BMM-300 RF VERİ TOPLAMA ÜNİTESİ
BMM-300 RF DATA COLLECTOR UNIT
ÇOK AMAÇLI ÖLÇEKLENEBİLİR M2M BULUT PLATFORMU
MULTI-PURPOSE SCALABLE M2M CLOUD PLATFORM
• IEC/EN-62056-21 elektrik sayaçları, pals çıkışlı
su/doğalgaz sayaçları, ısı pay ölçerler
Electricity meters with IEC/EN 62056-21, water/
natural gas meters, calorimeters with pulse output
• Ethernet, Zigbee RF
• RS-232, RS-485
• 4 Dijital Giriş, 4 Dijital Çıkış
4 Digital Input, 4 Digital Output
• 12-48 VDC
• Duvara Monte / Wall Mount
FAYDALARI | BENEFITS
• Kod yazmadan kurumsal M2M uygulaması inşa edilebilmesi
Building enterprise M2M application without coding
• IT altyapı ihtiyacını ortadan kaldırarak pazara giriş süresinin
kısaltılması
Reducing time-to-market by eliminating IT infrastructure
investment
• Marka ve model farketmeksizin veri toplama cihazı
entegrasyonu,
Integrating data collection device regardless of brand and
model
• Tamamen Kişiselleştirilebilen kullanıcı arayüzleri
Completely customizable and user interfaces
GPIO Port
AKILLI ENERJİ | SMART ENERGY
Akıllı Şebeke | Smart Grid
Gelişmiş Ölçüm Altyapısı
Advanced Metering Infrastructure
Otomatik Sayaç Okuma
Automated Meter Reading
MOBİL BİLGİ SİSTEMLERİ | MOBILE INFORMATION SYSTEMS
RS-232 Port
RS-485 Port
ZigBee Antenna Connecter Ethernet Port Power Receptor
BMM-400 RF VERİ KONSANTRATÖRÜ
BMM-400 RF DATA CONCENTRATOR
• Zigbee ağı koordinatörü
Kurumsal Uygulamalar | Enterprise Applications
Coordinator of Zigbee network
• Ethernet, Zigbee RF, GPRS
Araç Takip | Vehicle Tracking
Mobil Saha Otomasyonu | Mobile Field Automation
ENDÜSTRİYEL OTOMASYON | INDUSTRIAL AUTOMATION
M2M Platform
• Ip66 Dışmekan | IP66 Outdoor
• 3-FAZ 220 VAC | 3-PHASE 220VAC
İletişim Ağı | Communication Network
• Duvara Monte | Wall Mount
Veri Toplama Cihazı | Data Collector Device
Sensörler
Sayaçlar
Cihazlar
Araçlar
Makinalar
Endüstriyel Süreç Otomasyonu
Industrial Process Automation
Sıcaklık ve Nem Takip
Yiyecek İçecek Otomatları
Temperature and Humidity Tracking Vending Machines
AKILLI EV / BİNA | SMART HOME / BUILDING
BMM-400
ADRES | ADDRESS
Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Cyberpark, Cyberplaza, B Blok, Kat:2
No: B212, 06800 Bilkent, Çankaya, ANKARA
+90 312 472 0 449
+90 312 472 2 449
Veri Merkezi İzleme
Data Center Monitoring
İklimlendirme | HVAC
BMT-232
• GSM 4-Band: 850 / 900 / 1800 / 1900 Mhz
AKILLI ŞEBEKELER İÇİN GELİŞMİŞ ÖLÇÜM VE ANALİZ PORTALI
SMART GRID ADVANCED METERING INFRASTRUCTURE
• GPRS multi-slot Class 12 (UL & DL 85.6 kbps)
• Alarm işlevli gerçek zaman saati (RTC)
Real time clock (RTC) with alarm functionality
• DSub-9 konnektörlü RS232 arayüzü
RS232 interface with DSub-9 connector
BMT-485
BMT-232
BMM-300
BMM-300
BMM-300
BMM-300
CE, R&TTE, GCF, UL,
FCC, IC, PTCRB, RoHS
GPRS / 3G
Baz İstasyonu | Base Station
BMT-485
• GSM 4-Band: 850 / 900 / 1800 / 1900 Mhz
- GPRS multi-slot Class 12 (UL & DL 85.6 kbps)
• Alarm işlevli gerçek zaman saati (RTC)
Real time clock (RTC) with alarm functionality
• RS485 arayüzü (4 uçlu klamens üzerinden)
RS485 interface (through 4 pin terminal
connector)
BMT-300
CE, R&TTE, GCF, UL,
FCC, IC, PTCRB, RoHS
BMT-300
BMM-400
• GSM 4-Band: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
• GPRS multi-slot Class 12 (UL & DL 85.6 kbps)
• Alarm işlevli gerçek zaman saati (RTC)
Real time clock (RTC) with alarm functionality
• Opsiyonel dahili yedek batarya
Optional internal backup battery
• 6 pin molex konnektörlü RS232 arayüzü
RS232 interface with 6 pin molex connector
• 4 kanal opto-izoleli dijital giriş, 4 kanal opto-izoleli dijital çıkış
4 channel opto-isolated digital in., 4 channel opto-isolated
digital out.
• 2 kanal analog giriş
2 channel analog input
CE, R&TTE, GCF, UL, FCC,
IC, PTCRB, RoHS
Faturalama ve Muhasebe Entegrasyonu
Invoicing and Accounting Integration
Uzaktan İzleme/Kontrol
Remote Monitor/Control
Download

bmm-300 rf veri toplama ünitesi bmm-300 rf data collector