 153, 364
bukokvěté 69, 155
bukovité 69, 155
buchanky 207, 208
bytel 115
metlatý 115
pravý 115
bzučivka 318
C
candát 368, 369, 392
obecný 368, 392
východní 369
celadona 104
celduň 104
celer 140, 332
celestýn 104
celík 32
kanadský 32
obrovský 32
cendelín 104
cibule 140, 287, 289, 332
cibulovka 317, 329
hlízová 317, 329
cikády 266
cikorka 72
citrus 268
cizrna 335
cukína 79
29.10.2006 13:16:53
REJSTŘÍK ČESKÝCH NÁZVŮ ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN
cukrovka 61, 96, 106, 108, 282, 439
cvikla 60
cvrček 251, 252
domácí 251, 252
dvouskvrnný 251
cvrčkovití 251, 252
cypřiš 256, 262
cypřišek 115, 257, 262, 294, 330, 331
Lawsonův 262, 331
letní 115
nutkajský 257, 262
cypřišovité 262, 271, 331
čaj 336
čarověník 282
čechřice 131
vonná 131
čekanka 71, 72
obecná 71
pravá 71
červci 274
červec 253
červotoč 114, 349, 350, 355, 362
spižní 349, 350, 355, 362
červotočovití 357, 362
česnek 41, 42, 287, 332
podivný 41
kuchyňský 41
česnekotvaré 41, 111
česnekovité 41
čičorka 270
pestrá 270
čilimník 116, 277
čílko 104
čimišník 272
stromkovitý 272
čirok 85, 296, 299, 317
čistec 109
bahenní 109
členovci 260, 261, 264, 265, 322, 334
člunka 215, 218
pravohrotá 215, 218
čočka 145, 318, 335, 338, 339
kuchyňská 318
čolek 399
dravý 399
velký 399
D
daněk 203, 419, 426, 432, 433, 446
evropský 203, 419, 432, 433, 446
děhel 48
lékařský 48
pravý 48
denivka 318
plavá 318
desetinožci 234, 237, 238
devětsil 126
dhoul 419
douglaska 6, 144, 153, 273
sivá 153
tisolistá 153
drabčík 353–355
drabčíkovití 353, 355
dračinec 342
drápatka 399
vodní 399
kap6a7-autori verze2.indd 487
dravci 439, 448, 454
drobnělky 303
drobněnka 296, 314
drtník 364
dřepčík 178
dřezovec 320, 321
trojtrnný 320, 321
dřínokvěté 77
dřínotvaré 37, 47, 48, 75, 101, 119, 131,
139, 140, 180
dřínovité 77
dřišál 124
obecný 124
dřišálovité 123
dub 6, 32, 144, 155, 156, 273, 328, 351,
364, 403
černý 155
červený 6, 32, 155, 156, 273
korkový 403
letní 156
zimní 156
bílý 155
durman 82, 83, 104
obecný 82, 83
dvouděložné 34–48, 50, 52–97, 99–113,
115–117, 119–125, 127–135,
137–142, 145–152, 154–164,
166–170, 174, 175, 177–182,
184–191, 193–196, 282
dvouhrotcovité 23
dvoukřídlí 72, 317, 318, 320–323,
325–334
dvouzubec 21, 61
černoplodý 21, 61
dymnivka 78
žlutá 78
dýňotvaré 64, 86
dýňovité 64, 86
E
emu 410, 411
emydovití 401, 407
F
fazol 145, 332, 335, 338, 339, 360, 365
obecný 145
fialka 282
kapská 282
fuchsie 104
G
gazela 419, 434
dorkas 419, 434
gekon 400, 403
turecký 400, 403
zední 400
gekončík 400
noční 400
gekonovití 403
gerbera 319
guanako 419
H
habr 110, 351
hadinec 88
obecný 88
ADRESÁŘ A REJSTŘÍKY
487
hadohlavcovití 384
hadohlavec 368, 384
skvrnitý 368, 384
hadovkotvaré 19, 20
hadovkovité 19, 20
hasivka 287
orličí 287
helminti 250
herpesviry 404, 407
heřmánek 125, 126
terčovitý 125, 126
heřmánkovec 191
nevonný 191
hladěnka 255–257, 289
janovcová 255
skladištní 256
skleníková 256
východní 257
zimostrázová 255
hladěnkovití 255, 257, 277, 289
hlaváč 369
černoústý 369
dněsterský 369
Kesslerův 369
říční 369
hlaváček 35, 36
letní 35, 36
hlavačka 369
mramorovaná 369
hlavatka 368, 369, 382
podunajská 368, 369, 382
hledíček 130
menší 130
hledík 48
větší 48
hlísti 207–211, 244
hlístice 207, 210, 216
hlodavci 435, 438–441, 446, 454, 455
hloh 268, 270, 290
jednosemenný 290
hlohyně 310
šarlatová 310
hlošina 266, 267, 272, 274
úzkolistá 266, 267, 274
hlošinovité 266
hluchavka 117, 194
bílá 117
nachová 194
hluchavkotvaré 40, 95, 117, 128, 129
hluchavkovité 31, 40, 95, 117, 128,
129, 281
hmyz 233, 246, 248–365, 400, 444,
463, 464
hmyzenky 248
holobřiší 372
holub 363, 413, 414
domácí 413, 414
skalní 414
věžák 414
holubi 410
holubovití 410, 414
hořavka 392
duhová 392
hořcotvaré 54
hořčice 178
polní 178
7.
