Vyjádření neznámé ze vzorce
Vyřešené příklady pro vyjádření neznámé ze vzorce pro závislost elektrického odporu na
teplotě naleznete na:
http://krivkav.wz.cz/1.D%20%20EO/01_teoreticka_vyuka/05_zavislost_odporu_na_teplote/06_zavislost_R_na_t_odvozen
e_vsechny_kombinace_vztahu.pdf
Vzorové příklady:
Vzorový příklad 1 (všimněte si podobnosti se závislosti el. odporu na teplotě)
Vzorový příklad 2
¨
Vzorový příklad 3
Neřešené příklady:
Příklad 1
Výsledek:
Příklad 2
Výsledek:
Příklad 3
Download

Vyjádření neznámé ze vzorce Vyřešené příklady pro vyjádření