leden - duben, styczeń – kwiecień 2014
„Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych,
którzy są w Chrystusie Jezusie.“ Rzym. 8,1
Święci muszą mocować się z diabłem i zmagać ze śmiercią, lecz w tej walce
najlepszą rzeczą, wiodącą do zwycięstwa, jest nauczenie się tego
zawołania świętych: zaprzeć się samego siebie i polegać tylko na prawicy
Boga.
Wtedy diabeł zostaje wystrychnięty na dudka, bo okazuje się, że młóci on
słomę. A to dlatego, że sam pragnę być niczym, a cała moja siła ma być od
Pana. Jeśli tak się dzieje, to jestem całkiem opróżniony z mego „ja“, ze
wszystkiego, co jest moje, i mogę powiedzieć: „Z czym walczysz, diable?
Jeśli chcesz ganić przed Bogiem moje dobre uczynki i moją własną
świętość, to ja ich nie posiadam. Pan jest moją siłą. Albo może chcesz
oskarżać mnie z powodu moich grzechów? Ale ja także nie mam żadnego –
tu jest tylko moc Boża, a tę możesz oskarżać, ile tylko zechcesz. Ja w sobie
nie widzę żadnego grzechu ani żadnej świętości. Wiem tylko o mocy Bożej
we mnie“.
I co może uczynić diabeł, gdy ma taką wolną duszę, która nie zważa ani na
grzech, ani na świętość? Jeśli jednak odpadniesz od tego zawołania, to on
pojmie cię z twymi grzechami czy dobrymi uczynkami i będziesz na niego
zważał i go słuchał, a on zrobi z ciebie takiego, jakiego by bardzo chciał:
byś zapomniał i utracił Boga, jego prawicę i wszystko.
(z M. Luter: Drogowskazy Chrześcijanina)
Vyznání a poděkování
Byla jsem nemocná - a vy jste se za mne modlili.
Byla jsem ztrápená - a vy jste posílali povzbuzující sms-ky.
Byla jsem vysílená - a vy jste mě krmili Božím Slovem.
Byla jsem smutná - a vy jste mě utěšovali.
A můj Pán stal při mně a těšil mne svým SLOVEM.
Tak, jak kdysi přinesli muži na nosítkách nemocného k Pánu Ježíši,
stejně tak jste nesli mne na nosítkách přímluvných modliteb.
Plakali jste s plačícím člověkem, a teď se můžeme společně radovat radostí,
kterou dává sám Bůh. Je to radost ze zdraví, radost ze života, radost ze spasení,
radost ze skutečností, že nás čeká věčná radost s naším Pánem v nebeské Otčině.
S apoštolem Pavlem vyznávám : „...ale oni toužili po lepší vlasti, po vlasti
nebeské. Proto sám Bůh se nestydí nazývat se jejich Bohem. Vždyť jim připravil
své město“.
Děkuji Pánu Bohu za Vás. Bůh Vám žehnej.
Lenka Kaletová
Boj o věčnost
Slovo věčnost je pro každého křesťana aktuální bez ohledu na věk. Ano, je to
každodenní boj, protože satan nedříme. On přitahuje lidi k sobě v každém věku.
Pán Ježíš mnohokrát učil v různých podobenstvích. Jedno z nich připomenu. Je
zapsané v evang. Lukáše v 8. kapitole. Je to podobenství o rozsévači. Pán Ježíš
vypráví o čtyřech zásevech zrna, ale jen jeden je užitečný. Ostatní jsou pod vlivem
satana a nepřinesly užitek. Tak to bude i s lidmi, kteří jsou užiteční pro satana.
Pán Ježíš nám otvírá cestu do nebe, do věčného Božího království. Jaký je to
obrovský Boží dar. Proto jsou důležité každodenní modlitby a spojení s naším
Pánem, tak jak nám svědčili mnozí bratři a sestry, kteří nás předešli na věčnost.
