Zápis č. 9 z porady představenstva OS ČLK Plzeň-město ze dne 16. 12. 2014
Přítomni: MUDr. Šebor, MUDr. Sýkora, MUDr. Dort, MUDr. Nový, MUDr. Hejnová, MUDr. Kohoutová,
MUDr. Poklopová, MUDr. Šeborová
Omluven: MUDr. Kastnerová, MUDr. Kuntscher
1. Projednané a schválené žádosti o přijetí za člena ČLK
MUDr. Eva Tomášková
2. Projednané a schválené žádosti o profesní bezúhonnost
MUDr. Jaroslav Presl
MUDr. Jakub Náhlík
3. Projednané a schválené žádosti o vydání licence
MUDr. Jarmila Hrubá – licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře pro obor hematologie a
transfúzní služba
MUDr. Jana Komorousová – licence k výkonu soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektor
v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb pro
obor psychiatrie
MUDr. Simona Klečková – licence k výkonu soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektor
v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb pro
obor psychiatrie
4. Projednané a schválené žádosti o prodloužení Oprávnění k preskripci
MUDr. Libuše Viktorová, MUDr. Ludmila Pexidrová, MUDr. Karel Chudík, MUDr. Alena Linhartová,
DrSc, MUDr. Lydie Oudová, MUDr. Helena Váchalová, MUDr. Helena Reslová, doc. MUDr. Luboš
Holubec, CSc. MUDr. Rut Zavadilová, MUDr. Věra Hollerová, MUDr. Jan Rottenborn, MUDr. Vladimír
Růžička
5. Projednané a schválené nové žádosti o získání oprávnění k preskripci
MUDr. Michael Michal
6. Schválené finanční příspěvky na vzdělávání
MUDr. Barbora Pěnkavová
MUDr. Sylva Doráková
MUDr. Jan Urbánek
MUDr. Nina Genčurová
MUDr. Miluše Kretová
MUDr. Šárka Mádlová
MUDr. Eva Nykodýmová
MUDr. Jitka Vaňková
MUDr. Lucie Pousková
MUDr. Hana Vaníčková
MUDr. Helena Filipovská
MUDr. Lenka Jílková
MUDr. Radka Doubková
MUDr. Sandra Houdková
MUDr. Jitka Varvařovská
MUDr. Pavel Kresa
MUDr. Pavel Giacintov
MUDr. Helena Konkolová
MUDr. Jana Rorbachová
MUDr. Helena Krajčíková
MUDr. Lucie Joklová
MUDr. Jana Cibulková
MUDr. Libuše Ircingová
MUDr. Pavla Blašková
MUDr. Harriet Lípa
7. Projednané a schválené vzdělávací semináře
1. 12. 2014
Seminář Infekční kliniky
1. 12. 2014
Seminář Transfúzního odd.
3. 12. 2014
Seminář Neurolog.kliniky
10. 12. 2014
Seminář ZZS PK
10. 12. 2014
Seminář Kliniky zobraz.metod
11. 12. 2014
Seminář Neurolog.kliniky
17. 12. 2014
Seminář Radiolog.oddělení
14. 1. 2015
Seminář tělovýchov.lékařství
27. 1. 2015
Seminář Radiolog.oddělení
4. 2. 2015
Seminář Ústavu lék.chemie
24. 2. 2015
Seminář Radiolog.oddělení
31. 3. 2015
Seminář Radiolog.oddělení
28. 4. 2015
Seminář Radiolog.oddělení
26. 5. 2015
Seminář Radiolog.oddělení
30. 6. 2015
Seminář Radiolog.oddělení
6 kreditů
2 kredity
2 kredity
3 kredity
2 kredity
2 kredity
2 kredity
2 kredity
2 kredity
2 kredity
2 kredity
2 kredity
2 kredity
2 kredity
2 kredity
reg.poplatek 1.815,-reg.poplatek se promíjí
reg.poplatek se promíjí
reg.poplatek se promíjí
reg.poplatek se promíjí
reg.poplatek se promíjí
reg.poplatek se promíjí
reg.poplatek se promíjí
reg.poplatek se promíjí
reg.poplatek se promíjí
reg.poplatek se promíjí
reg.poplatek se promíjí
reg.poplatek se promíjí
reg.poplatek se promíjí
reg.poplatek se promíjí
8. Projednané a schválené žádosti o Diplom celoživotního vzdělávání
MUDr. Jarmila Hrubá
MUDr. Eva Laňová
MUDr. Eva Růžičková
MUDr. Jiří Hudeček
MUDr. Jitka Smržová
MUDr. Helena Filipovská
MUDr. Eva Nykodýmová
MUDr. Lucie Pousková
MUDr. Emílie Nečesalová
MUDr. Eva Jánská
MUDr. Jana Hanzlíková
9. Prominutí/ snížení členského příspěvku – rok 2014
MUDr. Jaroslava Vydrová
soukromá lékařka
MUDr. Božena Důrová
důchodce
MUDr. Jan Důra
důchodce
příspěvek prominut /zdravotní důvody/
-„-„-
10. Prominutí /snížení členského příspěvku – rok 2015
MUDr. Jiří Ticháček
praxe v zahraničí
sníženo na 1.200,--
11. Projednané a schválené žádosti o přeregistraci na naše OS
MUDr. Stanislav Kos, CSc.
z OS Rokycany
MUDr. Jiří Šmíd
z OS Karlovy Vary
MUDr. Zuzana Krutišová
z OS Plzeň – jih
MUDr. Blašková Pavla
z OS Tachov
12. Oznámení o čerpání RD/MD – rok 2014
MUDr. Radka Doubková
MUDr. Michaela Petružálková
MUDr. Petra Bočková
13. Ukončeno členství v ČLK
MUDr. Božena Důrová
MUDr. Jan Důra
Zapsala: Dana Vavračová
Download

Zápis č. 9 z porady představenstva OS ČLK Plzeň