Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Pracoviště:
Pekařská 53, 656 91 Brno, Česká republika
Tel.: +420 543 181 111, Fax: +420 543 182 100, www.fnusa.cz
Tisková zpráva
14. září 2010
Národní den epilepsie 2010 v Brně
U příležitosti Národního dne epilepsie, který v ČR každoročně připadá na 30. září, připravilo na středu
29. září 2010 brněnské Centrum pro epilepsie zábavní sportovní dopoledne pro děti na hřišti ZŠ Pastviny
v Brně – Komíně v době od 9:00 do 12:00 hodin. V rámci tohoto dopoledne se uskuteční benefiční turnaj
v baseballu žáků, kde si děti budou moci osobně vyzkoušet tento druh sportu.
Na sportovní část programu pak naváže divadelní představení „Miláček Anna“ v Divadle Bolka Polívky.
Akce se v České republice koná již popáté a jeho smyslem je zvyšovat povědomí populace o tomto
onemocnění, upozorňovat na jeho složitou problematiku a prostřednictvím špičkového univerzitního centra
pomáhat pacientům s těžkým nebo špatně léčitelným typem epilepsie.
V rámci mezinárodního dne epilepsie "Purple Day", na jaře letošního roku, uspořádala brněnská pobočka
o. s. SME (Skupina Mladých s Epilepsií) ve spolupráci s Centrem pro epilepsie Brno bowlingový turnaj ve
fialovém. Touto sportovní aktivitou jsme se symbolicky připojili k celosvětové osvětě a podpoře lidí s epilepsií
a poukázali také na skutečnost, že i lidé s epilepsií mohou sportovat a bavit se jako každý jiný.
Při I. neurologické klinice Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (I. NK FNUSA) je již dlouhodobě zřízeno
Centrum pro epilepsie. Tým odborníků kliniky je součástí širšího Univerzitního centra pro epileptologii a
epileptochirurgii Masarykovy univerzity.
Jak uvádí prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., místopředseda České ligy proti epilepsii a vedoucí
Epileptologického oddělení I. NK FNUSA: „Výskyt epilepsie v populaci je u dospělých kolem 0,7%, u dětí je
výskyt ještě vyšší asi 2%. Celkově v ČR trpí kolem 100.000 jedinců epilepsií. Naše pracoviště léčí pacienty z
celé Moravy a co se týče epileptochirurgie také z Čech a Slovenska“. Dále dodává: „Onemocnění se
projevuje nepředvídatelnými epileptickými záchvaty různého klinického obrazu, časté jsou pády, křeče
celého těla, a s tím související poranění. Pacienti s nekompenzovaným onemocněním trpí zhoršováním
paměti, zhoršováním tíže a frekvence záchvatů, poruchami spánku, poruchami nálady (časté jsou deprese), u
dětí hrozí zpomalení psychického vývoje, atd. Velmi důležité je dodržování režimové a farmakologické
léčby. Pokud tato nezabírá, přichází na řadu operační zákrok ve specializovaných centrech. U dětí je
důležité, aby o nemoci byla informována také škola, zde je nezastupitelná role dětských lékařů a dětských
neurologů. Posláním nás lékařů je nejen léčit, ale právě také informovat. A to je cílem Národního dne
epilepsie“.
Kontakt na tiskovou mluvčí:
Šárka Urbánková – 543 182 003, 721 903 073
[email protected]
Bankovní spojení: KB Brno, a.s., pobočka Brno, č.ú.: 71138621/0100, IČ:00159816,
DIČ:CZ00159816
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR.
Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku. Je zapsána v živnostenském rejstříku.
Download

Šárka Urbánková – 543 182 003, 721 903 073 sarka.urba