V evang. Jana v 17. kap. čteme: „A život věčný, je v tom, když poznají Tebe,
jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.“
Jsem velice vděčný, že jsem Ho mohl poznat se svoji manželkou. On nás posiloval
každým dnem skrze Ducha Svatého. Je to obrovský Boží dar, který Pán Ježíš nabízí
každému člověku.
Ve Zjevení v 1. kapitole, 17 a 18. verši čteme: „Když jsem ho spatřil, padl jsem
k jeho nohám jako mrtvý; ale on vložil na mne svou pravici a řekl: „Neboj se. Já
jsem první i poslední, ten živý; byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků.
Mám klíče od smrti i hrobu.“
Jan Prokesz
2
JUBILANTÉ – JUBILANCI
leden 2014
Helena Gorná
Vanda Kadłubcová
Emil Heczko
Alena Kawuloková
Vlasta Cichá
Jan Ferfecki
Zuzana Kidoňová
Vladislav Sikora
Zuzanna Cichá
Anna Kapustková
Anna Szmeková
Helena Haltofová
Helena Trombiková
Danuška Cenceková
Milan Kantor
Edita Heiderová
Vladislav Niedoba
Helena Kaletová
50
75
70
55
65
88
88
60
90
82
81
50
85
65
55
85
65
75
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
únor 2014
Pavla Rakowská
Anna Kreifová
Jaroslav Kiedroň
Anna Sikorová
Jiří Cichý
Anna Kaczarová
Rudolf Kukuczka
Jarmila Brancová
Zuzanna Bruková
Helena Samcová
Stanislav Samiec
Emilie Ganderová
Alena Durloková
Stanislav Kubiczek
Anežka Szlaurová
Žofie Pustówková
Ema Gachová
Emilie Konderlová
83
83
60
65
60
55
70
60
80
75
60
90
50
55
90
75
84
85
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
březen 2014
Anna Žváčková
Jan Bobek
Adolf Bystrzycki
Helena Szurmanová
Jan Kapustka
Anna Motyková
Irena Walková
Helena Greinerová
Alice Knotková
Helena Rakowská
Emilie Myrdaczová
Jana Kadłubcová
Jan Walek
Daniel Juraszko
Františka Tacinová
Libuše Ostruszková
Anna Mokrošová
83
84
84
89
50
65
55
82
70
83
92
50
80
50
88
55
65
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
duben 2014
Dana Cieslarová
Rudolf Heider
Jiří Santarius
Anna Motyková
Bronislava Morcinková
Helena Stephanová
Antonín Prokesz
Zuzana Janeczková
Jaroslav Krzyžanek
Anna Hotová
Rudolf Polák
Ludvik Kohut
Halina Taska
Leszek Nicielnik
Petr Jašurek
Jan Kotas
Zdeněk Opěla
50
89
55
84
60
83
89
91
50
80
86
82
50
65
80
65
50
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
3
KŘTY - CHRZTY
Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen. Mk 16,16
 Miriam Steblová, nar. 14.8.2013
 Nicolas Castaňo Ferfecki, nar. 9.3.2014 (obnova křestního slibu)
 Daniel Pustówka, nar. 30.12.2013
 Adéla Vymazalová, nar. 17.2.2014
 Adéla Martynková, nar. 7.2.2014
POHŘBY – POGRZEBY
Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. J 11,25
Jméno zesnulého
Werner Raszyk
Jan Prokeš
Ewa Kaletowa
Jan Liberda
Helena Kocurová
Stanislav Stonawski
Bydliště
Oldřichovice
Oldřichovice
Oldřichovice
Tyra 67
Oldřichovice
Oldřichovice
Datum úmrtí
621
276
117
523
543
4.12.2013
17.12.2013
10.1.2014
25.1.2014
10.2.2014
4.3.2014
Věk
70 let
91 let
83 let
64 let
86 let
52 let
AKCE
Datum
Den, hodina
Akce
Místo
17.4.
