Kontaktní list / Contact List
Obchod s elektřinou / Electricity trading
Obchodní jméno / Company Name: Elektrárny Opatovice, a.s.
Adresa / Address
PSČ / Post Code
Město / City
Stát / Country
Opatovice nad Labem
532 13
Pardubice 2
Česká republika / Czech Republic
Obchodní rejstřík / Registration Court
IČ / Commercial Register Number
DIČ / VAT ID Number
RS Hradec Králové odd.B2940
28800621
CZ28800621
Číslo licence / Licence Number
EIC kód / EIC Code
OTE EAN kód/ OTE EAN Code
141015240 – obchod s elektřinou
27X-EOP--------Y
8591824028100
Obchodní dispečink /
Telefon / Phone:
Dispatching centre 7x24
+420 467 043 138, 467 043 136
Email: [email protected]
Ředitel pro obchod s elektřinou Ing. Petr Chaloupka
/ Director, Electricity Trading
Telefon / Phone: +420 466 843 156
Mobil:
+420 724 241 872
[email protected]
Vedoucí obchodu s elektřinou /
Head of Electricity Trading
Ing. Marek Bernard
Telefon / Phone: +420 466 843 174
Mobil:
+420 602 275 203
[email protected]
Obchodník s elektřinou /
Electricity Trader
Ing. Michaela Jarková
Telefon / Phone: +420 466 843 133
Mobil:
+420 724 303 264
[email protected]
Obchodní dispečink 7x24 /
Dispatching centre 7x24
Registrace / Scheduling
Ing. Petra Novotná
Ing. Pavel Čáp
Telefon / Phone:
+420 467 043 138
+420 466 843 138
+420 467 043 136
+420 466 843 136
[email protected]
Ing. Jana Netušilová
Telefon / Phone: +420 466 843 139
Mobil:
+420 602 311 230
[email protected]
Analytik obchodu s elektřinou /
Analyst, Electricity Trading
Ing. Vladimír Novotný
Telefon / Phone: +420 466 843 131
Mobil:
+420 725 468 265
[email protected]
Analytik obchodu s elektřinou /
Analyst, Electricity Trading
Ing. Kristýna Racochová
Telefon / Phone: +420 466 843 135
Mobil:
+420 739 011 718
[email protected]
Analytik obchodu s elektřinou /
Analyst, Electricity Trading
Ing. Bruno Fišer
Telefon / Phone: +420 466 843 132
Mobil:
+420 730 552 486
[email protected]
Zúčtování / Fakturace
Settlement / Invoicing
Ing. Petr Kvasnička
Telefon / Phone: +420 466 843 155
Mobil:
+420 724 241 875
[email protected]
Bc. Zbyněk Komárek
Ing. Radovan Lukš
Ing. Pavel Holub
Vedoucí útvaru optimalizace
obchodu s elektřinou / Head of
Optimization dept.
Finanční informace / Financial Information
Banka / Bank
Číslo účtu / Account Number
Měna / Currency
Swift Kód / Swift Code
Komerční banka
Československá obchodní banka
3607561/0100
20240040/0300
CZK
EUR
KOMB CZ PP
CEKO CZ PP
Download

Kontakt list.pdf - Elektrárny Opatovice, as