Zápis č. 7 z porady představenstva OS ČLK Plzeň-město ze dne 7. 10. 2014
1. Projednané a schválené žádosti o přijetí za člena ČLK
MUDr. Jitka Rytířová
MUDr. Alžběta Švecová
MUDr. Tomáš Pitra
MUDr. Kristýna Pivovarčíková
MUDr. Barbora Potužáková
MUDr. Adam Skalický
MUDr. Alexandra Kotková
2. Projednané a schválené žádosti o profesní bezúhonnost
MUDr. Denisa Kacerovská
MUDr. Toreg Kaavache
MUDr. Nancy Akinyi Tyrš
MUDr. Lenka Kalinová
MUDr. Theresa Helena Meindl
MUDr. Jaroslav Honner
3. Projednané a schválené žádosti o vydání licence
MUDr. Václav Beránek – licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře pro obor kardiologie
Prof. MUDr. Petra Cetkovská – licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře pro obor
dermatovenerologie
4. Projednané a schválené žádosti o prodloužení Oprávnění k předpisu léčiv
MUDr. Josef Mainz, MUDr. Drahomíra Macháňová, MUDr. Daniela Fránová, MUDr. Blanka Havlíčková,
MUDr. Eva Bočková
5. Projednané a schválené nové žádosti o Oprávnění k předpisu léčiv
MUDr. Hana Rusňáková
pracovní poměr skončil k 30. 9.2014
6. Projednané a schválené žádosti o přeregistraci na naše OS
MUDr. Nancy Akinyi Tyrš
z OS Praha 8
7. Projednané a schválené žádosti o přeregistraci na jiné OS
MUDr. Mahmoud Moufaq Khatar Al-Obeidallah na OS České Budějovice
8. Schválené finanční příspěvky na vzdělávání
MUDr. Božena Križanová
MUDr. Jarmila Pázralová
MUDr. Hana Komínková
MUDr. Vlastislav Lehečka
MUDr. Petra Trdličková
MUDr. Jan Aubrecht
MUDr. Petr Beneš
MUDr. Martin Dvořák
MUDr. Jindřich Šebor
MUDr. Anna Šeborová
MUDr. Simona Kaftanová
MUDr. Helena Filipovská – doklad o proplacení je jiný, doložit správný
9. Projednané a schválené vzdělávací semináře
30. 9. 2014
Seminář Rtg. FN
9. 10. 2014
Seminář MN Privamed
14. 10. 2014 Seminář I. interní kliniky
21. 10. 2014 Seminář ZZS PK
21. 10. 2014 Seminář Rtg. FN
22. 10. 2014 Seminář Oční kliniky
22. 10. 2014 Seminář ZZS PK
23. 10. 2014 Seminář Kardiolog.oddělení
23.10. 2014
Seminář Diabetolog. centra I.IK
29. 10. 2014 Seminář Kliniky zobraz.metod
3. 11. 2014
Seminář ZZS PK
4.11. 2014
Seminář I. interní kliniky
18. 11. 2014 Seminář I. interní kliniky
25.11. 2014
Seminář Rtg. FN
2. 12. 2014
Seminář I. interní kliniky
16. 12. 201
Seminář I. interní kliniky
6. 1. 2015
Seminář I. interní kliniky
2 kredity
2 kredity
2 kredity
3 kredity
2 kredity
2 kredity
3 kredity
2 kredity
18 kreditů
2 kredity
12 kreditů
2 kredity
2 kredity
2 kredity
2 kredity
2 kredity
2 kredity
reg.poplatek se promíjí
reg.poplatek se promíjí
reg.poplatek se promíjí
reg.poplatek se promíjí
reg.poplatek se promíjí
reg.poplatek se promíjí
reg.poplatek se promíjí
reg.poplatek se promíjí
reg.poplatek 3.630,-reg.poplatek se promíjí
reg.poplatek 3.630,-reg.poplatek se promíjí
reg.poplatek se promíjí
reg.poplatek se promíjí
reg.poplatek se promíjí
reg.poplatek se promíjí
reg.poplatek se promíjí
10. Projednané a schválené žádosti o Diplom celoživotního vzdělávání
Prof. MUDr. Petra Cetkovská, Ph.D.
MUDr. Jana Bošková
MUDr. Ivana Ratislavová
MUDr. Alena Špidlenová
MUDr. Kateřina Břachová
MUDr. Věra Pavlíčková
Zapsala: Dana Vavračová
nesplňuje chybí 22 kreditů
Download

7.10. - ČLK Plzeň