Daně VZOR 2015
Vzorový příklad zdanění mzdy v roce 2015
u JOB-centrum Ostrava, sdružení agentur práce
Podepsané prohlášení, slevy uplatněné po skončení roku
Měsíční hrubá mzda
Daň 15% zálohová
6.500,- Kč (65,- Kč / hod.)
975,- Kč *)
Měsíční čistá mzda
5.525,- Kč (55,- Kč / hod.)
Měsíční čistá mzda po vrácení daně
6.500,-Kč (65,- Kč / hod.)
*)
Poznámka: z důvodu zaokrouhlení základu daně a daně se výpočet skutečné mzdy může od tohoto příkladu mírně lišit.
Pokud podepíšete Prohlášení k dani z příjmu, bude Vám sražená zálohová daň po ukončení
roku 2015 na základě Vaší žádosti v roce 2016 vrácena.
Žádost o vrácení daně, pokud bylo JC Vaším posledním zaměstnavatelem v roce 2015,
musíte podat na JC v termínu od 15.1. do 15.2.2016.
Pokud JC nebylo Vaším posledním zaměstnavatelem v roce 2015, bude Vám daň vrácena
prostřednictvím jiného zaměstnavatele nebo finančním úřadem.
Při brigádách u JOB-centra pro Vás není výhodné žádat o slevy na dani a daňové zvýhodnění
na děti již v průběhu roku, protože byste neobdrželi maximální možnou částku vrácené daně.
Při podepsání prohlášení k dani a uplatnění základní slevy si můžete vydělat maximálně
165.699,- Kč ročně s nulovou daní z příjmu.
JOB-centrum Ostrava, sdružení agentur práce, koleje VŠB-TUO, budova A 3.patro, Studentská 1770 / 1, 700 32, Ostrava Poruba
Tel. 596 914 178, 596 996 386, Fax 596 911 856, GSM 603 451 105, Email: [email protected] Internet: www.jobcentrum.cz
Download

Daně brigádníci VZOR 2015 - JOB