Celkové výsledky Přírodovědného klokana 2014/15
školní pořadí na
kolo okrese
BODY
ŘEŠITELÉ
TŘÍDA
1.
9.
86
PAVLÍK Jan
VIII. A
2.
3.
40.-44.
77
74
PETERKOVÁ Jolana
DOPITA Václav
IX.A
IX.A
4.
5.
82.-88.
68
65
CHLADIL Otto
ŠTERCOVÁ Andrea
VIII. A
IX.B
53.-55.
109.-116.
Školního kola se zúčastnilo 15 řešitelů z 8. a 9. ročníku.
Na okrese Svitavy poměřovalo své přírodovědné vědomosti celkem 453 řešitelů. Nejvyššího bodového
ohodnocení 93 bodů dosáhla studentka tercie Gymnázia z Litomyšle. Náš Honza Pavlík obsadil s 86 body
9. místo.
V Pardubickém kraji se celkem se zúčastnilo soutěže 2 651 řešitelů. Maximální počet bodů činil 120.
Nejlepší výsledek byl 107 bodů. Zde se pak Jan Pavlík v celkovém pořadí umístil na 35.–45. pozici.
Gratulujeme.
31.10.2014
RNDr. Alena Purketová
Download

pdf zpráva