29.10.2006 13:16:53
488 ADRESÁŘ A REJSTŘÍKY
7.
houbovec 366
houbovník 351
houbovníkovití 351
houby 19–21, 28, 155, 230, 244, 248,
259, 266, 270, 281, 303, 323–325,
332, 346, 351, 354, 364
houby stopkovýtrusé 19–21
hrabaví 410, 415–417, 462
hraboš 446
hrabošovití 421, 446
hrách 145, 318, 332, 335, 338, 339, 360
cukrový 145
dřeňový 145
obecný 145
polní 145
setý 145, 318
hranostaj 419, 441, 450
hrbule 245
hrbulovití 245
hrdličky 410
hrotnatka 232
hrouzek 368, 369, 392, 393
běloploutvý 392
obecný 392, 393
hroznýš 400
královský 400
hrušeň 154, 155, 270, 276, 351
obecná 154, 155
planá 155
polnička 155
sněhobílá 155
hruškojeřáb 155
ouškatý 155
hryzec 419, 441, 448
vodní 419, 441, 448
hulevník 178–180
lékařský 180
Loeselův 179
vysoký 178, 179
husa 410
indická 410
labutí 413
huseník 276
husice 410, 411
rezavá 410, 411
egyptská 410
husy 410
hvězdnice 32, 55, 56
kopinatá 32, 55
malokvětá 55
novobelgická 56
novoanglická 56
hvězdnicotvaré 45, 50, 52, 53, 55, 56,
69–73, 76, 78, 87, 91, 95, 96, 99,
100–112, 116, 125, 154, 167, 174,
175, 182, 184, 189, 191
hvězdnicovité 31, 45, 50, 52, 53, 55,
56, 69–73, 76, 78, 87, 91, 95, 96, 99,
100–112, 116, 125, 154, 167, 174,
175, 182, 184, 189, 191
hvězdovnice 292
roční 292
hvozdíkotvaré 38, 43–45, 56–60, 71,
105–107, 115, 142, 145, 170, 177, 186
hvozdíkovité 31, 38, 71, 170, 177, 186,
286
hyacintovité 171
kap6a7-autori verze2.indd 488
REJSTŘÍK ČESKÝCH NÁZVŮ ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN
hyacint 29
vodní 29
CH
chalcidka 305
choroš 351
chrpa 29, 70, 138
modrák 70, 138
chruplavník 145, 146
větší 145, 146
chryzantéma 286, 319, 331, 332
chřestýš 400
chundelka 49
metlice 49
chvostoskoci 248
chvostnatky 249
I
ibis 411
posvátný 411
J
jablečník 281
obecný 281
jabloň 124, 125, 268, 270, 272, 280,
328, 351
domácí 124, 270
lesní 125
jabloňovité 154
jahodka 85
indická 85
jahodník 93, 274, 275, 280, 288, 348
ananasový 93, 280
chlumní 274
obecný 274, 280
zahradní 274
jalovec 111, 262, 268, 272
čínský 262
obecný 262, 268, 272
janovec 32, 81, 82, 255, 260, 277
metlatý 32, 81, 82, 255, 260, 277
jarmuz 63
jasan 93, 110, 155, 255, 268, 356
americký 93
pensylvánský 93
játrovka 22, 216
játrovky 23
javor 32, 34, 93, 110, 113, 144, 155,
267, 298
babyka 268
jasanolistý 32, 34, 93
klen 267, 298
mléč 267
javorovité 34
ječmen 103, 192, 271, 314, 349,
360, 361
dvouřadý 103
jarní 103
myší 271
obecný 103
jedle 144, 153, 155, 272
kavkazská 272
obrovská 144
jednoděložné 35, 38, 41, 49, 51, 59, 64,
81, 84, 86, 88, 90, 98, 102, 111, 114,
120, 136, 171, 172, 176, 191, 196
jehličnany 117, 142, 143, 153
jelec 385
tlouš 385
jelen 202, 203, 419, 428–433, 445, 446,
451, 453, 458
bílý 429
karpatský 429
kavkazský 429
lesní 203, 419, 430, 431, 433, 445,
446, 451, 458
maral 419
sambar 419, 431
wapiti 202, 419
jelenec 202, 203, 419, 445
běloocasý 202, 203, 419, 445
ušatý 203
jelenovití 419, 421, 424, 425, 427–432,
436, 445, 453
jeřáb 155, 268
muk 155
ptačí 268
jeseter 368, 369
hladký 368, 369
hvězdnatý 368, 369
malý 368, 369
ruský 368, 369
sibiřský 368, 369
velký 368
jestřáb 450
lesní 450
jestřabina 94, 95
lékařská 94, 95
ještěrka 400
zelená 400
ještěrky 225
jetel 80, 133, 134, 190, 191, 270
luční 133, 270
plazivý 134
zvrhlý 134, 190, 191
jezevec 443, 444, 452, 453
lesní 453
ježatka 86, 87
kuří noha 86
ježdík 369
dunajský 369
ježice 271
jílek 120
mnohokvětý 120
jilm 93, 113, 155, 270
jirnicotvaré 55, 66, 76, 79, 88, 187,
193, 194
jirnicovité 193, 194
jírovcovité 35
jírovec 35, 36, 268, 297
maal 35, 268, 298
pavia 36
pleový 36
juka 307
K
kachna 413
kachnice 411
kaštanová 411
kachnička 410, 413
mandarinská 410
šedoboká 413
29.10.2006 13:16:53
REJSTŘÍK ČESKÝCH NÁZVŮ ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN
kachnovití 413
kachny 410
kajmanka 400
dravá 400
kakost 97, 98
pyrenejský 97, 98
kakostotvaré 97, 109, 110, 120, 135
kakostovité 31, 97
kaktusy 303, 326
kalina 268
kalous 439
ušatý 439
kaluženka 236
kamélie 268
kamzík 419, 427, 457, 458
horský 419, 427, 457, 458
středozemní 457
kaparotvaré 50, 62, 63, 66–68, 83, 102,
112, 118, 155, 157, 178–180, 190
kapr 222, 368, 369, 374, 380, 386, 390
obecný 368, 369, 380
kapradiny 126, 282
kapraotvaré 126
kaprovec 368, 370, 386, 387
černý 368, 370
velkoústý 368, 386, 387
kaprovití 373–375 379, 380, 382, 384,
385, 390, 391, 392
kapusta 63
dřeňová 63
hlávková 63
kadeřavá 63
růžičková 63
větevnatá 63
karas 368, 369, 374–376, 381, 392
ginbuna 368, 369, 375
obecný 374, 381, 392
stříbřitý 368, 369, 374–376, 381
zlatý 374
karfiol 63
kaštanovník 69, 70, 328, 360
jedlý 69, 70, 360
kdouloň 155
obecná 155
kdoulovec 276
kedluben 63
kejklířka 130, 131
skvrnitá 130, 131
kerblík 48
pravý 48
štětinoplodý 48
třebule 48
