POZVÁNKA
Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, zdravotní sestry,
dovolujeme si Vás srdečně pozvat na společnou akci České lékařské komory Uherské Hradiště,
ČAS a společností IMALAB s.r.o., MZ – BIOCHEM, s.r.o. a MEDIEKOS LABOR, s.r.o.
Krajský seminář laboratorní medicíny
Datum: 12. 2. 2015
Zahájení: 16:00 hodin
Registrace účastníků od 15:30 hodin.
Místo konání: restaurace BEST WESTERN Hotel GRAND, Palackého náměstí 349, Uherské
Hradiště, 686 01
Témata:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Úvod – RNDr. J. Loucký
Představení nových požadavkových listů našich laboratoří – Mgr. J. Janatová J.
Akreditace zdravotnické laboratoře – Ing. P. Klofáč
Interpretace infekční diagnostiky – MUDr. H. Štroblová
Parametr CD57 u pacientů s lymskou boreliózou – RNDr. I. Burešová
Vitamin D – MUDr. H. Novotná, osteologická ambulance Mediekos Ambulance s.r.o.
Nová alergologická vyšetření ve zlínských laboratořích – RNDr. I. Burešová
Diagnostika mutací v genech BRCA1/2 u pacientek s karcinomem prsu a/nebo ovaria Mgr. M. Zemánek, PhD.
9. Detekce SHOX genu: kazuistika – RNDr. R. Rychlíková
10. Výčet glomerulární filtrace podle CKD-EPI – Mgr. J. Janatová
Odborný garant: prim. MUDr. Svetlana Chrenovská
Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16, se souhlasem ČAS a je
ohodnocena 4 kredity.
Z kapacitních a organizačních důvodů prosíme o potvrzení účasti do 5. 2. 2015 a
zaslání jména a data narození k vystavení certifikátu na e-mail: [email protected],
popř. na tel.: 601 575 237 formou SMS.
Download

Uherské Hradiště