CHEMIE/9. ročník/č. 11
PESTICIDY
Pesticidy jsou důležitou skupinou chemických látek, které se používají především v zemědělství, ale
i v domácnostech.
Jsou určeny k hubení rostlinných a živočišných škůdců, k ochraně zemědělských plodin,
potravinářských zásob, staveb, bytů, lidí i zvířat.
Jednotlivé látky dělíme podle zaměření na určitou skupinu organismů:
Insekticidy
Herbicidy
hubení hmyzu
hubení plevelů
Fungicidy
Rodenticidy
hubení hub
hubení myší
a plísní
a potkanů
1. Dezinsekce je …………………………………………………………………………………….
2. Deratizace je proces likvidace skupiny živočichů.
a. Zjisti, o které se jedná a jaké nemoci nejčastěji přenášejí.
b. Objasni je rozdíl mezi deratizací mechanickou a chemickou.
3. Metoda, při které se ničí hmyz na rozsáhlých zemědělských plochách (polích)se
nazývá……………………………... Používá se při ní( dopravní
prostředek)…..................................
4. Insekticid DDT sloužil k ………………………………………………………………………....
Proč už se u nás nepoužívá? ..............................................................................................................
Financováno z projektu „Přírodní vědy moderně a interaktivně“
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/01.0104
5. Objasni původ slova
„herbicid“:………………………………………………………………………………………….…
Herbář
je……………………………………………………………………………………………………….
Obr. 1
6. K jednotlivým obrázkům dopiš správně název prostředku na likvidaci vyobrazených
škůdců:
7. Co to je impregnace? Na které materiály ji lze používat?
8. Repelent je ………………………………………………………………………Aplikuje se na:
……………………………………………………………………………………………………..….
Mezi nejprodávanější patří (vypiš názvy):…………………………………………………………….
9. Ke hmyzu, který přenáší nebezpečné nemoci, patří klíšťata. Kde v přírodě se nejčastěji
vyskytují?
10. Na věrohodných internetových zdravotnických stránkách vyhledej správný postup při
odstranění klíštěte.
11. Ve kterém ročním období je největší nebezpečí přenosu nemoci od klíštěte?
12. Klíšťata u nás přenášejí nejčastěji dvě nemoci:…………………… a ………………………
13. Proti jedné z nemocí existuje účinná prevence: jedná se o …………………………...……….
a účinnou ochranou je……………………………………………………………………………...…..
14. Vypiš oblasti v ČR, kde je vyšší riziko nákazy touto nemocí:…………………………...…….
…………………………………………………………………………………………………………
15. Vyřeš tajenku:
Legenda:
1. Název nemoci, která byla v minulosti označována jako černá smrt
2. Hospodářské odvětví, ve kterém se nejčastěji využívají pesticidy
3. Metoda používaná k ochraně úrody na polích před hmyzem
4. Způsob ochrany materiálů před houbami a plísněmi
5. Jméno hmyzu, který nejčastěji přenáší lymskou boreliózu
6. Název pesticidů používaných k likvidaci plevelů
7. Prevence proti klíšťové encefalitidě
8. Zkratka označení jednoho z nejstarších insekticidů
16. Přesmyčka ukrývá onemocnění přenášené klíšťaty:
L
I
A
Z
Ó
B
O
R
E
ŘEŠENÍ
CHEMIE/9. ročník/č. 11
PESTICIDY
1. Dezinsekce – hubení hmyzu.
2.
a. Deratizace je proces likvidace hlodavců – zejména potkanů, krys a myší, nejčastěji
přenášejí dýmějový mor a leptospirózu.
b. Nejčastější mechanickou deratizací jsou pasti, chemická deratizace využívá chemické
látky – rodenticidy.
3. Metoda se říká práškování a provádí se „práškovacím letadlem“.
4. DDT je jeden z nejstarších insekticidů – sloužil k likvidaci hmyzu. V současné době se nepoužívá
kvůli své toxicitě.
5. Slovo herbicid je odvozeno z latinského slova herba – rostlina a řeckého cidó – ničím.
Herbář je sbírka rostlin (často sušených).
6. Názvy prostředků určených k likvidaci:
1. rodenticidy
2. insekticidy
3. herbicidy
4. fungicidy
7. Impregnace je ochranný nátěr, který se používá na savé materiály – dřevo, textil, papír, omítky,
kůže – slouží k ochraně před plísněmi, houbami, hmyzem, vlhkem.
8. Repelent – chemická látka odpuzující hmyz, která se používá na kůži a oděv. Mezi
nejprodávanější patří Biolit, Off, Raid, Diffusil, Predator.
9. Klíšťata se vyskytují v trávě až do výšky 1 metru.
10. Odstranění klíštěte
1. Místo, kde je klíště přisáté nejdříve zakápneme dezinfekcí a počkáme několik minut.
2. Poté klíště uchopíme speciálními kleštičkami nebo pinzetou a kývavými pohyby
odstraníme. Dáváme pozor, abychom klíště nepřetrhli.
3. Vytáhnuté klíště zlikvidujeme (nejlépe spláchnutím do záchodové mísy)
a místo opět vydezinfikujeme.
4. Nakonec si pečlivě umyjeme, případně vydezinfikujeme, ruce.
5. Pokud by se na místě přisátí objevila červená skvrna, je na místě navštívit lékaře.
11. Přisátí klíštěte hrozí od jara až do podzimu.
12. Nejčastěji přenášejí klíšťata lymskou boreliózu a klíšťovou encefalitidu.
13. Předcházet lze klíšťové encefalitidě – očkováním.
14. Mezi oblasti s rizikem nákazy klíštětem patří jižní Čechy, podhůří Šumavy, okolí Prahy,
Bruntálu, Brna, Plzeňsko, Opavsko a Podyjí.
15. Řešení křížovky:
M O R
Z E M Ě D Ě L S T V
Í
P R Á Š K O V Á N Í
I M P R E G N A C E
K L
Í
Š T Ě
H E R B
I
C
I D Y
O Č K O V Á N Í
D D T
16. Řešení přesmyčky: Borelióza
Autorem pracovního listu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Ivana Šúthová
Zdroje:
ŠKODA, J., Doulík, P.: Chemie 9 – učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia
( Nakladatelství Fraus, 2007)
Internet:
http://www.klistova-encefalitida.cz/co-je-klistovka ( 19. 3. 2012)
http://www.klistova-encefalitida.cz/novinky/odstraneni-klistete-v-deseti-krocich-392 ( 19. 3. 2012)
http://slovnik.online-clanky.cz/h/strana-12/
Obrázky:
Kliparty sady MO Office 2007
Obr. 1 : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Fungi_in_Borneo.jpg ( 21. 3. 2012), autor: Cayce
http://www.klistova-encefalitida.cz/co-je-klistovka
http://www.klistova-encefalitida.cz/novinky/odstraneni-klistete-v-deseti-krocich-392
Download

Insekticidy Herbicidy Fungicidy Rodenticidy PESTICIDY