keříčkovec 368, 369
jihoafrický 368, 369
kleč 273
horská 273
klejicha 54, 55, 197
hedvábná 54
pomoučená 197
klejichovité 54
kleštík 225, 226
včelí 225
zhoubný 225, 226
kleštíkovití 225
klíněnka 297, 298, 309–312
akátová 312
kap6a7-autori verze2.indd 489
hlohyňová 310
jírovcová 36, 297, 298
lipová 309
platanová 311
klíště 404, 406, 414
klokan 419, 435
Bennetův 435
rudokrký 419, 435
klokanovití 421, 435
klopuška 255, 265, 266
atlantská 255
bělotrnová 255
italská 255
janovcová 255
jednobarvá 255
krátkoštítá 255
letní 255
půvabná 256, 265, 266
skleníková 255
tamaryšková 265, 266
klopuškovití 255
kloš 317
ovčí 317
kmín 276
kmitalka 318
kobylka 251
kobylky 251
kočka 6, 421, 449, 453, 459
divoká 453
domácí 421, 449
koi kapr 375
kokcidie 408
kokoška 67, 68, 276
pastuší tobolka 67, 68
kokotice 79, 80
ladní 79, 80
kokoticovité 79
koljuška 368, 369, 381
tříostná 368, 369, 381
koljuškovití 381
kolotočník 32, 111, 189
ozdobný 32, 111, 189
komár 318, 320, 330
komonice 127, 128, 270
bílá 127, 128
lékařská 127
komule 65
Davidova 65
Weyerova 65
komulovité 65
koník 251
jeskynní 251
skleníkový 251, 253
koníkovotí 251
konopě 67
rumištní 67
konopí 134, 135, 332
seté 134, 135
konopovité 67
kontryhel 280
kopinatka 318
kopr 47
vonný 47
kopretina 270
kopřiva 28, 126, 268
dvoudomá 126, 268
ADRESÁŘ A REJSTŘÍKY
489
žahavka 28
kopřivotvaré 67
kopytníci 462, 464
korálovka 400
pruhovaná 400
korbikula 215, 216
asijská 215, 216
korbikulovití 216
koriandr 47, 314
setý 47
kornatec 349, 350, 355, 362
skladištní 349, 350, 355, 362
koroptev 410, 417
polní 417
korovnice 271–273
borová 273
douglasková 273
kavkazská 272
limbová 273
vejmutovková 273
východní 273
korovník 314, 347, 359, 360
obilní 359, 360
korovníkovití 359
korýši 227–242
kosatcovité 111, 272
kosatec 111, 112
německý 111
kostival 187, 188
český 188
drsný 187, 188
hlíznatý 188
lékařský 187, 188
uplandský 187
koukol 28, 38
polní 28
kovolesklec 306
jižní 306
kovověnka 314
koza 6, 101, 203, 419, 421, 425, 426, 457
bezoárová 419, 425, 426
domácí 421, 425, 426, 457
kozlíkovité 276
kozorožec 419, 426, 427
horský 419, 426, 427
kavkazský 419, 426
kožojed 337, 346, 347, 359, 363
kožojedovití 337, 346, 359, 363
kožovec 386
krab 227, 234, 235
čínský 227, 234, 235
krajta 400
tmavá 400
králík 6, 419, 448–450
divoký 419, 448–450
krásněnka 301, 304, 305
skladištní 304, 305
skvrnitá 301
krásněnkovití 301
krevnatka 207, 208
úhoří 207, 208
krevnatkovití 207
krocan 208, 209, 410, 413, 415, 416
divoký 208, 209, 415
domácí 413
kroužkovci 212, 213
7.
29.10.2006 13:16:53
490 ADRESÁŘ A REJSTŘÍKY
7.
krtičníkokvěté 65, 122
krtičníkotvaré 80, 84, 103, 130,
krtičníkovité 31, 80, 82, 84, 130, 133,
134, 140, 181, 182
kručinka 97, 277
křídlatá 97
kružník 215, 219
malý 215, 219
krysa 6, 419, 439, 454, 455, 456
obecná 419, 439, 454, 456
křen 50, 51, 134, 135
selský 50, 51
křepel 410, 411
kalifornský 411
křepelka 211, 411
japonská 211
křepelky 410
křídlatka 6, 7, 29, 30, 32, 92, 140,
159–162, 167
česká 32, 159
japonská 32, 92, 140, 160, 167
pravá 92
sachalinská 32, 161, 162
křísci 266
křísek 267
tamaryškový 267
křísi 266, 269
křís 267, 281
křískovití 267, 281
křivonožka 23
vehnutá 23
křížaté 276, 288
kuklice 305, 323
kukuřice 67, 76, 81, 85, 87, 106, 108,
177, 196, 197, 271, 296, 299, 314,
340, 347, 349, 360, 361
setá 196
kulíšek 439
nejmenší 439
kůň 102, 104, 317, 354, 421
domácí 421
kuna 449, 450
skalní 449
kur 413
domácí 413
kůrovcovití 356, 364
kůrovec 364
kuskusovití 459
kustovnice 32, 122, 123
cizí 32, 122
kusu 459
liščí 459
kvajava 296
kvasinky 323
květák 63
květnatec 19
Archerův 19
kyjatka 272, 283, 284, 286, 287, 292
asijská 284
azalková 283
čimišníková 272
hasivková 287
netýkavková 284
pěnišníková 283, 284
skleníková 286
tavolníková 272
kap6a7-autori verze2.indd 490
REJSTŘÍK ČESKÝCH NÁZVŮ ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN
vlčincová 272
zahradní 286, 287
L
labutě 410
ladoňka 171
sibiřská 171
lama 434, 435
guanako 434, 435
lapkovití 268
lasicovití 421, 440
laskavcovité 31, 43–45
laskavec 29, 43, 44, 268
bílý 43
hrubozel 44
ohnutý 45
zelenoklasý 44
žmindovitý 43
lasturnatky 207, 208, 227, 228
lebeda 56–59
lesklá 58
podlouholistá 56, 57
rozkladitá 57
tatarská 59
ledviník 282
ledviníkovité 162
leguán 400
zelený 400
len 38, 119, 120, 157, 296
setý 120
lesák 336, 344–346, 352, 353
bludný 336
moučný 344
obchodní 352
skladištní 353
surinamský 353
lesákovití 336, 344, 345, 352, 353
lesknáček 339–343, 348, 352
lesknáčkovití 339–342, 348, 352
levandule 128, 281
lékařská 128, 281
levatka 215, 220, 221
ostrá 215, 220, 221
levatkovití 220
libeček 119
lékařský 119
líčidlo 142
americké 142
jedlé 142
líčidlovité 142
lilek 80, 181, 182, 332, 348, 350
