Zápis č. 7 z porady představenstva OS ČLK Plzeň – město ze dne 10. 9. 2013
Přítomni: MUDr. Šebor, MUDr. Sýkora, MUDr. Dort, MUDr. Kastnerová, MUDr. Hejnová, MUDr.
Šeborová, MUDr. Poklopová
Omluveni: MUDr. Nový, MUDr.Kohoutová, MUDr. Bartáková, MUDr. Kuntscher
1. Projednané a schválené žádosti o přijetí za člena ČLK
MUDr. Šnebergerová Eva
MUDr. Nykodýmová Štěpánka
MUDr. Vavřík Tomáš
MUDr. Tichová Gabriela
MUDr. Kozerovský Michal
MUDr. Zemanová Veronika
MUDr. Královcová Marcela
MUDr. Dostál Jiří
MUDr. Malkus Tomáš
MUDr. Heidenreich Filip
MUDr. Musilová Kateřina
MUDr. Gachová Kamila
MUDr. Zeithaml Jan
MUDr. Vajnerová Zdeňka
MUDr. Mašková Pavla
MUDr. Brabcová Hana
MUDr. Horová Jana
MUDr. Jelínek František
MUDr. Ecksteinová Marcela
MUDr. Bouše Adam
MUDr. Prokešová Michaela
MUDr. Štimpl Jaroslav
MUDr. Tupá Markéta
MUDr. Dragounová Eva
2. Projednané a schválené vzdělávací semináře
26. 7. 2013
Seminář Kliniky prac.lékařství
11.-13.9.2013 40.česko-slovenský chir.kongres
12.9.-13.9.2013 Seminář ZZS PK
14.9. 2013
Seminář Kliniky prac.lékařství
17.9. 2013
Seminář Kliniky prac.lékařství
24.9. 2013
Seminář RDG
25. 9. 2013
III. plzeňský mammární den
2. 10. 2013
Seminář Kliniky zobraz.metod
2 kredity registrace se promíjí
18 kreditů
reg.poplatek 3.630,-prezentace 14. 520,-12 kreditů reg.poplatek 3.630
6 kreditů reg.poplatek 1.815
3 kredity registrace se promíjí
2 kredity registrace se promíjí
6 kreditů reg.poplatek 1.815
2 kredity registrace se promíjí
3. Projednané a schválené žádosti o prodloužení preskripce
MUDr. Jaroslava Cvalínová, MUDr.Ivana Soukupová, MUDr.Kamila Sojková, MUDr. Eliška Burešová,
MUDr. Lenka Luhanová, MUDr. Zdenka Gregarová, MUDr. Milan Procházka, MUDr. Jaromír Bouda,
MUDr. Anna Stuchlová, MUDr. Bronislav Balkovský, MUDr.Libuše Soprová
4. Projednané a schválené nové žádosti o preskripci:
MUDr. Michaela Miklíková, MUDr. Kateřina Študentová, MUDr.Miluše Poslední, MUDr. Vladimír Menčík
5. Projednané a schválené žádosti o vydání licence:
MUDr. Monika Brudnová – licence k výkonu soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektor
v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru
všeobecné praktické lékařství
MUDr. Čeněk Born, CSc. – licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém
zařízení pro obor gynekologie a porodnictví
Prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D. – licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve
zdravotnickém zařízení pro obor nefrologie.
MUDr. Veronika Procházková – licence k výkonu soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektor
v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb
v oboru: psychiatrie
6. Oznámeno úmrtí
MUDr. Vlastimil Krigar, Doc. MUDr. Čestmír Pokorný, CSc.
7. Oznámení o čerpání MD či RD k 1. 3. 2013
MUDr. Kateřina Nalosová, MUDr. Mgr.Miroslava Houšková
8. Schválené finanční příspěvky na vzdělávání
MUDr. Šárka Mádlová
MUDr. Lenka Martolosová
MUDr. Soňa Purkar Hegerová
MUDr. Lucie Tichá
MUDr. Vlastislav Lehečka
MUDr. Barbora Pěnkavová
9. Projednané a schválené žádosti o přeregistraci na jiné OS
MUDr. Monika Brudnová
do OS České Budějovice
10. Projednané a schválené žádosti o přeregistraci na naše OS
MUDr. Aneta Karbusická
z OS Rokycany
doc. MUDr. Kateřina Linhartová, Ph.D. z OS Praha 5
MUDr. Ludmila Tothová
z OS Chomutov
11. Projednané a schválené žádosti o profesní bezúhonnost
MUDr.Martina Horečková
MUDr. Anna Šeborová, ml.
12. Projednané a schválené žádosti o Diplom celoživotního vzdělávání
MUDr. Marcela Prokopová, MUDr. Kateřina Bornová, MUDr. Čeněk Born, CSc.,MUDr. Josef Reindl,
Prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D., MUDr. Lenka Kušičková
13. Od 1. 7. 2013 platí nová smlouva o vedení účetnictví s paní Mgr.Evou Kudrličkovou.
Zapsala: Dana Vavračová
Download

10.9. - ČLK Plzeň