čt, 17.00
bohoslužby
Oldřichovice
18.4.
pá, 9.00 / 8.15
bohoslužby / zpověď
Oldřichovice
pá, 17.00 / 16.15
bohoslužby / zpověď
Oldřichovice
4
pá, 18.30
modlitební setkání
Oldřichovice
ne, 9.00
bohoslužby
Oldřichovice
ne, 16.00
centrální velik. bohosl.
Český Těšín
21.4.
po, 9.30
seniorátní bohoslužby
Třinec
4.5.
ne, 9.00
zkouška konfirmandů
Oldřichovice
8.5.
čt
centrální mlád. výšlap
18.5.
ne, 9.00
konfirmace
Oldřichovice
1.-7.6.
ne-so
pobyt seniorů
Smilovice
8.6.
ne, 15.00
Festival dechových
orchestrů
Karviná
9.6.
po, 16.00
Svatodušní pondělí
Lípa,
Oldřichovice
12.-15.6.
čt-ne
pobyt rodin
Jeseníky
20.-22.6.
pá-ne
sborové dny
Oldřichovice
20.4.
AKTUALITY
České kancionály
Rok 2014 byl v naší církvi vyhlášen rokem hudby a modliteb. Náš kancionál se
může stát obohacením pro osobní i rodinný zpěv i pro modlitební život. Do
Velikonoc jsou české kancionály k dispozici za zvýhodněnou cenu 100 Kč/ks.
Pokud nemáte doma svůj vlastní nebo byste jej chtěli někomu darovat, je k tomu
vhodná příležitost právě nyní.
5
Parkoviště
Probíhá přípravná fáze stavby parkoviště (u tenisového kurtu). Zatím jsme
obdrželi pouze povolení ke kácení stromů. Stále jednáme s městem ohledně
povolení ke stavbě parkoviště, které by mělo pojmout cca 30 aut.
Modlitby za konfirmandy
Na poslední schůzi presbyterstva se každý presbyter zavázal modlit za jednoho
konfirmanda. Velice nám záleží na tom, aby tito mladí lidé mohli poznávat Pána
Ježíše Krista v rámci dorostu a celého sboru. Pokud máte zájem, připojte se i vy
k modlitebnímu řetězci.
Modlitby před bohoslužbami
Každou neděli v 8.30 hod. probíhají před bohoslužbami modlitby. Pokud jste ve
sboru rychleji, zkuste využít svůj čas k modlitbám a přijďte do kuchyňky v nové
části přístavby. K modlitbám se můžete připojit i později.
Modlitby za potřeby sboru v Českém Těšíně (Na Nivách)
V měsíci dubnu se modlíme v rámci biblických hodin a modlitebních setkáních za
potřeby sboru v Českém Těšíně. Modlit se můžete také doma při rodinných
pobožnostech i dalších setkáních. Zde jsou náměty:
1. Děkujeme za všechny věrné spolupracovníky a za všechny možnosti
zvěstovat evangelium na bohoslužbách, besídkách, dorostech a mládežích či
biblických hodinách v neděli či v týdnu.
2. Dziękujemy za 13 tegorocznych konfirmantów i prosimy o ich nawrócenie
i wzrost w wierze.
3. Prosíme o požehnání pro rozvoj práce s mladými manželstvími –
o duchovní růst a ochotu sloužit lidem z okraje sboru i nevěřícím.
4. Prosimy o nowe natchnienie do intensywniejszego życia modlitewnego,
o nowe grupki modlitewne i biblijne po domach i w zborze.
5. Prosíme o moudrost při všech stavebních aktivitách sboru v tomto roce
(oprava věže kostela aj.)
Příprava na manželství
V třineckém sboru bude každý čtvrtek od 1. do 29. května 2014 probíhat kurz
Příprava na manželství. Jedná se o 5 tématických přednášek na témata:
komunikace, závazek, řešení konfliktů, aby se láska neztratila, sdílené cíle a
hodnoty. Více na www.kurzy.sceav.cz nebo 608 744 764.