borůvkovitý 182
brambor 80, 106, 107, 135, 182, 282,
286, 288, 290, 332, 350, 439, 464
černý 181, 182
potměchu 350
rajče 181, 306, 332, 348
vejcoplodý 181, 350
lilie 268
liliotvaré 171
liliovité 31, 272, 286–288, 318
liliovník 155
lilkovité 31, 82, 103, 122, 140, 181, 182,
286
limba 273
horská 273
límcovka 21
vrásčitoprstenná 21
límcovkovité 21
lín 374
obecný 374
lípa 110, 257, 263, 264, 268, 364
srdčitá 264
velkolistá 264
lipan 397, 398
arktický 398
podhorní 397
severní 397
lipnicotvaré 38, 49, 51, 59, 60, 64, 81,
84, 86, 90, 98, 102, 120, 171, 172,
176, 191, 196
lipnicovité 31, 38, 49, 51, 59, 60, 64, 81,
84, 86, 90, 98, 102, 120, 171, 172,
176, 191, 196
líska 268
listorozí 357
lišejník 25
lišejníky 25
liška 318, 419, 422, 436, 444, 448–450,
452
obecná 422, 448–450
polární 419, 422
stříbrná 422
lnovité 120
locika 47, 116, 332
kompasová 116
salát 47
lomikamenokvěté 163, 164
lomikamenotvaré 173
lopuch 50
hajní 50
menší 50
plstnatý 50
větší 50
losos 368, 370, 394
obecný 368
pastermka 370
pastrva 370
lososotvární 376–378, 382, 390, 393,
394, 396, 397
lososovití 368, 376–378, 382, 390, 391,
393, 394, 396, 397
loubinec 138
pětilistý 138
popínavý 138
lumčík 295, 296, 299, 302, 303, 314, 316
lumek 303, 305
lunatka 23
křížatá 23
lunatkovité 23
lupenaté 21
lupenonožci 232, 236
lupina 104, 122
mnoholistá 122
lýkohub 356
jasanový 356
lýkožrout 362
M
máčka 322
magnólie 268
mahónie 32, 123
cesmínolistá 32, 123
29.10.2006 13:16:53
REJSTŘÍK ČESKÝCH NÁZVŮ ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN
mahoniodřišál 124
Neubertův 124
majoránka 47
zahradní 47
mák 28, 137, 360
setý 138
vlčí 28, 137
makadlovka 301, 313, 314
obilná 313, 314
makadlovkovití 313
makotvaré 78, 94, 104, 137, 138
makovité 104, 137, 138
máloostní 373–375, 379, 380, 384, 386,
391, 392
máloštětinatci 212
mandelinka 350, 464
bramborová 350, 464
mandelinkovití 350
mandloň 148
obecná 148
mandloňovité 148–152
mango 296
mangold 60
maréna 369, 376, 377
malá 376
marhaník 124
masařka 318
máta 129, 281
klasnatá 129
peprná 129
rolní 129
mateřídouška 128
obecná 128
mazama 419, 436, 437
šedý 419, 436, 437
medovnice 271, 272
cypřišová 271
vrbová 271
zeravová 272
meduňka 128, 281
lékařská 128, 281
medúzka 200
sladkovodní 200
medvídek 443, 452
mýval 443, 452
medvídkovití 421, 452, 453
mechorosty 22
mechovka 366
americká 366
hadovitá 366
houbovitá 366
mechovky 366
mechy 22–24
měkkozobí 414
měkkýši 214–223
meloun 79, 332
cukrový 79
vodní 79
menetovník 215, 220
rozšířený 215, 220
mera 274, 277–279, 285, 289
janovcová 277
rakytníková 278
škumpová 274
štědřencová 285
zimostrázová 289
kap6a7-autori verze2.indd 491
merlík 29, 105–109, 268
bílý 105, 106, 268
hroznový 106
smrdutý 108, 109
trpasličí 107
tuhý 107
merlíkovité 31, 56–60, 105–107, 115,
145, 186
merovití 277, 278, 285, 289
merule 274
vavřínová 274
meruňka 148, 264, 296, 341
obecná 148
meruzalka 144, 163, 164
červená 164
vonná 163
zlatá 163
meruzalkovité 163, 164
mery 255, 274
měsíčnice 121
roční 121
milička 90
menší 90
mirabelka 151
miříkovité 37, 47, 48, 75, 101, 119, 131,
139, 140, 180
mléč 184
zelinný 184
mlok 399
černý 399
mlži 216–218, 222
mnohonožka 243–246
mnohonožkovití 243–245
mnohonožky 243–245
mnohoštět 192
modřín 117, 118, 144
alpský 118,
evropský 144
opadavý 117, 118
slezský 118,
mochna 147
prostřední 147
mochyně 140, 141
židovská 140, 141
mol 303, 304, 307, 314–317
čalounový 316
kožešinový 316
péřový 316
šatní 316
třtinový 307
molice 255, 274
molovití 303, 307, 314–317
molovka 294, 295
zeravová 294, 295
moruše 305
moták 439
motolice 202–204, 235, 390, 446
jaterní 204
obrovská 202, 446
oční 390
velká 202, 203
motýlice 234
motýl 197
monarcha 197
motýli 293–316
moucha 263, 317, 318, 320, 330, 332,
334, 355
ADRESÁŘ A REJSTŘÍKY
491
americká 317, 330
domácí 317, 330
kapská 317, 318
východní 332
mouchovití 330, 332
mravenci 212, 274
mrkev 140
mrvnatka 317–319, 334, 335
mrvnatkovití 334
mšice 177, 178, 253, 255, 271–276,
278–284, 286–288, 290, 291
bramborová 290
broskvoňová 280
česneková 287, 288
kukuřičná 271
pupalková 275
puškvorcová 290, 291
skleníková 272
srstková 275
tamaryšková 278
tavolníková 275, 276
tulipánová 272
východní 281
mšicosaví 271
mšicovití 274–276, 278–284, 286–288,
290–292
mšicovka 272
mšicovník 280
vlnatkový 280
mšička 292
révokaz 292
mšičky 271
mšičkovití 292
muflon 419, 421, 426, 446, 450, 451
muchnice 318
můra 306
můrovití 306
mýdelníkokvěté 34, 36
mydlice 170, 171
lékařská 170
myrobalán 148
třešňový 148
myrtotvaré 90, 132
myš 304, 419, 437–439
domácí 419, 437–439
laboratorní 438
západoevropská 419, 437–439
myšice 438
malooká 438
myšovití 421, 438, 454, 455
mýval 419, 443, 452, 453
severní 419, 452, 453
mývalovec 443
kuní 443
7.
