Daně VZOR 2014
Vzorové případy zdanění mzdy v roce 2014
u JOB-centrum Ostrava, sdružení agentur práce
Podepsané prohlášení, slevy uplatněné po skončení roku
Měsíční hrubá mzda
2 999,- Kč (60,- / hod.)
7 000,- Kč (60,- / hod.)
10 000,- Kč (60,- / hod.)
Základ daně (hrubá mzda zaokr.nahoru)
3 000,- Kč
7 000,-Kč
10 000,- Kč
450,- Kč
1 050,- Kč
1 500,- Kč
8 500,- Kč (51,- / hod.)
Daň 15% zálohová
Měsíční čistá mzda
2 549,- Kč (51,- / hod.)
5 950,- Kč (51,- / hod.)
Měsíční čistá mzda po vrácení daně
2 999,- Kč (60,- / hod.)
7 000,-Kč (60,- / hod.)
10 000,-Kč (60,- / hod.)
Pokud podepíšete Prohlášení k dani z příjmu, bude Vám sražená zálohová daň po ukončení roku 2014 na základě Vaší žádosti
v roce 2015 vrácena.
Žádost o vrácení daně, pokud je JC Vaším posledním zaměstnavatelem v roce, musíte podat na JC v termínu od 15.1.
do 15.2.2015.
Při brigádách u JOB-centra pro Vás není výhodné žádat o slevy na dani již v průběhu roku, protože byste neobdrželi maximální
možnou částku vrácené daně. Při podepsání prohlášení k dani a uplatnění základní slevy si můžete vydělat max.165.600,- Kč ročně
s nulovou daní z příjmu.
Osoby, které pobírají k 1.1.2014 starobní důchod nemají nárok na uplatnění základní daňové slevy a daň zaplacená
v průběhu roku se jim za zákona nevrací (s výjimkou uplatnění některých dalších daňových slev, např. na vyživované děti).
JOB-centrum Ostrava, sdružení agentur práce, koleje VŠB-TUO, budova A 3.patro, Studentská 1770 / 1, 700 32, Ostrava Poruba
Tel. 596 914 178, 596 996 386, Fax 596 911 856, GSM 603 451 105, Email : [email protected] Internet : www.jobcentrum.cz
Download

Příklady zdanění mzdy - JOB