6
Pobyt rodin - Jeseníky
V termínu od 12. do 15. 6. 2014 se bude konat pobyt rodin v krásném prostředí
Jeseníků (www.dveroubenky.cz). Orientační cena je 200Kč na osobu a den. Pokud
máte zájem, podívejte se na naše webové stránky www.oldrichovice.estranky.cz
a odevzdejte do konce dubna přihlášku na uvedený kontakt.
Sborové dny
Od pátku 20. do neděle 22. 6. 2014 se budou konat sborové dny u příležitosti
památky založení sboru. Pozvání přijal pastor Stanislav Grega ze sboru Hybe na
Slovensku, který přijede s dětským pěveckým sborem. Je stále ještě čas, ale
pokud byste měli možnost ubytování našich hostů, pak prosím kontaktujte br.
Zbyška Kaletu z Těšína.
Předběžný program sborových dní vypadá následovně:
Pátek, 20.6.2014:
Výjezd skupiny D (Polsko)
Odpoledne pro mládež
Sobota, 21.6.2014:
Rodinný výšlap na Javorový
Setkání zpěváků, hostů ze Slovenska
Neděle, 22.6.2014:
Bohoslužby – pastor Stanislav Grega
Sborový oběd
Odpolední setkání
Biblická lupa
Jde o 30ti minutový publicisticko-vzdělávací pořad, který připravuje Mediální
odbor SCEAV, a který je vysílán v regionální kabelové televizi v Bystřici, Třinci
a Českém Těšíně a také na internetu. Program se věnuje různým životním
problémům z hlediska víry. Přehled témat dosavadních dílů je pestrý: mj. víra vs.
rozum, vztahy, odpuštění, okultismus, smrt, evoluce a kreace, co křesťanství dalo
světu, či komplexní zdravotní péče. Dubnový díl se bude věnovat Bibli. Jednotlivé
pořady lze shlédnout na internetu – www.projektizrael.cz
7
Obětavost
Díky všem, kteří jakýmkoli způsobem přispěli ke službě našeho sboru. Bez Vaší
lásky k Pánu Bohu a z ní vycházející lásky a služby k lidem by byla tak rozvětvená
práce u nás ve sboru nemožná. Ať Vám dá Pán obětavé srdce, abyste nejen viděli
to, co je třeba vykonat, ale měli k vykonání i Jeho sílu.
Výše sbírek
Sbor 19 628 Kč, Filipíny 16 700 Kč, Vzdělávací fond 6 770 Kč, Sbor 11 080 Kč,
Ukrajina 11 000 Kč, Humanitární pomoc 6 396 Kč, Sbor 6 533 Kč, On-line
přenosy 5 800 Kč, Základní církevní škola 8 860 Kč, Sbor 12 137 Kč, Vydavatelský
fond 8 583 Kč.
Hledá se…
● br. Jan Walach obnovil činnost video kroužku - stále se hledá více
zájemců, kteří by měli ochotu se v oblasti video techniky vzdělávat a
následně pomoci při online video přenosech či vytváření video
dokumentů (720 459 894)
● zručný kutil, který by vyrobil stojan na zahradní nářadí (722 170 618)
Přání
Vždyť nás má ve své moci láska Kristova - nás, kteří jsme pochopili, že jeden
zemřel za všecky, a že tedy všichni zemřeli; a za všechny zemřel proto, aby ti, kteří
jsou naživu, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel i vstal. 2 Korintským
5:14-15
Kochani zborownicy, bracia i siostry,
z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzę Wam,
by Zmartwychwstały Chrystus obudził w Was to, co jeszcze uśpione i ożywił to, co
już martwe; niech światło Jego słowa prowadzi Was przez wszytkie radości i trudy
życia aż do celu.
...powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus.“ Efez. 5:14
wasz pastor
8
Download

leden - duben, styczeń – kwiecień 2014