N
nandu 410, 411
pampový 411
náprstník 84
červený 84
netík 282
netopýr 358, 419
obrovský 419
netopýři 337, 358
netvařec 46
křovitý 46
29.10.2006 13:16:54
492 ADRESÁŘ A REJSTŘÍKY
netýkavka 6, 32, 109, 110, 284
malokvětá 32, 110, 284
nedůtklivá 284
žláznatá 32, 109, 284
netýkavkovité 109, 110
nezmaři 200
norek 6, 231, 238, 318, 334, 419, 440,
441, 448
americký 6, 231, 419, 440, 441, 448
evropský 440, 441
nosatcovití 72, 360, 361
nosatec 328
žaludový 328
nosorožík 357
kapucínek 357
nutrie 419, 441, 442
říční 419
nutriovití 421, 441
O
7.
obaleč 328
jablečný 328
obojživelníci 6, 388, 389, 399, 408, 419,
441, 444
obratlovci 264, 367
ocasník 19, 20
křížatý 19, 20
octomilka 317, 318, 322–328
obecná 317
octomilkovití 322, 323, 325–328
okoličnaté 31, 276
okoun 392
říční 392
okounek 368–370, 388, 389, 392
černý 368, 388
démantový 368, 370
pstruhový 368, 369, 388, 389, 392
skalní 368
okounkovití 387, 388
okružákovití 218–220
okurka 79, 82, 318, 332
panenská 82
setá 79
olivovníkokvěté 93, 188
olivovníkovité 93, 188
olše 248, 364
oman 111
pravý 111
ondatra 231, 419, 440– 442, 446–448
pižmová 419, 441, 442, 446–448
oomycety 238
opletka 92
baldžunská 92
čínská 92
opletník 66
sličný 66
orchideje 272
orebice 211, 410
čukar 410
chukar 211
horská 410
rudá 410
ořechovec 93, 144, 155
ořešák 113, 114, 272, 273
královský 113, 114
ořešákokvěté 113
kap6a7-autori verze2.indd 492
REJSTŘÍK ČESKÝCH NÁZVŮ ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN
ořešákovité 113
osel 421
domácí 421
oset 72
osika 245
osladič 282
ostnohřbetka 269, 270
ovocná 269, 270
ostnohřbetkovití 269
ostnoploutví 387, 388
ostrolist 55
poléhavý 55
ostroretka 368, 369, 384, 385
stěhovavá 368, 369, 384, 385
ostrožka 75
východní 75
ostružiník 166, 268
sladkoplodý 166
ovce 101, 174, 203, 277, 421, 422,
450, 451
domácí 421, 451
kruhorohá 450
oves 38, 59, 60, 296, 314, 349, 360, 361
hluchý 59
setý 60
oviječ 419
skvrnitý 419
ovsík 32, 51
pravý 51
vyvýšený 32, 51
hlíznatý 51
P
pajasan 29, 32, 39, 451
Vilmorinův 39
žláznatý 29, 32, 39
pakaprovcovití 370, 386
pakřižák 224
chluponohý 224
pakřižákovití 224
paličkovec 172, 177
nachový 172, 177
palmy 307
pámelník 187
bílý 187
pancéřníček 368, 369
kropenatý 368, 369
paovce 419, 422, 423
hřivnatá 419, 422, 423
papoušci 210, 410, 413
papoušek 410, 411
mniší 411
vlnkovaný 410, 411
papouškovití 410
papratkovité 126
paprika 80, 134, 135, 181, 314, 362
setá 181
paprskoploutví 367–398
parožnatka 282
páskovka 214
hajní 214
pastinák 139, 140
pravý 139
setý 139
patison 79
patlažán 181
páv 410, 413, 416
korunkatý 410, 413, 416
pavouci 224, 244
pavoukovci 224–226
pazmije 400
šípová 400
pažitka 289
peluška 145
pelyněk 52, 53, 54, 128, 270, 279, 286
brotan 128, 279
metlatý 52
pravý 52
Tournefortův 53
Verlotů 53, 54
pěnišník 104, 265, 266, 283, 297
penízek 190
rolní 190
pepř 314
perenospora 186
špenátová 186
perlička 411, 413
obecná 411
perlín 392
ostrobřichý 392
perloočky 205, 227, 228, 232, 233,
236, 237
různonohé 232, 236
pérovník 126
pštrosí 126
pes 104, 421, 459
domácí 421
pestřenkovití 329
pěour 95, 96
maloúborný 95, 96
srstnatý 96
petržel 139, 140
obecná 140
pěvci 410, 413, 463
pcháč 72, 73
obecný 73
rolní 72
pidikřísek 266, 281
pilous 301, 314, 349, 350, 355, 360–362
černý 360
kukuřičný 361
rýžový 361
piraňa 368, 369
písečník 215, 221
novozélandský 215, 221
pisivka
pitulník 95
postříbřený 95
pižmovka 413
placka 316, 368
pomořanská 368
plamének 73, 74
plotní 73
platan 93, 258, 259, 268, 311
javorolistý 258, 259, 311
východní 258, 259, 311
západní 259, 311
platýz 368
bradavičný 368
plazi 6, 400–409, 444
plazivka 227
plísně 276, 325, 336, 340, 343
29.10.2006 13:16:54
REJSTŘÍK ČESKÝCH NÁZVŮ ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN
plodomorka 317, 318
čočková 317, 318
hrachová 317, 318
denivková 318
ploštěnci 202–204
ploštěnka 202
potoční 202
