Fakturace Typy faktur Zálohová faktura •
z účetního hlediska “cár papíru” – nikam se nezakládá •
mohou se stahovat do účetnictví, slouží nám tak, jako přehled objednávek daného produktu •
vystavuje se automaticky po vyplnění objednávky zákazníkem (nastavení ve Fapi) •
slouží jako platební příkaz pro zákazníka, který ho buď využije nebo ne •
v případě, že si zákazník řekne, že si objednávku rozmyslel, že ji nechce, není v tom vůbec žádný problém, zálohová faktura se stornuje a tím je celá záležitost uzavřena •
STORNO – se dělá pouze u zálohových faktur o Někdy se stává, že klient vyplní objednávku 2x a evidujeme 2 objednávky na stejný produkt o Stornuje se na žádost klienta, který si objednávku rozmyslel •
je jedno jak dlouho je vystavená, na datu nezáleží Daňový doklad •
z účetního hlediska “ostrý doklad” – zakládá se do účetnictví •
FAPI ho automaticky vystavuje v případě, že byla zálohová faktura uhrazena se správným variabilním symbolem platební kartou nebo bankovním převodem (vše je propojeno s bankovním účtem a účtem GoPay) www.onlineacademy.cz [email protected] 1 •
daňový doklad vystavujeme k datu PŘIJETÍ PLATBY od klienta (po připsání částky na náš účet) o datum zdanitelného plnění = datum vystavení faktury = den, kdy klient dostal službu (přístupy), u nás je to okamžitě – přístupy jsou zaslány automaticky, ihned po spárování platby •
všechny 3 data (vystavení, splatnosti i zaplaceno) musí být stejné a souhlasit s datem přijetí platby na účet •
v případě, že data nesedí, je zapotřebí fakturu opravit – podle data přijetí platby na účet •
NIKDY nestornovat daňový doklad, vždy se ruší/stornuje vystavením OPRAVNÉHO DAŇOVÉHO DOKLADU k příslušnému daňovému dokladu Opravný daňový doklad „ODD“ •
zakládá se do účetnictví •
vystavuje se vždy k daňovému dokladu při žádosti o storno •
jakmile zákazník požádá o storno, vystaví se ODD do 15 dní od žádosti zrušení objednávky, který mu zasíláme s prosbou o potvrzení přijetí a žádostí o číslo účtu, kde mu máme peníze vrátit zpět •
na základě potvrzení přijetí ODD ze strany klienta, teprve zasíláme přeplatek/garanci, nazpět. Bez potvrzeného přijetí ODD, peníze nevracíme Vystavování ODD •
datum vystavení musí být do 15 dní od žádosti o zrušení •
datum zdanitelného plnění musí odpovídat datu vystavení = žádosti o ukončení objednávky •
datum splatnosti 14 dní a to od data vystavení •
cena ODD – vždy s mínusem o částka se ve Fapi dopočítává automaticky •
DPH si přednastavíme www.onlineacademy.cz [email protected] 2 DPH Fapi rozlišuje DPH při vystavování faktur automaticky. Česká republika •
Firma 2.0 je plátcem DPH = všechny faktury vystavené pro ČR vždy s 21% DPH = vystavujeme faktury s DPH •
je jedno jestli se jedná o OSVČ, podnikatele nebo fyzickou osobu •
všechny kampaně OAC, EAP, MI, CPM – je 21% DPH Země Evropské Unie + Slovensko – poskytování služeb •
faktury vystavované v Eurech •
fyzická osoba (nepodnikatel občan) – podléhá českému DPH = vystavujeme faktury s DPH 21% •
podnikatel, IČ plátce DPH – vystavení faktur bez DPH (v položce DPH 0), musí se o daň na Slovensku postarat sám, často o tom ani neví, na slovensku je to změna o protože je podnikatel a přijal službu z EU, tak místo plnění je v sídle objednavatele, tj. na Slovensku. o informace o DPH jsou automatiky zatrhnuty ve Fapi 
•
na faktuře se automaticky objeví: daň odvede zákazník
podnikatel, IČ neplátce DPH, vystavujeme fakturu bez DPH Přijetím služby se stává plátcem (bohužel plno podnikatelů tuto novinku v DPH nezaznamenali). Pokud se jedná o zboží (DVD, knihy apod.), zde jsou jiná pravidla u dodání zboží do EU. Pokud na druhé straně je plátce DPH, vystavujeme fakturu bez DPH. Největší změna je zde u neplátců DPH. Zboží podléhá českému DPH, proto vystavujeme včetně DPH. U občanů z EU vystavujeme s DPH. www.onlineacademy.cz [email protected] 3 Evidence vrácených plateb Je výhodné si vytvořit sdílený dokument se svou účetní a evidovat jednotlivé kroky při vracení plateb. www.onlineacademy.cz [email protected] 4 
Download

Fakturace - Online Academy