ploštice 255, 257–265, 277, 289, 299
ploštička 256, 258, 259, 262
borová 256
cypřišová 256
jalovcová 262
platanová 258, 259
ploštičkovití 255
plotice 368
lesklá 368
plovatka 390
plzák 214–216
lesní 215
španělský 214–216
plži 203, 207, 214, 215, 218–222, 235,
368, 390, 392
podzemnice 85, 296, 299, 303, 343, 363
olejná 85, 296, 343, 363
pohanka 91, 92, 314, 360, 361
obecná 91
polokřídlí 257–267, 274–283, 285–292
polypovci 200
pór 140
posed 64, 65
bílý 64, 65
potemník 336, 348–350, 354, 355, 357,
362
potemníkovití 336, 348–350, 354, 357,
362
potkan 304, 419, 439, 454, 455
pouva 112
řepňolistá 112
prase 101, 165, 421, 451
divoké 451
domácí 421
pratur 317
pryskyřníkokvěté 123
pryskyřníkotvaré 35, 73, 75
pryskyřníkovité 35, 73, 75
proskurníky 281
proso 136, 137, 296, 299, 360, 361
polní 136
pravé 136
rozkladité 136
rumištní 136
seté 136, 137
vláskovité 136
prutníkovité 24
pryskyřníkokvěté 123
pryskyřníkotvaré 35, 73, 75
pryskyřníkovité 35, 73, 75
pryšcovité 31
pryšec 29
přástevníček 305
americký 305
přástevníkovití 305
předivkovití 294
psík 419, 443, 444, 452
mývalovitý 419, 443, 444, 452
kap6a7-autori verze2.indd 493
psineček 38
obrovský 38
psivka 20
Ravenelova 20
psovití 421, 422, 443
pstruh 6, 368–370, 382, 390, 391,
394–397
cetinský 370
duhový 6, 368, 369, 382, 390, 391
mramorovaný 370
obecný 369, 382, 395, 396
pastrova 370
žlutohrdlý 370
pšenice 156, 157, 172, 176, 191, 296,
299, 314, 336, 349, 360, 361
dvouzrnka 191
jednozrnka 191
setá 191
špalda 191
tvrdá 191
pštros 410, 411, 413
dvouprstý 411, 413
ptáci 187, 200, 227, 228, 232, 241, 301,
303, 317, 337, 347, 358, 366,
410–418, 453, 462
ptačí zob 268
ptačinec 186, 194
bledý 186
žabinec 194
pupalka 29, 132, 275
dvouletá 132
pupalkovité 31, 90, 132, 275
pustoryl 29
věncový 29
puškvorec 35, 290
obecný 35, 290
puštík 439, 448
obecný 439, 448
pýr 103, 192
plazivý 103, 192
prostřední 103, 192
R
raci 235, 419, 441, 448
rajče 80, 134, 135, 181, 306, 332, 350
jedlé 350
rak 6, 227, 229–231, 237–240
bahenní 227, 229–231, 238
červený 240
haličský 229
kamenáč 231
polský 229
pruhovaný 227, 230, 237, 238, 240
říční 229–231, 238–240
signální 227, 230, 238–240
rakovci 229, 233, 234, 237, 239, 240
rakytník 274, 278, 279
řešetlákový 274, 278, 279
rdesno 139, 291
mnohoklasé 139
obojživelné 291
rdesnokvěté 92
rdesnotvaré 91, 139, 159–162, 168–170
rdesnovité 31, 91, 92, 139, 159–162,
168–170
renklóda 151
ADRESÁŘ A REJSTŘÍKY
493
réva 81, 95, 196, 268, 269, 270, 292
vinná 81, 95, 196, 257, 268, 269,
270, 292
lesní 196
reveň 162
bulharská 162
dlanitá 162
kadeřavá 162
lékařská 162
révokaz 292, 293
révovité 138, 196
rez 124, 143, 144
travní 124
vejmutovková 143, 144
rododendron 104, 297
rojovník 283
bahenní 283
roketa 47
setá 47
ropucha 399
berberská 399
rorýs 337
rosička 84
brvitá 84
krvavá 84
lysá 84
pravá 84
rostliny 15–197
nižší 15–25
vyšší 28–197
routa 128
vonná 128
zahradní 128
routokvěté 39, 162
rovnokřídlí 251–253
rovnozub 24
čárkovitý 24
rozchodník 173
pochybný 173
španělský 173
rozrazil 32, 193, 194
břečanolistý 193, 194
nitkovitý 32, 193
perský 194
roztoč 225, 226, 296, 316, 318, 414
včelí 225
roztoči 225, 299, 302, 303
rožec 71
plstnatý 71
ruj 274
vlasatá 274
rukevník 66
východní 66
rus 249, 250
domácí 249, 250
různonožci 227, 228, 233, 241
růže 166, 268, 270
svraskalá 166
růžokvěté 141, 148–152, 154, 166,
185, 276
růžotvaré 85, 93, 124, 147, 148
růžovité 31, 85, 93, 124, 147, 148, 166
ryby 6, 200, 201, 205, 207, 222, 227,
228, 231, 234, 235, 238, 241, 347,
368, 369, 372–375, 379–394, 396,
397, 408, 448, 462
7.
29.10.2006 13:16:54
494 ADRESÁŘ A REJSTŘÍKY
rybenky 249
rybenka 249
domácí 249
skleníková 249
rybíz 163, 164
červený 164
ryngle 151
rys 444, 446, 451, 458
ostrovid 444, 446, 451, 458
rýt 158
žlutý 158
rýtovité 158
rýže 81, 87, 236, 296, 299, 303, 314,
336, 345, 349, 353, 360, 361
Ř
7.
řasa 463
řasy 16–18, 238
zelené 16–18
ředkev 156–158
letní 157
ohnice 156–158
setá 157, 158
zimní 157
ředkvička 332
řepa 60, 61, 67, 332
burák 60
cukrová 61
červená 60
krmná 60
listová 60
obecná 60, 61
pravá 60
salátová 60
řepka 62–64, 115, 119, 158, 176, 178,
216, 332, 457
řešetlákokvěté 138
řešetlákotvaré 196
řimbaba 154, 286
obrovská 154
S
salát 16
mořský 16
sambar 419, 431, 432
indický 419, 432
ostrovní 419, 431
sapanovití 321
saranče 251, 254
egyptská 251
stěhovavá 253, 254
saturejka 47
zahradní 47
savci 175, 244, 317, 347, 358, 419–459,
462
sekvoj 262
sezam 296, 299
síh 368–370, 376–378
malý 376
modrý 370
omul 368, 376, 377
pele 368, 369, 376–378
písečný 370
severní 368–370, 377, 378
Wartmanův 370
sika 203, 419, 430, 431
Dybowského 430
kap6a7-autori verze2.indd 494
REJSTŘÍK ČESKÝCH NÁZVŮ ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN
japonský 430
mandžuský 430
východní 203
silenka 177
bílá 177
širolistá 177
simarubovité 39
sinice 25
sítěnka 311
platanová 311
sítina 114
tenká 114
sítinotvaré 114
sítinovité 114
sítinovka 266
pěnišníková 266
sínatka 255, 258, 259, 260, 261, 264,
265
bělotrnová 261
drsnorohá 260
janovcová 260
mrkvová 255
pěnišníková 264, 265
platanová 258, 259
sínatkovití 255, 259–261, 264
siven 6, 368, 369, 393–397
alpský, 394
americký 6, 368, 369, 394–397
arktický 368, 393–395
obrovský 368, 395
skalník 276
skelnatka 214
drnová 214
západní 214
sklepníček 306, 307
korkový 306, 307
skokan 399
volský 399
zelený 399
skot 104, 131, 165, 203, 315
skvrnovka 400
kočičí 400
slávička 215, 217, 218
mnohotvárná 215, 217, 218
slávičkovití 217
slepice 413
sléz 125
přehlížený 125
sleziník 282
slézotvaré 40, 125
slézovce 281
slézovité 31, 40, 125, 263, 264, 281
slimáček 214
slimák 214
pestrý 214
slíva 151
slivoň 148, 150–152, 268, 270
myrobalán 148, 150, 151
obecná 151
švestka 150, 151, 328
trnka 150, 151
složnokvěté 276, 286, 288, 319
slunéčko 280, 291
slunečnice 67, 99, 100, 101, 270, 296
pozdní 100
roční 99
topinambur 100, 101, 270
slunečnice 368–370, 387
pestrá 368, 369, 387
ušatá 368, 370
zelená 368, 370
slunka 374, 392
obecná 374, 392
smiliska 399
banánová 399
zavalitá 399
smrk 113, 118, 144, 153, 271–273, 451
východní 272, 273
sob 202, 419, 453
sója 99, 113, 115, 176, 177, 296, 335
luštinatá 99
sokol 414
sova 439, 448
pálená 439, 448
sovy 454
spirury 207
srdečník 281
obecný 281
srha 271
srnec 81, 203, 277, 419, 422, 427, 428,
446, 451
obecný 203, 419, 422, 427, 446, 451
sibiřský 419, 427, 428
srpek 276
starček 174–176, 287
jarní 175
obecný 175, 287
úzkolistý 174
stejnonožci 227, 228, 233, 240, 241
stínka 227
stonožky 244, 247
strašník 247
dalmatský 247
střeček 317
hovězí 317
ovčí 317
střemcha 32, 113, 152
pozdní 32, 152
střevlíček 357
střevlička 368, 389, 391, 392
východní 368, 389, 391, 392
střevlíkovití 357
sudokopytníci 419, 423–432, 434, 436,
445, 450, 453, 457
suchomilky 214
sumci 371, 385
sumec 369
sumeček 368, 369, 371, 372, 385, 386,
392
americký 369, 371, 372, 392
černý 369
tečkovaný 368, 385, 386
sumečkovití 371, 385
sveřep 29, 64
střešní 64
svída 77
bílá 77
výběžkatá 77
sviš 419, 435, 436
horský 419, 435, 436
svítilky 266
29.10.2006 13:16:54
REJSTŘÍK ČESKÝCH NÁZVŮ ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN
svlačcovité 66, 76
svlačec 76
rolní 76
sýc 439
rousný 439
sýček 439
obecný 439
sýkora 298
sypavka 144
Š
šafrán 272
šalotka 287
šalvěj 128, 281
lékařská 128, 281
šanta 281
kočičí 281
šater 319
šelmy 422, 439, 440, 443, 452, 454
šeřík 65, 188
obecný 188
tibetský 65
šidélko 234
škarda 78
smrdutá 78
mákolistá 78
škeble 215, 222, 448
asijská 215, 222
rybničná 222
říční 222
škrkavice 210
škrkavička 208–211
krocaní 208, 209
papouščí 210, 211
škrkavičkovití 210
škumpa 162, 163
orobincová 162, 163
škvor 254
obecný 254
škvorovky 249
škvoři 254
špenát 186, 319, 332
setý 186
šavel 135
evropský 135
prérijní 135
růžkatý 135
šavelovité 135
štědřenec 115, 285
alpský 285
odvislý 115, 285
štěrbák 72
zahradní 72
štětička 195
větší 195
štětinatec 86
laločnatý 86
štětinatky 249
štětkokvěté 121, 187
štětkotvaré 195
štětkovité 195
štíři 224
šovík 32, 168–170
alpský 32, 168
dlouholistý 168, 169
rozvětvený 170
kap6a7-autori verze2.indd 495
zahradní 169
pravý 169
šupinatí 403
šváb 249–251
americký 249, 251
australský 249
domácí 250
hnědý 249
obecný 249
švábi 249–252
švábovití 250, 251
švestka 150, 151
T
tabák 80, 134, 135, 302
tamaryšek 29, 256, 267, 278
drobnokvětý 256
malokvětý 266
tamaryškovití 256
tasemnice 448, 453
kočičí 448
tavola 141
kalinolistá 141
tavolník 272, 276
ožankolistý 276
třezalkolistý 276
van Houtteův 276
tavolníkovec 185
jeřábolistý 185
tavolníkovité 141, 185
temnatka 318
teosinte 197
termiti 212, 224
testudovití 403, 405, 406
tetlucha 37
kozí pysk 37
tetřívek 417
tchoř 450
tinama 411
inambu 411
tlamoun 368, 370
nilský 368, 370
tlusticovité 173
tmavka 305
tmavoretka 214
bělavá 214
tokozelka 29
sličná 29
tolice 127, 332
měňavá 127
srpovitá 127
vojtěška 127, 332
pravá 127
tolstolobec 222, 368, 369, 373, 383, 390
pestrý 222, 368, 369, 373, 383, 390
tolstolobik 222, 368, 369, 373, 383,
390, 391
bílý 222, 368, 369, 373, 383, 390
topinambur 32, 167
hlíznatý 32
topol 32, 66, 93, 144, 146, 270, 413
černý 146
kanadský 32, 146
kosníkový 146
topolovka 41
růžová 41
ADRESÁŘ A REJSTŘÍKY
495
trávy 84–86, 98, 102, 136, 171, 172, 176,
186, 191, 196, 257, 271, 335, 353,
355
trnka 149–151
trnorep 400
skalní 400
trnovník 7, 21, 29, 32, 98, 104, 144, 164,
165, 268, 276, 308, 309, 312, 333
akát 7, 21, 29, 32, 98, 104, 144, 164,
165, 268, 276, 308, 309, 312, 333
trojáč 346
trojáčovití 346
tromín 180
prorostlý 180
troskut 81
prstnatý 81
třapatka 32, 167
dřípatá 32, 167
třásněnky 256
třešeň 149, 150, 270, 328
křovitá 149
ptačí 149
višeň 149
třtina 81, 85, 307, 347
cukrová 81, 85, 307, 347
tulipán 272
tur 421
domácí 421
turan 91
roční 91
severní 91
turanka 32, 76, 292
kanadská 32, 76, 292
turovití 419, 421, 423, 425–427, 434,
450, 457
tykev 79
jedlá 79
tykvotvaré 79
tykvovité 79
tymián 129
tužanka 171, 172
tvrdá 171, 172
7.
U
úhorník 83
mnohodílný 83
úhoř 207, 208, 231, 238, 368, 369, 372,
373
americký 207
japonský 207
říční 207, 208, 369
úhořovití 372
uchatka 203
toulavá 203
užovka 400, 441
balkánská 400
červená 400
mokasínová 400
podplamatá 441
zelenožlutá 400
V
válečovití 17
vážky 207
včela 225, 226, 269, 358
indická 225
medonosná 225, 226, 269
29.10.2006 13:16:54
496 ADRESÁŘ A REJSTŘÍKY
7.
večernice 102
pravá 102
vonná 102
vejmutovka 273
velbloudovití 434
velevrubovití 222
veslonos 368, 370
americký 368, 370
veslonosovití 370
vesnovka 68
obecná 68
veverkovití 421, 435
vičenec 133
ligrus 133
víčkovnice 399
Jordanova 399
vidličnatky 249
vidlonožec 227, 228
vikev 29, 335
vílenka 300
violka 194, 195
vonná 194, 195
violkotvaré 194
violkovité 31, 194
viry 250, 305
vířilka 318
zdobená 318
vířníci 205, 206, 228
višeň 149, 150
křovitá 149
vlaštovičník 104
větší 104
vlčí bob 32, 104, 273
mnoholistý 32. 273
vlnatka 280
krvavá 280
vlstek 119
voankotvaré 88
voankovité 88
vodní mor 32, 88
kanadský 32, 88
vojtěška 270, 332
setá 270
volavka 238
volnoostní 381
vopich 119
vosa 358, 359
voskovka 266, 268, 269
zavlečená 266, 268, 269
voskovkovití 268
vratič 189, 285, 318
obecný 189, 318
vrba 66, 93, 146, 268, 270, 271, 364
smuteční 267
vrbokvěté 146
vrbovité 146
vrbovka 32, 89, 90
rozmarýnolistá 90
žláznatá 32, 89
vroubenkovka 255
dlouhokřídlá 255
vroubenkovkovití 255
vrtalka 317, 319, 331, 332
jihoamerická 331, 332
vrtalkovití 331
kap6a7-autori verze2.indd 496
REJSTŘÍK ČESKÝCH NÁZVŮ ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN
vrtavec 357, 358, 362, 363
australský 358
vrtule 317, 320
ovocná 320
velkohlavá 317, 320
vrtulovití 320
vrubozobí 410, 413
vrubozubcovití 370
vřesovcovití 265, 283
vydra 231, 238, 419, 440
říční 419, 440
výr 439, 448, 450, 454
velký 439, 448, 450, 454
vyza 368, 370
velká 368, 370
vzpřímenka 297, 308, 309, 312
akátová 308, 309
azalková 297
vzpřímenkovití 297, 308–312
W
wapiti 419, 428
východní 428
Y
yzop 128
lékařský 128
Z
zajíc 82, 277, 448–450
polní 448–450
zajíci 448
zajícovití 419, 448
záraza 133–135
menší 133, 134
větevnatá 134, 135
zárazovité 133, 134
zavalitka 317, 321, 322
zavalitkovití 321
zavíječ 197, 293, 295, 296, 298–303,
308, 313
datlový 295
fíkový 296
hrozinkový 295
kukuřičný 197
moučný 301, 302
oříškový 308
paprikový 313
rohovníkový 293, 294
rýžový 298, 299
skladištní 301, 302
zavíječovití 293, 295, 296, 298, 299,
308, 313
zázvor 314
zběhovec 40
trojklanný 40
zblochan 98
žíhaný 98
zdobnatka 276
akátová 276
zebra 315
zelenivka 16, 17, 18
zelenivky 16, 17
zelí 63, 139
kravské 63
zemědým 94
lékařský 94
zobánkatý 94
zemědýmovité 78, 94
zerav 262, 268, 272, 294, 295
obrovský 262
západní 262, 268
zeravec 262, 272
východní 262, 272
zimolez 121, 272, 281, 282, 291
alpský 272
americký 121
kozí list 121
modrý 282
tatarský 281, 282, 291
zimolezovité 121, 187
zimostráz 255, 289, 319
vždyzelený 289, 319
zlatobýl 167, 182–184, 270
kanadský 182–184, 270
obecný 183
obrovský 183, 184
zlatoočka 291
zlatý déš 115, 285
zrnokaz 335, 338, 343, 365
čínský 338
fazolový 335
skvrnitý 338
zrnokazovití 335, 338, 343, 365
zubr 317
zvěšinec 80
zední 80
pravý 80
Ž
žáby 207, 399
žahavci 200, 201
žanovec 74
měchýřník 74
prostřední 74
želva 400–408
bahenní 400–402, 404, 405, 407, 408
čtyřprstá 400, 406, 407
maurská 404
nádherná 400, 405, 407, 408
ozdobná 400
řecká 404, 405
vroubená 400
zelenavá 400, 404–406
žlutohnědá 400, 403–405
želvy 401, 403, 405–407
židovníky 256
židovník 267
německý 267
žito 38, 172, 296, 314, 360, 361
seté 172
žitovec 172, 192
žížalovití 212
žížaly 212, 215
žlutnatka 318
29.10.2006 13:16:54
Download

adresář a rejstříky